Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Головна

Дякуємо нашим учням та батькам за успішне завершення непростого навчального року. Бережіть себе та будьте здорові!

 


                                                  УКРАЇНА

Міністерство  освіти  і  науки  України

ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ  НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 

 

 

Адреса:  вул.  Залізнична,  8,  м. Теребовля,  Тернопільська  область,  48100          Тел.:  2-10-43,  2-24-04,  2-12-22.

 

838012  УДК  У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ  ОБЛАСТІ   розрахунковий рахунок 35414005001803

 

НАКАЗ

 

   27.03. 2020 р.                                                                                      № 34

                                                

Про продовження  карантину  з  метою

запобігання  інфекційним  захворюванням,

викликаним  корона вірусом COVID-19

 

         Відповідно  до  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  № 239  від  25.03.2020 р., листа  МОН  України (№ 1/9-784  від  27.03.2020 р.) та  з  метою  запобігання  захворювання, викликаним  корона вірусною  інфекцією  COVID-19

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Продовжити  карантин  в  Теребовлянському  НРЦ  до  24.04.2020 р.  включно.
 2. Продовжити  освітній  процес  в  НРЦ  на  дистанційній  формі  навчання.

 

Директор навчально-

реабілітаційного центру                                               Марія  КАЦАН

 

 

 

 

 

 

ВИТЯГ

 

З рішення Тернопільської обласної ради

від 14 листопада 2019 року № 1461

 

ПОРЯДОК

зарахування дітей на цілодобове перебування та їх відрахування

у Теребовлянському  НРЦ

І. Загальні положення

1. Порядок зарахування дітей на цілодобове перебування та їх відрахування у Теребовлянському  НРЦ (далі – порядок) розроблений на виконання регіонального стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Тернопільській області на 2019-2026 роки, затвердженого рішенням Тернопільської обласної ради від 26 лютого 2019 року № 1335, рішення колегії Тернопільської обласної державної адміністрації від 26 червня 2019 року Про стан виконання плану заходів з реалізації в області І етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки” та відповідно до законів України “Про охорону дитинства” і “Про загальну середню освіту”, Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини і Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, з урахуванням Типового положення про дитячий будинок-інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 978, Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 червня 2003 року № 363, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 червня 2003 року за № 525/7846, положень Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за             № 564/32016, Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від         15 вересня 2008 року № 852, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України   22 грудня 2008 року за № 1219/15910, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 15 лютого 2006 року № 69 Про внесення змін і доповнень до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 18.05.98 № 123 “Про затвердження Типового положення про будинок дитини”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2006 року за № 408/12282.

2. Цей порядок визначає умови зарахування дітей на цілодобове перебування та їх відрахування у Теребовлянському  НРЦ  та  у  всіх комунальних закладах Тернопільської обласної ради, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей.

5. Зарахування дитини до закладу на цілодобове перебування здійснюється відповідно до наказу керівника закладу, що видається на підставі направлення структурного підрозділу Тернопільської обласної державної адміністрації, у сфері управління якого перебуває заклад (управління освіти і науки, управління охорони здоров’я, департамент соціального захисту населення, служба у справах дітей), за наявності рішення комісії з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації, виконавчого комітету міської міста обласного підпорядкування ради чи виконавчого комітету ради об’єднаної територіальної громади (у разі утворення служби у справах дітей) за місцем проживання/перебування дитини (далі - комісія з питань захисту прав дитини) про доцільність і термін влаштування дитини на цілодобове перебування та документів, перелічених у розділі ІІ цього порядку.

6. Питання про доцільність влаштування дитини на цілодобове перебування до закладу розглядається комісією з питань захисту прав дитини на підставі заяви одного з батьків дитини або особи, яка їх замінює, чи подання служби у справах дітей, у якій зазначається причина влаштування дитини та бажаний термін її перебування у закладі, згідно з взірцем, що додається.

Рішення комісії з питань захисту прав дитини про доцільність влаштування дитини до закладу на цілодобове перебування приймається у випадку, якщо вичерпані всі можливості забезпечення її догляду і виховання в сім’ї або умовах, наближених до сімейних, з урахуванням найкращих інтересів дитини.

7. Керівник закладу зобов’язаний вжити заходів для ознайомлення дітей та їхніх батьків/осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, правилами внутрішнього розпорядку, обов’язками батьків/осіб, які їх замінюють, іншими документами, що регламентують організацію догляду та виховання дітей у закладі.

8. Зарахування дитини на цілодобове перебування до закладу здійснюється на період, що не перевищує одного навчального року, для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та шести місяців – для дітей дошкільного віку. У разі зарахування учня після початку навчального року час його цілодобового перебування в закладі не може перевищувати поточного навчального року.

10. Не пізніш як за місяць до завершення визначеного терміну цілодобового перебування дитини у закладі керівник закладу повідомляє її батьків/осіб, які їх замінюють, а також службу у справах дітей за місцем проживання дитини про завершення терміну перебування, стан виконання індивідуального плану соціального захисту дитини та потреби дитини.

 

ІІ. Документи, що подаються для зарахування дитини на цілодобове перебування

 

11. Для зарахування дитини до закладу батьки дитини або особи, які їх замінюють, подають:

1) направлення управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації (для санаторних шкіл-інтернатів із зазначенням рекомендованого терміну перебування);

2) рішення комісії з питань захисту прав дитини за місцем проживання дитини/одного з батьків дитини про доцільність влаштування дитини на цілодобове перебування;

3) заяву батьків або осіб, які їх замінюють;

4) копію свідоцтва про народження дитини;

5) особову справу (витяг з особової справи), документ про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до першого класу);

6) витяг з історії розвитку дитини (ф. 112/о) з даними про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналіз калу на дезгрупу, яйця глистів, зшкребок на ентеробіоз);

7) копію форми 063/о про профілактичні щеплення;

8) довідку дільничного лікаря про відсутність інфекційних захворювань у будинку, де проживає дитина, (дійсна протягом 3 днів);

9) довідку про стан матеріального забезпечення сім'ї для всіх дітей при зарахуванні до школи-інтернату та для дітей із малозабезпечених сімей – при

14. До спеціальної школи та навчально-реабілітаційного центру діти зараховуються відповідно до пункту 17 Положення про спеціальну школу та пункту 5 Положення про навчально-реабілітаційний центр, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 221.

 

(Витяг  з  Положення про навчально-реабілітаційний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 221.

5. Учні (вихованці) можуть проживати в інтернаті Центру (крім вихідних, святкових днів і канікул) у разі, коли перебування в дорозі в один бік перевищує одну годину або відсутнє пряме транспортне сполучення, або за протоколом реабілітації передбачено обмеження фізичного навантаження.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, можуть проживати в інтернаті Центру також у вихідні, святкові дні та під час канікул, крім дітей, які мають опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

За заявою батьків або інших законних представників учня (вихованця) та за погодженням із службою у справах дітей за місцем проживання учня (вихованця) його може бути влаштовано до інтернату Центру на вихідні та святкові дні, крім канікул. Рішення про утворення чергових груп затверджується наказом директора відповідно до статуту центру.

Рішення про влаштування учнів (вихованців) до інтернату центру затверджується наказом директора.

Вихованці дошкільних груп, крім дітей старшого дошкільного віку, не влаштовуються до інтернату центру).

 

 

ІІІ. Облік дітей та відрахування із закладу

 

17. Заклад, до якого зараховується дитина, зобов’язаний вести облік дітей, влаштованих на цілодобове перебування.

18. Директор закладу несе персональну відповідальність за ведення обліку дітей, зарахованих до закладу на цілодобове перебування.

19. Управління освіти і науки, управління охорони здоров’я, департамент соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації здійснюють моніторинг руху дітей, які перебувають цілодобово у закладах, що належать до сфери їхнього галузевого підпорядкування, та щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним, подають службі у справах дітей Тернопільської обласної державної адміністрації аналітично-статистичні матеріали.

20. Служба у справах дітей Тернопільської обласної державної адміністрації узагальнює інформацію та щороку до 15 жовтня подає Тернопільській обласній державній адміністрації і Тернопільській обласній раді аналітично-статистичний звіт про дітей, які цілодобово перебувають у закладах.

21. Відрахування дитини з цілодобового перебування у закладі здійснюється за заявою батьків, інших законних представників або органу опіки і піклування, які ініціювали влаштування дитини до закладу, або з інших підстав у порядку, встановленому законодавством.

 

 

Керуючий справами виконавчого апарату

Тернопільської обласної ради                                                      І.Г. БАБІЙЧУК

 

 

Ростислав Дрозд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примірний перелік організацій та установ, служб підтримки постраждалих осіб, до яких слід звернутися у випадку домашнього насильства Організації та установи до яких слід звернутися у випадку домашнього насильства:

-    До територіального органу поліції або за телефоном 102.

-    До центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

-    До управління сім’ї та молоді районної, міської чи обласної держадміністрацій.

-До громадських організацій, які надають допомогу постраждалим від насильства.

-До психолога, соціального педагога, класного керівника тощо.

-До близької людини.

На телефони «Гарячих ліній». Безкоштовні телефонні «Гарячі лінії» Національна дитяча «гаряча лінія» Центру «Ла Страда-Україна»: 0-800-500-333 (для дзвінків з мобільного) Дзвінки на лінію - безкоштовні як зі стаціонарних телефонів на всій території України, так і з мобільних усіх операторів. Консультують компетентні у дитячих питаннях психологи, юристи та соціальні працівники. Національна «гаряча лінія» з протидії домашньому насильству (консультації юриста, психолога, соціального педагога): 116-123 (цілодобово та безкоштовно з мобільних телефонів), 0-800-500-225 та 116-111.

Можна отримати інформацію про організації та установи, до яких слід звернутися у конкретній ситуації, про перелік документів, які необхідно підготувати для звернення, поради щодо правильного їх складання, підтримку психолога анонімно у телефонному режимі, консультації та рекомендації юристів щодо конкретної ситуації. Омбудсмен з прав дитини в Україні Микола Миколайович Кулеба: (044) 255-64-50 Сдиний телефонний номер системи надання безоплатної правової допомоги: Зателефонувавши за номером 0 800213 103 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів), можна отримати такі послуги; -    інформацію про гарячі телефонні лінії з питань надання соціальнім послуг та захисту прав людини, та установи, які опікуються відповідними питаннями;

-    безоплатну правову допомогу дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

-    правові консультації;

-    зв ’язатися з усіма центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги; отримати інформацію про їх місцезнаходження, контактні номери телефонів, інші засоби зв ’язку.

Служби підтримки постраждалих осіб:

1)    центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

2)    притулки для дітей;

3)    центри соціально-психологічної реабілітації дітей;

4)    соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка);

5)    центри соціально-психологічної допомоги;

6)    територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

7)    інші заклади, установи та організації, які надають соціальні послуги постраждалим особам.

До спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб належать притулки для постраждалих осіб, центри медико-соціальної реабілітації постраждалих осіб, кол-центр з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим особам та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, а також заклади та установи, призначені виключно для постраждалих осіб та осіб, які постраждали від насильства за ознакою статі

"Я – свідомий  громадянин, я – патріот  своєї  держави!"

Під  таким  гаслом  протягом  лютого  в  навчально-реабілітаційному  центрі  пройшов  місячник  морально-правового  виховання .

Метою  проведення  місячника  було:

 • активізація роботи  щодо  формування  у дітей та учнівської молоді правової  культури  та ціннісного ставлення до себе і до інших;
 • вироблення навичок  відповідальної  поведінки  підростаючого покоління на основі сформованості превентивного світогляду, здатності супротиву до негативних впливів соціального середовища;
 • здійснення інформаційно-просвітницької та профілактичної діяльності, спрямованої на попередження вчинення правопорушень неповнолітніми;
 • виховання інтересу до активної суспільної діяльності в межах правового поля;
 • розвиток громадянської свідомості школярів  з  особливими  освітніми  потребами.

В  рамках  місячника  в  Центрі  було  проведено:

 

 

 •   01.02.2018 по 09.02.2018 соціально-психологічною службою анкетування «Чи знаєш ти свої права і обов’язки» серед учнів  5-13 класів

(50 учнів). Метою  анкетування   було отримання  інформації  про  знання  дітей  своїх  прав та обов’язків.

 • 08.08.2018 року  анкетування батьків учнів підготовчих класів «Чи караєте Ви свою дитину і як?»    Варто зазначити, що 75% батьків іноді фізично карають дитину.  Заохочення, які використовують батьки – похвала, покупка нової іграшки. 
 • 8 лютого 2018 року   практичним психологом Грицишин Н. Я. та соціальним педагогом Шмигулець О. М.      організовано та  проведено   конкурс   колективних творчих справ між  учнями  6,7-их, 9,11-13  класів  на тему  «Мої права і обов'язки".

На завершення учням були роздані пам'ятки "Права та обов’язки дитини".

 • 12.02.2018 року психологічна служба Центру провела  годину спілкування «Вчимося жити  в правовій державі»  у  3-Б та 4 - Б клас.     

 • 14.02.2018 року соціально-психологічна служба Центру провела рейд-перевірку правових куточків у підг - 13 класах.
 • 5.02. 2018 р. соціально-психологічною службою Центру  бесіду з елементами гри «Правова культура учнів» із учнями 5-Б  та 7-Б класів.

 • 16.02. 2018 р. практичний психолог та соціальний педагог провели  заняття з елементами арт-терапії «Права знаєш – сам собі допомагаєш!» із дошкільною групою №3.  

0.02.2018 р. соціально психологічна служба підготувала  та  вручила   батькам пам’ятку «Дітей виховує те що їх оточує» (Десять постулатів від Марії Монтессорі).

 22.02.2018 року   між учнями 9, 11 класів  вчитель історії і права Щуцький  В.П.   провів  брей-ринг «Правові орієнтири». Право переможця  виборювали дві команди – «Патріоти»  і  «Знатоки». Добре продумані, цікаві конкурси «Розминка», «кримінальна ситуація», «Буква закону», «Ігри та задачі», зацікавили не тільки учасників  змагань, а й усіх глядачів. Перемогу з у брейн – рингу здобула команда «Патріоти».

 

 

День перший (19.02)

19 лютого у Центрі розпочався Тиждень гуманітарних дисциплін. Члени МО презентували свою роботу виставкою дидактичних матеріалів «Методична скарбничка», зібраних протягом року.

У цей же день учні та працівники Центру підготували і провели квест «Знайди, подумай, виконай». Розділені на дві команди «Євродіти» та «Українські Соколи» учні змагалися хто швидше і правильно виконає завдання з української, англійської мови, української жестової мови, історії України, української та зарубіжної літератури, що були розміщені по зупинках, розташування яких було зашифровано і передавалося кожній команді у спеціальних конвертах.

 Розшифровуючи назви зупинок, діти подорожували від пам`ятника Шевченку до Теребовлянської княжої книгозбірні, районної лікарні, пам`ятників Героям Небесної Сотні, князя Василька, Степана Бандери.

 Змагаючись і подорожуючи, школярі виконали запропоновані завдання, одержали масу позитивних емоцій, збагатилися знаннями з історії визначних місць Теребовлі.

День другий (20.02)

Другий день пройшов під девізом «Герої не вмирають». Під час Вечора скорботи і пам`яті, приуроченого Героям Небесної Сотні школярі зустрілися з учасниками Майдану, декламували вірші, співали пісні у сурдоперекладі, поклали квіти біля пам`ятника Героям Небесної Сотні.

 Вчитель української мови та літератури Войтович Т. О. провела відкритий урок з української мови у 9 класі з теми «Тренувальні вправи. Розділові знаки при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами».

 

День третій (21.02)

 Міжнародний день рідної мови розпочався з написання Диктанту єдності «Без мови немає народу».

Після занять Свято продовжилося літературно-музичною композицією «З рідним словом міцніє держава». Вчитель української мови Палій Мирослава Михайлівна з допомогою мультимедійної презентації розповіла про історію та розвиток української мови. Школярі декламували вірші, танцювали, виконували пісні у сурдоперекладі.  Особливо зацікавила глядачів  пісня у виконанні вчителів та учнів «Десь по світу», у котрій вони наголосили на те, що українська мова звучить у всіх куточках світу, вона всім приємна, а нам треба будувати Україну – багату і єдину.

 На закінчення старшокласники виконали «Гімн українській мові».

 

Після літературно-музичної композиції вчитель української мови та літератури Дудун Галина Василівна відтворила маршрут квесту, проведеного 19 лютого, у  відеосюжеті «Діти України – квіти України», який з цікавістю переглянули всі присутні на Святі рідної мови.

Після закінчення відеосюжету команди були нагороджені солодкими гостинцями, а команда «Українські Соколи» за перемогу у квесті ще й настільною грою.

Закінчився відеосюжет  піснею у сурдоперекладі «Діти України – квіти України».

Цього ж дня вчителем англійської мови Демчуком В. Т. було проведено відкритий урок з англійської мови у 5-Б класі з теми «Подорож Великобританією».

День четвертий(22.02)

Для вчителів Центру знання української жестової мови обов`язкове. Тож з метою допомоги в оволодінні жестовою мовою вчитель української жестової мови Яценко Н. П. провела заняття з УЖМ для молодих спеціалістів.

Між учнями 9, 11 класів під керівництвом вчителя історії і права було проведено  брей – ринг «Правові орієнтири». Право переможця  виборювали дві команди – «Патріоти», «Знатоки». Добре продумані, цікаві конкурси «Розминка», «кримінальна ситуація», «Буква закону», «Ігри та задачі», зацікавили не тільки учасників  змагань, а й усіх глядачів. Перемогу здобула у брейн – рингу здобула команда «Патріоти».

День п`ятий (23.02)

На закінчення Тижня вчителі під час проведення Круглого столу обмінялися досвідом роботи з проблеми «Система та методи навчання дітей з вадами слуху та мовлення на уроках з предметів гуманітарного циклу».

 

 

 

Година скорботи і пам'яті в Теребовлянському НРЦ. 
20 лютого в стінах Центру звучить жалібна мелодія "Плине кача"... Більше 350-ти років на шляху боротьби за незалежність український народ завжди приносив у жертву своїх найкращих синів і дочок. Новітніми у цьому довгому списку стали Герої Небесної Сотні. Чи можемо ми, живі, забути невинно вбитих? Лише одна відповідь: "Ні!" В день пам'яті учні та педагоги Теребовлянського НРЦ схилили низько голови перед світлою пам'яттю людей, яких було вбито у мирний цивілізований час, хвилиною мовчання і запаленням лампадок пом'янули та вшанували подвиг учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні. На скорботній годині ділилися спогадами почесні гості - учасники Майдану та волонтери: Михно Наталія, Буката Іван, Уруський Олег, Гогусь Володимир. Звучали вірші, жестові пісні про Небесну Сотню у виконанні учнів Центру; демонструвалися картини "Майдан", "Небесна Сотня поіменно", "Небесну Сотню, Господи, прийми".
Небесній Сотні шана й молитви,
За чисті душі, що злетіли в небо.
Їм шлях високий, Боже, освяти
І в мирі, Господи, прийми до себе...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свято Стрітення  у Центрі  

       Стрітення – один з дванадцяти празників, який припадає на 15 лютого – сороковий день Різдва Христового. Саме сьогодні люди поспішають до церкви, щоб віддати Богові честь, освятити свічки та воду.
     Наші вихованці - теж відзначали празник Стрітення. Святкування проводилося в двох етапах. Спочатку у стінах нашого центру, де була коротка розповідь про це свято та в кінці молитва за Україну . Пізніше Стрітення продовжили на шкільному стадіоні. Ой, як було весело та цікаво. Діти з великим задоволенням приймали участь в усіх змаганнях свята. Під кінець зимової забави - розвели велике вогнище, біля якого усі учасники смакували біляшами та чудовою на смак кашею – кулешем. Усім дуже сподобалося. Діти з нетерпінням чекатимуть наступного року свята Стрітення. Тож збережімо українські традиції та не забуваймо їх. 

  

 

 

 

Зустріч  через  роки

         10  лютого  2018 р.  в  Центрі  відбулося  традиційне  свято  зустрічі  випускників  минулих  літ  “Зустріч  через  роки”.  Школа  гостинно  відкрила  перед  гостями   двері  і  запросила  їх  ще  раз  увійти  в  свою  безтурботну  юність,  завдяки  веселим  спогадам  та  сердечним  розмовам  повернутися  в  найкращі  роки  життя.

Хай  лунає  наша  пісня

На  межі  тисячоліть.

Зусрічайтесь, покоління,

Многая  Вам  й  блага  літ!

         На  святі  звучали  вітальні  слова  директора  Центру  Кацан М.Б., відеозвернення  до  випускників   від  головного  героя свята- Школи, слова  вчительки  української  мови  та  літератури  Палій М.М., яка  не  одному  поколінню  випускників  вручила  путівку  в  самостійне  життя.

         Зворушливо  звучали  слова  вітань  від  голови  учнівського  самоврядування, учениці  12  класу, Марущак  Наталії.  Члени  учкому  провели  з  гостями  багато  цікавих  та  веселих  ігор  та  розваг, виконали  кілька  пісень  в  жестовому  виконанні, жартівливих  сценок  із  шкільного  життя,  танцювали  вальс  на  прощання.

         Свято  закінчилося, але  ще  довго  в  стінах  Центру  лунав  веселий  сміх, линули  мелодії  шкільних  пісень.

Шануйтеся, друзі, на  довгім  віку

Прощайтесь  в  надії  зустрітися  знову.

І  хай, як  сьогодні, завжди  Вам  щастить

На  добру  і  щиру  розмову.

У рамках місячника правових знань 8 лютого 2018 року  у навчально-реабілітаційному центрі  соціально-психологічною службою організовано та  проведено   конкурс   колективних творчих справ між  учнями  6,7-их, 9,11-13  класів  на тему  «Мої права і обов'язки".

На завершення учням були роздані пам'ятки "Права та обов’язки дитини".  

   

    

 

 

 

Пам`яті Героїв Крут

До 100-річчя  бою  під  Крутами  у  Центрі   був   проведений  вечір-реквієм  «Незгасиме  полум’я  Зірки  Героїв  Крут».  Вчитель  історії  Щуцький  В.П.  підготував  слайдову   презентацію,  на  матеріалах  якої  вихованці  відновили  в  пам’яті   січневі  події  1918 року під Крутами,  пройнялися   відвагою  та  мужністю  студентів , гімназистів та кадетів,  які  вступили  в  нерівний  бій  на   захист  Київа   від наступу більшовицьких військ.

Учні підготували  вірші  про  Героїв  Крут,  про трагічний хід бойових дій під Крутами,   хлопці  11  класу  виконали  в  жестовому  перекладі  пісню  «Балада  про  Крути».

На  завершення  заходу  всі  присутні  мали  можливість  переглянути  короткометражний  художній  фільм  із  сурдоперекладом  «Нескорені»,  події  якого  переконливо  засвідчили,  що трагічна  загибель  студентського куреня під Крутами стала символом  патріотизму і жертовності в боротьбі за незалежну Україну.

Пам’ятаючи історичні події 100-річної давнини, вшановуючи пам'ять  Героїв  Крут, ми  виховуємо  гідних  громадян,  здатних  піднятися   на   боротьбу, захищаючи   цілісність  та   незалежність   своєї  країни.

Важлива інформація!!!

Для вирішення питань, що стосується збереження життя чи здоров`я, а також захисту прав та інтересів дитини можна звертатися:

 • Кацан Марія Богданівна – директор Центру.
 • Грицишин Наталя Ярославівна – практичний психолог Центру.
 • Капелюх Дарія Рудольфівна – заступник директора з виховної роботи.
 • Щуцька Ольга Іванівна – заступник директора з навчальної роботи.

Номери телефонів:

2 – 10 – 43

2 – 24 – 04

 

Інормація є безкоштовною, анонімною та конфіденціною!

 


Останні новини:

Канікули

Дата створення: 15:08 01.06.2020

Любі учні, вітаємо вас із початком канікул та бажаємо веселого, цікавого, безпечного літа!

День захисту дітей

Дата створення: 15:04 01.06.2020

Випускникам 2020

Дата створення: 14:57 01.06.2020

День вишиванки

Дата створення: 14:03 21.05.2020

День пам'яті та примирення і День перемоги у Другій світовій війні.

Дата створення: 16:27 08.05.2020

День пам'яті та примирення і День перемоги у Другій світовій війні. Пам'ятаємо...

Конкурс декламаторів віршів великого Кобзаря «Поетичний струмочок

Дата створення: 22:11 11.03.2020

У вівторок, 10 березня 2020  року, в актовому залі Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру в рамках відзначення 206-ої річниці від дня народження  Тараса Шевченка вчителями  методичного об’єднання корекційно-розвиткової роботи  був організований і проведений конкурс декламаторів віршів великого Кобзаря «Поетичний струмочок». У святковій атмосфері учні Центру продемонстрували свій хист та вміння у декламуванні віршів великого українського пророка - Тараса Шевченка.

ТИЖДЕНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ     ТЕРЕБОВЛЯНСЬОГО НРЦ

Дата створення: 19:03 10.03.2020

ТИЖДЕНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ     ТЕРЕБОВЛЯНСЬОГО НРЦ

«Рідна мова – серця мого подих»

Дата створення: 22:52 21.02.2020

«Рідна мова – серця мого подих» Хто не любить своєї рідної мови, солодких святих звуків свого дитинства, не заслуговує на ім'я людини (Й. Г. Гердер). Міжнародний День рідної мови відносно молоде свято – до календарів усього світу воно ввійшло тільки у 1999 році. І в Україні також лише почало писати свою історію, хоча сама проблема української мови на українських землях нараховує кілька століть. З нагоди Міжнародного дня рідної мови 21 лютого вчителі-гуманітарії Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру організували святкові заходи. До відзначення долучилася вся шкільна родина. Учні та працівники оглянули книжкову виставку «Ти, рідна мово, чиста, як роса, цілюща й невичерпна, як криниця», де ознайомилися з науковою, публіцистичною, художньою літературою сучасності, побачили різноманітність і багатство різних жанрів рідного слова. Уже традиційно учні писали диктант національної єдності «Мова кожного етносу – невтомна і своя», декламували вірші про мелодійну, барвінкову, милозвучну, світанкову українську мову, виконали українські пісні у сурдоперекладі «Українська мова», «Не стидайся, то твоя земля», «Перлина Україна» та переглянули відеоролик «15 цікавих фактів про українську мову». Саме ми, заради прийдешніх поколінь, повинні зберігати і шанувати мову, як це робили наші славні предки. Українська поетеса Ліна Костенко влучно відмітила, що «нації вмирають не від інфаркту, спочатку їм відбирає мову». Любімо свою рідну мову, бо з нею наше майбутнє і майбутнє України! Нею варто думати та мріяти, дивуватись і любити. Недарма ж учені довели, що наша генетична пам’ять тісно пов’язана із мовою, яка може прокинутись у генах навіть через кілька поколінь!

Вшанування пам'яті та патріотизму Героїв Небесної Сотні

Дата створення: 22:45 21.02.2020

Вже шостий рік поспіль 20 лютого у нашому НРЦ проводиться ряд заходів, спрямованих на вшанування пам'яті та патріотизму Героїв Небесної Сотні. Невимовний біль переповнює жалем серця усіх українців, коли згадуються події, що відбулися на Майдані у 2014 році. Ріки крові, гори шин... І ні в чому не винні молоді люди, які хотіли, щоб їх почули... хотіли жити в вільній, демократичній країні... хотіли, а не змогли… Злі кулі снайперів, підлість та підступність людей обірвали життя хлопців, які ще не навчилися кохати ... Не можливо без сліз згадувати ці страшні події, і ми маємо пам'ятати завжди тих, хто поклав свою голову за нашу Батьківщину, тих, хто захищав нас на землі та оберігає нас з висоти небес!