Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Четвер

Конспект уроку

з біології

8-А клас

02.04.2020 рік

Тема. Регуляція травлення.

 1. Яка роль І. П. Павлова у вивченні регуляції травлення?

Роль І. П. Павлова у вивченні регуляції травлення

    У 1921 році в Колтушах, поблизу Петрограду, був заснований спеціальний науково- дослідницький центр (Фізіологічний інститут), у якому І. П. Павлов проводив свої експерименти протягом 15 років. У результаті численних дослідів він відкрив явища довільного збудження серця й кровоносних судин і вивчає явище психічного збудження секретів. Ці відкриття були зроблені шляхом майстерних операцій на травній системі.

    Павлов розробив новий метод вивчення травлення — метод фістул (згадується матеріал, вивчений на уроці № 8), який дозволяє досліджувати те, що відбувається у шлунку на різних етапах травлення.

 1. Як відбувається нервова регуляція травлення?

    Нервова система регулює діяльність всіх органів травної системи через провідні шляхи нервової системи. Майже всі процеси травлення відбуваються за допомогою умовних і безумовних рефлексів.

   Так, слина виділяється мимовільно під час подразнення рецепторів язика та слизової оболонки ротової порожнини їжею. Нервовий центр слиновиділення розташований у довгастому відділі головного мозку, який і керує цим процесом.

   Слина може виділятися не тільки при попаданні їжі в рот, а й при її спогляданні, відчутті запаху їжі, розмові про їжу. Це теж рефлекс, але умовний.  Їжа, просуваючись у ротовій порожнині до кореня язика, викликає подразнення його рецепторів. Рецептори передають нервові імпульси до центру ковтання, що розміщений також у довгастому відділі головного мозку. Людина здатна самостійно регулювати процес ковтання.

     Утворення й виділення шлункового соку підпорядковане нервово-гуморальній регуляції та включає два етапи: рефлекторний і шлунковий. Рефлекторний етап відбувається при подразненні рецепторів нюху, зору та слуху ще до вживання їжі та при подразненні смакових рецепторів у ротовій порожнині. Шлунковий етап пов’язаний із подразненням їжею смакових рецепторів шлунку та збудженням мозкових центрів речовинами, що утворюються в процесі травлення. Шлунковий сік також виділяється під впливом біологічно активної речовини (ацетилхоліну), соляної кислоти тощо.

     У тонкому й товстому відділах кишечника на перебіг травлення значний вплив мають місцеві чинники — механічні та хімічні подразники.

     Видалення підшлункового соку регулюється нервовими та гуморальними механізмами. Рефлекторний центр цього процесу розміщений у довгастому відділі головного мозку. Гуморальна регуляція відбувається завдяки надходженню у дванадцятипалу кишку соляної кислоти та шлункового соку, а також гормонами, що утворюються в кишечнику (секретин).

    Нервова регуляція виділення жовчі здійснюється через нервові імпульси, які пригнічують чи активізують жовчовиділення. Гуморальну регуляцію цього процесу забезпечують гормони, утворені в кишечнику.

 1. Як відбувається гуморальна регуляція травлення?

Гуморальна регуляція травлення

    Після того як поживні речовини потрапляють у кров, починається гуморальне виділення шлункового соку. Головну роль при цьому відіграє гормон гастрин, що виробляється спеціальними клітинами слизової оболонки шлунка. Також шлункову секрецію активно збуджують речовини, що містяться в м'ясних відварах і овочах. Жири ж, навпаки, гальмують виділення травних соків, тому жирна їжа перетравлюється значно довше.

    Сигнали про насичення після прийому їжі надходять у головний мозок із запізненням у 20 хв, що також пов'язано з механізмом гуморальної регуляції.

    Учитель має звернути увагу учнів на те, що саме через цей факт у разі швидкого споживання їжі існує небезпека переїдання. У такому випадку травні соки не встигають переробити велику кількість їжі, ускладнюється перистальтика кишечнику, і процеси травлення порушуються.

 

1.    Як відбувається нервова регуляція травлення?

2.    Яким чином регулюється виділення шлункового соку?

3.    Як здійснюється гуморальна регуляція травлення?

4.    Чому шкідливо їсти швидко?

5.    Чому не варто одночасно їсти й дивитися телевізор або працювати за комп’ютером?

 

Хімія  8 клас 02.04.

Тема. Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома. Значення періодичного закону.

 1. Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома.

Учні встановлюють взаємозв’язок між положенням елемента в періодичній системі і будовою атома.

 1. Значення періодичного закону.

 2. Періодичний закон і періодична система елементів Д.І. Менделєєва дають змогу встановити зв’язок між усіма хімічними елементами, передбачити існування раніше невідомих елементів і описати їх властивості.

 3. Найбільше значення періодичний закон має для хімії, фізики, геохімії, біохімії тощо. Він дає можливість передбачати нові факти і явища, зокрема нові елементи. Ще Менделєєв зазначав можливість існування багатьох невідомих елементів, відкриття яких продемонструвало велике значення періодичного закону для дальших досліджень.

 4. Велику роль відіграв періодичний закон у розвитку теорії будови атома. Вказавши на глибокий внутрішній зв’язок між елементами, він вробив можливим висновок, що всі атоми побудовані принципово однаково.

 5. Періодичний закон є основою для класифікації хімічних елементів, яка дала змогу чітко сформулювати загальнохімічні поняття валентності, типів хімічних сполук. Стало можливим передбачати нові типи сполук, нові властивості для відомих і невідомих елементів, а також їхніх сполук.

 6. В наш час періодичний закон Менделєєва лишається тією науковою основою, яка зумовлює дальший розвиток сучасної хімії, теорії будови атома, теорії хімічного зв’язку, ядерної фізики ти багатьох інших наук.

Завдання:

 1.  Охарактеризувати будову атома Кальцію за положенням його в періодичній системі.

 

Положення елемента в періодичній системі

Будова атома

1. Назва елемента

Кальцій

6. Хімічний символ

 

2. Порядковий номер елемента

 

7. Заряд ядра атома

Кількість протонів у ядрі

Кількість електронів у атомі

 

3. Номер періоду

 

8.Кількість електронних шарів

 

4. Номер групи

 

9. Кількість електронів зовнішнього шару

 

5. Відносна атомна маса

 

10. Масове число (сума протонів і нейтронів)

 

 

Завдання 2.

     Заповнити вільні клітинки у  таблиці «Характеристика елемента».

 

№ з/п

Хімічний символ елемента

Порядковий номер

Відносна атомна маса

Номер періоду

Номер групи

Підгрупа

Заряд ядра атома

Кількість протонів 

Кількість електронів

Сума протонів + нейтронів

1.

С

6

12

2

IV

головна

+6

 

6

12

2.

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

+3

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

Фізика

 

Лабораторна робота №12. Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної температури

 

Д/з Виконати «Лабораторна робота №12. Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної температури» використовуючи презентацію «Лаб. роб. №12»

(лаб. роб. можна роздрукувати або написати від руки)

 

Презентація та заготовка лаб роб доступні за посиланням:

(копіюєте посилання і вставляєте в адресний рядок)

https://drive.google.com/drive/folders/1nbPAMzMMxUcQxheqXZiwk7YLxDelDng5?usp=sharing

8 – А клас Всесвітня історія

Тема. Література й мистецтво. Характер європейської культури. Літературні образи Мігеля Сервантеса. В. Шекспір і театр.

І. Вивчення нового матеріалу

Гострі протиріччя епохи позначилися на характері ти змісті європейської літератури та мистецтва. У цілому зберігалась вірність ідеалам гуманізму й Відродження, але після того, як Реформація розколола світ на дві частини — католицьку і протестантську, погляди гуманістів почали змінюватися. Вони дедалі більше втрачали віру в активну життєву позицію людини та її творчі сили. Натомість приходило переконання в божественній визначеності людської долі і необхідності підкоритися їй. Це наповнювало твори пізнього Відродження почуттям занепокоєння, незадоволеності й навіть трагізму. Разом з тим культура перехідної доби несла в собі радість пізнання нового світу та віру в торжество розуму.
 Вершиною іспанської літератури XVI ст. і водночас початком європейської літератури Нового часу стала творчість Мігеля Сервантеса (1547-1616).
 Сервантес походив із збіднілого дворянського роду й був сином лікаря. Мігель не мав можливості отримати серйозну освіту, але він читав усе підряд і зміг набути широких знань.
 Більшу частину свого буремного життя Сервантес залишався солдатом. Наслідком поранення, отриманого в знаменитій битві з турками біля Лепанто 1571 р., став параліч руки й алжирський полон. Лише через довгих п'ять років його викупили з неволі монахи домініканці. Майбутній письменник знову воював, а потім став збирачем податків. Не маючи ніякого хисту до цього заняття, бідолаха навіть тимчасово опинився за ґратами. Після звільнення кинув службу і зайнявся літературною творчістю.
 Роман Серваятеса «Премудрий ідальго Дон Кіхот Ламанчський» одразу приніс автору загальне визнання. Твір був задуманий як пародія на рицарські романи. Його герой, напівзлиденний дворянин Алонсо Кохано, живе в сільській глухомані, безперервно читає рицарські романи і марить про власні подвиги в дусі цих романів. Одинокий ідальго робить своїм зброєносцем звичайного селянина Санчо Пансу - людину тямущу і простодушну водночас. Разом вони вирушають на пошуки слави.
 Стійкий успіх роману в XVII і в наступних століттях пояснювався саме тим, що Дон Кіхот, не будучи ідеальним героєм, утілив у собі людські риси неминущої цінності - відвагу, благородство, безкорисливість. Сьогодні "Дон Кіхот" — друга після Біблії книжка за кількістю мов, якими її перекладено.
  Шекспір і чарівний світ театру

З ім'ям видатного драматурга Вільяма Шекспіра (1564—1616) пов'язаний розквіт англійського театру.
 Театр шекспірівських часів мав в Англії народний характер. Серед глядачів можна було побачити селянина, що приїхав на ринок, матроса, який мав кілька днів відпочинку між плаваннями, розважливих ремісників, гомінливих торговців. Вистави проходили вдень, більша частина театру розташовувалася просто неба. Навіс мали лише ложі для заможної публіки і сцена, де грали актори та любили замовляти крісла світські чепуруни. Зазвичай сцена трапецією або овалом висувалась у партер, нагадуючи, що театр бере свій початок від майданного дійства, де візок для виконавців з усіх боків був оточений натовпом. Завіси не було, ніщо не відділяло акторів від глядачів. Жіночі ролі виконували молоді чоловіки. Коли початок спектаклю затримувався, публіка жартувала: «Королева голиться».

Шекспір не вигадував сюжети для своїх п'єс, а запозичував їх у античних та середньовічних авторів. Проте силою свого таланту він створив галерею неповторних образів: прекрасних у своєму самовідданому коханні Ромео та Джульєтту. Герої Шекспіра багатогранні: життєві обставини можуть перетворити добрих на злих, великодушних на мстивих, чесних на підступних. Не випадково геніальний драматург висував у своїх творах запитання, наповнені глибоким змістом: що становить сенс людського життя? Чому одна й та сама людина здатна на високі й низькі вчинки? У чому полягає покликання людини?

ІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф 8 ст. 74 – 76; посилання на підручник:

 https://pidruchnyk.com.ua/833-vsesvitnya-istoriya-8-klas-sorochynska.html