Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Четвер

02.04                                     6-Б клас                                  Математика

Тема. Множення раціональних чисел

 1. Добутком двох чисел з різними знаками є число відємне, модуль якого дорівнює добутку модулів множників.

Приклад. -1,8 • 0,3 = =-(1,8 • 0,3) = -0,54.

 1. Добутком двох від’ємних чисел є число додатне, модуль якого дорівнює добутку модулів множників.

Приклад. -2,5 (-3,4) = 2,5 • 3,4 = 8,5.

 1. Якщо хоча б один із множників дорівнює нулю, то й добуток дорівнює нулю.

Приклад. -2,8 3,7 0 = 0.

Домашнє завдання.

 1. Сформулюй правило множення двох чисел з різними знаками.

 2. Сформулюй правило множення двох від’ємних чисел.

 3. Чому дорівнює добуток чисел, якщо хоча б один із множників дорівнює нулю?

 4. Виконай множення:

 5. 13 19;           2) -1,7 4,9;          3) -3,7 • (-4,3);   

4) -36 68;          5) -18  (-36);        6) 8,05 (-6,3). 

Конспект уроку

з  географії

6 – Б  клас

02. 04. 2020 р.

 

Льодовики. Особливості  утворення. Багаторічна мерзлота.

Вивчення нового матеріалу.

 Пригадайте, як змінюється температура повітря з висотою?

• Яка вода важча: рідка чи тверда?

 1. Що таке льодовики? Як утворюється льодовик?

Льодовик — це природне багаторічне скупчення льоду на земній поверхні. На відміну від річкової криги він утворюється не з води, а зі снігу. Льодовики виникають там, де протягом року випадає більше снігу, ніж устигає розтанути. Такі умови бувають лише за мінусових середньорічних температур, тобто в полярних районах земної кулі та в горах на великій висоті.

Межу в горах, вище якої сніг протягом року не встигає розтанути, називають сніговою лінією (мал.1) Вище сніго­вої лінії нагромаджений сніг поступово ущільнюється і стає льодом. Висота снігової лінії в горах зменшується від еква­тора до полюсів, тому що в цьому ж напрямку знижується температура повітря. Так, у горах поблизу екватора (напри­клад, нагорі Кіліманджаро в Африці) снігова лінія проходить на висоті 4500 м, у горах помірних широт (Альпах) — на висоті 3000 м. У полярних широтах, де температура повітря постійно низька, снігова лінія опускається до рівня моря.

Льодовиками на Землі вкрито 11 % суходолу. Льодовий покрив відбиває сонячне проміння назад у космос. У таких місцях немає грунту, відсутня рослинність, рідко оселяються тварини і птахи. Розрізняють льодовики гірські й покривні.

Частина гідросфери нашої пере буває планети у твердому стані. Сніг і лід покрива­ють великі простори суходолу. Якби всі льоди розтанули, то рівень Світового океану піднявся б на 64 м! Тоді затопило би величезні ділянки суходолу з тисячами населених пунктів.

Під дією своєї величезної маси льодовики здатні рухатися — текти.  Їх  рух, на відміну від течії річки, помітити складно. Швидкість дуже повільна — кілька метрів на добу. Гірські льодовики спускаються вниз по долинах у вигляді довгих язиків, що нагадують крижані річки. На їх шляху можуть бути льодові притоки і льодопади. Під час руху льодовик, як і річка, руйнує, переносить і відкладає гірські породи. На земній поверхні він виорює глибокі борозни та згладжує виступи. Коли льодовик повзе, в нього вмерзають уламки порід (глина, пісок, валуни), і цей мегатранспорт переміщує їх з гір у долини. Він рухається і забирає із собою каміння, очищаючи поверхню. Нижче снігової лінії край льодовика тане. Тала вода витікає з-під нього струмками, які живлять річки. А принесе ні льодовиком рамки порід у цьо­му місці нагромаджуються. їх називають мореною

 1. БАГАТОРІЧНА МЕРЗЛОТА.     У тих районах земної кулі, де постійно холодно (температури нижчі від 0°), гірські породи перебувають у промерзлому стані. Вони ніби зцементовані замерзлою в них водою і містять підземний лід. Улітку відтає тільки поверхневий шар. Це дає можливість рости на ньому рослинам, зокрема й лісам. Проте шари, які лежать нижче 4 м, не відтають ніколи. Товщі мерзлих порід, можуть сягати від де кількох метрів до 1500 м. Мерзлоту називають багаторічною, або навіть вічною, тому що мерзлий стан фунту й порід зберігається сотні тисяч років.

Багаторічна мерзлота охоплює близько 25 % площі всього суходолу планети. У Північній півкулі вона поширена у всій заполярній області та районах на південь від полярною кола приблизно до 50° пн. ш. Багаторічна мерзлота ускладнює зведення житлових будинків, промислових споруд, залізничних шляхів та ін.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

*      Льодовик — це природне багаторічне скупчення льоду на земній поверхні в результаті нагромадження та ущільнення снігу вище снігової лінії.

*     Снігова лінія — це межа, вище якої снігу накопичується більше, ніж устигає розтанути протягом року.

*      Льодовики бувають гірські й покривні.

*       Багаторічна мерзлота — це верхній шар земної кори, що має мінусові темпе­ратури ґрунтів і гірських порід і містить підземний лід.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Що таке льодовик? Як він утворюється?

2. У чому виявляються особливості утворення льодовиків у горах?

3. За яких умов утворюється багаторічна мерзлота?

4. Поміркуйте, чи можливе утворення льодовиків у Кримських горах. Що і як повинно змінитися для цього в природі?

 

Українська мова, 02.04.20р.

Тема. Тренувальні вправи на краще засвоєння перехідності, ступенів порівняння прикметників.

Теоретичний матеріал:

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

      ВИЩИЙ СТУПІНЬ                                                         НАЙВИЩИЙ СТУПІНЬ

ПРОСТА ФОРМА

суфікси –ІШ-, -Ш-

СКЛАДЕНА ФОРМА

слова БІЛЬШ МЕНШ

ПРОСТА ФОРМА

префікс

НАЙ-(ЯК-, ЩО-)

СКЛАДЕНА ФОРМА

слова НАЙБІЛЬШ

до форми вищого ступеня

смачніший

більш, менш смачний

найсмачніший

найбільш смачний

 

Тренувальні вправи:

 

 1. Відшукайте в тексті прикметники, вжиті у формі ступенів порівняння. Визначте ступінь порівняння, пояснити, як він утворений.

 

Яблуня – одна з найстаріших рослин на землі: її плоди – яблукаописані ще в міфах про Геракла; з «яблука розбрату» почалася Троянська війна; яблуня росла і висячих садах Семіраміди – одному із семи чудес світу… У                                                                                                                          нашій країні перші відомості про культуру яблуні сягають часів Київської 

Русі, коли при Ярославі Мудрому на території Києво-Печерської лаври було закладено перший яблуневий сад. З нього й розпочався найбільш успішний хід яблуні по Придніпров’ю, а згодом – по всій Русі

 1. Виправте помилки

 2. Мої батьки самі найкращі.

 3. Усім відомо, що материнська любов – сама безкорисливіша.

 4. Найбільш найдорожча для мене моя сім’я.

 5. Мама – моя сама вірна порадниця.

 6. Найбільш улюбленіше заняття у нас з татом – розгадування кросвордів.

 7. Найсолодший сон – під бабусину казку.

 

Домашнє завдання:

Утворіть вищий та найвищий ступені порівняння прикметників (обидві форми)

 •  

 • свіжий,

 • холодний,

 • гарячий,

 • лагідний,

 • добрий,

 • кислий,

 • гіркий,

 • солодкий,

 • солоний,

 • пасивний,

 • активний,

 • гарний,

 • високий,

 • низький.

 

Зарубіжна література, 02.04.20р

Тема. Контрольний твір за темою: «Значення творчості Рея Бредбері».

Робота з текстом

-         Згадайте, навіщо люди зібралися так рано на площі?

-         Чи знали люди що – небудь про картину, в яку вони так бажають плюнути?

-         Чому люди так прагнуть плюнути у картину?

-         Як про це говорять герої новели?

-         Чому люди так ненавидять минуле?

-         Чому практично всі впевнені, що цивілізація не повернеться?

-         Пригадайте розмову на площі. Хтось із натовпу виражає надію на повернення цивілізації. Скажіть, якою повинна бути та людина, що «підлатає цивілізацію»?

-         Чи вірять присутні в існування такої людини?

План до твору:

1.Черга на майдані
 2.Захисник Грігзбі
 3.СВЯТА
 4.Мона Ліза
 5.УСМІШКА

Домашнє завдання:

Написати твір за планом, пригадавши усі події, вчинки та символи новели.