Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

четвер 07.05

Українська мова, 07.05.20р.

Тема. РЗМ. Основні джерела та систематизація матеріалу для твору.

Матеріал до уроку для кращого засвоєння:

Запам’ятаймо!

Підготовка до написання твору, джерела для творчої роботи:

• літературні твори:

• мистецькі твори (живопис, музика тощо);

• спостереження за життєвими ситуаціями та природою (спостерігач, учасник ситуацій).

Авторський задум:

• вибір теми;

• формулювання основної думки;

• вибір заголовка.

Вибір характерних ознак майбутнього твору:

• мовний стиль (науковий, художній, публіцистичний);

• тип висловлювання (опис, роздум, розповідь);

• жанр (оповідання, замітка, повідомлення).

Матеріали для майбутнього твору:

• епіграф;

• цитати з літературних творів і критичних статей;

• прислів'я, афоризми, пов'язані з основною думкою твору.

Простий план власного висловлювання — це послідовний перелік мікротем висловлювання.

Складний план готового тексту — це детальний план змісту твору з розподілом на зачин (вступ), основну частину і кінцівку (висновок), причому основна частина поділяється на підрозділи.

Вправа для закріплення вивченого:

Прочитайте текст.

Твір

— Сьогодні, діти, — сказала вчителька, — ми напишемо твір «Один день моїх зимових канікул». Та спочатку добре подумайте, який день виявився для вас найцікавішим. Подумали? А зараз розкажіть уголос.

Я подумала. Мені найбільше запам'ятався один вечір. У хаті чомусь не стало світла, і ми із сестричкою вийшли надвір. Стояв сильний мороз. Снігу було небагато, але холодний вітер залюбки ним бавився. Наша киця Мурка згадала своє дитинство й почала теж розважатися. Бігала за сніжинками, ставала дибки, ніби то були не сніжинки, а якісь пташки чи миші. Ми із сестричкою розвеселились: бігали, голосно кричали й радісно сміялися з нашої кицюні.

Так я розповіла вчительці. Усі діти розповідали також, а тоді вчителька сказала:

— Ну, пишіть, діти. Тільки пишіть про щось гарне, а не про такі дурниці, що киця дибки ставала абощо.

Я почервоніла. Та подумала знов і написала інший твір. Про те, як я вранці встала, зробила зарядку, вимила вуха й шию. почистила зуби, застелила ліжко, поснідала, допомогла мамі, почитала (забула, як оповідання називалося), погуляла надворі, пообідала, помалювала, повечеряла, знов почистила зуби й лягла спати.

Цього разу в моєму творі все. видно, було вже як треба, і вчителька поставила мені «одинадцять» (За С. Павленком).

2. Поміркуйте, скільки творів об'єднано в цьому тексті.

3. Розгляньте плани всіх творів.

План 1 (простий план)

1. У хаті не стало світла.

2. Ми із сестричкою на прогулянці.

3. Сніг і вітер.

4. Киця Мурка розважається.

5. Нам весело.

План 2 

1. Ранкова зарядка і вмивання.

2. Застеляння ліжка.

3. Сніданок.

4. Допомога мамі.

5. Читання.

6. Прогулянка.

7. Обід.

8. Малювання.

9. Вечеря.

10. Сон.

 

План З (складний план)

І.  Завдання вчительки.

ІІ. Один день зимових канікул.

1. Незвичайна вечірня прогулянка:

а) погасло світло;

б) я, сестричка і киця Мурка радіємо снігу.

2. Твір на «одинадцять»:

а) чим був заповнений мій ранок;

б) що я робила вдень:

в) підготовка до сну.

III. Гарну оцінку я отримала, але….

Домашнє завдання:

Складіть простий план власного висловлювання на тему «Мій день народження».

 

 

Хімія 8 клас 07.05

Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали.(демонстрації: моделі кристалічних ґраток різних типів; речовини з різними типами кристалічних ґраток).

Більшість твердих речовин має кристалічну будову, яка характеризується чітким розташуванням частинок. Якщо з'єднати частинки умовними лініями, то вийде просторовий каркас, який називають кристалічною ґраткою. Точки, в яких розміщені частинки кристалу, називають вузлами ґратки. У вузлах уявної ґратки можуть перебувати атомийони або молекули.


 Залежно від природи частинок, розташованих у вузлах, і характеру зв'язку між ними, розрізняють чотири типи кристалічних ґраток: йоннуметалічнуатомну і молекулярну.

Йонними називають ґратки, у вузлах яких знаходяться йони.

Їх утворюють речовини з йонним зв'язком. У вузлах таких ґраток розташовуються позитивно і негативно заряджені йони, зв'язані між собою електростатичною взаємодією.

 

Йонні кристалічні ґратки мають солі, луги, оксиди активних металів

 

Металічними називають ґратки, які складаються з позитивних йонів, атомів металу і вільних електронів.

Їх утворюють речовини з металічним зв'язком. У вузлах металічної ґратки знаходяться атоми і йони (то атоми, то йони, в які легко перетворюються атоми, віддаючи свої зовнішні електрони в загальне користування).

 

Такі кристалічні ґратки є характерними для простих речовин металів і сплавів.

 

 

Атомними називають кристалічні ґратки, у вузлах яких знаходяться окремі атоми, зв'язані ковалентними зв'язками.

Такий тип ґратки має алмаз — одна з алотропних видозмін Карбону. До речовин з атомною кристалічною ґраткою відносяться графіткремній (силіцій)бор, германій, а також складні речовини, наприклад, карборунд SiCкремнеземкварцгірський криштальпісок, до складу яких входить силіцій(IVоксид SiO2.  

  

 

Молекулярними  називають ґратки, у вузлах яких знаходяться молекули, пов'язані слабкою міжмолекулярною взаємодією.

Такий тип ґратки мають прості речовини в твердому агрегатному стані: благородні гази з одноатомними молекулами  (He,Ne,Ar,Kr,Xe,Rn), а також неметали з двох— і багатоатомними молекулами (H2,O2,N2,Cl2,I2,O3,P4,S8).

  

Молекулярну кристалічну ґратку мають також речовини з ковалентними полярними зв'язками: вода — лідтвердий амоніаккислотиоксиди неметалів. Більшість органічних сполук теж являють собою молекулярні кристали (нафталінцукорглюкоза).

 

Для закріплення  матеріалу  перейдіть  за  посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=OzoCSCt7x5E

 

Конспекти уроків

з біології

6-Б клас

07.05.2020 рік

Тема. Суцвіття.

   Усі ви бачили такі рослини як: бузок, чорнобривці, айстри, ромашки. На стеблі таких рослин розвивається не одна квітка, а багато дрібних, які зібрані у групи. Групу квіток, розміщених на стеблі рослини у певному порядку, називають суцвіттям. Суцвіття можуть складатися з кількох квіток, як у вишні, конвалії, сливи, або об’єднувати багато квіток. Наприклад, у соняшника в суцвітті велика кількість квіток. Квітки в суцвітті дрібні за   розмірами. Комах вони приваблюють саме великою кількістю та ароматом.

     Невизначені суцвіття характеризуються тим, що їхні квітки розпускаються на осі знизу догори. Головна вісь суцвіття довго не припиняє росту і зацвітає останньою. Ці суцвіття можуть бути простими і складними.

    Прості суцвіття мають нерозгалужену квіткову вісь, на якій розміщуються квітки. До них належать китиця, колос, початок, щиток, зонтик, кошик, головка:

• китиця — на видовженій головній осі сидять на квітконіжках окремі квітки (конвалія, чермха, люцерна, біла акація);

• колос — на видовженій головній осі розмішені сидячі квітки без квітконіжок (подорожник, вербена, орхідеї),

• початок — колос із товстою, м’ясистою віссю (лепеха, жіноче суцвіття кукурудзи — качан);

• щиток простий — це суцвіття, в якого нижні квітконіжки довші, ніж верхні, і квітки розміщуються майже на одній висоті (яблуня, груша, глід);

• зонтик простий — головна вісь вкорочена, квітконіжки всіх квіток начебто виходять з її верхівки і мають майже однакову довжину; тому квітки розміщуються майже на одній висоті, утворюючи купол (первоцвіт, вишня, цибуля);

• кошик — суцвіття з розширеною блюдце-подібною віссю, на яких розміщуються квітки без квітконіжок. Зовні кошик вкритий обгорткою з верхівкових листків (соняшник, кульбаба, айстра, волошка);

• головка — головна вісь потовщена і вкорочена, на ній тісно скупчені квітки на коротких квітконіжках або без них (конюшина, миколайчики).

    Складні суцвіття характеризуються тим, що головна вісь у них галузиться. Це волоть (складна китиця), складний колос, складний щиток, складний зонтик і сережка:

• волоть — головна вісь на різній висоті дає відгалуження, які, в свою чергу, можуть також галузитись, утворюючи китиці, колоски або інші суцвіття (просо, рис, овес, тонконіг, бузок, виноград, полин);

 

• складний колос — на головній осі колосоподібно розташовані колоски (пшениця, жито, ячмінь, житняк);

• складний щиток має головну вісь, яка галузиться за типом простого щитка (горобина, бузина, калина);

• складний зонтик — бічні осі розгалужуються за типом простого зонтика, але закінчуються розгалуження не окремими квітками, а простими зонтиками (морква, кріп, борщівник);

     Визначеними називаються такі суцвіття, в яких головна вісь закінчується квіткою, а ріст продовжує верхній бічний або бічні пагони, які, в свою чергу, так само продовжують свій ріст (росичка, гладіолус, синяк, медунка, гвоздика, молочай).

 

 

 1. Кошик.

 2. Складний колос.

 3. Зонтик.

 4. Китиця.

 5. Щиток.

 6. Простий колос.

 7. Головка.

 8. Складний зонтик.

 9. Початок.

 10. Волоть.

 11. Завійка.

 

Що таке суцвіття?

На які типи поділяють суцвіття?

У чому полягає значення суцвіть?

6 – Б клас, інформатика                          07.05

Тема.  Авторське право та Інтернет. Правила безпечного користування Інтернетом при пошуку інформаційних матеріалів (повідомлень).

 

Авторське право.

Усі ресурси Інтернету: тексти, зображення, музичні твори, відео тощо – мають своїх власників. І права на ці матеріали належать саме власникам. Лише вони мають право розповсюджувати ці матеріали, підписувати своїм іменем, отримувати за них винагороду тощо. Ці права називають авторськими, і їх охороняє закон про захист авторських прав.

Існує навіть міжнародний знак охорони авторського права © – копірайт (англ. copyright – право на створення копій).

Якщо людина видає чужі матеріали за свої, ставить своє прізвище під чужим текстом або фотографією, то таке порушення називають плагіатом.

Якщо ви отримали з Інтернету та підписали своїм прізвищем реферат або презентацію – це також вважається плагіатом.
 Використовуючи чужі матеріали з Інтернету – копіюючи їх на носії даних, вставляючи в презентації чи текстові документи, потрібно дотримуватися певних правил, щоб не порушити закон про захист авторських прав:
 1. Запитувати дозвіл на використання матеріалів у їх автора. Це можна зробити, надіславши листа автору, якщо його ім’я або контактні дані вказані на сайті.
 2. Використовуючи цитати з якогось тексту або зображення, отримані з Інтернету, обов’язково вказувати адресу сайта, звідки вони були скопійовані.

Правила безпечного користування Інтернетом.

Перегляд  відеофайла «Безпечний   Інтернет»  за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=ypVAqanYe-g.   

Домашнє завдання.

Опрацювати конспект по даній темі.  

Конспект уроку

з  географії

6  – Б   клас

07. 05. 2020 р.

Тема. Найбільш заселені території земної кулі. Людські раси.

Найчисельніші народи світу.

 

Вивчення нового матеріалу.

 

 1. Найбільша кількість жителів проживає на території Китаю (1,3 млрд. чол.),

Індії (1,1 млрд.), США (301 млн.), Індонезії (235 млн.), Бразилії (190 млн.), Пакистану

(165 млн.), Бангладеш   (151 млн.), Росії (142 млн.), Нігерії (135 млн.), Японії (128 млн.). 

           

2.         Людські раси.

            Раси ― великі ареальні спільності людей, що виділяються за генетичною спорідненістю, яка зовнішньо проявляється у певній подібності фізичних ознак: кольорі шкіри й райдужній оболонці очей, формі й кольорі волосся, зрості  та інших.

Початок формування рас ― кінець кам’яного віку на базі найбільших територіальних популяцій. Вочевидь, існували два головні первинні центри расоутворення: західний (євроафриканський) і східний (азіатсько–тихоокеанський). У першому центрі формувалися негроїди і європеоїди, а в другому ― австралоїди і монголоїди. Пізніше при освоєнні нових земель виникли змішані расові популяції.

У популяційно–генетичній класифікації виділяють 25 локальних рас, які об’єднують у 5 гілок, які складають 2 стовбури.

Східний амеро–азіатський стовбур має американоїдну (американську) і азіатську раси.

Західний євро–африканський стовбур має європеоїдну, негроїдну і австралоїдну раси.

Серед сучасних рас європеоїдна (євразійська), яка є найбільшою за кількістю (46,4% населення світу разом з перехідними і змішаними формами). Європеоїди мають південну і північну гілки.

Монголоїдна (азіатсько–американська) раса разом з перехідними і змішаними формами становить понад 36% населення світу, поділяється на дві гілки: азійську і американську.

Що ж стосується негро–австралоїдної (екваторіальної) раси, то багато дослідників замість єдиної екваторіальної раси виділяють дві самостійні раси: негроїдну (африканську), яка становить 16,6% населення світу (до неї відносять корінне населення Африки на південь від Сахари ― негрів, а також негритянське населення США, Центральної Америки, Антильських островів, Бразилії),  і австралоїдну (океанійську) ― 0,3% населення світу (представлена меланезійцями, папуасами Нової Гвінеї і аборигенами Австралії).

3.         Найчисельніші народи світу.    В расах розрізняють групи людей, які називають народами. На земній кулі їх понад 3 тисячі. Серед них є багаточисленні і такі, що нараховують лише кілька десятків чоловік. Найбільш численними народами є китайці (1,2 млрд чоловік), хіндустанці (219 млн), американці Сполучених Штатів Америки (187 млн), росіяни (146 млн), бразильці (137 млн), японці (126 млн чоловік). Вони складають основну частину населення Землі.

Народи говорять різними мовами. Кожний народ має свою культуру – свої звичаї, народні пісні, національний одяг, страви, – які ведуть початок від давнини. Навіть житло у кожного народу своєрідне. Це також тісно пов’язано з природними особливостями території. Культура народів самобутня – тобто неповторна. Звісно, в наші дні життя і побут людей невпізнанно змінилися. Проте кожний народ, великий чи маленький, зберігає свої традиції, те що відрізняє його від інших.

Китайці. Китайці – найбільший за численністю народ світу. Вони населяють Китай – одну з найбільших за площею країн світу. Китайці належать до монголоїдної раси. Цей народ має багатовікову історію і культуру. Китайська цивілізація – одна з найстародавніших у світі. Серед багатьох винаходів китайців – папір, шовк, порох.

Традиційним житлом китайців є фанза, стіни якої робляться з різного матеріалу – бамбука, цегли, глини, дерева. Національне вбрання китайців – сорочка вільного крою без ґудзиків. Святкове вбрання китаянок – цілезкроєне плаття – цинао. В їжу китайці вживають переважно рис або локшину, які їдять паличками. Традиційних ремесел багато: ткацтво, гончарство, плетіння з рисової соломи, різьба по дереву і каменю.

Американці США. Цей народ вирізняють своєрідні історичні особливості формування. В доколумбовій Америці корінними жителями були індіанці. Вони були мисливцями і рибалками і вели напівкочовий спосіб життя. Для цього було пристосоване і їхнє житло – вігвам, яке було легким і міцним. Взимку індіанці користувалися лижами, влітку – легкими човнами – каное. Традиційний одяг – сорочка, шкіряні штани і мокасини, які прикрашалися хутром і бісером, а також головні убори з пір’я. В ХУІ ст. відбулося велике “переселення народів”. У США ринув потік європейських колоністі, в основному з Великої Британії. Вони витісняли корінних жителів на менш придатні землі. Разом тим відбувалося взаємне проникнення різних культур. Так, індіанці запозичили у європейців коня, завезеного з Європи, який став невід’ємною частиною їхнього життя. А європейці перейняли у індіанців вміння вирощувати кукурудзу. Американці США – це народ, що сформувався із трьох рас і трьох культур: європейської, індіанської та африканської.

Росіяни. Росіяни населяють Росію, яка є нашим сусідом. Вони живуть і в інших країнах, зокрема багато їх і в Україні. Росіяни належать до європеоїдної раси. Російська хата-зруб з піччю – типове житло. Піч обігрівала, в ній готували їжу, на ній спали. Національний одяг у чоловіків складався з довгої сорочки, штанів і лаптів (взимку – валянок). Жінки носили сарафани, на голові – стрічку або хустку. Російська кухня відома своїми млинцями (російською –“блинами”), кашею і пирогами. В сільській місцевості традиційним були хороводний спів з протяжними мелодіями та задерикуваті частівки, які збереглися до нашого часу. Народні промисли росіян – різьба по дереву,  виготовлення глиняних виробів, розпис по дереву.

Запитання і завдання.

1.         Опрацюйте конспект уроку ( уважно прочитайте, вивчіть), дайте відповіді на запитання та опрацюйте  географічний атлас.

2.         Найбільш заселені території земної кулі?

3.         Що таке людська раса?

4.         Назвіть, які ви знаєте  світові людські раси.

5.         Найчисельнішими  народами світу є ( назвіть які ?).   

4.         Нанесіть на контурну карту країни світу з найбільшим населенням, вивчіть назви та їх  розташування.