Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

четвер 09.04

9 – А, україсьа література                                    Дата 09.04.2020

Тема. УПЧ   Івченко М. «Напоєні дні» (повість про Г. Сковороду).

 

Основний зміст уроку

 

Ознайомлення із біографією М. Івченко за посиланням

https://www.ukrlib.com.ua/bio/author.php?id=448

 

Ознайомлення із твором за посиланням

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=13174

 

ІМПРЕСІОНІСТИЧНА ДОМІНАНТА ОБРАЗУ Г. СКОВОРОДИ У ПОВІСТІ М. ІВЧЕНКА «НАПОЄНІ ДНІ»

Упродовж ХХ ст. образ першого українського філософа Григорія Сковороди створювався багатьма письменниками й поетами. Серед них - Михайло Івченко, письменник лірико-психологічного, імпресіоністичного стильового напряму, твори якого понад 60 років перебували під забороною.

Звернення до постаті Григорія Сковороди та його філософії для письменника-імпресіоніста Михайла Івченка у повісті „Напоєні дні", 1924 р. (перша назва „В тенетах далечини") було внутрішньою потребою, оскільки спільною тенденцією творчості обох митців є пошук гармонії, - душевної і світової. 

Автор створює образ Г. Сковороди цілком в імпресіоністичній манері. Життєвий шлях мандрівника, природної людини, він намагається вивести за межі бурси, колегії, й тому виписує на фоні природи, багатої на кольори, на миттєві враження, що відбивають стан душі Сковороди, в якій нудьга перемежовується із радістю (перші зустрічі із дочкою майора Марійкою). Чуттєвість піднімається над хронологічною послідовністю подій, основою для яких Івченко, до того ж, переважно використовує народні легенди про Григорія Варсаву.

Епіграфом до повісті „Напоєні дні" М.Івченко обрав 19-ту пісню „Саду божественних пісень" Сковороди, „Ах ти нудьго, проклята! О докучлива печаль". Саме ці рядки й визначають головний мотив твору - відчуття своєї дисгармонійності з середовищем. І хоча на вустах Сковороди часто помічаємо усмішку, це скоріше іронічний посміх над людьми, що не можуть „власну натуру добре загнуздати"

Відповідно, мотивові смутку підпорядковано імпресіоністичну канву повісті, а саме: образи сну, тіні, поверхні води, що поблискує свічадом, сонця, яке заходить за обрій, слуховий образ церковного співу, подзвону, що закликає на службу Божу, сумних мелодій лірника й тужливої пісні сопілки Сковороди.

М.Івченко акцентує, що філософ постійно прагне здолати нудьгу, адже „... навколо усюди розсіяний світ вічності, її творчий дух!"

Гармонія ж можлива, на думку філософа, лише за умови пізнання своєї натури, виконання нею своєї ролі у цьому світі. Необхідно лише віднайти єдино правильну стежку, якою людина йтиме все своє життя: „Треба тільки спромогтись і знайти відміряну нам зарані стежку, потрібне зробити не важким, а важке не потрібним"

Варто звернути увагу на асоціювання життя Г. Сковороди із «життям» комети, що врешті розсипається на дрібні шматочки, даючи нове життя новому сонцю, яке світитиме новим поколінням.

Цілком погоджуємося з Івченком, що перехід комети у „туманність" є продовженням його попередніх думок про вічність. Разом з тим відсутність визначеності у житті, певної мети у філософа згадується Івченком неодноразово. Гадаємо, такі висловлювання є відбиттям філософських проблем та естетичних смаків епохи письменника або ж власної невизначеності у житті, про що можемо судити, виходячи з його біографії (постійні переїзди, зміни місця роботи).

Окрім того, таку асоціацію можемо розцінювати як ще один елемент барокової поетики, а саме: символіки (образного трактування вислову чи певної історії) або емблематики (картинки із символічним значенням)

В цілому ж можемо засвідчити вдалу спробу імпресіоніста Михайла Івченка осягнути феномен „людського буття у зв'язках з вічністю" та дослідити шляхи досягнення гармонії душі із середовищем на прикладі життєвої концепції Григорія Сковороди.

Насамкінець слід зазначити, що межі даного дослідження можна розширити до більш чіткого структурування рис бароко й імпресіонізму в повісті „Напоєні дні" та до аналізу їх переплетення як однієї з особливостей модерного письма.

Домашнє завдання

 1. Прочитати повість Івченко М. «Напоєні дні», характеризувати образ Сковороди у ній.

 

Фізика

Застосування електролізу у промисловості та техніці

 

Д/з Опрацювати §25, дати відповіді на запитання 1, 5, 8, які є після параграфа.

Підручник доступний за посиланням

(копіюєте посилання і вставляєте в адресний рядок)

https://drive.google.com/drive/folders/1dwEZnLWorMNUEP__nQZNNaBLli6VWO6o?usp=sharing

 

 

 

9-А, зарубіжна література              Дата 09.04.2020

Тема. Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва. Вплив філософії на літературу й культуру доби. Художні напрями (просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм).

Основний зміст уроку

 

Епоха Просвітництва, яка прийшла на зміну епосі Відродження,— одна із видатних сторінок в історії західноєвропейської культури. Сам корінь слова «просвітництво» ( від «світло», «світити») указує на одну із провідних тем доби. Саме з цією епохою ми сьогодні почнемо знайомитися ближче.

Характерними особливостями доби Просвітництва є критика недосконалого суспільного ладу, нерівності. Віра в те, що ідеї можуть змінити суспільство, що моральне виховання людини – шлях до вдосконалення суспільства. Д. Локк стверджував: у  людини немає вроджених ідей, кожна людина від народження «табула раса»  - в перекладі з латині  «чиста дошка» і все, чого досягає – завдяки вихованню. «Дев'ять десятих людей робляться такими, якими вони є, тільки завдяки вихованню».

Ще одна особливість –  прагнення повернутися до сутності природи, бо природа – розумна.

«Природною людиною» діячі Просвітництва називали людину, не зіпсовану упередженнями та вадами, що панували в феодально-монархічному суспільстві. В основі цієї концепції лежала ідея рівності та свободи як природного стану кожної людини.

Отже, провідні ідеї Просвітництва:

 • Культ розуму та науки.

 • Надання переваги досвіду.

 • Віра в перетворюючу силу ідей та освіти.

 • Утвердження великої виховної ролі літератури та мистецтва у суспільстві.

 • Виховання гармонійної людини за законами розуму та природи.

 • Визнання впливу суспільного і природного середовища на формування людини.

 • Проголошення цінності людини незалежно від її походження.

 • Утвердження рівності всіх людей. Усі мають однакові права на щастя й вільне життя.

 • Переосмислення питань світобудови й суспільного порядку.

 

Основна ідея Просвітництва - це ідея освіченої монархії -  на чолі держави повинен був стояти освічений монарх (монарх-філософ), покровитель мистецтв, наук, ремесел. Принципово важливим є питання щодо ставлення просвітників  до релігії. Інколи можна  почути  ствердження, що  просвітники були  відвертими атеїстами. Але,    щоб    остаточно    в     цьому    переконатися,  треба  спочатку визначитися,    що    таке    атеїзм,   антиклерикалізм,   деїзм.

 

Головна ідея Просвітництва - завдяки знанням змінити цей недосконалий світ. Головне завдання Просвітництва - боротьба з феодалізмом, абсолютизмом, духовенством. Головні герої епохи - люди науки, мистецтва, державні діячі-реформатори. Героєм у творах мистецтва стає «природна людина», тобто звичайна,  не зіпсована цивілізацією,  наділена талантом, здібностями і розумом.  Просвітництво - час відкриттів і подорожей, створення перших енциклопедій і  бібліотек, період науково-технічного прогресу (бурхливий розвиток природничих наук, математики, астрономії, фізики).

У XVIII ст. паралельно розвивалися три основні художні напрями – просвітницький класицизм, просвітницький реалізм і сентименталізм, а також існувало мистецтво рококо

 

Домашнє завдання

 1. Опрацювати матеріал з мережі інтернет «Життєвий і творчий шлях Д.Свіфта».

 2. Опрацювати теоретичний матеріал уроку про добу Просвітництва

 

9а                                                 АНГЛІЙСЬКА МОВА

Тема: Шкільне життя.

https://www.youtube.com/watch?v=I5NdnQE_T8c

https://www.youtube.com/watch?v=c49qWjgFtRI

Ex.4 p.7(Письмово) Ex. 2 p.12(Читати) вивчити слова та жести з відео.

https://pidruchnyk.com.ua/634-anglyska-mova-alla-nesvt-7-klas.html

Виконане Д.З. відправляйте на: Naik0n347@gmail.com або +380971864759(viber, whatsapp, telegram)

Художня культура

Тема: Художня культура і середовище.

Опрацюйте посилання

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-mistectva-v-9-klasi-hudozna-kultura-i-seredovise-fotografia-reklama-dizajn-123591.html