Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Четвер

Конспект уроку

з географії

6 – Б  клас

12. 03. 2020 р.

ТЕМА.       Води суходолу. Річки. Найдовші, найбільші річки світу.

 

Вивчення  нового  матеріалу.

 1. Води суходолу.

           Води суходолу включають поверхневі та підземні води. Поверхневі води становлять незначну частку гідросфери Землі – приблизно 0,02 %. Проте ці води найбільш активно використовуються людиною.

 

Картинки по запросу "Води суходолу. Річки. Найдовші, найбільші річки світу."

 

 1. Річки.

 

Що таке річка?

 

  Картинки по запросу "Річка це"            Картинки по запросу "Річка це"

 

Схема річкової долини.Картинки по запросу "Річка це"

 

Картинки по запросу "схема річкової системи"

 1. Найдовші  річки світу.

 

  Картинки по запросу "3. Найдовші, найбільші річки світу."        Картинки по запросу "Найдовші річки світу."

 

 

Запитання.

 1. Води суходолу включають .....
 2. До поверхневих вод відносять...
 3. До підземних вод відносять...
 4. Що таке річка?
 5. Гирло – це...
 6. Назвіть найдовші ріки світу, України.

 

Зарубіжна література, 12.03.20р.

Тема: Контрольна робота з тем «Людські стосунки», «Поетичне бачення світу»

Завдання для перевірки знань учнів:

 1. Як вчинив із золотом безіменний герой оповідання  Дж. Лондона «Любов до життя»?
 2. Визначте проблематику твору  Дж. Лондона «Любов до життя».
 3. Порівняйте образи героїв оповідань А. Чехова «Хамелеон» та «Товстий і тонкий». Знайдіть спільні та відмінні риси.
 4. Вкажіть особливості розкриття теми долі на сторінках повісті В. Короленка «Сліпий музикант».
 5. Визначте роль теми мистецтва в повісті В. Короленка «Сліпий музикант».

Українська мова, 12.03.20р.

Тема: Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові.

Пояснення нового матеріалу:

Коментар учителя.

Написання й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові

Чоловічі імена по батькові творяться додаванням до основ власних імен суфікса -ович (від іменників чоловічих імен): Олександр — Олександрович, Василь — Васильович, Андрій — Андрійович, Лев — Львович. Декілька чоловічих імен по батькові творяться за допомогою суфікса -ич: Сава — Савич і Савович, Кузьма — Кузьмич і Кузьмович, Лука — Лукич, Ілля — Ілліч, Хома — Хомич, Хомович, Яків — Якович, Яковлевич.

Жіночі імена по батькові творяться додаванням до основ власних імен суфікса -івн (а), від імен на -й — -ївн(а)Василь — Василівна, Сава — Савівна, Ілля — Іллівна, Юрій — Юріївна, Андрій — Андріївна, Сергій — Сергіївна.

Зверніть увагу! Григорій — Григорович, рідше — Григорійович, Григорівна, рідше — Григоріївна; Микола — Миколаївна, Яків — Яківна, рідше — Яковлівна.

Кличний відмінок імен по батькові

Імена по батькові жіночого роду мають закінчення Олено Іванівно, Ірино Василівно, Надіє Михайлівно; імена по батькові чоловічого роду мають закінчення Петре Івановичу, Степане Васильовичу.

Звертання, що складаються з кількох слів

У звертаннях, що складаються з двох власних назв (імені та по батькові) або із загальної назви та імені, обидва слова мають форму кличного відмінка: Людмило Миколаївно, друже Максиме, пані Маріє, брате Василю, тітко Василино.

У звертаннях, що складаються з загальної назви і прізвища, кличний відмінок має загальна назва, а прізвище виступає у формі називного відмінка: колего Іванченко, пане Чорний, добродію Прищепа, депутате Соколовський.

У звертаннях, що складаються з двох загальних назв, кличний відмінок обов’язково має перше слово, а друге може виступати у формі як називного, так і у формі кличного відмінка: пане офіцере (офіцер), добродію опоненте (опонент), пане голово (голова).

Вправи на закріплення вивченого матеріалу:

1.Запишіть власне ім’я по батькові. Утворіть і запишіть форми імен по батькові від імен найближчих родичів.

 

2.Утворіть і запишіть жіночі та чоловічі імена по батькові від поданих імен.

Антон,Борис, Віталій, В’ячеслав, Гнат, Данило, Євген, Іван, Костянтин, Любомир, Михайло, Назар, Олександр, Петро, Святослав, Яків.

3.Спишіть текст, розкриваючи дужки.

14 листопада 1918 року гетьман Павло Скоропадський підписав Закон про заснування Української академії наук. Першим президентом одностайно обрали (Володимир Іванович Вернадський). Посаду віце-президента запропонували (Дмитро Іванович Багатій), а в ролі секретаря колеги побачили (Агатангел Юхимович Кримський).

 

4. Спишіть текст, розкриваючи дужки. З двох імен у дужках утворіть ім’я та по батькові.

Вернадський (Володимир. Іван) походить із давнього українського роду. Прадід (Іван, Никифор) навчався в Києво-Мопілянській академії. Дід (Василь, Іван) служив лікарем в армії. Батько після закінчення Київського університету Святого Володимира працював викладачем у Петербурзі, Харкові. Москві. Мати (Ганна, Петро) походить із козацького роду.

 

5.Випишіть прізвища, які не відмінюються. Обгрунтуйте свій вибір.

Олійник Василь, Решетуха Анастасія, Оліярчик Остап, Ткаченко Надія, Довгаль Ірина, Костенко Гордій, Опанасенко Ганна, Гайдамака Валерій, Гайда Наталя, Кравченко Галина, Демчук Надія, Зварич Василь. Кодлюк Ярослава, Овчинник Володимир, Тераз Мар’яна, Логош Дмитро, Мітченко Юлія, Міщук Ольга, Когут Віра, Наливайко Теофіл, Бойченко Марія, Бесараб Антон, Миколайчук Руслана.

 

Домашнє завдання:

Прочитайте вірш. Випишіть іменники II відміни в три колонки за групами – тверда, м’яка, мішана.

Іменник

Тиша. Сон. Будильник. Ранок.

Мама. Тато. Джек. Сніданок.

Сумка. Термос. Ковбаса.

Ліфт. Автобус. Шлях. Краса.

Стежка. Ліс. Дуби. Ялиці.

Вуж. Гриби. Пташки. Суниці.

Білка. Небо. Синь. Роса.

Тиша. Термос. Ковбаса.

Комарі. Вогонь. Димок.

Шлях. Автобус. Ліфт. Замок.

Ванна. Мило. Ліжко. Сон.

Джек зітхає, наче слон.

Тема. Корінь: будова та соновні функції кореня.

Лабораторне дослідження будови кореня.

 

 1. Що таке корінь?

Корінь – це підземний вегетативний орган рослини. Він росте верхівкою вниз унаслідок впливу сили тяжіння Землі.

 1. Які функції кореня?

Корінь дає можливість рослині пристосовуватися до життя на суходолі; закріплює та утримує її в грунті.

Важлива функція кореня – вбирання води з розчиненими в ній мінеральними речовинами і транспортування її до надземної частини рослини, тобто забезпечення мінерального живлення рослини.

 

 1. Яка зовнішня будова кореня?

Корінь складається з різних за особливостями будови ділянок. Це зони: кореневого чохлика, поділу, розтягування, всисна та провідна.

 

Зони кореня:

1 – кореневий чохлик; 2 – зона поділу; 3 – зона розтягування; 4 – всисна зона;

5 – провідна

Кореневий чохлик вкриває верхівку кореня й поліпшує просування його в грунт.

Він складається з кількох шарів живих клітин. Під час просування кореня в глиб грунту внаслідок тертя зовнішні клітини кореневого чохлика руйнуються. Нові клітини постійно утворюються за рахунок твірної тканини.

Чохлик – чутлива зона кореня. Саме він сприймає силу земного тяжіння, визначає напрямок росту кореня та орієнтацію в просторі.

Під кореневим чохликом розташована зона поділу завдовжки 2-3 мм.

Складається ця зона з клітин твірної тканини. Вони постійно діляться і забезпечують утворення нових клітин.

Над зоною поділу – зона розтягування. У ній клітини ростуть. Вони видовжуються, просуваючи зону поділу з кореневим чохликом у глиб грунту. Довжина цієї ділянки кореня не перевищує зона кількох міліметрів.

Всисна зона, або зона кореневих волосків, розташована над зоною розтягування. Це ділянка кореня завдовжки 5-20 мм, щільно вкрита кореневими волосками. Завдяки цим волоскам поверхня кореня в сотні разів перевищує загальну площу надземної частини й забезпечує поглинання води та поживних речовин з грунту.

Кореневі волоски вбирають із грунтового розчину воду й мінеральні солі.

Вони постійно відновлюються.

! Цікаво знати, що запобігти пошкодженню кореневих волосків під час пересаджування можна, якщо рослину викопувати разом із грунтом, у якому вона зростала до цього.

Більшу частину кореня становить провідна зона. У своїй верхній частині вона межує з основою стебла. Провідна зона – найтовща ділянка кореня. Тут корінь галузиться. Провідна зона не має кореневих волосків. Вона лише забезпечує рух поглинутих у всисній зоні води й мінеральних речовин до надземної частини рослини, а органічних речовин, навпаки, від стебла до кореня.

 

 Всисна зона кореня:

1 – схема будови кореневого волоска;

2 – мікрофотографія всисної зони кореня

 1. Яка внутрішня будова кореня?

Покривна тканина кореня складається з одного шару клітин шкірки з тоненькими стінками. Саме ці клітини й утворюють кореневі волоски.

Глибше, під шкіркою, розміщена кора кореня. Вона складається з багатьох шарів клітин основної тканини. По цій тканині розчини поживних речовин рухаються від кореневих волосків до провідних тканин, розташованих у центральній частині кореня.

Центральну частину кореня утворює центральний циліндр. У багаторічних рослин він може бути оточений шаром клітин бічної твірної тканини. Завдяки поділу цих клітин корінь потовщується.

У центральному циліндрі формується провідна система рослини, до складу якої входять судини і ситоподібні трубки. По судинах відбувається висхідний рух води з розчиненими мінеральними речовинами, тобто від кореня до надземної частини рослин. А по ситоподібних трубках органічні речовини транспортуються від зелених надземних частин до кореня – це низхідний рух. У центральному циліндрі також розташовані механічна та основна запасаюча тканини.

Ознайомитися з мікроскопічною будовою кореня вам допоможе лабораторне дослідження.

Внутрішня будова кореня:

1 – центральний циліндр; 2 – кора; 3 – судини; 4 – шкірка; 5 – ситоподібні трубки; 6 – кореневі волоски; 7 – основна тканина

ДОВЕДЕМО НА ПРАКТИЦІ

ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БУДОВА КОРЕНЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ЙОГО ФУНКЦІЯМИ

Обладнання, матеріали та об’єкти дослідження: корені редису або проростка пшениці, постійні мікропрепарати “Корінь пшениці”, мікроскопи, лупи, предметні та накривні скельця, забарвлена чорнилом вода, таблиці.

Хід роботи

1. Розгляньте молодий корінь рослини за допомогою лупи. Знайдіть кореневий чохлик, зони поділу, розтягування, всисну з кореневими волосками та провідну.

2. Покладіть молодий корінь на предметне скло в краплину води, забарвлену чорнилом. Роздивіться цей мікропрепарат під мікроскопом (або постійний мікропрепарат “Корінь пшениці”).

3. Знайдіть верхівку кореня з кореневим чохликом, зону поділу, розтягування, всисну з кореневими волосками, провідну.

Ми вже згадували, що важливою функцією кореня є забезпечення мінерального живлення рослини.

У чому полягає мінеральне живлення рослин? Це процес поглинання та засвоєння рослинами розчину поживних речовин, потрібних для їхньої життєдіяльності. Мінеральне живлення, як і фотосинтез та дихання, – основа життя рослинного організму.

 

                           

Завдання уроку.

 1. З'ясувати особливості зовнішньої будови кореня.

2. Визначити, з яких ділянок складається корінь.

3. Яку будову мають ці ділянки і яку функцію вони виконують?