Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Четвер

Історія України

Тема. Тридцятирічна війна. Підготовка до тематичного оцінювання.

  • Тридцятирічною війною називають серію військових зіткнень, передусім на території Німеччини, що перетворилися в першу загальноєвропейську війну 1618 – 1648.
  • Передумови: Поширення Реформації, що спричинило протистояння між католиками і протестантами.

Протистояння двох принципів державного устрою: об’єднання Європи у християнську державу Габсбургів або формування національних держав з сильною владою монарха.

  • Завдання для підготовки

1. Визначити причини війни.

2. Визначити періоди війни.

3. Передумови та причини завершення війни.

  • Підготовка з підручника Всесвітня історія (авт. С. В. Дячков, С. Д. Литовченко)

Тема 4. Західноєвропейські держави в XVI -  першій половиніXVII ст.

 

 

Тема. Травлення людини.

Травлення було й залишається однією

з найбільших таємниць існування людини.

С. Сміт

Яке значення має травлення для організму людини?

     Травлення є початковим етапом обміну речовин, енергії та інформації в організмі людини. Завдяки живленню їжа потрапляє всередину тіла, але засвоїтись одразу вона не може. Харчові продукти містять дуже багато складних сполук, які через свою велику молекулярну масу не можуть навіть надійти в кров. І саме завдяки травленню ці компоненти їжі перетворюються на прості сполуки й стають придатними для засвоєння.

                Зміна їжі під час травлення відбувається завдяки фізичним і хімічним процесам. Подрібнення, розчинення, набрякання забезпечують фізичну обробку їжі, оскільки склад поживних сполук при цьому не змінюється. А ось хімічні реакції, що відбуваються за допомогою ферментів у травній системі, ведуть до перетворення одних речовин на інші. Прості сполуки, що утворюються при цьому, всмоктуються в кров чи лімфу й транспортуються до клітин. Таким чином поживні речовини їжі спрощуються, зберігаючи свою пластичну й енергетичну цінність.

Які основні процеси травлення?

Основні процеси травлення

1. Фізична обробка їжі

2. Хімічні перетворення їжі

3. Всмоктування їжі

4. Переміщення їжі

5. Видалення решток

 

       Сполук багато, ферменти дуже різні, тому хімічні зміни їжі розподілено по різних відділах травної системи. Переміщення їжі відбувається травним каналом з одного відділу до іншого. Це своєрідний трубчастий конвеєр, якому надає руху м’язова оболонка стінок. Після засвоєння їжі в травній системі залишаються неперетравлені рештки, які з організму видаляються.

    Травлення в людини є внутрішньоорганізмовим. У межах цього типу травлення розрізняють декілька видів. Травлення у новонароджених упродовж перших 4-5 місяців здійснюється завдяки ферментам материнського молока (автолітичне травлення). У дорослих власне травлення відбувається за участю травних ферментів, що виділяються в травні порожнини рота, шлунка та кишечнику (порожнинне травлення). У тонкому кишечнику травлення відбувається дуже швидко за допомогою ферментів на поверхні клітин ворсинок (пристінкове травлення). А в товстому кишечнику людини травлення здійснюється вже за участю ферментів бактерій і одноклітинних твариноподібних організмів (симбіонтне травлення). Здатність до внутрішньоклітинного травлення зберегли лише лейкоцити, яким властивий фагоцитоз. Їхні травні ферменти містяться в лізосомах.

Оцінюючи значення травлення для організму, не слід забувати про такі неспецифічні функції, як захист організму від чужорідних речовин та мікроорганізмів, які надходять разом з їжею, підтримання сталості умов внутрішнього середовища, сприйняття смакової інформації про довкілля тощо.

 ТРАВЛЕННЯ ЛЮДИНИ - сукупність фізичних і хімічних процесів, що здійснюють переміщення й перетворення складних речовин на прості з подальшим їх всмоктуванням у кров і лімфу та видаленням неперетравлених решток.

Завдання

1. Яке значення має травлення для організму людини?

2. Опишіть основні процеси процеси травлення.