Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Четвер

9а, зар.л-ра                                                                                                 Дата 12.03

 

Тема.Контрольна робота. Тестові завдання з тем «Бароко і класицизм», «Література ХХ–ХХI ст. У пошуках себе і високого польоту»

 

Рівень 1

Знайдіть правильну відповідь

1. Що означає слово «класицизм» у перекладі з латинської мови?

    2.  В якому жанрі класицизм одержав найбільш повне вираження?

    3.   Головний принцип барокової літератури це - ..?

 

    4.   Назва театру, який заснував Мольєр?

    5.    Кому з героїв комедії «Міщанин-шляхтич» належать слова: «Мені просто сором дивитися на все, що ти виробляєш»?

Рівень 2

 1. Установіть відповідність   між представниками доби Бароко і видом мистецтва, яке вони представляли:

А Дж.Донн, Гонгора, Мольєр                           1 Живопис

Б  Караваджо, Веласкес, Пауль Рубенс            2  музика

В   Іоганн Бах, Вівальді, Гендель                        3 література

 Г   Лоренцо Берніні, Бартоломео4 архітектура

            Растреллі,   ФранческоБорроміні5 скульптура     

 

    2.  В якому творі вперше було викладено теоретичні засади французького класицизму?

    3. Назвати відомих вам представників класицизму.                               

Рівень 3

1.   Сформулюйте основну думку вірша Джона Донна «Щоб мучить мене…»?

2.   Схарактеризуйте  образ пана Журдена. Назвіть його позитивні і негативні риси.

 

Варіант ІІ

Рівень 1

Знайдіть правильну відповідь

1. Укажіть, що  у перекладі з італійської мови означає слово «бароко»?

    2.   Провідне мистецтво доби Бароко …

    3.   Теоретиком класицизму був…

    4.    Яке філософське вчення стало основою для формування класицизму?

    5.  Пан Журден хотів стати?

    6.   Кому з героїв комедії «Міщанин-шляхтич» належать слова: « От йолоп так йолоп! Другого такого й у цілому світі не знайдеш!» ?

.     

Рівень 2

 1. Установіть відповідність стилів і жанрів класицизму.

А  високі                                 1 комедія

Б   середні                              2  елегія

В   низькі                                3трагедія

 4 повість

2. Назвати твори Мольєра. Хто перекладав їх українською мовою?

    3. Назвати  основні риси літературного бароко?

 

Рівень 3

  1.  Визначте проблематику комедії «Міщанин-шляхтич». Висловіть своє ставлення до проблем порушених у творі.  

  2.  Схарактеризуйте образ ліричного героя 19-го сонета Дж.Донна.

 

Клас 9-А              Англійська мова

Тема:EXTRA-SCHOOL ACTIVITIES

  • Мета: Практична: активізувати вживання тематичної лексики в усному мовленні та на письмі,  формувати навички читання з метою вилучення інформації,  удосконалювати навички аудіювання текстів з метою подальшого виконання тестових завдань різних типів, вчити учнів відповідати на запитання з теми.

 

Procedure

1.Warm-up

Do ex. 1, p. 31.

2. Speaking

Practise too and enough.

1. Have you ever eaten too much food?

2. What age is old enough to serve in the military?

3. What age is old enough to buy cigarettes and alcohol?

4. How much is too much money? Is it possible to have too much money?

5. Do you think designer brand name products are too expensive? (Gucci, Armani, D&G, etc.)

6. How about brand name products, are they too expensive? (Samsung, Sony, LG)

7. Have you ever been too afraid to do something?

8. Do you get enough exercise?

3. Reading

Do ex. 2, p. 32.

4. Writing

Make up sentences.

I’m

fond of

crazy about

mad about

keen on

good at

bad at

interested in

computers.

painting.

acting.

drawing.

cycling.

swimming.

playing football.

literature.

music.

photography.

shooting films.

meeting new people.

5. Listening and speaking

Practise the questions Are you fond of music? Then make up and practise short dialogues in pairs.

Example:

A. Are you good at drawing?

B. Yes, I like drawing and painting very much.

A. Do you want to join our Art Club?

B. And how do you spend time there?

A. We learn to draw and paint and go on trips to art museums.

B. It’s interesting. When do you usually meet?

A. On Wednesdays and Fridays.

6. Speaking

Do ex. 3, p. 33.

Use this chart to ask your partners about their likes and dislikes. Then tell about it.

— Do you like singing?

— Do you like surfing the net?

— Yes, I do./No, I don’t.

 

going

cycling

reading

books

painting

acting

taking

photos

surfing the net

playing the musical instruments

singing

Masha

 

 

 

 

 

 

 

Sasha

 

x

 

 

 

 

 

 

Ira

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Writing

Do ex. 1, p. 34.

Sample rules

• Text / chat with people you know

• Tell parents where you’re surfing

• Use anti-virus software

• Keep personal details secret

• Maximum privacy settings on Facebook

• Use child-friendly sites only

• No sharing of photos

• Always be skeptical of everything

9. Summary

Do ex. 5, p. 34.

10. Homework

Do ex. 2, p. 34