Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Четвер

9 кл. Всесвітня Історія.

Тема. Політичне становище в Європі після віденського конгресу. Національний і революційний рухи в Європі в 20 – 30-х роках ХІХ ст.

План:

1. «Доба реакції» в Європі.

2. Революційний і національно-визвольний рух в Європі 20-х років XIX ст.

3. Утворення незалежних держав у Латинській Америці.

 

1. «Доба реакції» в Європі.

Розгром наполеонівської імперії монархічні уряди Європи використали для зміцнення абсолютизму і станових привілеїв дворянства. У багатонаціональній Австрійській імперії уряд Меттерніха нещадно карав будь-які прояви національно-визвольних рухів. В Італії жорстоко переслідувались італійські патріоти, що прагнули скинути австрійське ярмо. Політику Меттерніха підтримували монархи Пруссії і Росії. Реакція лютувала і в Іспанії, там було скасовано Конституцію 1812 р. і відновлено абсолютну владу Бурбонів.

У Європі посилився тиск на прогресивну пресу. В школах та університетах звільняли ліберальних викладачів. Гарантами підтримки й охорони встановленого Віденським конгресом порядку виступали держави Священного союзу. Сучасники називали 20-30-ті роки XIX ст. «добою реакції».

Проте всі спроби зберегти й увічнити давно віджилі порядки були приречені на невдачу. Розвиток ринкової економіки дедалі більше підривав позиції дворян-землевласників, а в Європі не припинявся рух за демократизацію суспільного ладу і скликання парламентських установ. Уже в 20-х роках XIX ст. у Європі спостерігається нове піднесення революційного руху.

2. Революційний і національно-визвольний рух в Європі 20-х років XIX ст.

У 1820 р. спалахнула революція в Іспанії, що широко відгукнулася по всій Європі. У країні було введено свободу преси та прийнято конституцію. Але у 1823 р. революція зазнала поразки.

У 1820—1821 рр. у Неаполі і П'ємонті повстали військові частини на чолі з офіцерами - карбонаріями (вугільниками). Члени таємного товариства карбонаріїв проводили перші зібрання у хижах, де спалювали вугілля. На своїх кинджалах карбонарії клялись боротися за свободу батьківщини. Головним завданням карбонарії вважали звільнення країни від австрійського гніту, повалення монархічних режимів і прийняття конституції.

У Німеччині передова інтелігенція організувала рух за об'єднання країни. У місті Єна було організовано Всенімецьку студентську спілку, що об'єднала борців за єдину державу і обрала своїм символом триколірний чорно-червоно-золотий прапор. У 1819 р. у Мангеймі студент Карл Занд заколов кинджалом ненависного молоді драматурга Августа Коцебу, що пропагував ідеї Священного союзу.

Священний союз тимчасово подолав революційний рух, але виступи 20-х років не минули безслідно. Вони сприяли подальшому розхитуванню підвалин феодально-абсолютистського ладу і готували ґрунт для подальшого поширення революційно-демократичних, національно-визвольних і об'єднавчих рухів у Європі.

У 1821 р. почалося масове повстання проти турецького панування у Греції. Через рік грецькі Національні збори проголосили незалежність країни. Султанський уряд придушував повстання надзвичайно жорстокими методами. Десятки тисяч патріотів було вбито або продано в рабство. Мужня боротьба грецького народу за свободу викликала щире співчуття серед прогресивних кіл Європи. Остаточну незалежність Греція отримала лише після поразки Туреччини у війні з Росією у 1829 р.

3. Утворення незалежних держав у Латинській Америці.

Після завершення наполеонівських війн Іспанії на короткий час вдалося відновити свою владу в колоніях Південної Америки. Проте у 1816 р. на континенті розпочалося нове піднесення визвольного руху. У 1818 р. Чилі було проголошено незалежною республікою. Проти іспанського панування піднялось патріотично настроєне населення Перу. У 1821 р. за допомогою армії Сан-Мартіна країна здобула незалежність.

Одним з основних центрів боротьби стала Венесуела. Патріотичні сили у ній очолив виходець з багатої місцевої сім'ї Сімон Болівар (1783-1830). Болівар увійшов в історію Латинської Америки як «Визволитель». Під проводом Болівара виступила повстанська армія. Після здобуття низки славних перемог над іспанськими військами було проголошено утворення незалежної республіки Велика Колумбія, а згодом і нової держави - Болівії, названої на честь  полководця.

Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф 4на ст. 43 (підручник: Всесвітня історія 9 клас; авт. Н. М. Сорочинська, О. О. Мартинюк, О. О. Гісем)

2.Дати визначення терміну «доба реакції».

 

 

 

 

 

 

Конспект уроку

з географії

9 – Б клас

12. 03. 2020 р.

ТЕМА.       Поняття « економічний розвиток » та його складові.

Оцінка рівня економічного розвитку України.

 

Вивчення  нового  матеріалу.

 1. Поняття « економічний розвиток » .

Еканомічний розвиток – це зміни національної економіки, що забезпечують зростання добробуту та доходів населення, поліпшення якості життя, підвищення ступеня задоволеності головних потреб усіх членів суспільства.

Кожна країна має певні умови для свого економічного розвитку, які становлять її економічний потенціал: природні та трудові ресурси, духовні та культурні цінності. Рівень розвитку національної економіки визначає її положення у світовій економічній системі.

 

 

 1. Складові економічного розвитку.

Держава, домогосподарства, юридичні та фізичні особи. Останнім часом в економіці, яка доволі тісно пов'язана з економічною та соціальною географією, почали використовувати поняття «економічний потенціал країни». Термін потенціал латинського походження і в перекладі означає «сила», «міць». Це сукупність наявних засобів, можливостей, джерел для виконання певних завдань.

 1. Оцінка рівня економічного розвитку.

 Розвиток економіки України в останні роки демонструє нестійку динаміку, що підтверджує різну адаптованість її галузей до викликів сучасності, та має наслідком зниження рівня інвестиційно-інноваційної активності й конкурентоспроможності. До того ж, Україна стабільно посідає "почесні" місця серед найкорумпованіших країн. У структурі ВВП України доля підприємств 4го (літаки, автомобілі, кораблі тощо) та 5го (мобільного зв'язку, мікроелектроніки та інформатики) технологічних укладів невелика. Не відповідають інноваційному курсу і низькі витрати на дослідження і розробки, особливо у промисловості України. Тому причиною низького рівня інновацій підприємства традиційно вважають нестачу коштів. Разом з тим, в цілому на інноваційну діяльність підприємств України було витрачено більше 3 млрд.грн., з яких на здійснення технологічних інновацій прийшлося майже 64%. Україні належить подолати значне відставання за рівнем інноваційної активності підприємств – з Національної доповіді Президента – цей показник не перевищує 20%, тоді як середній показник по ЄС, вже не кажучи про країни, які є інноваційними лідерами, близько 44%).

 

Запитання.

 1. Що таке економічний розвиток ?
 2. Назвіть основні складові економічного розвитку.
 3. Дайте оцінку рівня економічного розвитку.

Клас          9-Б

Тема  уроку:   Політична система і державний устрій США

 

Цілі  уроку:

Цілі  уроку:

 • Практична: активізувати вживання тематичної лексики в усному мовленні та на письмі,  формувати навички читання з метою вилучення інформації,  удосконалювати навички аудіювання текстів з метою подальшого виконання тестових завдань різних типів, вчити учнів відповідати на запитання з теми.
 • Освітня: поглиблювати знання учнів про політичний устрій США, розширювати світогляд учнів.
 • Розвиваюча:розвивати вміння виокремлювати потрібну інформацію з тексту, вміння логічно і послідовно висловлюватись на основі заданої мовленнєвої ситуації. розвивати логічне мислення учнів через проведення таких операцій як аналіз, порівняння, систематизація, розвивати мовну і слухову пам’ять, творче мислення.
 • Виховна: прививати любов до англійської мови,виховувати патріотизм,  підтримувати зацікавленість до культури та традицій країни, мова якої вивчається, виховувати прагнення до наслідування демократичних цінностей

Обладнання уроку: роздатковий матеріал для виконання лексичних вправ, завдань з читання та аудіювання, відео для аудіювання, малюнки для виконання творчого завдання, презентація вчителя,  екран.

 

 

 

 

 

Хід уроку

I.Початок уроку. 3 хв.

Привітання.

Організація групи.

Введення в іншомовну атмосферу,  мовленнєвата фонетична розминка.

Teacher: Good morning! How are you? It’s high time to begin our lesson. At the previous lesson we finished the theme and you presented your group works. We continue exploring the USA and I hope you’ll learn a lot of interesting things today.  Look at the blackboard and name the people on the portraits. (Lincoln, Obama, Washington)  Take a closer look and make your prediction what we are going to speak about at today’s lesson.

Students’ possible answers:

- presidents    - about politics      - about government  etc.

Teacher:You are right in some ways. Thethemeofourlessonispoliticalsystemofthe USA..Today we willdeepenyourknowledgeandthiswillalsohelpyoutoimproveyourEnglish.

Whetherwelikeitornotbutpoliticsispartofourlives. Itiseverywhere: innewspapers, ontheradio andon TV. Have a look at the screen, read the quotations and choose one to comment on. Say if you agree or disagree with the author and explain why.

The best government is that which governs most!  J.O.Sillvans

The whole art of government consists in being honest!  T.Jefferson

Every nation has the government that it deserves!  J.D.Maistre

Основна частина уроку   

1. Лексичні вправи

Teacher:Thank you for your opinions, they were quite interesting. Let’s move on, to cope with the tasks of the lesson better let’s revise the vocabulary

 

 •  Read the words and cross odds out. 

Rule, add, adopt a law, king, propose, elect, globe, amend, association, representative, appoint, soldiers, consist, determine, bill,responsible

 

2. Робота з країнознавчим матеріалом

Навчання аудіювання

Pre-watching

Teacher:Well done.  Look at the handout 2. Match the speakers and the words.

The President

We elect the Congressmen and the president.

The Vice President

I am the head of the US Administration.

The Secretary of the State

We make laws and we can introduce a new project.

The Congressmen

I can replace the President in case his death or his impeachment.

The People

I’m the head of the Cabinet

 

(Key: 1b, 2d, 3e, 4c, 5a)

While-watching

Teacher:Now, watch the video and write down three branches of the government in the USA.

(Legislative Branch. Judicial branch.  Executive branch)

Post-watching

Teacher: Read the texts and match the branch to its description

 

 

1. Legislative Branch/ Congress

2. Judicial branch The Supreme Court

3. Executive branch/ The President

2. Навчанняписьмутачитанню.

Teacher:Good for you. You know now the main facts about the political system of the USA and now let’s have a closer look at the major figures of it.

 

Teacher:Let’s learn some more facts about one of the most famous American presidents. Read the text and complete the gaps with the correct word.

George Washington (1) in the family of a Virginian planter. He was a brave young man and when he was twenty three, he (2) colonel of all Virginia’s forces. After 1770 getting independence from (3) became the major problem in the American colonies. When the war for (4) began, Washington was appointed commander-in-chief of all the (5) forces. Washington clearly understood the (6) of fighting a powerful enemy with a badly equipped and poorly trained army. Washington (7) great difficulties in his efforts to establish strict discipline. He insisted that it was necessary to explain every soldier the (8) of the cause they were fighting for. Washington’s fidelity to the Revolution (9) others, and by 1781 he had managed to build up a b army, which won a victory in the war. On April 6,1789, G.Washington (10) President of the USA and served (11) terms. G. Washington died in 1799. In honour of the first president the newly-built capital of the country was named Washington.1) born

 

1) born

2) beborn

3) wasborn

 

 

 

1) wasmade

2) make

3) made

 

 

 

1) France

2) Britain

3) Mexico

 

 

 

1) Freedom

2) Texas

3) Independence

 

 

 

1) British

2) Indian

3) colonial

 

 

 

1) importance

2) difficulty

3) simplicity

 

 

 

1) faced

2) coped

3) took

 

 

 

1) cruelty

2) importance

3) necessity

 

 

 

1) stopped

2) respected

3) inspired

 

 

 

1) elected

2) waselected

3) hadbeenelected

 

 

 

1) one

2) three

3) two

 

 

 

 

 

Навчання говоріння

Teacher:Thank you for your work, and now we are to take part in the elections.

Pre-speaking

Why is it so important to elect the " right" President ?

-Do your parents vote ?

-Will you go to voting when you are grown-ups and why ?

-Do you know how the election is held ?

Speaking

Role-play

Group work.

The pupils are divided into three groups and assigned with a candidate. After their work with background information about the candidate, they should prepare to do two things:

- defend their record and downplay their failures

-prepare to attack their opponents by criticizing their records and highlighting their failures.

(учні працюють в групах готуючи запитання до опонентів та відповіді на про вокативні запитання, потім відбуваютьсядебати)

Eg. Senator Philips, how can you justify spending money on contacting aliens as there are bigger problems on the Earth?

1. Congresswoman Sarah McTyne Ph.D.

This 48-year old woman has six years’ experience as a congresswoman.  Her business activities have included consulting for uranium companies. She is separated from her husband who has agreed to suspend their lengthy and difficult divorce proceeding during her presidential campaign. She has an excellent record of supporting the poor, especially during the recent economic crisis, and has never accepted campaign funding from organizations which harm the environment. Her doctorate is in visual arts and from small and unknown college.

2.Senator Alex Philips

A 67 years old political veteran with lots of experience but lots of enemies. He has voted against increased funding of troops in Iraq, but continues to write unusual requests for money to contact aliens using NASA equipment. He has four children. One of whom has been twice arrested for possession of recreational drugs. He has fought to reduce taxes on everyone, including the poor and believes that private companies can run healthcare more efficiently than the government can. He had a heart attack six years ago but appears to have made a complete recovery and recently ran the Boston marathon.

3. Congresswoman Amanda Whitesham

The daughter of a wealthy shipping family, and able to fund her campaign independently, Ms.Whitesham has had a varied relationship with the media. For several years she was seen as America’s #1 playgirl, attending the most lavish parties, driving around in sports cars, and getting involved in numerous short relationships. Since then she has reformed, and her image has improved; she has worked closely with charities, won a seat in congress with a large majority, and successfully campaigned for the protection of rare animals.

Post-speaking

After the debate the teacher calls a secret ballot, students should divorce their candidate and vote entirely on their own conscience.

Teacher:Ourtoday'slessoniscomingtoanend. I'mpleasedwithyouranswers. Theyweregoodenough. Thankyouforyourwork! Yourmarksare:.Yourhomeworkistoexplore the sitesand to make up a presentation according to the plan: