Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Четвер

6 - А, зар.л-ра                                       Дата 16.04.2020

Тема. Джанні Родарі «Листівка з видами міст». Листівки як символ широти світу і прагнення до його відкриття

 

Основний зміст уроку

Повідомлення про життя і творчість Джанні Родарі.

    Його батько помер, коли Родарі було лише десять років. Родарі і його два брати, Чезаре і Маріо виховувалися їхньою матір'ю в її рідному селі впровінції Варезе. Після закінчення школи Джанні поступив до семінарії, провчився там три роки і отримав диплом вчителя. У віці сімнадцяти років він вже почав викладати у початкових класах в селах його провінції.  У 1939 році Родарі поступив на навчання до Міланського університету.

    Під часДругої світової війни  Родарі був звільнений від призову до армії з причини його поганого здоров'я.

    У 1948 році Родарі почав працювати журналістом у виданні італійської компартії «Уніта» і водночас почав писати оповідання для дітей. У 1950 році він був призначений редактором нового італійського щотижневого дитячого журналу «Піонер» У1951 р. Родарі опублікував свої перші твори: «Книжка веселих віршів» і «Пригоди Цибуліно».

     У 1952 році він вперше відвідав СРСР, де згодом бував доволі часто. У 1953 р. одружився з Марією Терезією Феретті, яка 4 роки по тому народила йому дочку, Паолу.

У 1970 році за внесок до дитячої літератури був нагороджений Премією Ганса Хрістіана Андерсена, що зробило його одним з найвідоміших італійських дитячих письменників. Його твори почали перекладатися на інші мови народів світу. У 1979 році, після чергової подорожі до СРСР, його здоров'я значно погіршилося і він припинив писати. 1980 р. у Римі, під час операції, Джанні Родарі помер.

 

 

Виразне читання вірша «Листівки з видами міст» 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1312

    Вірш Джанні Родарі «Листівки з видами міст» входить до збірки «Вірші про небо і землю», виданої 1961 року, а  на українську мову перекладеної  Г. Кочуром і М. Лукашом («У небі і на землі», 1966 рік).

  • Що ви знаєте про листівки?

Перегляд презентації «Історія листівок»

https://www.youtube.com/watch?v=habji7zPimk

Ідейно – художній аналіз поезії.

  - Який настрій у вас викликав цей вірш?

   - Про що йде мова у вірші?

   - Якою країною мандрує ліричний герой твору? А якими містами?

Показ країни та міст на карті Європи.

Складання схеми:

Італія: Рим           Мілан            Піза            Венеція             Генуя         Неаполь

 

- Пригадайте, кого ми називаємо ліричним героєм?

Ліричний герой — суб'єкт висловлювання в ліричному творі. «Ліричний герой» — це образ, що виникає в уяві читача під враженням висловлених у творі почуттів, переживань, роздумів. Ліричний герой не обов'язково тотожний з автором. Через нього автор або передає власні почуття, або ж просто відображає переживання певної якості.

 

   - Із скількох строф складається вірш Джанні Родарі?

                                                   (Із 6 строф)

   - Що ви можете про них сказати?

                                    (У кожній строфі – різна кількість віршованих рядків)

   - На які частини за змістом можна поділити вірш? Про що у кожній з них   йдеться?

   - Які художні засоби використав поет у творі? Наведіть приклади.

   - Які види речень за метою висловлювання у третій строфі?

   - Яка їх роль у вірші?

   -  Що таке анафора? Чи зустрічається вона у поезії?

   - Чи можна вважати основним прийомом побудови вірша антитезу? Думку доведіть.

   - Яким постає перед нами ліричний герой твору?

   - Подумайте, чи змінюється його настрій у вірші? Якщо так, то як?

    - Скласти словник почуттів ліричного героя.

Захоплення         радість           сумнів          недовіра          співчуття         сум

   - У яких рядках вірша висловлено його головну думку?

Листівки – це своєрідний символ широти світу і прагнення до його відкриття. Переглядаючи листівки із зображеннями визначних місць, ми можемо уявою перенестись у найвіддаленіші місця, познайомитись з чудовими пам’ятками історії, архітектури та скульптури, побувати на лоні природи. Із екскурсій ми завжди повертаємось з листівками – німими доказами побаченого й відвіданого. Ліричний герой вірша Джанні Родарі «Листівки з видами міст» захоплюється чудовими видами таких італійських міст як Рим, Мілан, Піза, Венеція, Генуя, Неаполь. У першу чергу він бачить їх красу, розкіш, неповторність. Але за усім цим блиском, веселістю й безтурботністю ховається справжнє лице міст, спотворене безробіттям, бідністю, голодним й безпритульним життям їх мешканців, щоденними клопотами та турботами.

Сумні рядки вірша змушують читачів задуматися над соціальними умовами, в яких живе італійський робітничий клас.

 

Домашнє завдання.

Підготувати виразне читання вірша, написати вітальну листівку Джанні Родарі.

 

 

 

(Виконане завдання надсилати на  ел. пошту   Ivannashengera@gmail.com  )

 

 

6 - А, укр.мова                                       Дата 16.04.2020

Тема. Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники

 

Основний зміст уроку

В українській мові творення прикметників відбувається за допомогою суфіксів.

Суфікси прикметників

Якісні прикметники

Відносні прикметники

Присвійні прикметники

ш-, -іш-, -енн-, -анн-, -езн-, -еньк-, -есеньк-, -ав-, – яв-, -уват, -ист-, – лив-, -н-, -ат-, -к-, -ок- та інші.

Наприклад: тоненький, широкий, тепліший.

-н-, -ськ-, -ев-(-єв-), -ов-, -зьк-, -цьк-, -инськ-, -ичн-, -ічн-, -овн-, -ійн-, -ан- (-ян-), – ин-, -альн- та інші.

Наприклад: алюмінієвий, гірський, морквяний.

-ин-, -їн-, -ов-, -ів- (-їв-), -івськ-,

-ач- (-яч-) та інші.

Наприклад: мишачий, батьківський, доччин.

 

Зверніть увагу! При творенні відносних прикметників за допомогою суфікса –ськ- відбуваються зміни приголосних:

г, з, ж + ськ = зьк

к, ц, ч + ськ = цьк

х, с, ш + ськ = ськ

Наприклад: Чехія – чеський, глядач – глядацький.

Творення присвійних прикметників

Присвійні прикметники творяться від іменників І та ІІ відмін, що позначають назви осіб і тварин, за допомогою наступних суфіксів.

Від іменників І відміни

-ин-

-їн-

сестра – сестрин

Софія – Софіїн

Від іменників ІІ відміни

-ів- (може чергуватися з -ов-, -ев-)

-їв- (може чергуватися з -єв-)

брат – братів

тюлень – тюленевий

Олексій – Олексіїв

 

Деякі присвійні прикметники утворюються від назв тварин за допомогою суфіксів -ач- (-яч-): мишачий, кролячий.

Але: вовчий, ведмежий.

Зверніть увагу! При творенні присвійних прикметників від імен осіб за допомогою суфікса инвідбувається чергування приголосних:

г                       ж

к    +   -ин-  =   ч

х                      ш

Перехід прикметників в іменники

В українській мові прикметники можуть переходити в іменники. При цьому прикметники, втрачаючи власні ознаки, набувають ознак іменника (відповідають на питання хто? що?, називають предмет, виконують синтаксичну роль підмета чи додатка).

Порівняйте:

Прикметники

Іменники

військовий лікар

голодний чоловік

увійшов (хто?) військовий

нагодувати (кого?) голодного

 

Завдання 1. Від поданих слів утворіть прикметники, визначте спосіб творення.

Зразок: зоря – зоряний.

Іскра, місто, ліс, сонце, красивий, будинок.

 

Відповідь: іскристий, приміський, лісовий, сонячний, прекрасний, надбудинковий,

 

Завдання 2.  Від поданих слів утворіть якісні прикметники з різними смисловими відтінками у значенні, використовуючи суфікси –еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -усіньк- (-юсіньк-), -уват-, -ущ- (-ющ-), -енн-, -езн-, -елезн-. Складіть чотири речення з утвореними прикметниками (на вибір).

Зразок: старий – старенький, старесенький, старісінький, старуватий, старющий, старезний.

Білий, синій, молодий, круглий, короткий

 

Відповідь: білий – біленький, білесенький, білісінький, біленький; синій – синенький,  синющий, синюватий; молодий – молоденький, молодесенький, молодющий; круглий – кругленький, круглесенький, круглуватий, круглезний; короткий – коротенький, коротесенький, коротюсінький, короткуватий.

Домашнє завдання

 

Утворіть відносні прикметники від власних назв за допомогою суфікса ськ- Поясніть орфограми у прикметниках. Підкресліть букви, що позначають чергування приголосних.

 Зразок: Галич – галицький.

Рига, Буг, Чехія, Львів, Прилуки, Збараж, Гадяч, Овруч, Париж, Острог, Золотоноша, Миколаїв, Крим.

 

 

(Виконане завдання надсилати на  ел. пошту   Ivannashengera@gmail.com  )