Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Четвер

Художня культура

Тема: Дизайн і реклама – складові художньої культури

Опрацювати посилання

https://gdz4you.com/prezentaciyi/inshi/dyzajn-reklama-ta-rol-zasobiv-masovoyi-informaciyi-u-poshyrenni-mysteckyh-cinnostej-12180/

Створіть рекламну листівку магазину «Великодніх сувенірів», фото листівки надішліть на поштову скриньку

petro_rod@ukr.net

 

9 - А, укр.л-ра                                         Дата 16.04.2020

Тема. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями (класицизм, романтизм, початкові форми реалізму; бурлескна стильова течія). Визначні українські письменники.

 

Основний зміст уроку

  1. Становлення нової української літератури в контексті національного відродження народу.

Суспільно-історичні умови. Духовне життя українського народу в останні десятиріччя XIX ст. проходило в складних суспільно-історичних умовах. Українські землі були пошматовані сусідніми державами. Після 1654 р. Лівобережна Україна та Київ перебували в складі Московської держави, згодом перетвореної в Російську імперію, Правобережжя до 1793 р. входило до складу Польщі, а потім приєдналося до Росії.

            Соціальні й національні утиски поневоленого селянства приводять до загострення класової боротьби. У другій половині XVIII ст. на Лівобережжі зростає кількість «шукачів козацтва», тобто тих недавно вільних хліборобів, що опинилися в кріпосницькій залежності. На Правобережжі у 1768—1769 pp. розгорнулося могутнє козацько-селянське повстання, відоме під назвою Коліївщина. Цей рух виявив талановитих ватажків — Максима Залізняка, Івана Ґонту, Семена Швачку, Івана Бондаренка, Василя Шила, Остапа Лепеху, імена й діяння яких оспівані в усній народній поезії. У Карпатах активно діяли опришки, загонами яких керували Олекса Довбуш, Іван Бойчук. Протести закріпаченого селянства проти феодальної сваволі не затихали і в XIX ст. Кріпаки підпалювали поміщицькі маєтки, відмовлялися ходити на панщину.

Фольклористика

Процес становлення української літератури нерозривно пов'язаний з фольклористичними дослідженнями, адже останні підводили наукову основу до кристалізації концепції про можливість творення письменства живою мовою народу. На межі XVIII і XIX ст. українська народна поезія дедалі частіше приваблювала упорядників російських пісенників – Василя Трутовського, Івана Прача та ін. Протягом 1833 – 1836 pp. вийшло шість випусків збірника «Запорожская старина», упорядкованих Ізмаїлом Срезневським (1812—1880) Тут були надруковані історичні пісні та думи, правда, з деяким редагуванням, доповненнями і змінами, внесеними фольклористом. Усе ж публікація усної творчості, пов'язаної з козацьким минулим, сприяла глибшому розумінню старовини, виробленню норм літературної мови.

                В альманасі «Русалка Дністровая» (1837), виданому діячами «Руської трійці», було виокремлено розділ «Пісні народні», який об'єднав колядки, гагілки, ладкання, думи і думки, балади — твори не тільки різних жанрів, що свідчило про розмаїття усної поезії Галичини, а й багаті своєю образністю та ідейним пафосом.     Про неперехідне значення української народної поезії точно сказав М. Гоголь: "Це народна історія, жива, яскрава, сповнена барв, істини, історія, яка розкриває все життя народу..."

Новаторське продовження бурлескно-травестійної традиції

Характерною особливістю другого етапу становлення нової української літератури, що відрізняє його від аналогічних процесів в інших європейських літературах, є інтенсивний розвиток бурлескно-тревестійної течії, її домінуюча роль протягом тривалого часу в літературному процесі. Як відомо, теорія класицизму поруч з такими "високими" жанрами, як ода, епопея, трагедія, визнавала право на існування й функціонування "низьких" жанрів, зокрема комедії й віршованої сатири. Саме гумористично-сатиричні жанри класицистичної поезії об'єднувала в єдине ціле стильова домінанта бурлеску. Бурлескно-травестійна поезія характеризується посиленою увагою до такого предмета зображення, як людські недоліки, які, в свою чергу, зумовлювалися соціальними пороками та абсурдними недоречностями. Моделюючи ці сторони взаємин людини й середовища, така поезія піддавала їх гумористичному висміюванню. Для творів цієї художньо-стильової течії властиві поєднання епічних (наявність сюжетної канви, широкі побутові описи, нагромадження деталей), ліричних (суб'єктивність і пристрасність в оцінках і характеристиках зображуваного) та драматичних (гостра конфліктність розгортання дій, наявність діа- і полілогічних форм у змалюванні певних явищ) способів моделювання дійсності засобами слова. Вершинним досягненням української художньої традиції попередньої доби є "Ене'їда" І. Котляревського. Водночас поема — визначне явище літератури просвітительського реалізму, адже ж тут картини реального життя і побуту українців відтіснили на задній план бурлескне зниження оригіналу. 

Отже: навіть у тких складних умовах Україна вижила! «Незалежність виборена і виплакана роками. Цінуй». О. Довженко

Запис тез та обговорення прослуханої лекції

 

Домашнє завдання

Підготуйте стислу інформацію про суспільно-історичний контекст становлення нової української літератури, повторіть прізвища найвизначніших письменників цього часу.

 

9 - А, зар-ра                                         Дата 16.04.2020

Тема. Джонатан Свіфт (16671745). «Мандри Лемюеля Гуллівера…» (1 частина). Історія написання твору. Просвітницькі ідеї у творі. Образ Гуллівера як втілення концепції нової людини.

 

Основний зміст уроку

Герой дитячої казки, мультфільму, людина-велетень — таким нам уявляється Гуллівер. Насправді у цього героя значно важливіша місія. як істинний письменник-реаліст доби Просвітництва, англійський письменник Джонатан Свіфт — автор роману про Гуллівера та ліліпутів — мав на меті виправити звичаї та звички своїх співвітчизників, прищепити їм чесноти й показати, яким має бути суспільство за часів Просвітництва. Про особистість митця та його знамениту книгу «Мандри Лемюеля Гуллівера...» ми поговоримо сьогодні

— Ірландія — «смарагдовий острів», що омивається теплою течією Ґольфстрім, із зеленими пагорбами й озерами, струмками й водоспадами, старовинними фортецями-палацами й давньою та самобутньою культурою, а також із незліченними отарами овець, яких цілорічно випасають на соковитих луках.

Столиця Ірландії — Дублін, батьківщина Джеймса Джойса, Оскара Уайльда, Семюела Беккета, Шеймаса Гіні.

Творчість двох останніх відзначено Нобелівськими преміями з літератури. Тут народився й знаменитий автор «Мандрів Лемюеля Гуллівера...» — Джонатан Свіфт.

Ознайомтесь із біографією за посиланням

https://www.ukrlib.com.ua/bio-zl/printit.php?tid=4329

 

— Історія виникнення роману «Мандри Лемюеля Гуллівера...» — найголовнішої книги Свіфта, яку він писав протягом 5 років і на яку покладав великі надії, нагадує детектив. Пізнього вечора 8 серпня 1726 року у двері будинку відомого лондонського книговидавця Бенджаміна Мотта подзвонили. Мотт відчинив, та, на його подив, за дверима нікого не було, лише на порозі лежав якийсь згорток. розкривши його, господар знайшов лист, у якому не відомий видавцеві Річард Сімпсон пропонував його увазі записки свого кузена Лемюеля Гуллівера. Якщо цей твір сподобається, Мотт має повідомити за 3 дні й тоді отримає рукопис повністю. Украй заінтригований видавець прочитав записки за вечір і вже наступного дня погодився опублікувати рукопис. Цікаво, що Свіфт подбав навіть про те, щоб рукопис переписала інша людина. Так з XVIII ст. вирушив у мандри світом Гуллівер. Перше видання вийшло друком у Лондоні (1726-1727). Книга стала класикою етично-політичної сатири, хоча особливо популярні її скорочені переробки (та екранізації) для дітей.

 

Виразно прочитайте розділ I роману Дж. Свіфта «Мандри Лемюеля Гуллівера...».

https://read-online.in.ua/read/mandri_lemjuelja_hullivera/1

Чому, на вашу думку, автор дав своєму твору таку довгу назву ? 

Як автор підкреслює достовірність оповіді про подорожі героя?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: уміти розповідати про письменника, його світогляд, виокремлювати основні риси його характеру;

Прочитати розділ І частини І роману «Мандри Лемюеля Гуллівера...», уміти переказувати, коментувати.

 

Фізика

Застосування струму в газах у побуті, в промисловості, техніці.

 

Д/з Опрацювати презентацію:

https://drive.google.com/file/d/1itnrfSTGHkQ62X7Gi2P-NKKTXJ6646aK/view?usp=sharing