Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

четвер 19.03

Українська мова, 19.03.20р.

Тема: Тренувальні вправи на закріплення відмінювань іменників.

Теоретичний матеріал на ст..190-196  (підручник 10_ukrmova_g_2018 Підручник.pdf).

Вправа 382.

Вправа 380.

Вправа 377.

Домашнє завдання:

Вправа 386.

 

Зарубіжна література, 19.03.20р.

Тема: УРЗМ -1 (усно). Усне малювання  аналізу програмових творів.

План малювання аналізу вивчених творів:

- Шляхи І прийоми аналiзу твору;

- Специфiка вивчення в школi творів різних жанрів;

- Формування в учнiв теоретико-лiтературних понять;

- Наочність на уроках літератури.

 

 

Українська мова, 19.03.20р.

Тема: Наголос у прислівниках.

 

Теоретичний матеріал:

У багатьох прислівниках, утворених від прикметників за допомогою суфіксів -о, -є, наголос з останнього складу переноситься на другий від кінця: близько, важко, вузько, гладко, глухо, гнучко, м'я'ко, низько, струнко, тонко, чітко, швидко, мовчазно, чарівно.

А в деяких трискладових прислівниках наголос з останнього або передостаннього складу пересувається на перший: весело, високо, боязко, гаряче, глибоко, дешево, дорого, запашно, порожньо, сблодко, хороше, холодно, чепурно, широко.

 

У прислівниках, утворених злиттям прийменника з короткою формою прикметника, наголос часто переходить на перший склад: заново, засвітла, наглухо, наголо, нарівно, нерізно,  нечисто, нйчорно, попросту, порізно; але: надовго, допізна, досита, потиху, завидна.

 

У прислівниках, утворених від іменників, наголос переваж-о зберігається той самий: валом, гамузом, разом, чйсом, догори, дотлй, зіспбду, наверх, наверху, навкруги, нагорі,  спозаранку, щовечора, щоразу і т. ін.

 

Але в частині прислівників, утворених злиттям прийменника з іменником, наголос пересувається на перший склад; безвісти, навзнак, нйвіч, навхрест, нйдвечір, ббік, обіч, опліч, побіч, поруч, потайки, поночі, пошепки.

 

У прислівниках, утворених від числівників, наголос зберігається той самий: заодно, удвох, учотирьох,  вдесятеро, нап'ятеро, нашестеро; тільки два прислівники мають подвійний наголос: надвоє і натроє.  

 

Від наголосу залежить значення прислівників із часткою ні-:

а) якщо наголос падає на частку ні-, то ця частка набуває значення «немає»: ніде «немає де», ніколи «немає коли»,
 ніяк «немає як», нізвідки «немає звідки»; такий прислівник (разом із неозначеною формою дієслова) виступає присудком у безособовому реченні: Старенька Миша горювала: їй ніде, бідній, було жить (Л. Глібов);

 

б) якщо частка ні- не наголошена, то прислівник просто заперечує щось: ніде, ніколи, ніяк, нізвідки; такий при
 слівник виступає обставиною в реченні: Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів (Т. Шевченко).

 

Завдання на закріплення вивченої теми:

Замініть фразеологізми близькими за значенням прислівниками з довідки,

правильно наголошуючи їх. Укажіть розряд прислівників за значенням.

Одна нога тут, а друга там,— … Ніс у ніс — … До останньої нитки — … Голкою ніде ткнути — … Бурмотіти під носа — … На одній ноті — … Знати як облупленого — … На власні очі — … З першого слова — … Слово по слову — … Як сніг на голову — …

 

Довідка: раптово, швидко, дуже тісно, тихо, особисто, близько, поступово, відразу, дуже добре, монотонно, наскрізь.

 

Від поданих слів утворіть прислівник, правильно їх наголошуючи.

Розкішний —

добрий —

задуманий —

світлий —

розмаїтий —

рівний —

щоденний —

міцний —

далекий —

гарячий —

різкий —

завзятий —

колючий —

вузький —

перший —

гожий —

Утворіть з поданими прислівниками по два словосполучення,  у першому з яких це слово було б прислівником, а в другому — однозвучним прикметником.

Зразок. Цвіте (як?) буйніше — цвітіння (яке?) буйніше.

Цікавіше —

більше —

активніше —

вичерпніше

влучніше —

ніжніше —

стисліше —

тісніше —_

скоріше — _

чіткіше —

Домашнє завдання:

Від поданих словосполучень утворіть прислівники, правильно іх інтонуючи.

В різні боки —

обома руками —

на швидку руку —

на самий перед —

не сам хотів —

в один час —

ставши на коліна —