Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Четвер 2

13– А, українська мова                                          Дата 14.05. 2020

Тема. Уживання подвоєння

 

Основний зміст уроку

Теоретичний матеріал за посиланням

https://webpen.com.ua/pages/Pravopys_Pryholosnyh/6_extension_doubling_consonants.html

 

 

Вправа №1 Запишіть слова у дві колонки: у першу з подвоєнням букв, у другу - без подвоєння.

 

Мит..ю, огнен..ий, скажен..ий, височен..ий, антен..ий, тьмян..ий, вроджен..ий, ден..ий, орлин..ий, узбіч..я, Хмельнич..ина, неждан..ий, адресован..ий, однозмін..ий, вікон..ий, роз'єднан..ий, олов'ян..ий, нескінчен..ий, електрон..ий, дерев'ян..ий, умотивован..ість, без..ахисний, аграрно-сировин..ий, гіл..я, антропоген..ий, туман..ий.

Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву - прочитаєте вислів В. Сухомлинського.

 

Вправа №2 Випишіть слова у дві колонки: у першу - відбувається подвоєння, у другу - не відбувається.

 

З вірніст..ю, повін..ю, осін..ю, величніст..ю, якіст..ю, від..аллю, мит..ю, радіст..ю, з безліч..ю, доповід..ю, вартіст..ю, з точніт..ю, сіл..ю, заздріст..ю, у сміливост..і, плот..ю, за галуз..ю, смерт..ю, з розкіш..ю, віс..ю, велич..ю, шерст..ю, з розповід..ю, північ..ю, блакит..ю, зі зліст..ю, ненавист..ю, чверт..ю.

Ключ. Підкресліть у кожному слові третю букву - прочитаєте народну мудрість.

 

Вправа №3. Спишіть, вставляючи, де потрібно, букву н; поясніть причини подвоєння .

Вогня…ний, вогнений, несказаний, незапрошений, бездоганий, нездоланий, левиний, припинений, височений, апельсин...овий, шалений, самовідданий, священий, вітряний, письмен…ий, незлічений, пташиний, кін...ий, ячмін...ий, росян...ий, туман...ий, чавун...ий, мідн...ий, бездоний, зрошений, востан…є, стомлений

 

Домашнє завдання

Вставте, де треба, пропущені літери. Поясніть особливості подвоєння приголосних у словах.

Багатовод...ний – багатовод...я; вміщен...я – вміщен...ий; галуз...ка – галуз...я; вовч...ий – лисич...ин; уклін...ийвкопан...ий; саван...а – саван...ий; узбереж...я – Поволж...я; собач...а – узбіч...я; знан...я – знан...ь; блакит...ь – блакит...ю; геран...ь – геран...ю; любов... – любов...ю; об...ігати – об...ігнути, стат...я – стат...ей; суд...я – суд...івство – суд...ейський; ріл...я – свин...я; Поліс...я – поліс...ький; нескінчен...ийнескінчен...ий

 

 

(Виконане завдання надсилати на  ел. пошту   Ivannashengera@gmail.com  )