Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

четвер 2 19.03

Українська мова, 19.03.20р.

Тема: Наголос у прислівниках.

 

Теоретичний матеріал:

У багатьох прислівниках, утворених від прикметників за допомогою суфіксів -о, -є, наголос з останнього складу переноситься на другий від кінця: близько, важко, вузько, гладко, глухо, гнучко, м'я'ко, низько, струнко, тонко, чітко, швидко, мовчазно, чарівно.

А в деяких трискладових прислівниках наголос з останнього або передостаннього складу пересувається на перший: весело, високо, боязко, гаряче, глибоко, дешево, дорого, запашно, порожньо, сблодко, хороше, холодно, чепурно, широко.

 

У прислівниках, утворених злиттям прийменника з короткою формою прикметника, наголос часто переходить на перший склад: заново, засвітла, наглухо, наголо, нарівно, нерізно,  нечисто, нйчорно, попросту, порізно; але: надовго, допізна, досита, потиху, завидна.

 

У прислівниках, утворених від іменників, наголос переваж-о зберігається той самий: валом, гамузом, разом, чйсом, догори, дотлй, зіспбду, наверх, наверху, навкруги, нагорі,  спозаранку, щовечора, щоразу і т. ін.

 

Але в частині прислівників, утворених злиттям прийменника з іменником, наголос пересувається на перший склад; безвісти, навзнак, нйвіч, навхрест, нйдвечір, ббік, обіч, опліч, побіч, поруч, потайки, поночі, пошепки.

 

У прислівниках, утворених від числівників, наголос зберігається той самий: заодно, удвох, учотирьох,  вдесятеро, нап'ятеро, нашестеро; тільки два прислівники мають подвійний наголос: надвоє і натроє.  

 

Від наголосу залежить значення прислівників із часткою ні-:

а) якщо наголос падає на частку ні-, то ця частка набуває значення «немає»: ніде «немає де», ніколи «немає коли»,
 ніяк «немає як», нізвідки «немає звідки»; такий прислівник (разом із неозначеною формою дієслова) виступає присудком у безособовому реченні: Старенька Миша горювала: їй ніде, бідній, було жить (Л. Глібов);

 

б) якщо частка ні- не наголошена, то прислівник просто заперечує щось: ніде, ніколи, ніяк, нізвідки; такий при
 слівник виступає обставиною в реченні: Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів (Т. Шевченко).

 

Завдання на закріплення вивченої теми:

Замініть фразеологізми близькими за значенням прислівниками з довідки,

правильно наголошуючи їх. Укажіть розряд прислівників за значенням.

Одна нога тут, а друга там,— … Ніс у ніс — … До останньої нитки — … Голкою ніде ткнути — … Бурмотіти під носа — … На одній ноті — … Знати як облупленого — … На власні очі — … З першого слова — … Слово по слову — … Як сніг на голову — …

 

Довідка: раптово, швидко, дуже тісно, тихо, особисто, близько, поступово, відразу, дуже добре, монотонно, наскрізь.

 

Від поданих слів утворіть прислівник, правильно їх наголошуючи.

Розкішний —

добрий —

задуманий —

світлий —

розмаїтий —

рівний —

щоденний —

міцний —

далекий —

гарячий —

різкий —

завзятий —

колючий —

вузький —

перший —

гожий —

Утворіть з поданими прислівниками по два словосполучення,  у першому з яких це слово було б прислівником, а в другому — однозвучним прикметником.

Зразок. Цвіте (як?) буйніше — цвітіння (яке?) буйніше.

Цікавіше —

більше —

активніше —

вичерпніше

влучніше —

ніжніше —

стисліше —

тісніше —_

скоріше — _

чіткіше —

Домашнє завдання:

Від поданих словосполучень утворіть прислівники, правильно іх інтонуючи.

В різні боки —

обома руками —

на швидку руку —

на самий перед —

не сам хотів —

в один час —

ставши на коліна —

 

 

 

Тема:                  Визначні місця Києва.

Hello! It’s so nice to see you again. Do you know what ? I’d like to open you my secrets. I went to Ukraine this summer.

The National Ukrainian University

The National Ukrainian University named after Shevchenko, the famous Ukrainian poet and painter is in the centre of the capital. It was founded in 1834. Many famous people graduated from it in different times.

Just opposite the famous red building of the University there is a fine park, well know to the Kvivites. In the centre of the park there is a nice monument to T. G. Shevchenko.

The Mariinskyi Palace

The Mariinskyi Palace is a Tzar is t palace, a monument of architecture. It was built in the middle of the 13* century for Empress Elizabeth I. It was destroyed by fire in 1819, and ashes rebuilt in 1870 for the visit of Emperor Oleksandr II and Empress Maria Oleksandrivna (hence the name of the palace). During the World War II it was destroyed and rebuilt again after the war.

It stands above the river in the Pechers’k district near the building of the Supreme Rada. The Mariinskyi Palace is the official residence of the President of Ukraine. President Inaugurations take place there. In front of the palace there is one of the oldest and most attractive parks of the city.

Khreshchatyk

The main street in Kyiv is Khreshchatyk which looks like a park lane: it is a river of green and gold trees from early spring till late autumn. It has tall, light - coloured buildings. Although it is only one and a half kilometres long, it is extremely wide - 54 metres. The architectural effect is intensified by the leafy chestnut trees lining the street

During the war Khreshchatyk was completely destroyed and it was rebuilt in the post - war years. There are many places of interest in Khreshchatyk. They are: the Ukrainian house, the Museum of Ukrainian Fine Arts. National Parliamentary Library of Ukraine, the Palace of Culture. In Khreshchatyk Street there is the Tchaikovsky State Conservatoire. Ivan Franko Drama Theatre, Dnipro hotel. There are many shops and a big market there, there are also many fountains and cinemas there.

The beautiful street is the people’s favourite place for public holidays