Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Четвер 2

ГЕОГРАФІЯ

9  – Б клас

21. 05. 2020 р.

Тема. Електроенергетика, її значення у сучасному світі. Основні типи електростанцій. Способи отримання промислової енергії.

Вивчення нового матеріалу.

              Значення електроенергетики. Без електроенергії не працювало б жодне підприємство, не літали б літаки, зупинилися б автомобілі та потяги. Наші оселі, вулиці міст та сіл увечері поринали б у темряву. Без електроенергії ми не змогли б слухати музику, дивитися телебачення, працювати на комп’ютері, користуватися мобільними телефонами. Нині найбільшими споживачами електроенергії є промисловість (65%), транспорт і сільське господарство (по 10%), будівництво, побут та інші сфери.

   Електроенергетика – виробництво важкої промисловості, що продукує електроенергію та передає її до споживача через лінії електропередачі (ЛЕП).

      Це капіталомістке виробництво, яке потребує великих вкладень коштів у його розвиток. Вона розвивається найбільш динамічно у всіх країнах світу, тому належить до «авангардної трійки» виробництв разом з машинобудуванням та хімічною промисловістю. Без її розвитку неможливий подальший науково-технічний прогрес у суспільстві. У багатьох країнах світу розвиток електроенергетики фінансується за рахунок державних коштів. В одних країнах основна частина електроенергетичних потужностей належить державі (зокрема, у Франції, Великій Британії, Італії), в інших – приватним компаніям (як у США та Японії). Є країни, де виробництво електроенергії контролюється змішаними компаніями за участі держави (наприклад, ФРН, Іспанія, Україна).

      Упродовж ХХ – початку ХХІ ст. споживання електроенергії на планеті зросло у 15 разів, а потреби в ній подвоюються кожні 12–14 років. У наш час важливим завданням є ощадливе ставлення до паливно-енергетичних ресурсів та електроенергії через проведення на державному та побутовому рівнях політики енергозбереження.

До традиційних типів електростанцій належать теплові електростанції ( ТЕС), гідравлічні (ГЕС) та атомні ( АЕС).

ЗАВДАННЯ І ЗАПИТАННЯ.

 1. Опрацювати конспект ( уважно прочитайте, вивчіть).

 2. Що таке електроенергетика?

 3. Значення електроенергетики у світі .

 4. Назвіть основні типи електростанцій ?

 5. Самостійно підготуйте розповідь про способи отримання промислової енергії.

Тема: «Музеї областей України»

4. Виклад нового матеріалу

Україна — країна музеїв. Національній історико-культурній спадщині нашої держави можуть позаздрити чимало країн світу, і навіть серед країн Європи Україна включена у першу десятку за кількістю й багатством музейних збірок.

Географічна мережа музеїв України доволі розгалужена. Практично кожний районний центр має свій краєзнавчий музей. А визначні музейні колекції зосереджені в музеях столиці й найбільших регіональних центрів держави.

Музеї України — державні, комунальні, відомчі та приватні музеї.

В Україні нараховується близько п'яти тисяч різноманітних музеїв. За роки незалежності кількість музеїв збільшилось більше ніж удвічі.

Офіційна музейна сфера, за даними Міністерства культури і туризму України — 470 музеїв (в 2009 році їх було 458).

Серед державних та комунальних музеїв:

історичних — 140

і краєзнавчих — 146,

художніх — 73,

природних — 5,

технічних — 2,

літературних — 45;

етнографічних — 8.

У державних і комунальних музеях зберігається майже 12 млн. музейних предметів.

Експонується лише 10 частина всіх музейних скарбів.

Cкансен – це розповсюджена форма етнографічних музеїв, що створюються на ґрунті музеєфікації репрезентативних фрагментів етноландшафтного середовища й об’єктів нематеріальної етнокультурної спадщини, це своєрідний архітектурно-етнографічний комплекс під відкритим небом з міні-музеями в окремих будівлях. У них проводиться комплексна реконструкція минулого, історичні побудови якого є не просто окремими експонатами, а утворюють взаємозв'язаний комплекс. Таким чином, відвідувачі дістають можливість побувати в реконструйованому населеному пункті минулого, отримуючи загальне уявлення про історію відповідної країни або місцевості.

https://www.youtube.com/watch?v=GNTY_UTUBJs  Національний художній музей України

https://www.youtube.com/watch?v=uCBfn8AujDU Національний Музей Історії Україн

7. Підсумок уроку, рефлексія

- Який музей ви б хотіли відвідати?

- Який музей вразив вас найбільше?

Контрольна робота.  Виконувати у програмі  Microsoft Office Word. Відповіді відправляти за Адресою пошти 1qaz2wsx3edc4r@ukr.net   або https://www.facebook.com/ Роман Коломієць.

Запитання  по даних темах.

  1.«Всесвітньо відомі музеї Афінський Акрополь, Лондонський Тауер, Ватиканські музеї,Лувр, дрезденська галерея».

2. «Національні костюми різних народів світу».

3. «Поліхудожній  образ світу».

1 рівень тестові запитання:

 1. Афінський акрополь  це

а) Осередок політичного та військового життя;

б) Храм;

в)  Осередок політичного і та військового життя;

 1. Яким терміном можна назвати багатоманітність культури?

а)  Монокультурність;

б)Полікультурність;

в) Багатокультцрність;

 1. В людському суспільстві одяг виник як:

а) Засіб прикраси оздоблення естетичного сприймання;

б) Засіб захисту тіла від зовнішніх дій навколишнього середовища.

в) Засіб виокремлення різних народів світу та національностей.

II рівень

 1. Опишіть особливості вишивки  західної України.

 2. Що таке мистецтво?

 3. Згадайте які культурні пам’ятки знаходяться у вашому районі.

9 – Б клас всесвітня історія 21.05

Тема. Утворення незалежних держав у Латинській Америці

І. Вивчення нового матеріалу

Латинська Америка — це Центральна і Південна Америка, а також Мексика, що знаходиться у Північній Америці. Латинською вона називається по латинській основі іспанської, португальської та французької мов — мов завойовників, колонізаторів цієї частини Американського континенту.

На початок XIX ст.:

• майже всі країни Центральної та Південної Америки були колоніями Іспанії. Їх було розділено на чотири віце-королівства: — Нову Іспанію (сучасні Мексика й частина Центральної Америки); — Нову Гренаду (сучасні Колумбія, Панама, Венесуела, Еквадор); — Перу (сучасні Чилі та Перу); — Ла-Плату (сучасні Аргентина, Уругвай, Парагвай, Болівія).

• Бразилія, яка займала половину території Південної Америки, була колонією Португалії;

• о. Гаїті у Центральній Америці до 1804 р. належав Франції;

Передумови національно-визвольної боротьби

1. Народи Латинської Америки стали жертвами європейських колонізаторів (іспанських, португальських, французьких) після відкриття Америки.

2. Панування феодальних і рабовласницьких порядків.

3. Варварський грабіж європейськими колонізаторами природних багатств континенту, знищення ними самобутньої культури південноамериканських народів.

4. Нелюдська жорстокість колонізаторів та католицької церкви щодо місцевого населення американського континенту.

5. Ріст капіталістичних відносин в торгівлі, промисловості і сільському господарстві.

6. Вплив війни за незалежність 13 англійських колоній у Північній Америці і французької буржуазної революції кінця XVIII ст., які прискорили наростання революційних настроїв серед трудового населення колоній.

7. Постійно відбувалися повстання проти іспанських і португальських колонізаторів.

Значення національно-визвольної боротьби

1. Національно-визвольна боротьба завершилася повним визволенням країн Латинської Америки від колоніального панування.

2. Почали формуватися латиноамериканські нації.

3. Вона надихала майбутніх борців за свою свободу і незалежність.

4. Міжнародне значення цієї боротьби полягає в тому, що вона служила прикладом самовідданої боротьби за свою свободу.

Наслідки

1. В Латинській Америці було ліквідовано колоніальне панування.

2. Утворилася ціла низка незалежних держав:

Гаїті (1804 p.); Парагвай (1811 p.); Аргентина (1816 p.); Чилі (1818 p.); Велика Колумбія (1819 p.); Перу (1821 p.); Мексика (1821 p.); Болівія (1825 p.); Уругвай (1830 p.).

ІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф 11

Підручник: https://pidruchnyk.com.ua/986-vsesvitnya-istoriya-9-klas-sorochinska.html

 

9Б                                                 АНГЛІЙСЬКА МОВА

Тема: Контроль усного мовлення.

I. Choose word to complete the sentences (оберіть правильний варіант, пишемо повні речення)

1. Bill lives on the USA. He is …

    a) British                b) Canadian             c) American

2. Great Britain consists of …. Parts

     a) two                    b) three                    c) four

3. Ann has an aunt. Ann is her ….

    a) niece                    b) cousin                 c) nephew

4. She is 38, she is married. She is ... Smith

    a) Ms                      b) Mrs.                       c) Miss

 

II. Complete the dialogue using the phrases in the box (довершіть діалог, використовуючи фрази подані у табличці)

 

a bar of chocolate …35p.

a loaf of bread … 70p.

a bottle of mineral water…80p.

a carton of juice … 90p.

 

A: CanCould I have ( one, two… ), please?

B: Yes, certainly

A: How much is it?  ( How much are they? )

B: It’s … ( They are …)

 

III. Answer these questions (дайте ПОВНІ відповіді на запитання):

 1. How many meals a day do you have?
 2. What is your typical breakfast?
 3. What is your favorite food?
 4. Can you cook?
 5. Does your mother have a cookery book?
 6. What do you do in the evening?
 7. How many lessons do you have on Friday?
 8. Write 5 things (hobbies) you like the most.
 9. When is your birthday?
 10.  What is your favourite season and why?

 

 

Виконане Д.З. відправляйте на: Naik0n347@gmail.com або +380971864759(viber, whatsapp, telegram)