Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Четвер

7  - а, ЗАР.Л-РА                                         ДАТА 21.05.2020

Тема. УПЧ О.Генрі «Останній листок».

 

Основний зміст уроку

 

Що ж таке новела?

Новела (італ. novella, від латин, novellas — новітній) — невеликий за обсягом прозовий твір про незвичайну життєву подію з динамічним, напруженим сюжетом та несподіваним фіналом.

Новелам властиві лаконізм, яскравість і влучність художніх засобів, зведення до мінімуму кількості персонажів. Автори концентрують увагу на змалюванні незвичайних життєвих обставин, в які потрапили головні герої, на висвітленні їхніх настроїв і переживань.

 

Ознайомлення із творчим шляхом О.Генрі

https://www.youtube.com/watch?v=N9iUqcGew7A

https://www.youtube.com/watch?v=AJBGDKVyECk

 

Прочитати біографію О.Генрі за посиланням

https://dovidka.biz.ua/o-genri-biografiya-skorocheno/

 

Ознайомлення із аудіозаписом новели «Останній листок»

https://www.youtube.com/watch?v=Q0HfL_r1dRY

Ознайомлення із текстом твору новели «Останній листок»

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=503

 

Досить цікава символіка новели. В оригіналі новели «Останній

листок» ужите слово «vine», що перекладається як виноградна лоза

і як плющ. Але перекладачі обирають слово «плющ». І це не випадково. У християнській символіці плющ трактується як символ вічного життя і як символ смерті. Плющ в’ється вгору, так і людина чіпляється за життя, коли хоче вижити, подолавши всі негаразди. Тому в новелі, де йдеться про боротьбу за життя, взято саме цю рослину. Отже, символіка рослин допомагає більш повно розкрити основний задум письменника.

 

Компаративний аналіз героїв

- То хто ж врятував Джонсі?

- Хто такий Берман? Як характеризує його автор? Зачитайте цитату.

- З ким порівнює автор Бермана?

 

Домашнє завдання

  1. Вивчити Біорафію О.Генрі, читати та аналізувати твір «Останній листок»

  2. Пройти тестування за посиланням

О.Генрі «Останній листок»

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4959011

Біографія О.Генрі

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6255834

 

 

 

(Питання надсилати у Viberгрупу класу, або на ел.адресу galjysik@inbox.ru)

 

7а                                                 АНГЛІЙСЬКА МОВА

Тема: Контроль письма.

I. Open the brackets  using Present Simple or Present Continuous:

      1. I (not to drink) coffee now. I (to write) an English exercise. 2. I (not to drink) coffee in the evening. I   (to drink) coffee in the morning. 3. Your friend (to do) his homework now? 4. Your friend  (to go) to school in the morning? 5. Look! The baby  (to sleep). 6. The baby always  (to sleep) after dinner. 7. My grandmother (not to work). 8. My father (not to sleep) now.  He   (to work) in the garden. 9. I usually   (to get) up at seven o'clock in the morning. 10. What your sis­ter   (to do) now? -  She   (to wash) her face and hands. 11. When you usually    (to come) home from school? — I   (to come) at three o'clock. 12. Where your cousin   (to work)? – He   (to work) at a hospital. 13. Your sister  (to study) at an institute? -No, she   (to study) at school. 14. My cousin  (to go) to school every day. 15. My mother   (not to play) the piano now.

II. Can you guess the season?

1) The leaves fall down in ____.  2) There are tulips and daffodils in _.   3) We make snowmen and animals from the snow in ___.  4)  The sun shines and sometimes it is very hot in ____.   5) There are pretty apples, pears and plums in ___ and cherries grow on the trees in ____. 6) Most of the animals have children in ___.Snowflakes fall from the sky in ____.

III. Complete the sentences about you.                                                                               

  1) My favourite season is ______.         2) My birthday is in ______. (season)                                  3) My mum’s birthday is in ____. (season)     4)  My best friend’s favourite season is ___.  

 5) I _____ (like/don’t like) autumn because _____ .     6) I ___ (like/don’t like) winter because____

 

 

Виконане Д.З. відправляйте на: Naik0n347@gmail.com або +380971864759(viber, whatsapp, telegram)