Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

четвер 23.04

Астрономія

Світ галактик. Активні ядра галактик. Спостережні основи космології

 

Д/з Опрацювати пункти 1, 2 на ст. 99 – 105, дати відповіді на запитання:
  1 на ст. 103 та 1 на ст. 105

Підручник:
 https://drive.google.com/file/d/1Re4U-o2rGyCPl2fF4nqPjwgYhcy6KsHB/view?usp=sharing

 

Переглянути відеоролик «Світ галактик»:

https://www.youtube.com/watch?v=jx9xz2CaLmE

 

Урок  обладнання  швейного  виробництва                       17.04

Підсумковий  урок

 

     Знайди правильну відповідь 

1.   Яке  призначення  машини  потайного  стібка?

а)  призначена  для  обметування  прямих  петель;

б)  призначена для підшивочних операцій;

в)  призначена  для  виконання  зигзагстрочки.

2.  Які  робочі  органи  беруть  участь  в  утворенні  потайного  стібка?                                а)  голкова пластина,  дугоподібна голка,  петельник,  зубчаста рейка;

б)  голка,  зубчата  рейка,  човник,  петельник;

в)  голкова пластина,  дугоподібна голка,  зубчаста  рейка;  лапка.

3.  Ґудзик з чотирма отворами пришивається

      а) 12  проколами;

б) 22  проколами;

в) 21  проколом.

4. Проста направляюча лінійка застосовується для

а) виконання паралельних оздоблювальних строчок;

б) виконання строчки паралельно краю деталі;

в) подвійного підгинання зрізу деталей виробу

5. Напівавтомат  25-А класу виготовляє петлі

а)  однонитковим човниковим стібком

б)  двонитковим човниковим стібком

в)  двонитковим човниковим стібком  і  каркасною  ниткою.

6. Яка   машина – напівавтомат  призначена  для  пришивання плоских ґудзиків?

      а)  220 – М клас,  95 клас;

б)  727 клас,  95 клас;

в)  220 – М клас,  62761 клас.

7. Яке  призначення  пристроїв  малої  механізації?

      _____________________________________________________________________

 

8.Назвіть  пристрої  малої  механізації

________________________________________________________________________    __________________________________________________________________________

 

9. Яке  призначення  швейної  машини  85 класу?

________________________________________________________________________

 

10.  Назвіть  механізми  швейної машина 85 класу?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.  Яке  призначення  швейної  машини  25-А класу?

_____________________________________________________________________

12.  З  яких  механізмів складається  швейна машина-напівавтомат 27 класу?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

13– А, зарубіжна література                                           Дата 23.04.2020

Тема. «Усе для людожерів». Образ Бенжамена Малоссена – продавця магазину, де можна купити все.

 

Основний зміст уроку

У сучасному Парижі чимало ритуалів.

«Усе для людожерів» Даніеля Пеннака (українською роман переклала Марина Марченко) – це роман про ритуали, які притаманні сучасному Парижу. Так, дійство у романі відбувається навколо соціального культу, ключовий герой якого – цап-відбувайло. Бенжамен Малоссен – маленький парижанин, який працює у великому супермаркеті. Його робота пов’язана з технічною перевіркою товарів, проте специфіка цих посадових обов’язків розкриває перед нами міфологічні риси мислення сучасних французів.

 Нинішній світ – це світ тотального незадоволення. Керують цим світом споживачі, які щоденно наповнюють собою супермаркети. Гіпертрофований конс’юмеризм позначається на тому, що в нашому житті актуалізуються нові ритуальні практики. Оскільки споживач – це маленький бог сьогодення, то саме він визначає, кого стратити, а кого врятувати. На початку книжки події відбуваються напередодні Різдва, тобто в сакральний час. Проте сакральним простором стає уже згаданий супермаркет.

 Пан Малоссен із тих, на чию голову щоденно падають гільйотини. Чи він не може дати ради товарам, чи товари грають із ним у злі ігри, проте щодня він бачить перед собою розгніваних покупців, які приходять по його душу. Розлючені, обурені, оскаженілі покупці спершу ладні четвертувати свого цапа-відбувайла. Проте Малоссен – тонкий психолог і знавець своєї справи (sic! життя навчило). І він цілком свідомий того, що основна його робота полягає у тому, аби успішно виконувати функцію жертовного агнця. Малоссен не просто агнець, а й фенікс, який щоразу залишається живим, вилітаючи з попелу людського гніву. Він робить так, що споживацький гнів переміщується раптом на тих, хто стоїть над душею Малоссена. Споживачі розуміють, що кожне їхнє незадоволення може коштувати роботи цьому панові. І, вилаявшись на винуватця, кожний водночас хоче відчути себе також і благородним рятівником, який спасає пропащу душу від падіння у прірву.

 Д. Пеннак сміється з сучасного Парижа і його мешканців. Сміється з абсурдності і несправедливості теперішнього соціального устрою, в якому створено лише імітацію щасливого життя. Колообіг тотального споживання відвертає людину від розмірковувань про приреченість і беззмістовність життя. Малоссен винаймає помешкання. Він живе з величезною родиною, яка складається з «напівбратів» і «напівсестер». Мати подарувала йому їх від інших чоловіків, тож усі, хто приходять до Бенжамена, певні, що це його діти.

 Даніель Пеннак у іронічній манері показує, що більшість людей насправді – людожери. Хтось метафорично, а хтось і буквально, наслідуючи диявольські культи. Основний конфлікт у книжці розгортається навколо серії вибухів у супермаркеті, коли підозри раптом падають на пана Малоссена. Його колеги чомусь певні у тому, що це саме він кидає вибухові пристрої, бо весь час опиняється поблизу катастрофи. Здається, що Париж уже звик не лише до можливих терактів, а й до постійних реальних терактів.

 Прагнучи виправдатися, Малоссен дедалі сильніше усвідомлює, що у цьому світі він — жертва. Життя приготувало для нього роль цапа-відбувайла, і саме це – його «сродна праця». Наприкінці роману він остаточно зробить для себе вибір: влаштуватися на роботу до видавництва, де його обов’язком буде виконувати саме цю роль. Роль автора успішного роману поки що не для нього.

 Хоча фінал твору відкритий (Малоссен знімає слухавку, щоб потелефонувати Королеві Забо), проте читач певен, чим усе завершиться. Директорка видавництва відверто сказала йому, що в суспільстві мусить бути той, хто грає цю роль цапа-відбувайла. Сучасний Париж – своєрідна трансформація Парижа середньовічного, в якому панували релігійні чи якісь інші містичні ритуали. Часи змінюються, а людожери лишаються незмінними.

Домашнє завдання

 

  1. Вивчити конспект уроку

  2. Читати «Усе для людожерів», аналізувати  образ Бенжамена Малоссена

 

13– А, українська мова                                          Дата 23.04.2020

Тема. Етика полемічної майстерності

 

Основний зміст уроку

Поняття полеміки

Полеміка - суперечка, диспут при обговоренні або вирішенні проблем.

Полеміст - той, хто вправно володіє мистецтвом полеміки або любить полемізувати; учасник полеміки.

Правила полеміки

Основні правила ведення полеміки:

• відверто висловлювати думки;

• поважати точки зору всіх учасників полеміки;

• слухати інших, не перебиваючи;

• не говорити занадто довго та занадто часто;

• водночас має говорити лише одна особа;

• дотримуватися позитивних ідей та стосунків;

•  не критикувати себе та інших;

•  незгоди й конфлікти відносно ідей не повинні бути спрямовані на конкретну особу.

Полемічні прийоми

Виділяють такі полемічні прийоми: спростування помилкового твердження фактами, критика доказів опонента, атака запитаннями.

Докази під час полеміки можуть бути двох типів. Перший тип ґрунтується на дійсних обставинах справи. Факти, які використовує в такому випадку оратор, істинні, логіка бездоганна, висновки правильні. Цей тип доказів називають логічним. Інший - ґрунтується на думках, почуттях тих.

кого переконують, випливає з їх зацікавлення. Оратор намагається довести, що те, про що він говорить, відбиває інтереси слухачів і тому це правильно. Такий вид доказів і називають психологічним.

Професійне спілкування

Особливе значення має полеміка в професійному спілкуванні, результатом якої може стати успішна угода і прибуток, але лише за умови правильного ведення полеміки, яка полягає в урахуванні багатьох чинників (психологи ведення полеміки, логічної та мовної культури полеміки та ін.).

 

Завдання. Попрацюйте в парах (мама, тато брат)Візьміть участь в обговоренні однієї з проблем, по черзі керуючи процесом пошуку її розв'язання. Оцініть результативність вашої полеміки.

I. У чому полягає сенс життя? 2. Як найшвидше вийти на шлях суспільного прогресу? 3. У чому суть сучасного міщанства? 4. Коли людина стає дорослою? 5. Що важливіше: ким бути чи яким бути?

 

Домашнє завдання

 Прочитайте текст, у якому автор виправдовує одну з негативних рис характеру - нескромність. Наскільки успішно він це робить? До яких аргументів вдається?

НЕСКРОМНІСТЬ

Нескромний у всьому прагне взяти участь і в усякій долі стати дійовим чинником. Найвища нескромність - поставити себе врівень зі світом. а прирівнявши, відповідно, прийняти на себе весь тягар світового існування.

Із сказаного випливає, що ті, кого ми називаємо подвижниками, хто прокладає дорогу новій справі і новим стосункам між людьми, можуть бути названі нескромними, наскільки б простим і невибагливим не здався їх спосіб життя. У самому їх існуванні полягає неприкрита зухвалість, небажання змиритися з тим. що є, і прийняти існуюче в його наявному вигляді. У творчості, подвижництві, всякому відкритті і навіть просто рішучому вчинку виявляється очевидна нескромність. Небажання поринути у вульгарність, бути «як всі* - хіба вже саме це не нескромно?

Позбавте людину домагань, вихолостіть її дух, прищепіть їй беззаперечну повагу до довколишнього - І ви одержите абсолютно скромну особистість, що нічим не виділяється. Подібна людина настільки непримітна, що, здається, інколи вона зникає зовсім. І не знаєш напевно: чи то вона є, чи то її немає. А якщо пересвідчишся, що все ж ніби є, то і тоді мимовільно подумаєш: «Що вона є, що її немає - все одно»... (Т. Флешлі).

З'ясуйте за тлумачним словником лексичне значення таких слів: скромність, подвижник, зухвалість. Складіть і запишіть з ними речення.

 

(Виконане завдання надсилати на  ел. пошту   Ivannashengera@gmail.com  )