Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

четвер 23.04

Конспект уроку

з  географії

6  – А  клас

23. 04. 2020 р.

Тема. Властивості грунтів . Вплив господарської діяльності людини

на грунтовий покрив.

1. Що таке грунт?

                Ґрунт (від нім. Grund — земля, основа) — самостійне природно-історичне органо-мінеральне тіло, що виникло у поверхневому шарі літосфери Землі в результаті тривалого впливу біотичних, абіотичних і антропогенних факторів, має специфічні генетико-морфологічні ознаки і властивості, що створюють для росту і розвитку рослин відповідні умови. Сучасна наука про ґрунти — ґрунтознавство — визначає ґрунт як складову частину педосфери разом з іншими біокосними тілами — ґрунтоподібними тілами (педолітами), ґрунтовими плівками, підґрунтовим ярусом біосфери.

У його складі беруть участь як мінеральні, так і органічні речовини, у тому числі велика група специфічних сполук — ґрунтовий гумус. Невіддільну частину ґрунту — його живу фазу — складають живі організми: кореневі системи рослин, тварини різного розміру, що живуть у ґрунті, величезна різноманітність мікроорганізмів. Однак глибше розуміння сутності ґрунту передбачає, що його основні ознаки не специфічні: ґрунт є біокосним тілом, але є й інші біокосні тіла; ґрунт є багатофазною системою, але є й інші багатофазні системи, включно із живою фазою; чинники, що їх називають ґрунтотворними, формують також інші природні тіла; не лише ґрунти володіють біопродуктивністю.Вивчення нового матеріалу.

2. Родючість — головна властивість ґрунту

                 Ґрунт як природно-історичне тіло володіє родючістю, яка визначається комплексом його взаємозв'язаних механічних, фізичних, хімічних, фізико-хімічних і біологічних властивостей, що обумовлюють життєдіяльність рослинних організмів. Родючість ґрунту — біологічна якісна властивість, яка відрізняє ґрунт від гірської породи і робить це природне утворення основним засобом сільськогосподарського виробництва та об'єктом застосування праці.

Родючість — це здатність ґрунту задовольняти потреби рослин у елементах живлення, волозі, повітрі, а також забезпечувати умови їхньої нормальної життєдіяльності для створення ними відповідної біомаси (врожаю). Але рівень родючості ґрунту в одних і тих самих умовах буде неоднаковий для різних як природних, так і культурних рослин. Родючість ґрунту — явище відносне, вона залежить не тільки від властивостей ґрунту, а й від рослин, які культивуються на ньому.

3.     Вплив господарської діяльності людини  на грунтовий покрив.    

                 Шкідливий антропогенний вплив, а також розгул природних та посилених людиною стихій завдає ґрунтам величезної, інколи непоправної шкоди. Це насамперед водна і вітрова ерозія, погіршення ґрунтової структури, механічне руйнування та ущільнення ґрунту, збіднення на гумус і поживні речовини, забруднення мінеральними добривами, отрутохімікатами, мастилами та пальним, перезволоження й засолення  земель.   Зараз у світі орні землі й багаторічні насадження займають близько 1440 млн.га (понад 11% суші) Природно безплідні землі (кліматичні пустелі, виходи скельних порід тощо) займають 2500 млн.га, а площа непродуктивних земель антропогенного походження сягнула 2000 млн.га.

               Найвагомішим чинником деградації ґрунтів є водна й вітрова ерозія, тобто змивання або здування родючих шарів ґрунту. Еродовані землі становлять понад 80% всіх антропогенно виснажених ґрунтів планети .  Основні причини ерозії - надмірна експлуатація сільськогосподарських земель (суцільне розорювання, надмірне пасовищне тваринництво), зведення лісових масивів та іншої природної рослинності. У посушливих і напівпосушливих (аридних, семіаридних і субаридних) кліматичних регіонах планети ерозія ґрунтів спричиняє процеси антропогенного опустелювання, тобто втрата екосистемами здатності забезпечувати живі організми водою. Наслідки опустелювання відчувають близько 12% жителів Землі, найбільш загрозливих масштабів вони сягнули в країнах Африки, Південної Азії та Латинської Америки.

Запитання.

1. Опрацюйте конспект уроку ( уважно прочитайте, вивчіть), дайте відповіді на запитання.

2. Що таке грунт?

3. Яка головна властивість ґрунту? Що таке родючість?

4. Який вплив господарської діяльності людини  на грунтовий покрив.    

 

 

6– А, зарубіжна л-ра                                           Дата 23.04.2020

Тема. УПЧ. Джанні Родарі. Поезії

 

Основний зміст уроку

 

Ознайомлення із поезією  Джанні Родарі.

http://kazkar.info/ua/v_rsh_dgann_rodar/

 

Виразне читання вірша Дж.Родарі «Неаполітанський хлопчик»

Будь здорове,
 Моє ластів'я,
 Чорноголове
 Манюнє хлоп'я!
 
 У полі, на волі
 Тобі б десь носиться,
 Не в цьому тісному
 Провулку, як в клітці...
 
 Мене ти побачив — сполохався наче,
 Примружилось око твоє ластів'яче...
 Чом же, скажи, у зіньках твоїх враз
 Сонячний промінь зажурено згас?
 
 Сонце іще не сховалось за мури,
 Тільки для тебе вже світла нема.
 Знай, то недуга крадеться похмура,
 Знай, то не вечір, а вічна пітьма.

Бесіда

  1. Наскільки суголосний вірш «Неаполітанський хлопчик» з кінцівкою вірша «Листівки з видами міст»?

  2. Чи можна сказати, що дійсно «Картинки веселі, життя – суворе»? Що листівки у Дж.Родарі – символ широти світу, прагнення до його відкриття?

  3. Яку б картинку хотіли намалювати ви – веселу чи сувору? Спробуйте це зробити.

 

Домашнє завдання

Читати й аналізувати поезії  Джанні Родарі.

 

(Запитання , які виникли надсилати на  ел. пошту   Ivannashengera@gmail.com  )

 

6– А, укр.мова                                           Дата 23.04.2020

Тема. Написання не з прикметниками

 

Основний зміст уроку

 

Робота з таблицею

Не з прикметниками

 

Разом

Окремо

 

без не не вживається :

 

непохитний, негайний;

 

у реченні є протиставлення:

 

не високий , а низький

додавання не утворю єприкметник із протилежним значенням (антонім); можна дібрати синонім без не

 

сміливий- несміливий (мужній)                  

після слів далеко, зовсім, аж ніяк:

 

 

далеко не досконалий; зовсім не цікавий; аж ніяк не дружній 

 

з  префіксом  недо-

 

недопечений, недозрілий. 

прикметник у реченні є присудком:

 

Ця річка не широка.

 

є префіксом

є заперечною часткою

стверджує

Заперечує

 

 

 

Вправа з коментуванням

Засяяв день над неосяжним (безкраїй, нескінченний) світом, невпинний (безперервний, постійний) рух всіма опанував. Невтомний (наполегливий, вольовий) жайвір бавиться в повітрі. Нестримний (безупинний) хор натомлених цикад. Невсипущі (невтомний, безвідривний) павуки тчуть серпанки і шовки. Недоступна (далекий, ізольований) кропива хазяйновито шепталась.

 

Виконання вправ на закріплення засвоєного, формування умінь і навичок

 

Завдання 1.  Переписати речення, розкриваючи дужки. Пояснити написання не з прикметниками .  Прокоментувати вставлені  розділові знаки

Ти будеш Вітчизно моя кароока повік (не)залежна повік молода. Ти і багата, ти і (не)озора ти і могутня ти і (не)зборима моя прекрасна Вітчизно. 

 

Завдання 2.  Розподільний диктант

1 – без не не вживається

2 -  разом

3 -  є протиставлення

Не/безпечний, не/бідний, не/бувалий, не/вблаганний, не/вгамовний, не/вдалий, не/вдачливий, не/великий, а малий, не/гайний, не/втішний, не/веселий, а сумний, не/гарячий, а холодний, не/дбалий, не/дорогий, не/дорогий, а дешевий.

 

Домашнє завдання

Запишіть речення. Поясніть написання не з прикметниками.

  1. Пильнуй свого носа, а (не) чужого проса.

  2. (Не) озорий край завжди захищай.

  3. Питай (не) старого, а бувалого.

  4. (Не) проханий гість гірше татарина.

  5. Господарів хліб (не) білий, але ситний.

 

 

(Виконане завдання надсилати на  ел. пошту   Ivannashengera@gmail.com  )