Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

четвер 28.05

9 – Б клас історія України 28.05

Тема. Повстання Чернігівського полку. Польське повстання 1830-1831 рр. і Україна.

І. Вивчення нового матеріалу

 

14 грудня 1825 р. у день присяги новому імператорові Миколі І, який сів на престол після смерті Олександра І, декабристи організували повстання в Петербурзі. Проте змовники утримувалися від активних дій і намагалися примусити уряд піти на поступки самим актом своєї громадянської непокори. Вони вивели на Сенатську площу 3 тис. озброєних солдатів і чекали задоволення своїх вимог. Увечері імператор Микола І, зібравши вірні війська, розстріляв повсталих із гармат.

Через два тижні після цих подій підняв повстання Чернігівський піхотний полк, розташований на Київщині. Уряд направив проти нього каральні частини, які 3 січня 1826 р. розгромили бунтівників.

Декабристський рух мав проросійський характер й обмежувався переважно офіцерами армії. Політична байдужість декабристів до майбутнього народів, пригноблених імперією, була однією з причин їхньої поразки. На українських землях він, зокрема, показав, що тут не може перемогти суспільний рух, не підтриманий українцями.

 Польське повстання 1830-1831 рр. та Україна

17 листопада 1830 р. у Варшаві розпочалося національно-визвольне повстання проти російського панування. Імператорський намісник та його війська змушені були залишити Польщу. Національний уряд, створений у Варшаві в результаті перемоги повстання, висунув програму боротьби за відродження Речі Посполитої в кордонах 1772 р. І зробив спробу поширити рух на територію Литви, Білорусії та Правобережної України.

Розуміючи про брак сил для боротьби з імперією, вони висунули славнозвісне гасло: «За нашу і вашу свободу!» Повстанці сподівалися, що знайдуть підтримку в опозиційних колах росіян, українців, білорусів і литовців. Польський сейм звернувся до населення Правобережжя, закликаючи приєднатися до повстання.

На початку квітня 1830 р. до Правобережжя вступив кавалерійський корпус польських повстанців. Проте тут до нього приєдналися лише кілька дрібних шляхетських загонів. Українське селянство, яке було більшістю населення краю, сприймало повстання як чужу для себе «панську справу».

Тим часом російський уряд, зібравши достатню кількість військ, розпочав придушення виступу.

У середині червня 1831 р. російські каральні війська розгромили сили повстанців на Правобережжі. Всього на Правобережній Україні в повстанні взяло участь близько 5600 осіб, із яких 74 % становили польські поміщики й шляхта.

ІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф 11

Підручник: https://pidruchnyk.com.ua/986-vsesvitnya-istoriya-9-klas-sorochinska.html

 

 

ГЕОГРАФІЯ

9  – Б клас

28. 05. 2020 р.

Тема. Найбільші ТЕС,АЕС, ГЕС, ЛЕП. Електроенергетика світу. Найбільші країни виробники та споживачі електроенергії світу.

Вивчення нового матеріалу.     

                   Більшу частину електроенергії у світі — 75 % — виробляють теплові електростанції (ТЕС). Вони працюють  на вугіллі, мазуті або природному газі та розміщені в основному поблизу  споживача або сировини. За допомогою ТЕС майже вся   електроенергія     виробляється у Лівії (100 %), Алжирі (99 %), Нідерландах (97 %), Південній Африці (91 %), Польщі (87 %), Румунії (83 %), Росії (82 %), Мексиці  (82 %), Китаї (80 %), Австралії (79 %). Ці держави багаті на кам’яне  вугілля, нафту та природний газ, на яких базується їхня електроенергетика. Досить високий показник виробництва електроенергії на ТЕС також мають США, більшість країн Європи, Індія.

Під час згоряння палива в теплових двигунах виділяються шкідливі речовини, а також виділяється в атмосферу значна кількість теплоти. Щорічно у світі спалюється 5 млрд. т вугілля і 3,2 млрд. т нафти, це супроводжується викидом в атмосферу 2 1010 Дж теплоти. Запаси органічного палива на планеті розподілені нерівномірно, і за теперішніх темпів споживання вугілля вистачить на 150-200 років, нафти на 40-50 років, а газу - приблизно на 60 років.ТЕС, хоча і має  сучасні системи очищення продуктів спалення, викидає за один рік в атмосферу за різними оцінками від 10 до 120 тис. тонн оксидів сульфуру, 2-210 тис. тонн оксидів нітрогену. Утворюється понад 300 тис. тонн золи, яка містить  близько 400 т токсичних металів. Таким чином до недоліків можна віднести:                                     

Збільшення температури на планеті. Підвищення рівня вуглекислого газу в атмосфері у середині 21-го століття призведе до збільшення середньої температури  майже на 6 градусів. Основною причиною є горіння природного палива, під час якого виділяється вуглекислий газ.                                                                                     

Кислотні дощі. Сірчистий ангідрид і окиси азоту, що виділяються під час згоряння природного палива, змішуючись із туманом, водою, чи снігом, перетворюються на отруйні для природи речовини. Такі отруйні тумани викликають обвуглення гілок і листків, що в свою чергу призводить до знищення лісів, дуже погано діє на людину і все живе, що є на планеті.                                       

 - Гідроелектростанції (ГЕС) виробляють 17,3 % електро енергії світу. Найбільше освоєний гідроенергопотенціал річок Європи (на 60 %) та Північної Америки (на 40 %),. Дуже високою є частка ГЕС у виробництві електроенергії Парагваю (100 %), Нор вегії (99,5 %), Бразилії та Перу (80 %),Ці країни мають потужний гідроенергопотенціал та широко його використовують.

- На атомні електростанції (АЕС) припадає майже 7 % вироб леної електроенергії світу. Ці станції використовують енергію розпаду радіоактивних ізотопів урану або плутонію. Як правило, їх будують у країнах, бідних на інші джерела енергії. Найбільше уранових руд видобувають Канада,  Австралія та Казахстан. Проте найвищим відсотком виробленої електро-енергії на АЕС вирізняються Франція (76 %) та Бельгія (61 %).

Загальний обсяг торгівлі електроенергією становить приблизно 350 млрд кВт/ год у рік, або 2,3 % від її сумарного виробництва. Найбільшими експортерами електроенергії є Франція, Канада, Парагвай, Німеччина, а імпортерами - насамперед США, Німеччина, Італія, Бразилія, Швейцарія.

 Альтернативні джерела енергії.  Всі вони мають дві беззаперечні переваги: використовують невичерпні джерела енергії та є екологічно чистими.

- Сонячна енергія — найдешевша, але маловикористовуване джерело енергії.Проте недоліком є те, що сонце не завжди світить. Виникає потреба акумулювати енергію.Тому найвигідніше споруджувати сонячні електричні станції (СЕС) в умовах жаркого та сухого клімату. Геліоустановки мають різну форму: «сонячні» дахи на будинках та автомобілях, «сонячні» ферми, «сонячні» вежі з системою дзеркал та ін.

- Енергія вітру в 10 разів перевищує увесь гідроенергопотенціал планети. Але вітер дме не постійно, тому вітрові електростанції (ВЕС) доцільніше будувати на морських узбережжях або в передгір’ях. Крім того, енергія вітру дуже розсіяна. Тому для спорудження ВЕС потрібні великі площі.

 - Енергія припливів (ПЕС) можна будувати лише у районах, де припливна хвиля досягає великої висоти. Такі умови є на окремих узбережжях Канади, Австралії, Росії,Великобританії.

- Геотермальну енергію дає внутрішнє тепло Землі.Геотермальні станції створені на сейсмічно активних територіях. Зокрема, вони діють у Японії, Ісландії, Італії, Росії, Мексиці, Новій Зеландії, на Філіппінах.

- Розпочався процес з пошуку та використання інших джерел енергії. У Норвегії споруджено прибійні електростанції. Завдяки енергії хвиль океану світяться маяки та постачається вода в акваріуми океанографічного музею в Монако. У майбутньому люди мають намір підкорити енергію морських течій. Перспективною є й біоенергетика, яку можна використати, спалюючи органічні рештки або переробляючи на паливо (біогаз та спирт).

ЗАВДАННЯ І ЗАПИТАННЯ.

 1. Опрацювати конспект ( уважно прочитайте, вивчіть).
 2. Що таке електроенергетика?
 3. Значення електроенергетики у світі .
 4. Назвіть найбільші ТЕС, АЕС, ГЕС,ЛЕП ?
 5. До найбільших країн, що виробляють та споживають електроенергію в світі відносять…( назвіть ці країни).

Контрольне тестування  дайте відповіді та відправте за адресою Адреса пошти 1qaz2wsx3edc4r@ukr.net  Роман Коломієць https://www.facebook.com/ Viber 0988006117

Запитання 1

 

До якого стилю належить картина?

варіанти відповідей

Модерн,Гюстав Клімт

Кубізм,Пабло Пікассо

Супрематизм,Казимир Малевич

Запитання 2

 

Всесвітньо відомий музей Лувр знаходиться у :

варіанти відповідей

Празі

Лондоні

Парижі

Запитання 3

 

Засновником американської мультиплікації був:

варіанти відповідей

Гевін Худ

Волт Дісней

Софі Лорен

Запитання 4

 

Класиком німого кіно вважають

варіанти відповідей

Олександра Довженка

Ендрю Ллойда Веббера

Чарлі Чапліна

Запитання 5

Кого вважають визнаними винахідниками кіномистецтва?

варіанти відповідей

брати Люм'єри

Джеймс Кемерон

брати Грімм

Запитання 6

 

Хто автор цієї архітектурної споруди?

варіанти відповідей

Отто Вагнер

Гюстав Ейфель

Віктор Орта

Запитання 7

 

Хто автор цієї картини?

варіанти відповідей

Клод Моне

Ван Гог

Т.Шевченко

Запитання 8

 

Хто автор картини "Крик"?

варіанти відповідей

Сальвадор Далі

Едвард Мунк

Отто Дікс

Запитання 9

 

Знаковим фільмом українського поетичного кіно є ...

варіанти відповідей

"Тіні забутих предків"

"Білий птах з чорною ознакою"

"Богдан Хмельницький"

Запитання 10

 

Хто автор цієї картини?

варіанти відповідей

Ван Гог

Клод Моне

Т.Шевченко

Леонардо да Вінчі

Запитання 11

 

Автор цієї картини?

варіанти відповідей

Клод Моне

Рафаель

Т.Шевченко

Пабло Пікассо

Запитання 12

 

Вкажіть, який це жанр живопису?

варіанти відповідей

Портрет

Пейзаж

Натюрморт

Батальний

Анімалістичний

Запитання 13

Як називається мистецтво танцю?

варіанти відповідей

Хореографія

Танцографія

Танцологія

Запитання 14

 

Вкажіть назву цієї відомої споруди епохи Античності

варіанти відповідей

Афінський Акрополь

Американський Голівуд

Римський Колізей

Китайська стіна

Запитання 15

Мистецтво проектування і зведення будинків, споруд, комплексів називається....

варіанти відповідей

Скульптура

 Живопис

Архітектура

Література

Запитання 16

Пабло Пікассо - представник стилю:

варіанти відповідей

 Футуризм

Кубізм

Абстракціонізм

Експресіонізм

Запитання 17

 

Автор відомої картини «Чорний квадрат»

варіанти відповідей

Казимир Малевич

Вінсент ван Гог

Клод Моне

Василь Кандинський

Запитання 18

 

До якого стилю відноситься картина Вінсента Ван Гога "Зоряна ніч"

варіанти відповідей

постімпресіонізм

ренесанс

класицизм

імпресіонізм

Запитання 19

Антоніо Гауді - це?

варіанти відповідей

скульптор

архітектор

живописець

поет

Запитання 20

 

Будинок з химерами - архітектором якого є Владислав Городецький, відноситься до стилю:

варіанти відповідей

модерн

класика

готика

бароко

Запитання 21

Візиткою української анімації став мульфільм Володимира Дахна

варіанти відповідей

"Як козаки..."

"Капітошка"

"Пригоди капітана Врунгеля"

Запитання 22

 

Найтитулованішим українським фільмомо,що має понад 40 нагород є фільм

варіанти відповідей

"Скажене весілля"

"Плем'я"

"За двома зайцями"

28.05.20 р.

Українська мова

Тема. Автобіографія.

 

Автобіографія – це діловий папір, стислий переказ основних етапів свого життя і головних досягнень, написаний у вільній формі. Найчастіше вона може знадобитися при прийомі на роботу, вступі до закладу вищої освіти, для проходження практики, в військкомат або школу, тому при її складанні слід керуватися загальними правилами написання ділових листів.

 

Пам’ятка «Як оформляти автобіографію»

Автобіографія повинна містити такі реквізити:

 • назва виду документа;

 • прізвище, ім’я, по батькові в називному відмінку однини;

 • дата народження;

 • місце народження: місто (село, селище), район, область, держава (якщо особа, яа складає автобіографію народилася в іншій країні);

 • відомості про навчання (подаються в хронологіній послідовності);

 • відомості про трудову діяльність (коротко, у хронологічній послідовності, назви місць праці, посад);

 • відомості про громадську роботу;

 • відомості про склад сім’ї;

 • дата (ліворуч);

 • підпис (праворуч).

Автобіографія (ЗРАЗОК)

Я, Чернова Олена Олександрівна, народилася 27 червня 1972 року в місті Звенигородка Черкаської області (Україна), в сім’ї лікарів. Батько Шевченко Олександр Дмитрович 1952 року народження, мати Шевченко Оксана Василівна.

У 1979 році пішла в 1 клас середньої загальноосвітньої школи № 5 в місті Звенигородка. У 1989 році закінчила її зі срібною медаллю.

Після закінчення школи у липні 1989 року вступила до Київського Політехнічного інституту на педагогічний факультет. У 1994 році отримала диплом вчителя фізики та математики. Під час навчання неодноразово приймала участь у різних наукових конференціях, та проходила практику в загальноосвітній школі № 23 в м. Київ, викладаючи фізику та математику у учнів з 6-9 класи.

Після закінчення навчання влаштувалася на роботу в Київську школу № 23 вчителем фізики та математики, де пропрацювала упродовж 10 років. За ці роки учні з 10 та 11 класів займали призові місця на міських, обласних та районних олімпіадах.

З вересня 2004 року і по сьогоднішній час, працюю в приватній фізико-математичній гімназії КМФІ за спеціальністю.

Заміжня за Черновим Миколою Анатолійовичем 1970 року народження, який працює юристом у фірмі «Гарант». Маю 2 дітей: доньку Марічку 14 років та сина Матвія 19 років.

Дата                                                                                      ПІБПідпис

 

Домашнє завдання

Користуючись зразком, написати свою автобіографію.

Виконане завдання надіслати на Viber