Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

четвер 28.05

Фізика

Підсумковий урок

 

Д/з Опрацювати презентацію:

https://drive.google.com/file/d/18kSRKcSvqPII5lWrpSXtMF7z75gjwxj7/view?usp=sharing

 

(виконані письмові завдання за минулі уроки можете скидати на Viber 380979140680)

7 – Б клас історія України 28.05

Тема.  Узагальнення до курсу «Середньовічна історія України та її внесок у загальноєвропейську спадщину»

В історії русі-України можна виділити такі основні періоди:

I період: перша половина 9 — кінець 10 ст.

Виникнення Давньоруської держави, значне розширення її меж. Формування територіально-політичної структури держави відбувалося шляхом підкорення київським князем протягом 9-10 ст. східнослов’янських племен.

II період: кінець 10 — середина 11 ст.

Період розквіту Київської держави (Русі-України). Зміцнення державного управління. Завершено об’єднання племен східних слов’ян навколо Києва. Другий період охоплює князювання Володимира Великого (980-1015) та Ярослава Мудрого (1019-1054), що було добою зміцнення Києвом своїх завоювань і досягнення ним вершин політичної могутності й стабільності, економічного та культурного розквіту. На противагу територіальному зростанню попереднього періоду тут переважає внутрішній розвиток.

III період: друга половина 11 — 13 ст.

Період феодальної роздробленості і занепаду. Останній період характеризують безупинні руйнівні князівські чвари, загроза нападів кочових племен та економічний застій.

Із другої половини 11 ст. інтенсивно розвивається процес відокремлення від Києва і перетворення на самостійні князівства окремих земель. Першим з них було Чернігівське, закріплене за нащадками сина Ярослава Мудрого — Святослава. Русь-Україна фактично розпалася на окремі князівства: Київське, Володимиро-Суздальське, Новгородське, Галицько-Волинське, Переяславське, Полоцько-Мінське та ін. Кількість князівств збільшується з 15 у середині 12 ст. до 50 у середині 13 ст. Кожна земля в мініатюрі відтворювала політичні особливості Київської держави, зберігаючи таку саму політичну систему з відповідними інститутами і функціями.

 

За доби Середньовіччя на етнічних українських землях склалася в цілому типова для тогочасного суспільства соціальна структура. Як і в країнах Заходу, населення поділялося на окремі групи — стани, наділені різними правами, що мали різні обов’язки перед державою.

Середньовічна доба в історії України є важливим етапом в її цивілізаційному поступі. На цьому етапі відбулося поєднання загальноєвропейських закономірностей і національних особливостей, які взаємно доповнювалися й збагачувалися. Незважаючи на всі місцеві відмінності та зміни у своєму політичному статусі, за Середньовіччя усі історичні регіони нашої Батьківщини розвивалися як єдине ціле. Ця єдність забезпечувалася насамперед через культуру й духовність народу, об’єднавчі тенденції в яких виявилися найбільш стійкими.

Українське Середньовіччя залишило по собі чимало таємниць, оповитих легендами й міфами. Розгадати їх намагається не одне покоління вчених-істориків. І, можливо, саме комусь із вас, тих, хто сьогодні зробив перші кроки на шляху до пізнання минулого свого народу, в не такому вже й далекому майбутньому судитиметься зробити великі відкриття в такій захопливій і водночас такій складній науці, якою є історія.

 

Основи здоров’я 7 клас 28.05.20

Підсумковий  урок

Сьогодні   у  нас  останній урок  з  основ здоров’я. Сподіваюсь,  що  отримані знання на наших  уроках стануть  вам  у  пригоді. Бажаю  всім  вам  міцного  здоров’я та  веселих  канікул! А на завершення – гра «Перший мільйон»!

https://learningapps.org/display?v=pxe8jkd2320

 

Українська мова, 28.05.20р.

Тема. Узагальнення й систематизація вивченого. Самостійні частини мови, їх правопис і використання у мовленні.

Теоретичний матеріал до уроку:

Хвилинка ерудита

► Підготувати усне висловлювання про службові частини мови, розгадавши пропущені слова в опорному конспекті. Підібрати приклади.

 

Прийменником називається .... У реченні їх використовують для .... Наприклад: ....

Сполучник — це ..., що служить для ... Наприклад: ...

Часткою називають ... У мовленні частки використовуються для ... Наприклад: ..

Вигук — це ..., що вживається для ... Наприклад: ...

 

► Прочитати текст, визначити його стиль і тип мовлення. Тему чи основну думку відображає заголовок?

ЖОВТЕ ПОЛУМ’Я КУЛЬБАБ

День був майже літній. Трава виблискувала свіжою зеленню. Кульбабки, яких було тут рясно, здавалися сонячними бризками, розсипаними посмарагдовому оксамиту. 

Через довгі паузи подавала голос зозуля. Високо в небі літали ластівки, наздоганяючи одна одну. У теплому повітрі прозорими хмарками мерехтіли міріади комашок. Метелики, мов розфарбовані клаптики паперу, то злітали в повітря, то пили нектар з квітів, тріпочучи крильцями.

Привела сюди Маргариту ще минулого року ледь помітна стежка. Їй здавалося, що ніхто, крім неї, у цілому світі не знає цього місця. Восени вонаприходила слухати співучих дроздів, милувалася старими дубами, що стояли купою неподалік.

І лише весною дівчинка помітила дві високі черешні. Коли вони зацвіли, то стали схожі на дві величезні рожеві повітряні кулі.

З оберемком кульбабок Маргарита присіла біля кринички й примостила квіти так, щоб не падали у воду.

Синіло у високій траві мілке озерце. Звідки пробивається вода? Куди біжить?

Узяла кульбабку за жовтогарячу голівку, потягла. Повільно вивільнилася довга ніжка з оберемка. Укладала голівку до голівки. Еластичні стебла корилися її пальцям. Дівчина не відчувала ні простору, ні часу...

 

Післятекстові завдання:

►  Якою ви уявляєте за текстом картину літнього дня?

►  З’ясувати значення слова міріади. Підібрати до нього синоніми.

► Пояснити правопис слів зеленню, сонячними, ніхто, крильцями, мерехтіли, оберемок.

►  Зробити звуковий запис слів літній, зеленню, розсипаними, місця, нижче.

► Указати частину мови слів майже, бризки, наздоганяти, неподалік, слухняний, комбінувати, звідки, щоб, ні, дві.

►  Зробити розбір виділених слів як частин мови.

 

Домашнє завдання:

Виконати післятекстові завдання.

 

7б                                                 АНГЛІЙСЬКА МОВА

Тема: Контроль усного мовлення.

I. Choose word to complete the sentences (оберіть правильний варіант, пишемо повні речення)

1. Bill lives on the USA. He is …

    a) British                b) Canadian             c) American

2. Great Britain consists of …. Parts

     a) two                    b) three                    c) four

3. Ann has an aunt. Ann is her ….

    a) niece                    b) cousin                 c) nephew

4. She is 38, she is married. She is ... Smith

    a) Ms                      b) Mrs.                       c) Miss

 

II. Complete the dialogue using the phrases in the box (довершіть діалог, використовуючи фрази подані у табличці)

 

a bar of chocolate …35p.

a loaf of bread … 70p.

a bottle of mineral water…80p.

a carton of juice … 90p.

 

A: CanCould I have ( one, two… ), please?

B: Yes, certainly

A: How much is it?  ( How much are they? )

B: It’s … ( They are …)

 

III. Answer these questions (дайте ПОВНІ відповіді на запитання):

  1. How many meals a day do you have?
  2. What is your typical breakfast?
  3. What is your favorite food?
  4. Can you cook?
  5. Does your mother have a cookery book?
  6. What do you do in the evening?
  7. How many lessons do you have on Friday?
  8. Write 5 things (hobbies) you like the most.
  9. When is your birthday?
  10.  What is your favourite season and why?

 

 

Виконане Д.З. відправляйте на: Naik0n347@gmail.com або +380971864759(viber, whatsapp, telegram)