Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Четвер 3

6 – А, українська мова                                              Дата 02.04.2020

Тема. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників з однієї групи в іншу

 

Основний зміст уроку

Прикметник називає ознаку предмета (новий, зелений, вербовий, сестрин) і відповідає на питання який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї?

За значенням прикметники поділяють на три розрядиякісні, відносні і присвійні.

Якісні —

називають ознаку предмета, яка може проявлятися в більшій або меншій мірі (мають ступені порівняння, відповідають на питання який? яка? яке? які?): зелений — зеленіший; високий — вищий, дуже високий; теплий — тепліший, трохи теплий;

Відносні —

вказують на відношення до іншого предмета, обставини, дії (утворюються від іменників, рідко — від дієслів та прислівників, відповідають на питання який? яка? яке? які?): дерев’яний — з дерева, книжковий — для книжок, вчорашній — який стався вчора, розділовий — який розділяє;

Присвійні—

вказують на належність предмета якійсь особі або тварині (утворюються від назв осіб, рідко — від назв тварин, відповідають на питання чий? чия? чиє? чиї?): ба́тьків, зятева, сестрин, лисячий.

Прикметники можуть переходити з розряду в розряд, наприклад:
 вишневий сік (відносний) — вишнева сукня (якісний)
 легка сумка (якісний) — легка атлетика (відносний)
 заяче вухо (присвійний) — заяча душа (фразеологізм, якісний)

Прикметники, прилагоджуючись до форми іменника, змінюються:
 а) за родами: ясний, ясна, ясне;
 б) за числами: ясний — ясні, синій — сині;
 в) за відмінкамиясний — ясного, ясному, ясним...

 

Завдання 1. Визначте  розряд  прикметників  за  значенням  і  запишіть  у  відповідну  колонку  таблиці.

Якісні                            Відносні                      Присвійні

Широкий, сміливий, мідний, розумний, Тетянин, охайний, український, лагідний, учнівський, батьків, Петрів, спортивний, козацький, тижневий, дотепний, сусідчин, сусідський

Перевірка виконаного завдання

Якісні: широкий, сміливий, розумний, охайний, лагідний, дотепний.

Відносні: мідний, український, учнівський, спортивний, козацький, тижневий, сусідський.

Присвійні: батьків, Петрів, сусідчин, Нінин.

Завдання 2. Творча робота. Подані прикметники  увести у словосполучення так, щоб вони належали до різних розрядів. 

Зразок: золотий годинник – золоті руки.

Зміїний, легкий, кам’яний, срібний, деревяний, молочний, ведмежий.

Відповідь: зміїний хвіст – зміїний голос, кам’яний хрест – кам’яне серце, срібне колечко – срібний голос, дерев’яний стілець – дерев’яні руки, молочний колір – молочна каша, ведмеже вухо – ведмежа послуга.

 

Домашнє завдання

До кожного іменника доберіть із довідки прикметники так, щоб утворилися фразеологізми.

 

Фразеологізми запишіть, розкрийте їхнє значення.

… хитрість, …апетит, … серце, …. вдача, … хода.

Довідка: Лисячий, заячий, вовчий, собачий , слонячий.