Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

четвер2 23.04

9 – А, укр.л-ра                                                   Дата 23.04.2020

Тема. Бурлескний гумор, народна українська мова. Утвердження народної моралі (картини пекла).

   ТЛ: Силабо-тонічне віршування (поглиблено).

 

Основний зміст уроку

 

  1. Перегляд  I частини мультфільму "Енеїда" – "Троянська Січ"

http://multvam.com/ukrainskie-multfilmy/640-van-kotlyarevskiy-eneyida.html 

 

  - За жанром "Енеїда" І. Котляревського – травестійно-бурлескний твір.

Зверніть увагу на літературні терміни "бурлеск", "травестія", записані на дошці.

   Бурлеск (від італ. burla – жарт) – жанр гумористичної поезії, комічний ефект у якій досягається або тим, що героїчний зміст викладається навмисне вульгарно, грубо, зниженою мовою, або, навпаки, тим, що про буденне говориться піднесено. Бурлеск досягається також шляхом травестії.

  Травестія (від італ. travestire – переодягати) – у літературі один з різновидів гумористичної поезії, коли твір із серйозним чи навіть героїчним змістом переробляється і перелицьовується у твір з комічними персонажами і жартівливим спрямуванням розповіді.

 

  Жанр травестії вимагав, щоб письменник повністю зберіг запозичений сюжет, проте дозволяв творити власні образи. секрети своєї творчої праці автор розкрив читачам у тексті поеми:

                                          Я, може, що-небудь прибавлю,

                                          Переміню і що оставлю,

                                          Писну – як од старих чував…

- В якій частині поеми особливо відчутний перехід від комічних строф    до високопатріотичних і героїчних рядків? Чому?

 - Отже, визначте тему та ідею поеми "Енеїда" І. Котляревського?

       (Тема – змалювання життя українського народу, який, долаючи безліч   перешкод, прагне збудувати свою віками омріяну державу.

         Ідея – показ незнищенності українців, захоплення їхнім героїзмом та патріотичними почуттями).  

 

Ключовим епізодом до розуміння ідеї поеми є картина змалювання пекла. Саме подорож Енея в царство мертвих дозволяє охопити пильним оком усі прошарки тогочасного українського суспільства й викрити вади, що властиві йому. Причому І. Котляревський наголосив, що "прописку" в пеклі можуть отримати всі, зокрема й духівництво з його численними гріхами.

 

Перегляд IV частини мультфільму "Енеїда" – "Кумська земля"

http://multvam.com/ukrainskie-multfilmy/640-van-kotlyarevskiy-eneyida.html 

 

  - Як ви гадаєте, чому І.Котляревський відводить картині пекла цілу     частину поеми? З чим це може бути пов’язане?

  І Котляревський далеко відступає від Вергілія. Грішники розміщені в пеклі за певною системою, за величиною гріхів. Разом з тим пекло відбиває лад та ієрархію тогочасного суспільства. Перелік гріхів, за які карають людей у пеклі, їх градація залежно від суворості кари – то власне кодекс моралі українського народу в дану історичну епоху. І аналоги йому у всій нашій літературній спадщині минулого важко знайти.

Автор прагнув довести, що там, серед казанів з киплячою смолою, зрівнюються "в правах" усі: і пани, і чиновники, і "сіряки". 

Критика підвалин тогочасного феодального суспільства – визначальна ідея просвітництва. І Котляревський ніби закликав "небожителів" "спуститися на землю", "до людей", натякаючи, що він не схвалює сентиментальних "сліз та охання".

 

Висновки

"Поема Котляревського – самобутній і глибоко національний твір, де стародавніх троянців і латинян переодягнено в жупани і кобеняки українського козацтва XVIII ст., в каптани і мундири тодішнього чиновництва, у підрясники й ряси "хаптурного роду" – духовенства, де широким пензлем змальовано побут тогочасного панства, що замінило собою Вергілієвих олімпійців", - говорив М. Рильський. Виходячи із сюжетної канви Вергілія, І. Котляревський літературно-художніми засобами створює колоритні картини України кінця XVIII- поч. XIX ст.

Домашнє завдання:                       для достатнього рівня:

                                              Скласти цитатний план до образу Енея.

                                                                   для середнього рівня:

                                         Виписати з тексту прислів’я, приказки,  синоніми, слова із зменшено-пестливим значенням.

                                Для початкового рівня:

                    Намалювати ілюстрації до поеми.

(Завдання  надсилати на ел.пошту galjysik@nbox.ru чи  у Viber – групу класу , чи у messenger)