Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

четвер 30.04

Конспект уроку

з біології

8-А клас

30.04.2020 рік

Тема. Внутрішнє середовище організму.

    . У найпростіших, кишковопорожнинних, плоских червів перенесення речовин здійснюється за рахунок дифузії молекул і руху цитоплазми.

У тварин, що ведуть активний спосіб життя, мають складну будову та інтенсивний обмін речовин, з’явилися спеціальні системи внутрішнього транспорту речовин – кровоносна та лімфатична.

    Гідролімфа кишковопорожнинних і нижчих червів, яка є внутрішнім середовищем, за своїм вмістом мало відрізняється від складу навколишнього середовища і є несталою.  У членистоногих, молюсків та інших безхребетних тварин з’являється гемолімфа – рідина, що має відносну сталість складу, транспортує гази і містить дихальні пігменти (крім комах).

    П’явки та головоногі молюски мають уже кров і міжклітинну речовину, які відрізняються одна від одної вмістом і функціями. До складу крові входять клітини, дихальні пігменти, білки, інші органічні речовини та мінеральні солі).

     Організм людини має клітинну будову; клітини можуть жити тільки у рідкому середовищі, з якого вони дістають поживні речовини, кисень і куди виділяють продукти життєдіяльності. Клітини дуже чутливі до температури, хімічного середовища, концентрації солей, газів. Тому клітини мають стикатися з рідким середовищем, яке повинно мати постійний склад, без різких коливань. Одні речовини переходять з крові в тканинну рідину, звідти використовуються клітинами, з клітин продукти обміну виділяються спочатку в тканинну рідину, а потім у кров та лімфу. Що ж становить внутрішнє середовище організму?

     Уперше думку про те, що сталість внутрішнього середовища зумовлює життя і розмноження організмів, 1857 р. висловив французький фізіолог Клод Бернар: «Сталість внутрішнього середовища є обов’язковою умовою вільного життя». У 1932 р. американський фізіолог Волтер Кеннан увів термін «гомеостаз» (від грец. Homoios – однаковий і statis – стан) для визначення механізму підтримки сталості внутрішнього середовища. Гомеостаз забезпечують органи дихання, кровообігу, травлення, виділення, а регулюється він нервовою та ендокринною системами.

— Яку ж біологічну роль відіграє гомеостаз?

Порушення гомеостазу призводить до значних змін у роботі органів і різних захворювань, ось чому важливо слідкувати за такими показниками, як температура тіла, фізико-хімічний склад крові, артеріальний тиск. Усе це має велике значення для діагностики хвороб.

Гомеостаз – здатність живого організму зберігати відносну сталість внутрішнього середовища для створення оптимальних умов життєдіяльності.

Транспорт речовин – це сукупність фізичних і хімічних процесів, що забезпечують перенесення різних сполук всередині живого організму за участю внутрішнього рідкого середовища для підтримання гомеостазу.

Функції транспорту речовин: трофічна (перенесення неорганічних та органічних речовин), дихальна (перенесення О2 та СО2), захисна (транспорт речовин, що формують імунну реакцію організму), регуляторна (перенесення гормонів та інших речовин нейрогуморальної регуляції), видільна (перенесення продуктів обміну).

Дифузія, осмос, розчинення і фільтрація – фізичні процеси, що лежать в основі фізіології транспорту речовин.

Внутрішнє рідке середовище – система рідин, що забезпечують процеси життєдіяльності клітин і гомеостаз (кров, лімфа, тканинна (міжклітинна) рідина).

                                                              Фізика

Випаровування і конденсація рідин. Температура кипіння. Питома теплота пароутворення.

Д/з опрацювати §48:

https://drive.google.com/file/d/1lYM4I2IV2CA02wM3AK8Zz4ab9lI5tEfr/view?usp=sharing

Хімія  8  клас  30.04

Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів.

Завдання. Скласти формулу сполуки Магнію з Нітрогеном.

Розвязання

Магній — металічний елемент; він перебуває в II групі та має у сполуках ступінь окиснення +2.

Нітроген є неметалічним елементом; він належить V групі. У сполуці з металічним елементом Нітроген виявляє негативний ступінь окиснення, який становить 5 - 8 = -3

Записуємо формулу сполуки з невідомими індексами і вказуємо ступені окиснення елементів:

Mg+ 2N - З

Далі діємо так, як при складанні формули бінарної сполуки за валентностями елементів. Знаходимо найменше число, яке ділиться без залишку на значення ступенів окиснення елементів; це число 6. Поділивши його на 2, отримуємо кількість атомів Магнію у формулі сполуки (6 : 2 = 3), а поділивши на З, отримуємо кількість атомів Нітрогену (6 :3 = 2). Формула сполуки — Mg3N2

Завдання. Скласти формули сполук:Mg+2O-2, Ca+2P-3Al+3Cl-P+5O-2.

 

8 – А геометрія    30.04

Тема. Повторення і систематизація навчального матеріалу. Чотирикутники.

Повторимо звами, що ми знаємо про чотирикутники. Отже:

  • Чотирикутником називається фігура, яка складається з чотирьох точок, жодні три з яких не лежать на одній прямій, і чотирьох відрізків, які послідовно сполучають ці точки.

  • Периметр чотирикутника це сума всіх довжин чотирикутника.

  • Сума кутів будь-якого чотирикутника дорівнює 360°.

Виконання письмових вправ

1. Знайдіть периметр чотирикутника, якщо його найменша сторона дорівнює 5 см, а кожна наступна сторона на 2 см більша за попередню.

2. Знайдіть кути чотирикутника ABCD, якщо A = BC = D, а сума кутів А і В дорівнює 160°.

3. У чотирикутнику три кути рівні, а четвертий кут менший від їхньої суми на 240°. Знайдіть кути чотирикутника.

Домашнє  завдання.

Повторити теоретичний матеріал з §1 по §8.

Посилання на підручник: https://pidruchnyk.com.ua/804-geometriya-8-klas-ister-2016.html

 

 

8 – А геометрія    30.04

Тема. Повторення і систематизація навчального матеріалу. Чотирикутники.

Повторимо звами, що ми знаємо про чотирикутники. Отже:

  • Чотирикутником називається фігура, яка складається з чотирьох точок, жодні три з яких не лежать на одній прямій, і чотирьох відрізків, які послідовно сполучають ці точки.

  • Периметр чотирикутника це сума всіх довжин чотирикутника.

  • Сума кутів будь-якого чотирикутника дорівнює 360°.

Виконання письмових вправ

1. Знайдіть периметр чотирикутника, якщо його найменша сторона дорівнює 5 см, а кожна наступна сторона на 2 см більша за попередню.

2. Знайдіть кути чотирикутника ABCD, якщо A = BC = D, а сума кутів А і В дорівнює 160°.

3. У чотирикутнику три кути рівні, а четвертий кут менший від їхньої суми на 240°. Знайдіть кути чотирикутника.

Домашнє  завдання.

Повторити теоретичний матеріал з §1 по §8.

Посилання на підручник: https://pidruchnyk.com.ua/804-geometriya-8-klas-ister-2016.html

 

 

8 – А клас         Всесвітня історія

Тема. Зовнішня політика. Культура

І. Вивчення нового матеріалу

У першій половині XVI ст. позиції Польського королівства в Європі посилились. Головний напрям його зовнішньої політики становили відносини з Московською державою. Намагання царя Івана IV здобути вихід до Балтійського моря викликало Лівонську війну (1558—1583). Невдачі на її першому етапі не завадили Речі Посполитій закінчити війну на вигідних для себе умовах і приєднати частину Прибалтики (Лівонію). З настанням XVII ст. виникло нове протистояння. Річ Посполита відкрито підтримала самозванців на царський престол, а в 1609 р. почала проти Московії війну. Польські війська захопили російську столицю, бояри визнали сина Сигізмунда III, королевича Владислава, царем. У 1612 р. народне ополчення вигнало польських загарбників з Москви, але за договором до Польщі відійшли Смоленська та Чернігово-Сіверська землі.

На півночі Річ Посполита зіштовхнулася зі Швецією, яка прагнула переважати на Балтійському морі. Відносини між державами зіпсувалися після приєднання Польщею Лівонії і особливо загострилися після того, як Сигізмунд III Ваза успадкував корону свого батька - шведського короля. У Швеції Сигізмунд був особою непопулярною: на відміну від лютеран-шведів, король сповідував католицизм і змінювати віру не збирався. До того ж країною він фактично не правив, тому що одразу після коронації повернувся до Польщі. Шведи спробували позбавити Сигізмунда ІІІ престолу. Почалася війна, поразка в ній коштувала польському королю шведської корони. У ході подальших зіткнень династичні питання тісно переплелися з боротьбою обох країн за панування у Східній Прибалтиці. Річ Посполита вийшла з цього протистояння переможеною: вона втратила більшу частину Лівонії.

Третім напрямом зовнішньої політики Польщі став турецький. До початку XVII ст. відносини між двома країнами були мирними, хоча й не безхмарними. Після того як запорозькі козаки здійснили декілька походів на турецькі міста Причорномор'я та в Молдавію, відносини між Річчю Посполитою і Туреччиною різко погіршились. 1620 р. розпочалася війна. У битві біля с. Цецори, поблизу молдавської столиці Ясси, поляки зазнали поразки від переважаючих сил турків. Під час відступу, неподалік подільського міста Могилева, турки наздогнали супротивника і розгромили його. Наступного року в битві під містом Хотином турки не змогли здолати польсько-козацькі війська. Султан пішов на підписання мирного договору з Річчю Посполитою на умовах «як до війни».

У 1648 р. вибухнула Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького. Пошуки союзника привели Б. Хмельницького до угоди з московським царем. З цього моменту боротьба поляків з українським народом у межах Речі Посполитої перетворилася на зовнішню війну з Московською державою.

Знову почалася затяжна війна з Росією, яка продовжувалася до 1667 р., коли було укладено договір про Андрусівське перемир'я. За його умовами Річ Посполита повернула царю Смоленськ і Сіверські землі. Україну було поділено по Дніпру на дві частини: Лівобережжя залишилось у складі Росії, а Правобережжя, окрім Києва, знову перейшло під владу Речі Посполитої.

В історії Речі Посполитої почалась епоха потрясінь і занепаду, яка тривала до середини XVIII ст.
 Польська культура

Кінець XV-XVI ст. були часом розквіту польської культури, її «золотою добою». Як і інші народи католицького світу, поляки черпали натхнення в італійському Відродженні.

Велику культурну місію виконували друкарні, центром друкарства став Краків. Основною літературною мовою залишалася латина, однак поступово відбувався перехід на польську мову. Уже в середині XVI ст. нею вийшли в світ перші книжки. В умовах активного розвитку економіки і суспільного життя зріс попит на освічених людей, виникла розгалужена мережа початкових і середніх шкіл. Там навчались не тільки діти шляхти, але також міщан і частково селян. Роль культурного центру відігравав Краківський університет, де здобувала освіту молодь з різних куточків Польщі, а також з-за кордону.

XVI - перша половина XVII ст. стали епохою бурхливого розвитку польської літератури, спочатку майже повністю латиномовної. Першим видатним письменником, який писав польською мовою, був Міколай Реіі (1505-1569). Його твердження: «Поляки не гуси, свою мову мають» перетворилося на прислів'я і дожило до сьогоднішнього дня. Вершиною польської літератури доби Відродження є поетична творчість Яна Кохановського (1530—1584).
 Найвизначнішим пам'ятником польської архітектури став створений на початку XVI ст. Ва-вельський королівський палац у Кракові. Вавель залишався резиденцією польських королів аж до правління Сигізмунда III Вази, коли роль столиці поступово перейшла до Варшави. Палац слугував місцем зустрічі коронованих осіб, прийомів іноземних послів, рицарських турнірів, театралізованих вистав і придворних святкувань. Зараз тут розташований найбільший музей Польщі

ІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф 206, 8.

Підручник: https://pidruchnyk.com.ua/833-vsesvitnya-istoriya-8-klas-sorochynska.html