Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Кацан М.Б. - Директор Теребовлянського НРЦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 рік

  1. Актуальні проблеми розвитку особистості в умовах міжкультурної взаємодії в освітньому просторі. Зб. матеріалів Міжнародної заочної науково-практичної конференції. Ч. 1. - 28-29 травня 2017 р. – К. Інститут психології імені Г.С.Костюка, 2017. - С. 6

  2. Щуцька, О.І., Кацан, М.І. (2017) Здобутки сучасної сурдопедагогіки на прикладі навчально-реабілітаційного центру. О. Щуцька, М. Кацан. - Молодь в умовах нової соціальної перспективи : Зб. наук. праць. - Вип. 16. - Київ, 18 травня 2017 року. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. С. 477-488. Режим доступу http://lib.iitta.gov.ua/707201/

                                                                                      

2018 рік


  1.  Досвід Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру у створенні оптимальних умов навчання дитини з особливими освітніми потребами. М. Б. Кацан. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Інклюзивне навчання в Новій українській школі” 26 - 27 березня 2018 р. м. Теребовля у двох частинах. Частина І. - Упорядн. : Лапін А.В., Сурмай Л.О., Щуцька О.І. - Київ: Інтерсервіс, 2018. - С.35-38.
  2. Кроки впровадження інклюзивного навчання для осіб з особливими потребами на Теребовлянщині. Марія Кацан. Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали ІІІ Міжнародної науково- практичної конференції (18 квітня 2018 року, м. Суми). – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – С.309 — 312. Режим доступу http://lib.iitta.gov.ua/710824/
  3. Кацан М. Б., Капелюх Д. Р. Сучасні аспекти діяльності Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру. М.Б.Кацан, Д. Капелюх. - Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. (1) Z 40 Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii. (30.01.2018) - Warszawa, 2018. - s. 110 — 113. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/710771