Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Капелюх Д.Р. - заступник директора з виховної роботи

2018 рік

  1. Роль екологічного виховання в розвитку учнів. Д. Капелюх. - Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. (1) Z 40 Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii. (30.01.2018) - Warszawa, 2018. - s. 108 — 110. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/710284
  2. Кацан М. Б., Капелюх Д. Р. Сучасні аспекти діяльності Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру. М.Б.Кацан, Д. Капелюх. - Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. (1) Z 40 Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii. (30.01.2018) - Warszawa, 2018. - s. 110 — 113. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/710771
  3.  Здоров'язберігаючі технології: сутнісна характеристика. Д. Капелюх. - Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Інклюзивне навчання в Новій українській школі” 26 -27 березня 2018 р. у двох частинах, м. Теребовля. Упоряд. : Лапін А.В., Сурмай Л.О., Щуцька О.І. - Частина ІІ. - Київ: Інтерсервіс, 2018. - C. 128-133. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/714621
  4. Індивідуально-спрямована педагогіка Василя Сухомлинського в організації здоров’язберігаючого уроку (до 100-річчя з дня народження). Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18 квітня 2018 року, м. Суми). – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – С. 239-242. Режим доступу http://lib.iitta.gov.ua/710816
  5. Капелюх Д.Р., Щуцький В.П. Особливості національно-патріотичного виховання учнів з особливими освітніми потребами у навчально-реабілітаційному центрі. - Дарія Рудольфівна Капелюх, Володимир Петрович Щуцький. - Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін» 15 травня 2018 року. - Умань: УДПУ імені Павла Тичини, 2018. - С. 30-35. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/710764/

2019 рік

  1. Капелюх Д.Р. (2019). Формування основ толерантності в умовах сучасного спеціального закладу. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції

          «Психолого- педагогічні стратегії безбар'єрного освітнього середовища для дітей з

          порушеннями зору» 12 березня 2019 року м. Київ. Упорядн.:  Костенко Т.М., Кондратенко С.В.,                    Легкий О.М. Київ: Інтерсервіс, 2019. С. 13-14. Режим доступу http://lib.iitta.gov.ua/716327