Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Методичне об’єднання вихователів

Основні напрямки  роботи методичного об’єднання вихователів старших класів на 2018-2019 рік

 

Відповідно до перспективного плану роботи Центру протягом 2018-2019 навчального  року , члени методичного об’єднання  вихователів старших класів продовжують роботу над  методичною проблемою НРЦ: «Формування життєвої компетентності дітей з особливими освітніми потребами на основі використання компенсаторних можливостей через корекційну спрямованість навчально-виховного процесу» .

Проблема, над якою буде працювати  методичне об'єднання вихователів старших класів «Компетентнісно- орієнтований підхід у формуванні та розвитку особистості, здатної до самореалізації та самовдосконалення  в умовах сучасного соціопростору ».

Шляхи розв’язання проблеми:

 • розвиток професійної майстерності педагогів для вдосконалення виховного процесу та формування морально-духовної, соціально компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі;
 • інформування про нормативно-правову базу, що регулює роботу педагогів в рамках модернізації виховання;
 • формування мотивації педагогів з метою удосконалення професійної компетентності;
 • створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької  й теоретичної  діяльності  вихователів;
 • забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;
 • -впровадження інноваційних технологій у професійну  діяльність;
 • створення інформаційно-педагогічного банку власних досягнень, популяризація передового педагогічного досвіду, участь в  Інтернет-заходах; 
 • створення креативного освітнього середовища та впровадження освітніх технологій, спрямованих на становлення й розвиток інноваційної особистості.

Завдання роботи

методичного об’єднання вихователів старших класів на 2018-2019 рік

Теоретичні орієнтири виховної роботи: Закон України «Про освіту», «Концепція національно - патріотичного виховання дітей та молоді», загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року»,  програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів  загальноосвітніх закладів України»,    Обласна програма запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2019-2021 р. 

 • Формування соціально-адаптованої особистості, яка володіє громадянськими, моральними якостями, загальною культурою, здатністю до самоосвітньої діяльності;
 • створення умов для самореалізації учня,  відповідно до його потенційних можливостей та інтересів;
 • виховання школяра як громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво та соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір, приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях;
 • формування у школярів бажання та вміння учитися, виховання потреби і здатності до навчання впродовж усього життя, вироблення вмінь практично та творчо використовувати набуті знання;
 • виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого та професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору майбутньої професії й оволодіння нею;
 • формування та розвиток життєвих компетентностей вихованців, свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших;
 • координація зусиль педагогічного  колективу і   батьків на організацію спільної роботи з профорієнтації учнів;
 • створення розвивального середовища для реалізації творчого потенціалу та розвитку обдарованості в умовах НРЦ;стимулювання  пізнавальної, практичної та комунікативної діяльності учнів, необхідної для формування, застосування та здобуття досвіду та успішної подальшої адаптації у соціумі
 • Графік і тематика засідань 2018-2019 н.р.
 • Зміст роботи

   

  Дата

  Відповідальний

   

  Примітка

  1.

  Тема  

  «Розвиток професійної компетентності сучасного педагога: реалії і перспективи.

  Вихователь в контексті модернізації освіти»

   

  Методична сесія

  1.Вибори голови методичного об’єднання вихователів старших класів.

  2. Аналіз роботи методичного об’єднання вихователів старших класів за 2017-2018 н. р.

  3.Визначення основних напрямківметодичної та виховної роботи нанаступний навчальний рік.

   

  4.Про організацію та проведення методичного тижня вихователів.

  5.Обговорення та затвердження плану роботи методичного об’єднання вихователів старших класів на 2018-2019н.р.

   

   

   

   

  Серпень

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      Члени МО

   

   

  Голова МО

   

   

   

  ЗДВР

   

   

   

   

  Члени МО
  Голова МО

   

   

   

   

   

   

   

  Тема

  Фестиваль педагогічної майстерності « До успіху стежками компетентності»

  Методичний тиждень педагогічної  майстерності вихователів

   

  1.Майстер-клас « Я роблю це так».

  Відкрите заняття творчої майстерні у 5-б кл.

  Тема «Виготовлення ліхтарика ».

   2.Пошукова дискусія «Створення розвивального середовища для реалізації творчого потенціалу та розвитку обдарованості учнів в умовах Центру».

  3.Вернісаж творчих знахідок

  «Навчаючи інших – навчаюся сам» (обмін думками).

   

  4.Актуальний діалог

   «Підсумки проведення методичного тижня вихователів».

   

   

   

   

   

   

   

   

  Листопад

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Корольчук-Лях Ю.І.

   

   

   

   

   

   

  Корольчук-Лях Ю.І.

   

   

   

   

   

   

  Члени МО

   

   

   

   

  Члени МО

   

   

   

   

  Тема

  «Співпраця вихователя з батьками:

  формуємо ключові компетенції дитини разом»

   (ціннісне ставлення  особистості до сім'ї, родини , людей )

   

   1.Відкрите заняття з ціннісно-орієнтованої діяльності у 9-б кл.

  Розмова в колі «Цінності моєї родини».

   

  2.Педагогічна платформа

  « Родинний мікроклімат і його вплив на формування та розвиток особистості учня» .

   

  3.Методичний порадник « Огляд Інтернет- ресурсів з методики виховної роботи у НРЦ».

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Листопад

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Голочинська І.О.

   

   

   

  Голочинська І.О.

   

   

   

  Члени МО

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Тема

   «Плекаймо українську мову»

  (ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави )

   

  1.Відкрите заняття з ціннісно-орієнтованої діяльності у 8-б кл.

  Вікторина- гра  «Люби, вивчай рідну мову!».

   

  2. Проблемний діалог

  «Збагачення словникового запасу учнів  з особливими освітніми проблемами на заняттях  з ціннісно-орієнтованої діяльності  ».

   

  3.Експрес-огляд  «Радимо прочитати».

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Лютий

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Білеуш Л.І.

   

   

   

   

  Білеуш Л.І.

   

   

   

   

   

  Голова МО

   

   

   

   

   

  Тема

  « Успіх як результат: самовдосконалення, самовиховання, самоосвіта».

  «Підсумки  роботи методичного об’єднання вихователів  cтарших класів за 2018-2019 н .р.»  

   

  1. Аналіз роботи методичного об’єднання вихователів старших класів  за 2018 -2019 н. р.

   

  2. Педагогічний вердикт

  «Презентація досвіду роботи вихователів , які атестуються».

   

  3.Педагогічні зустрічі

  «Перспективи самоосвіти  та самовдосконалення досвіду  роботи на 2019-2020 н. р.».

   

  4. Розміщення методичних     розробок на методичних       порталах та у друкованих виданнях.

   

  5. Панорама  методичних ідей

  « Визначення основних напрямків  методичної та виховної роботи на  наступний навчальний рік».

   

   

   

   

   

   

  Травень

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Голова МО

   

   

   

   

  КОРОЛЬЧУК-

  Лях Ю.І.

  Голочинська І.О.

   

  Члени МО

   

   

   

   

  Члени МО

   

   

   

  Голова МО

   

   

             

Зміст роботи

 

Дата

Відповідальний

 

 

1.

 

Тема

 Теоретична конференція «Стратегічні напрямки виховання у вимірах сьогодення на 2017-2018 навчальний рік»

1.Вибори голови методичного об’єднання вихователів старших класів.

2. Аналіз роботи методичного об’єднання вихователів старших класів за 2016 -2017 н. р.

3.Визначення основних напрямківметодичної та виховної роботи нанаступний навчальний рік.

4.Ознайомлення з  Листом МОН України від 27.07 2017 р.№1/9-413 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах», Листом  регіональної філії «Львівська залізниця» від04.08 2017 р.№10/4947 «Про зростання кількості випадків травмувань громадян,дітей та підлітків на об’єктах залізничної інфраструктури» та Наказом управління освіти і науки від 12.07 2017 р. №229 «Про виконання заходів обласної програми запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2017-2021 роки».

5.Обговорення та затвердження плану роботи методичного об’єднання вихователів старших класів на 2017-2018н.р.

 

Серпень

 
 

 

 

 

Члени МО

 

 

 

Голова МО

 

ЗДВР

 

 

 

ЗДВР
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова МО

 

 

 

 

 

 

Тема «Доброта і милосердя  у нашому житті: Ти – серед людей»

 (ціннісне ставлення до сім'ї, родини , людей )

 1.Відкрите заняття з ціннісно-орієнтованої діяльності у 5-6 кл.

Година спілкування «Ми різні ,але ми рівні».

 

2.Творча лабораторія «Педагогічні умови формування  та розвитку  особистості з особливими освітніми потребами у сучасній школі»

 

 3.Естафета  педагогічних ідей: навчаючи інших – навчаюся сам (обмін думками).

 

 

Тема

«Формування екологічної свідомості та культури засобами освіти та виховання особистості».              

1.Відкрите заняття з ціннісно-орієнтованої діяльності у 7,9 кл.

Година екологічної  грамотності «Збережемо наше довкілля».

 

2. Проблемний діалог ««Роль вихователя НРЦ  у формуванні та розвитку системи ціннісного ставлення особистості до
 природного довкілля».

 

3. Методичний порадник « Огляд Інтернет- ресурсів з методики виховної роботи у НРЦ».

 

 

 

 

 

 

 

Тема.

Майстерня професійного самовдосконалення.

 “Від творчого педагога до творчого учня”.

Методичний тиждень педагогічної  майстерності вихователів.

 

«Формування ціннісного ставлення до природи: реалії та перспективи”

1.Відкрите заняття з ціннісно-орієнтованої діяльності у        5-6-кл.

Екологічна подорож «Країна довкілля»

 

2.Ярмарок педагогічних ідей

«Розвиток екологічного мислення та екологічної культури як засіб формування життєвої компетентності школяра».

 

3.Аукціон виховних педагогічних ідей «Я  це роблю так» (обмін  досвідом).

 

4. Підсумки проведення методичного тижня вихователів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема.

Плануємо на майбутнє:

методичний прогноз

 «Підсумки  роботи методичного об’єднання вихователів  cтарших класів за 2017-2018 н .р.»  

 

1. Аналіз роботи методичного об’єднання вихователів старших класів  за 2017 -2018 н. р.

 

2. Почерк майстра  «Презентація досвіду роботи вихователів , які атестуються».

 

3. Перспективи самоосвіти  та самовдосконалення досвіду  роботи на 2018-2019 н. р.

 

4 . Розміщення методичних     розробок на методичних       порталах та у друкованих виданнях.

 

5 Панорама ідей « Визначення основних напрямків  методичної та виховної роботи на  наступний навчальний рік».

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимів Н.І.

 

 

 

Максимів Н.І.

 

 

 

 

Члени МО

 

 

 

 

 

 

 

 

Дем’янчук В.П.
 

 

Дем’янчук В.П.

 

 


 

 

 

Члени МО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Голова МО

Члени МО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова МО

 

 

 

 

Дем’янчук В.П.

Щуцький В.П.

Максимів Н.І.

 

 

 

 

 

 

Члени МО

 

 

 

Голова МО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентація до заняття з ціннісно-орієнтованої діяльності "Ми різні, але ми рівні".

https://rada.info/upload/users_files/04590984/e035d979467b8e1ca9ee137bc49ad636.pptx

Конспект відкритого заняття з ціннісно-орієнтованої діяльності

Тема: Година спілкування «Ми різні, але ми рівні»

Мета:

Навчальна: розширити знання учнів про дітей та людей з обмеженими можливостями.

Розвиваюча: формувати пізнавальні інтереси школярів та сприяти їх моральному та духовному становленню, розвитку допитливості та інтелекту; поглибити соціокультурні знання учнів, розширити їх кругозір.

Корекційна: слідкувати за виразністю вимови, правильною побудовою речень, збагачувати словниковий запас учнів.

Виховна: виховувати в учнів толерантне ставлення до людей-інвалідів, доброзичливе відношення, вміння співчувати людині, бажання прийти на допомогу, почуття доброти, чуйності, милосердя, формувати активну життєву позицію.

Обладнання: картки з словами, малюнки, мультимедійна система.

Базові поняття і терміни: інвалід, милосердя, вада.

                                        Хід заняття

І. Підготовча частина ( підготовка групи до заняття)

 Створення позитивного настрою.

Мовна розминка.

Добрий день, діти.

Я дуже рада всіх вас бачити і хочу побажати вам та нашим гостям здоров’я та гарного настрою.

Перш, ніж розпочати наше заняття, згадаємо, який черговий звук ми вивчаємо? Робота над черговим звуком (К)

ІІ. Основна частина

Фотомонтаж  (слайд)

               

Думаю, ви вже здогадались яка тема нашого заняття « Ми різні, але ми рівні». (слайд)

Мета сьогоднішнього заняття - дізнатися хто такі люди з обмеженими можливостями, або інваліди, як вони живуть, яке до них ставлення повинно бути у сучасної людини. Але спочатку я познайомлю вас з новими словами ,які будуть зустрічатись під час нашого заняття.

Словникова робота: інвалід або людина з обмеженими можливостями, милосердя (це переживання, відчуття чужого болю, порив реальної допомоги), вада (проблеми з здоров’ям).

Розповідь з елементами бесіди

Люди - інваліди або люди з обмеженими можливостями – це ті люди, які мають певні вади, проблеми у своєму здоров'ї. Ми всі маємо хвороби: у когось болить живіт, в когось - вухо, горло… Ми можемо поламати ногу, руку, але знаємо , ми просто упевнені, що незабаром одужаємо і будемо здоровими. А люди-інваліди, на жаль, не можуть одужати і змушені жити з своєю хворобою( вадою) усе життя. Люди з обмеженими можливостями мають важкі невиліковні хвороби: проблеми опорно-рухового апарату (людина не може ходити, працювати руками, тощо); вади слуху (людина погано чує або не чує зовсім); вади зору (людина не здатна бачити навколишнє) та інші.

Вади, які породжують інвалідність можуть бути вродженими і набутими. Так, людина може народитись з певною вадою і мати інвалідність від народження, а може її набути упродовж життя внаслідок нещасного випадку. Скільки людей залишається інвалідами в мирний час, потрапляючи в аварії, катастрофи, землетруси — ці різні стихійні явища також можуть спричинити втрату здоров’я людини. (слайд)

       

Сьогодні ми згадуємо і воїнів АТО, які повернулися з війни інвалідами, скаліченими. (слайд)

      

«Інформаційне бюро» (слайд)

(Учні повідомляють інформацію про кількість людей-інвалідів в Україні)

(В Україні проживає понад 2 з половиною млн. інвалідів (серед них 167 тисяч дітей).

Як ви думаєте, чи важко таким людям жити поряд з нами?

Так, важко. Кожна десята людина у світі є інвалідом, багато хто з яких рік у рік живуть у чотирьох стінах, не маючи ні найменшої можливості брати участь у суспільному житті, багато самотніх. Але вони хочуть жити повноцінним життям, вільно пересуватися, мати роботу, мати можливість відвідувати магазини, лікарні, бібліотеки.

Що є спільного в нас? (Маємо однакові права) (слайд)

Право на життя. Право на освіту. Право на турботу. Право на дозвілля.

А чи знаєте ви, чим займаються люди з обмеженими     можливостями? (робота з малюнками)

Паралімпійські ігри (слайд)

Паралімпійські ігри — міжнародні спортивні змагання для людей із обмеженими фізичними можливостями.

Вперше Україна виступала на іграх 1996 року і відтоді не пропустила жодної Паралімпіади. За свою історію завоювала 324 медалі. Графічним символом світового параолімпійського руху стали червона, синя і зелена півсфери, що символізують розум, тіло, дух. 

Дефлімпійські ігри (змагання між глухими спортсменами ) (слайд)

 

Срібна призерка ХХIII Літніх Дефлімпійських ігор з дзюдо, колишня учениця Центру Марія Корнійчук.

Всі ці люди, що намагаються жити гідно, не дивлячись на свої вади, досягають певних висот, бо живуть під девізом: "Дивіться на нас як на рівних. Ми такі ж як і ви!" Вони бажають, щоб їх сприймали як звичайних людей.

Держава, звичайно, робить багато, щоб ці люди не відчували себе самотніми, відрізаними від життя: В Україні на сьогодні діють закони «Про захист інвалідів», відповідні укази Президента, на телебаченні є сурдопереклад новин, фільмів, люди - інваліди працюють, отримують пенсії. Існують спеціальні школи для дітей з фізичними вадами — слабким зором, слухом, хворою спиною, є організації, які піклуються про інвалідів та захищають їх права.

З 1992 року 3 грудня Міжнародний день інвалідів. Цей День є днем підвищеної уваги суспільства до проблем осіб з інвалідністю. (слайд)

Давайте разом подумаємо, чого потребують від нас люди-інваліди. Що кожен з нас може зробити для цих людей?

Вправа «Мозаїка порад» (слайд)

Привітайтеся, Захистіть, Вислухайте, Поспілкуйтесь, Запевніть у своїй дружбі, Запитайте чим ви можете допомогти, Запросіть на свято, Прийдіть в гості, Познайомте зі своїми друзями, Поговоріть про майбутнє.

На жаль, ви також маєте статус дитина-інвалід, бо є проблеми з слухом. Адміністрація, педагогічний колектив нашого Центру робить все можливе, щоб інтегрувати дітей з особливими потребами у суспільство. Ви навчаєтесь, здобуваєте знання, берете активну участь у житті класу, школи, займаєтесь спортом, спілкуєтесь з друзями, розвиваєте свої творчі здібності.

«Калейдоскоп шкільного життя» (2слайди)

 

Творча майстерня «Дерево мрій» (слайд)

В кожного на парті лежать паперові листочки.

 Але це не прості листочки. Це «Листочки мрій», все, що написано на цих листочках обов`язково збудеться (робота учнів). Подивіться, яке гарне дерево в нас вийшло.

Нехай розквітне наше дерево і здійсняться ваші мрії. Надіюсь що через 10 років, на зустрічі з випускниками, ми зустрінемось і побачимо чи справдилися ваші мрії.

III. Заключна частина

Вікторина «Найрозумніший»( слайд)

1. Як називається людина з обмеженими можливостями? (інвалід)

2. Коли відзначають День інваліда? (3 грудня)

3. Чого потребують від нас люди-інваліди?(уваги,  милосердя,  доброго слова, усмішки).

Час невпинно біжить вперед. Збігають хвилини, години , роки. Хочеться вірити, що у вас все буде гаразд. Будьте добрими, людяними, милосердними, терпеливими. Запам'ятайте головне – від біди НІХТО НЕЗАСТРАХОВАНИЙ, тому що в будь-яку мить життя, кожен з нас може стати людиною-інвалідом.

Нехай завжди перемагають доброкраса і любов.

Наше заняття закінчується. Подаруйте посмішку один одному і не забувайте дарувати тим, хто її особливо потребує.

Аналіз роботи учнів на занятті

Підготувала вихователь Максимів Н.І.

 

 

 

 

 

Методичне об’єднання вихователів молодших класів.

Робота методичного об’єднання вихователів молодших класів  протягом  2016-2017 н.р. базувалася  на цілях та завданнях, висунутих в нормативно-правових актах: Закон України „Про освіту”, Закон України „Про охорону дитинства", „Національний план дій щодо реалізації „Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року”, Указ Президента України „Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”, «Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді», Державні санітарні норми та правила  «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку», «Основні орієнтири виховання учнів 1-12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів Тернопільщини»  та інших поточних рекомендацій.

Основними  формами  організації виховної роботи були:

•  масові  (тематичні вечори,  урочисті лінійки,  вікторини,  віртуальні подорожі, святкові концерти,  конкурси,  КВК,  майстер-класи,  уроки  пам’яті,  флеш-моби);

•   групові  (інформаційно-пізнавальні заняття,  виховні години,   уроки  української звитяги,  відкриті заняття вихователів із  всіх напрямків виховання,  заняття в  гуртках);

•  індивідуальні (індивідуальні бесіди, години спілкування,  хвилинки довіри, тощо).

         У рамках реалізації виховної проблеми «Виховання гармонійно розвиненої, національно свідомої дитини здатної до саморозвитку і самовдосконалення», робота методичного об’єднання вихователів початкових класів в 2016-2017 н.р. була спрямована  на створення виховного  простору,  в  якому  проходило  б  формування громадянина України, підготовленого до життя з високою національною свідомістю;  забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, вивчення родоводу, залучення дітей до вивчення народних звичаїв, обрядів,  виховання національної свідомості.

Головними напрямками виховної роботи  з  молодшими  школярами були:

• виховання  та  розвиток особистості дитини  з  високою культурою  поведінки  та  взаємин, яка не порушує   Правила  для  учнів,  норми співжиття  в  колективі,  права і свободи інших дітей  та з повагою відноситься    до  вчителів,  вихователів,  старших  людей,  батьків,   живої природи;

• виховання в учнів високої моралі, християнських чеснот,                    національно-патріотичних почуттів,  формування українського менталітету,  прищеплення любові  до традицій та  звичаїв своєї держави,  українського  народу;

• створення всіх необхідних  умов для самореалізації особистості, її природних здібностей  та  нахилів;

• виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших,  формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя;

• збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я.

Методичним об’єднанням вихователів початкових класів на початку навчального планувалось вирішення наступних завдань:

 1. Розпочати роботу над новою науково-методичною проблемою.
 2. Особливу увагу приділяти збереженню та зміцненню здоров’я учнів.
 3. Впроваджувати та використовувати в своїй роботі здоров’язберігаючі технології.
 4. Брати активну участь у виховній роботі школи.
 5. Залучати до проведення виховних заходів батьків, проводити сімейні свята.
 6. Використовувати інтерактивні форми роботи.
 7. Постійно працювати над удосконаленням форм і методів навчально-виховної роботи.
 8. Використання здобутків української національної школи та культури для формування духовного світу патріота і громадянина Української держави.
 9. Оволодіння науково-дослідними навичками, які б забезпечували формування власного творчого почерку в педагогічній діяльності.
 10. Поповнення методичної скарбнички.
 11. Виховання всебічно-розвиненої особистості, свідомого патріота України.
 12. Забезпечення умов для повноцінного розвитку дитини з особливими освітніми потребами.

Весь рік вихователями початкових класів проводилась робота над поставленими завданнями.

Протягом  навчального  року з метою  обміну  досвідом  роботи,  презентації  власних  педагогічних  знахідок  та  професійних  надбань    проведено  наступні відкриті  виховні заняття: 

Свято-презентація. Відкрите заняття ціннісно-орієнтованої діяльності «Український віночок – краса та оберіг»  (вихователь Михалків М.З.)

ü Відкрите заняття ціннісно-орієнтованої діяльності «Чарівні слова відкривають серця» (вихователь Іванюк Г.С.).

Заняття творчої майстерні «Hand made». Колективне творче панно «Великодній букет» (вихователь Світова Л.І.).

 • Відкрите заняття ціннісно-орієнтованої діяльності. Бесіда «Що ми кладемо у Великодній кошик» (вихователь Нич О.М.).
 • Презентаційний меседж. Відкрите заняття спортивної години «Рухлива гра «Знайди свій будиночок»  (вихователь Лучків І.І.)

З метою самоосвіти та обміну досвідом, вихователі збагачували банк  педагогічних здобутків. На  цій основі поповнена  і  науково-методична  база  лабораторії вихователів.

З 13.03.2017 по 17.03.2017 в рамках методичного тижня вихователів були проведені  відкриті  пізнавально-виховні,  інформаційні,  корекційно-розвивальні виховні  заходи:

 • 13.03 – ПОНЕДІЛОК – інформаційний день.

Презентація методичного матеріалу «Педагогічні розсипи».

 • 14.03 – ВІВТОРОК – творчий день.

Артпроект «Святині українського народу» - Здир Р.А.

 • 15.03 – СЕРЕДА – день відкритих дверей.

Майстер-клас «Вінок єдності» - Михалків М.З., Рудзінська Л.В., Мудра О.О., Світова Л.І., Сивульська Н.І., Іванюк Г.С., Галамай О.С.

 • 16.03 – ЧЕТВЕР – спортивно-розважальний день.

Флешмоб «Вінок єдності» - Мудра О.О., Михалків М.З.

Відкрите заняття зі спортивної години – Дем’янчук В.П.

Весняні ігри «Єднаймо покоління» - Слюсар Н.П., Пердута Н.Б.

 • 17.03 – методичний день.

Круглий стіл «Екологічна культура, як невід’ємна частина всебічного виховання особистості учня».

Аналіз та підсумки методичного тижня вихователів.

Вихователі початкових класів,  відповідно до річного  плану роботи навчально-реабілітаційного  центру,     провели:

Свято Першого дзвоника(Корольчук-Лях Ю.І., Мудра О.О.).

 • Виставка-конкурс композицій з квітів і природного матеріалу «Розквітай же, прекрасна Україна, рідна земле, матінко моя!».

 • Акційна виставка-ярмарка овочево-фруктової казки «Осінь шукає таланти».

Виставка арт-листівок для своїх бабусь і дідусів, приурочена Дню людей похилого віку.

 • Шкільне свято. Урок гідності та звитяги, приурочений Дню Українського Козацтва.
 • Тематичні бесіди «Люби ближнього свого», приурочені Міжнародному Дню толерантності.
 • Святковий концерт, приурочений міжнародному Дню інваліда.

 • Шкільний фестиваль творчості «Повір у себе».
 • Андріївські вечорниці.

Театралізована вистава «На Миколая гостинця чекаємо».

Свято «Україна колядує».

 • Літературно-мистецький  захід,  приурочений  Міжнародному  жіночому  дню  8 Березня.
 • Загальношкільне  родинне  свято,  приурочене  Дню  сім’ї  та  Дню  матері «Я  вдячний  Богові  за  маму,  я  вдячний  Богові  за  тата».
 • Свято  української  вишиванки  «Два  кольори  мої,  два  кольори…».

 • Свято Останнього дзвоника.
 • Шкільні родинні  свята «День  іменинника» (осіннього,  зимового,  весняного,  літнього).

А також вихователі брали участь у методичних тижнях всіх кафедр школи,  календарно-тематичних заходах та педагогічних радах.

Слід зазначити, що протягом навчального року було заплановано та проведено 5 засідань методичного об’єднання, а саме :

 • «Планування методичної роботи на 2016-2017 н.р.».
 • Методичний міст. «Становлення національно-патріотичного виховання засобами ураїнознавства».
 • Опрацювання листа Головного управління Національної поліції в Тернопільській області від 06.12.16 р. № 361/04/11 -  2016 р.
 • Педагогічні розсипи «Формування творчих здібностей дітей засобами індивідуально та колективного впливу». Тиждень педагогічної майстерності.
 • Школа молодого педагога «Шлях від студента до педагога».
 • Ділова гра «Аналіз виховної роботи МО, формування проблемних питань та шляхи їх вирішення засобами сучасної педагогічної майстерності».

Отже по завершенні навчального 2016-2017 навчального року , слід зауважити високий рівень відповідальності вихователів при підготовці як до загальношкільних виховних заходів , так  і до щоденних виховних занять.  Педагоги проявили  згуртованість під час проведення методичного тижня ,  та проявили свої творчі та високопрофесійні якості.

Основні завдання роботи методичного об’єднання вихователів  на 2017-2018н.р.

Робота методичного об’єднання вихователів початкових класів базується  на цілях та завданнях, висунутих в нормативно-правових актах: Закон України „Про освіту”, Закон України „Про охорону дитинства", „Національний план дій щодо реалізації „Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року”, Указ Президента України „Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”, «Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді», Державні санітарні норми та правила  «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку», Основні орієнтири виховання учнів 1-12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів Тернопільщини»  та інших поточних рекомендацій.

На основі вищезазначених нормативно-правових документів у роботі методичного об’єднання вихователів початкових класів була поставлена мета та завдання на подальший рік.

Головною метою роботи методичного об’єднання  є:

-       становлення та розвиток життєвих компетентностей вихованців, свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших;

-       створення необхідних умов для розвитку творчих здібностей та формування особистості дитини;

-       стимулювання  пізнавальної, практичної та комунікативної діяльності учнів, необхідної для формування, застосування та здобуття досвіду їх успішної подальшої адаптації у соціумі.

Завдання методичного об`єднання:

-       залучення вихователів до інноваційної, пошукової діяльності;

-       впровадження нетрадиційних методик, сучасних інтерактивних методів;

-       використання у виховному процесі новітньо-оздоровчіх технологій;

-       удосконалення педагогічної майстерності: постійний обмін досвідом, розвиток творчої ініціативи педагогів, виявлення і поширення найбільш ефективних форм та методів в практику роботи та впровадження в роботу кращого педагогічного досвіду;

-       систематичне ознайомлення з новинками методичної літератури.

  Для досягнення поставленої мети вихователі  будуть спиратись на загальнолюдські цінності, такі, як: Людина, Сім’я, Батьківщина, творчість.

 Весь навчально-виховний процес спрямований на те, щоб допомогти дітям здобути потрібні знання та вміння, навчити застосовувати їх у майбутньому житті.

 Вихователі намагаються систематизувати пізнання світу дитини, вчать думати, стимулюють інтерес до оточуючого, відкриваючи дітям якомога більший потік  інформації з життя, підтримують допитливість, розвивають спостережливість, творчі здібності, нахили.

Функції методичного об’єднання вихователів початкових класів

 

 • Інформаційна:

Вивчення та накопичення інформації про стан та результати професійної діяльності педагогів; підвищення кваліфікації педагогічного персоналу; підвищення якості педагогічного процесу; узагальнення позитивного досвіду педагогів; поповнення банку педагогічних ідей з питання виховання дітей молодшого шкільного віку; про новітні досягнення науки та практики; широке впровадження інформаційних технологій;

 • Навчальна:

Здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з новими освітніми програмами та технологіями; здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з законодавчими, нормативними документами в галузі освіти; організація та проведення семінарів, практичних занять, консультацій, відкритих заходів з використанням активних методів.

 • Контрольно-діагностична:

Моніторинг якості педагогічного процесу; застосування методів психолого-педагогічної діагностики в процесі вивчення стану освітньо-виховного процесу; аналіз інноваційного досвіду педагогічного персоналу; узагальнення отриманих результатів.

 

 • Корекційно-прогностична (плануюча):
  Здійснення планування перспективних та поточних заходів.
 • Організаційна:

Організація та участь в педагогічних радах, педагогічних годинах, батьківських конференціях тощо; творчих груп та міні-проектів; організація самостійної роботи педагогів з підвищення професійного рівня; організація роботи з батьками дітей

 • Дослідницька:

Планування заходів на основі аналізу стану освітнього процесу та запитів педагогів з урахуванням нових тенденцій в розвитку освітніх технологій; вивчення та розповсюдження інноваційного досвіду та авторських технологій.

 • Комунікативна:

Усвідомлення особистої та соціальної значимості діяльності; реалізація гуманістичної парадигми в педагогічній діяльності; встановлення ділових контактів з учасниками педагогічного процесу, з соціальними партнерами.

 • Виховна (мотиваційно-стимулююча):

Стимулювання творчої діяльності педагогів; виявлення потенціалу педагогів; стимулювання підвищення професійної кваліфікації; мотивування на використання особистісно-орієнтованої моделі виховання, на емпатію з дітьми, прояв любові та розуміння.

Гностична:
Оволодіння методами самоаналізу, здійснення самоосвіти.

Методична проблема, над якою працюватиме   методичне об’єднання вихователів початкових класів: «Формування підготовленої до життя особистості, яка чітко орієнтується в сучасних реаліях»

п/п

Зміст роботи

Дата

Проведе-ння

Відповідальний

Примітка

1.

Тема. Планування методичної роботи на 2017-2018 н.р.

 1. Аналіз роботи МО за 2016-2017 н.р.
 2. Вибори голови та секретаря МО
 3. Обговорення та затвердження плану роботи МО на 2017-2018 н.р.
 4. Опрацювання листа МОН України від 27.07.2017р. №1/9-413 «Про деякі Питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017-2018 н.р.»
 5. Обговорення актуальності наказу управління освіти і науки від 12.07.17 р. №229 «Про виконання заходів обласної програми запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2017-2021 роки».
 6. Проблемний семінар «Опрацювання листа регіональної філії «Львівська залізниця» від 04.08.2017р №10/4947 «Про зростання кількості випадків травмувань громадян, дітей та підлітків на об’єктах залізничної інфраструктури».

26.08

 

 

 

Директор НРЦ

ЗДВР

 

Члени МО

 

Члени МО

 

 

ЗДВР

Голова МО

Члени МО

 

 

 

 

 

ЗДВР

Голова МО

Члени МО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДВР

Голова МО

Члени МО

 

 

2.

Тема. Банк методичних надбань «Створення оптимальних умов для морального розвитку дитини 
в умовах навчально-реабілітаційного центру».

 1. Школа передового досвіду «Інтегрований підхід до розвитку та активізації пізнавальних можливостей дітей в умовах Центру»
 2. Сюжетно-рольова гра. Відкрите заняття ціннісно-орієнтованої діяльності.
 3. Презентаційний меседж. Відкрите заняття цінністо-орієнтованої діяльності.

 

 1. Банк педагогічних надбань «Формування особистості школяра на основі пріоритетів морально-етичного виховання».

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.11

 

 

 

 

 

22.11

 

 

 

13.12

 

 

 

 

 

 

 

Пердута Н.Б.

 

 

 

 

Пердута Н.Б.

 

 

 

 

Галамай О.С.

 

 

 

Члени МО, ЗДВР, ЗДНР,

Директор НРЦ

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Експерементальний творчий майданчик «Перші кроки в педагогіці».

 

 1. Відкрите заняття творчої майстерні.
 2. Презентаційний меседж. Відкрите заняття спортивної години.
 3. Інтерв’ю з молодими  спеціалістами  «Мої перші злети у професійній діяльності» .
 4. Аналіз першого року професійної діяльності молодих спеціалістів, взаємодія з наставниками

 

 

 

 

11.04

 

 

12.04

 

 

 

13.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джурин Г.М.

 

 

Сазонова Т.І.

 

 

Члени МО, молоді спеціолісти

 

 

 

ЗДВР, молоді спеціалісти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Тема. Педагогічні експерименти «Формування екологічної свідомості молодших школярів засобами виховної діяльності». Тиждень педагогічної майстерності.

 1. Педагогічні дебати «Роль діяльності вихователя у формуванні екологічних знань дітей молодшого шкільного віку».
 2. Екскурсіі весняним лісом
 3. Екологічні флешмоби
 4. Круглий стіл «Підсумки методичного тижня вихователів»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.05-11.05

 

    

 

 

 

 

5.

Тема. Ділова гра «Аналіз виховної роботи МО, формування проблемних питань та шляхи їх вирішення засобами сучасної педагогічної майстерності».

 

 

 1. Аналіз роботи МО за 2016-2017н.р.

 

 1. Висновки та пропозиції щодо роботи МО у 2017-2018н.р.

 

 1. Творчий звіт вихователів які атестуються «Мої творчі здобутки у виховній діяльності»

 

 

 

 1. Аукціон методичних розробок «Розвиток творчого потенціалу учнів, реалізація їх нахилів і здібностей у різних сферах діяльності.»

 

 

 

 

 

 

 

 

28.05

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова МО, ЗДВР.

 

Голова МО, ЗДВР.

 

 

 

 

Члени МО

 

 

https://rada.info/upload/users_files/04590984/2ed56c5f2885d1b4249c5b03aec5e215.pptx