Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

понеділок 04.05

Українська мова, 04.05.20р.

Тема. РЗМ. Визначення предмета суперечки.

Теоретичний матеріал для вивчення:

Суперечка (спір) і дискусія – два близькі види складного вербального аргументаційного процесу. Вони поділяються за метою і манерою проведення. У залежності від мети суперечки бувають зокрема заради істини і заради перемоги. Дискусія є, власне, науковим спором – в її процесі заздалегідь готується науковий матеріал, який подається пропонентом і піддається сумніву опонентом. Манера проведення дискусії відрізняється (в ідеалі) високою культурою поведінки, неупередженості і вимагає від сторін високого рівня компетентності щодо предмету спору.

В сучасній науковій, довідковій літературі слово спір служить для позначення процесу обміну протилежними думками. Однак єдиного визначення даного поняття немає.

Під спором розуміється всяке зіткнення думок, розбіжності в точках зору з якого-небудь питання, предмету, боротьба, за якої кожна зі сторін відстоює свою правоту.

Дискусією називають такий публічний спір, метою якого є з’ясування і зіставлення різних точок зору, пошук, виявлення істинної думки, знаходження правильного рішення спірного питання. Дискусія вважається ефективним засобом переконання, бо її учасники самі приходять до того або іншого висновку.

Суперечки можуть відбуватися при слухачах і без слухачів. Присутність слухачів, навіть якщо вони не висловлюють свого відношення до спору, діє на супротивників. Перемога при слухачах приносить більше задоволення, тішить, а поразка стає більш прикрою і неприємною. В суспільному житті нерідко можна зустрітися і зі спором для слухачів. Спір ведеться не для того, щоб з’ясувати істину, переконати одне одного, а щоб привернути увагу до проблеми, справити на слухачів певне враження, вплинути необхідним чином.

Поведінка в спорі залежить і від того, з яким противником доводиться мати справу. Якщо перед нами сильний противник, тобто людина компетентна, добре знає предмет суперечки, упевнена в собі, користується повагою і авторитетом, логічно міркує, то ми більш зібрані, напружені, стараємось звільнити її від зайвих роз’яснень, силимося самі вникнути в суть висловлювання, більш готові до оборони.

Зі слабким противником, що недостатньо глибоко розбирається в предметі обговорення, нерішучим, що немає досвіду в спорах, ми поводимось інакше. Нерідко вимагаємо пояснень і додаткових доводів, щоб пересвідчитися, чи не випадково він виявився правий, ставимо під сумнів його висловлювання. Відчуваємо в собі більше упевненості, незалежності, рішучості.

Цікаво сперечатися з противником, який рівний тобі по розуму, знанням, освіті.

 

Домашнє завдання:

Вивчити та виписати основні поняття.

Українська література, 04.05.20р.

Тема. Єдність краси природи і мистецтва, образотворчі засоби в поезії Блакитна Панна»). Узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр символістського твору. Мотив самотності людини. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень Інфанта»).

 

Теоретичний матеріал для опрацювання:

 

«Блакитна Панна»

  1. Психологічний портрет Миколи Вороного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Поезію «Блакитна панна» Микола Вороний написав у 1912 році. Вірш має яскраві тропи та витончену форму й передає два провідних мотиви: возвеличення краси природи та єдність природи з митцем. Блакитна Паннаце образ весни, яка тривожить душу ліричного героя.

 

Виразно прочитайте поезію «Блакитна Панна» або перегляньте відеоролик за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=42tC8p-kQ2Y

 

  1. Які у вас асоціації виникають зі словом «весна»? Намалюйте асоціативну квітку «Весна».

 

  1. Подумайте, які кольори автор використовує у своєму творі, який настрій вони створюють.

 

  1. Літературний паспорт твору.

 

Рік написання: 1912.

Літературний рід: лірика.

Жанр “Блакитна панна”: ліричний вірш.

Вид лірики: пейзажна (весняні настрої).

Віршовий розмір: нерівностопний хорей.

Римування: перехресне (абаб).

Тема “Блакитна панна”: “має крилами Весна запашна, лине все в прозорих шатах, у серпанках і блаватах…”

Ідея “Блакитна панна”: довгожданна, нездоланна… ось вона – Блакитна Панна!…

Образи-символи — Революція, червона заграва, меч — повернення до реалій часу, передчуття біди.

 

«Інфанта»

Символістська творчість – це ідеалізація позитивного, це своєрідне поетичне возвеличення засобами художнього слова ідеалу, доведеного до витонченої вишуканості. Так, у вірші  «Інфанта» розкривається узагальнено-ідеалізований жіночий образ. За допомогою символізованої мови лірик вишукано поетизує любовне почуття до «величної інфанти», передає щирість почуттів, що «бриніли у серці домінантою чуття побожної хвали». 

 

  2. Лексична робота. Знайдіть значення слова «інфанта».

    ІНФАНТ , ІНФАНТА - інфа́нт, інфанта - [ісп., португ. infante, infanta, від лат. infans (infantis) – дитина, юний] в Іспанії і Португалії титул принців і принцес королівського роду.

 

3. Прочитайте виразно поезію «Інфанта» або прослухайте відеозапис за  посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=FCi47b91Fhc

 

   4. Продумайте відповіді на такі запитання:

  • Інфанта – це титул принцес у Португалії та Іспанії. Чому ліричний герой називає так кохану жінку?

  • Якими рисами ліричний герой наділяє образ коханої?

  • Як автор зображує переживання ліричного героя? Які почуття викликає в нього поява коханої?

  • Як ви вважаєте, поет звертається до конкретної жінки чи інфанта – узагальнений образ? Обґрунтуйте відповідь.

  

  1. Заповніть літературний паспорт твору.

 

Літературний рід: лірика.

Вид лірики: інтимна.

Жанр: ліричний вірш.

Провідний мотив: ліричний герой оспівує ідеалізований жіночий образ - образ вічної краси.

Ідея: створити узагальнено ідеалізований образ вічної краси.

Віршовий розмір: чотиристопний ямб з пірихієм.

Римування: перехресне.

Рима: чергування чоловічої і дактилічної.

Художні засоби: неологізми, метафоричні епітети, символічні образи, порівняння у формі орудного відмінка, асоціативні образи, зорові та слухові образи, уникнення конкретики значення.

Ідея: створити узагальнено ідеалізований образ вічної краси.

 

 

 

Домашнє завдання:

 Опрацюйте теоретичний матеріал підручника, вивчіть поезію напамять «Блакитна панна». Написати твір-акварель про весну (за бажанням).

 

 

Матеріал домашнього завдання (запис відео)

надіслати вчителю на електронну адресу!!!

 

 

Фізика

Види деформації. Сила пружності. Закон Гука

 

Д/з Опрацювати презентацію:

https://drive.google.com/file/d/1HJ_5cQ9P-rqyQxPGpFrBaDrkyrpYICYG/view?usp=sharing

 

дати відповіді на запитання:

1. Як ви знаєте види деформації?

2. Що таке сила пружності?

3. Сформулюйте закон Гука.

11 клас Історія України

Тема. Окупація України військами Німеччини та її союзниками

І. Вивчення нового матеріалу

З перших днів війни на західних кордонах України розгорілися кровопролитні бої. Головний удар німці завдали в напрямку Львова і Луцька. У тяжких умовах раптового нападу німецьких військ прикордонники і війська Південно-Західного фронту чинили відчайдушний опір. Героїчно захищалися прикордонні застави:

О. Лопатіна під Сокалем, які 11 днів і ночей відбивали атаки ворога;

О. Кіжеватова у Раві-Руській;

М. Слюсарова у Перемишлі та ін.

У прикордонних битвах гітлерівська Німеччина завдала першої поразки Червоній армії. За короткий час німці захопили Галичину, Західну Волинь, Буковину, Бессарабію.

 Величезні втрати на початку війни:

протягом першого дня війни на радянських аеродромах було знищено 1200 бойових літаків;

за 3 тижні війни розгромлено 28 радянських дивізій;

у середині липня 1941 р, Південно-Західний фронт утратив 2648 танків із 4200;

в авіаційних частинах до 11 липня 1941 р. залишилося всього 249 літаків;

3,8 млн солдатів і офіцерів загинули або потрапили в полон.

 23-29 червня 1941 р. — найбільша танкова битва початкового періоду війни в районі Луцьк — Броди — Рівне — Дубно. З обох боків брало участь 2 тис. танків. Війська Південно-Західного фронту втратили в боях і на марші понад 80% бойових машин.

7 (11) липня — 19 вересня 1941 р. — Київська оборонна операція радянських військ.

На початку липня фронт біля Житомира і Новограда-Волинського тимчасово стабілізувався, але через прорахунки радянського командування Південно-Західний фронт потрапив в оточення. Проти нього наступали 40 німецьких дивізій групи армій “Південь”.

Трагічні наслідки для Південно-Західного фронту принесла заборона верховного головнокомандувача залишити напівоточений Київ. Лише 17 вересня Ставка винесла рішення про здачу Києва. Проте було вже пізно — вороже кільце замкнулося. 19 вересня гітлерівці зайняли Київ. Під Києвом було втрачено чотири радянські армії. У полон потрапило 665 тис. радянських солдатів та офіцерів, багато загинуло.

20 вересня 1941 р. у нерівному бою на Полтавщині загинули командувач Південно-Західного фронту М. Кирпонос, член військової ради М. Бурмистренко та багато інших командирів і рядових бійців. Новим командувачем Південно-Західного фронту призначили С. Тимошенка.

  5 серпня — 16 жовтня 1941 р. — оборона Одеси радянськими військами (наступ німецьких і 18 румунських дивізій).

 Вересень — жовтень 1941 р. — Донбаська оборонна операція радянських військ, яка закінчилася їх відступом і захопленням ворогом м. Харкова, південно-західної частини Донбасу та його виходом до Ростова-на-Дону.

25 жовтня 1941 р. — німецькі війська захопили м. Харків.

30 жовтня 1941 р. — 4 липня 1942 р. — оборона Севастополя.

16 листопада 1941 р. — під тиском противника війська 51-ї армії змушені були залишити Крим та евакуюватися на Таманський півострів. Неокупованим залишився лише невеликий клаптик кримської землі з Севастополем.

 12 травня 1942 р. — контрнаступ радянських військ у районі Харкова, який закінчився поразкою. Противник оточив три радянські армії, в полон потрапили 240 тис. червоноармійців. Німці знищили або захопили понад 2 тис. гармат і майже 1400 танків. 

22 липня 1942 р. радянські війська залишили м. Свердловськ Ворошиловградської області, після чого вся територія України виявилась окупованою німецько-фашистськими військами.

ІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф 31

Посилання на підручник:

https://pidruchnyk.com.ua/1228-istoriya-ukrainy-10-klas-vlasov-kulchyckyy.html