Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

понеділок 04.05

Хімія  9а клас 04.05.

Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену.

Лабораторний дослід №11: виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах.

Принципи та методи визначення якісного й кількісного складу речовин вивчає наука  аналітична хімія.

Речовини, які належать до електролітів, здебільшого містять у своєму складі:

  • катіони Гідрогену Н+  й аніони кислотних залишків (кислоти);

  • катіони металічних елементів і гідроксид-іонів ОН- (основи);

  • катіони металічних елементів й аніони кислотних залишків (солі).

Якісні реакції— реакції, за допомогою яких можна виявити катіони й аніони в складі речовини.

Йони Гідрогену та гідроксид-іони в розчинах електролітів виявляють за допомогою індикаторів.  Відповідно,  якщо  індикатор  показує  кисле  середовище, це означає,  що  присутні катіони Гідрогену, а  якщо індикатор показує  лужне  середовище,  це означає  присутність  гідроксид-іонів.

 

Лабораторний дослід №11: виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах.

Обладнання: штатив з пробірками, скляні палички, універсальний індикаторний папірець, фенолфталеїн, метилоранж.

Реактиви: розчин хлоридної кислоти, натрій гідроксиду.

ХІД РОБОТИ

Перегляньте  відеодосліди  до  даної  лабораторної  роботи  за  посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=KGOUChej30Y

На  основі  побаченого  заповніть  таблицю.

Індикатори

розчин хлоридної кислоти

розчин натрій гідроксиду

універсальний індикатор

 

 

фенолфталеїн

 

 

метилоранж

 

 

 

Завдання:

  1. Напишіть  рівняння  електролітичної  дисоціації  HCl і NaOH

  2. Які йони в розчинах кислот  і  лугів зумовлюють зміну забарвлення індикатора?

  3. Як визначити  у розчині  катіон Н+  і  аніон ОН-?

Висновок:

ТЕМА : Поняття «Художня картина світу», художній образ світу».

Поліхудожній  образ світу

 

Епіграфом для нашого уроку стануть такі слова:

         Мистецтва істина свята:
 Понад усе в нім – простота.

                                                                                                                 Піт Хейн

Протягом уроку, друже, ми з’ясуємо з тобою: «Чому сучасній людині потрібні всі види мистецтва?»

Художній світ навколо нас дуже складний, різноманітний та багатогранний. Як зрозуміти його та розібратися в ньому, світі, який завжди має величезний вплив на людину, змушує її замислюватися, оцінювати самого себе? Відомий усім вираз: «Краса врятує світ!» Це гасло народжене саме з відчуття сили мистецтва і того впливу, який воно має на людину.

Мистецтво одночасно — і форма суспільної свідомості, і засіб пізнання, і галузь духовного самовираження особистості. Як опредметнена культура, мистецтво постає способом духовного освоєння світу й самореалізації особистості завдяки ідеалам Краси і Гармонії. Саме художня культура несе в собі весь багато тисячолітній досвід чуттєво-образного пізнання світу.

Мистецтво включає в себе літературу (мистецтво слова), музику (мистецтво звуку), архітектуру (мистецтво будувати і прикрашати будівлі), мистецтво  живопису, кіномистецтво, театр, фотографію тощо.

Ось висловлювання відомих людей, щодо мистецтва:

«Архітектура — це застигла музика» (Шеллінг).

«Архітектура — це кам'яна філософія епохи»

«Живопис — це мистецтво спілкуватися з душею через очі» (Дені Дідро).

«Ми, художники, користуємося фарбами, а пишемо серцем» ( Батист Сімеон Шарден).

«Картини художника розкажуть про  нього набагато більше, ніж могли би написати біографи» (Каміль Пісарро).

«Мистецтво для мене це розуміння себе самого. Займаючись творчістю, я доходжу до сенсу свого життя і можу пояснити його іншим» (Едвард Мунк).

Образ світу - це цілісна, багаторівнева система уявлень людини і про світ, інших людей, про себе і свою діяльність.

І художник, і музикант, і глядач та слухач стикаються з питаннями про сутність мистецтва та його закономірності, про природу  прекрасного, про особливості художнього образу та специфіку різних видів мистецтва. Усі ці проблеми вирішуються тільки разом, комплексно. Мистецтво вирішує багато питань і, водночас, постає як засіб образно-чуттєвого пізнання світу. Ані сучасна техніка, ані математичні, фізичні чи хімічні формули не в змозі передати цей  світ у всьому розмаїтті його барв, таким, яким він постає перед людиною з усім її багатогранним внутрішнім світом. Мистецтво допомагає пізнати не тільки світ, а й саму людину, поєднуючи її власний життєвий досвід із засобами мислення, узагальнення, з досвідом інших людей.

А чи знаєте ви:

   що перші твори  живопису (пасхальні малюнки в печерах) були створені тоді, коли люди ще не вміли говорити.

      що за давньогрецькою легендою, живопис виник у той момент, коли дівчина окреслила на мурі профіль свого коханого, для того, щоб згадувати про нього, коли він покине її.

      що література з'явилася ще тоді, коли людство не мало писемності. Перші літературні твори — легенди, казки, билини, міфи — люди передавали з уст в ycтa.

       що музика має чарівну силу. До нашого часу жінки з островів Океанії своїми сумними піснями закликають з рифів величезних черепах.

      що серед папуасів Нової Гвінеї був розповсюджений звичай купувати у своїх іншомовних сусідів танки разом із супроводом пісні.

Мистецтво — це засіб пізнання світу. Воно представляв собою певну, зовсім особливу, діяльність людства, де ціннісні ідеї перетворюються на спеціально створений художній образ. Можна сказати, що образ в мистецтві є «головною» фігурою, Це вільне авторське висловлювання, трактування.

Давайте охарактеризуймо кожен з видів мистецтва і згадаємо, за допомогою чого в них створюється художній образ.

Архітектура — мистецтво створення споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людини. Водночас зведення будівель має відповідати духовним потребам людства, впливати на його естетичний смак.

 

Замок білої чаплі. Хімедзі. Японія

Скульптура — вид мистецтва, пов'язаний зі створенням об'ємних художніх форм у реальному просторі. Саме тому скульптор спирається на практику пластики та моделювання, які необхідні йому для відтворення об'ємності фігури чи предмета.

 

Статуя Свободи. Нью-Йорк

Живопис – вид образотворчого мистецтва, специфічною особливістю якого є відтворення художніх образів на площині. Відображаючи на полотні навколишній світ, художник виражає своє ставлення до нього.

 

Рєпін «Запорожці пишуть листа турецькому султану»

Театр — це вид мистецтва, що образно відбиває дійсність, художньо опановує світ у формах драматичної дії. Природа мистецтві театру синтетична, адже його художній образ виникає завдяки синтезу драматургії, архітектури, живопису, скульптури, музики, майстерності актора.

 

рок-опера «Енеїда»

 

Кінематограф — наймолодший вид мистецтва, виникнення якого безпосередньо пов'язане з розвитком науково-технічного прогресу, передусім у галузі оптики, хімії, фотографії.

 

Кадр з кінофільму «Тарас Бульба».
 Режисер В. Бортко

Хореографічне мистецтво — це дуже об'ємне поняття» яке містить балет, мистецтво народного сучасного танцю. Хореографія сформулювала цілу систему специфічних засобів і прийомів, свою художньо виразну мову, за допомогою чого створюється хореографічний образ, який виникає з музично-ритмічних рухів.

 

балет «Лебедине озеро»

 

Музика — вид мистецтва, художні образи якого створюються завдяки звукам. Музичний образ позбавлений смислової конкретності Слова та візуальної природи архітектурного, скульптурного, живописного, хореографічного, театрального та кінематографічного мистецтв.

 

народна капела бандуристів «Вишиванка»

Яку ж роль відіграє мистецтво у житті людини?

Як відомо, вища мета науки — дати людям знання, задовольнити матеріальні й духовні потреби людини. Мета мистецтва — всебічний розвиток особистості.

Втілюючи у власних образах ідеал краси, мистецтво пробуджує в людині художника і музиканта, вчить відчувати й розуміти красу, творити відповідно до її законів, формує художньо-ціннісний  світогляд. Вражаючі художні образи зберігають своє значення для людства назавжди.

Справжнє мистецтво — це відкристалізована і закріплена форма освоєння світу ,за  законами краси.

Художній образ — багатозначний, він має глибокий зміст. Кожна епоха знаходить свої риси у художньому образі йому властива і недомовленість. Звернемо увагу на репродукцію картини «Сікстинська Мадонна» Рафаеля». 

Підсумок:

Як ми бачимо, усі види мистецтва рівноцінні між собою, а їхнє розмаїття дає змогу пізнавати світ у всій його складності та багатогранності Домашнє завдання:Підготуватись до творчого дискусії на тему: «Як розуміти твердження: «Мистецтво – це якість світу, яку ми отримали у спадок?»

9-А клас, інформатика           04.05

 

Тема. Навчальний проект з математики «Цікаве число π (пі)».

Працюємо з комп’ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. 

Створити навчальний проект з математики «Цікаве число π (пі)»,

використовуючи по даній темі §10.1 (с. 272-275).

Посилання на підручник:

https://pidruchnyk.com.ua/1046-informatika-9-klas-ryvkind-2017.html.

9- А, укр.мова                               Дата 04.05.2020

Тема. Головні й другорядні члени речення.

Основний зміст уроку

 

Повторити теоретичний матеріал

http://shkolyar.in.ua/golovni-drugoryadni-chleny-rechennya

 

Завдання 1. Списати, вставити пропущені літери, визначити граматичну основу,   відповідно назвати односкладні та двоскладні речення

   Жовтенмінит…ся прозорим золотом, барвами виграє. Набурмосит…ся зранку. Сонце вигул…кне з кошлатого спал…ного мішка. На гойдалці н…бесній покачаєт…ся. Попливе круг прнишклої  з…млі усміхнене тонкоспівне  «бабине літо». Падают… і падают… на брук каштани.

 

Завдання 2. Поширити речення другорядними членами

Осінь мандрує. Листочок полетів. Квіти розцвіли.

Плила хмаронька. Птахи відлітають. Вийшов жовтень.

 

Довідка: означення: щедра, багата, пожовклий, зірваний, сумний,

                 останні, осінні, різнобарвні, дощова, похмура, сивий, 

                 синьоокий, золотозубий, багряний;

                 додаток: села, міста, вітер, мандри, клумби, небі, туман; 

                 обставина: весело, у лісі, у парку, сумовито,

                 наполегливо, у саду

Домашнє завдання

Завдання 1. Підкреслити головні та другорядні члени речення

Плаче жовтень холодними сльозами.  Не чекай від осені сонця.  Осінь усьому рахунок веде. 

Жовтень ходить по краю та й гонить птахів з гаю.  З осінньої дороги не витягнеш ноги.  Осінь іде і за собою дощі веде.

 

Завдання 2. Виконати тестові завдання за посиланням

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=634821

 

Завдання надсилати на ел.пошту galjysik@inbox.ru, у Viberгрупу класу або у Messenger  в особисті повідомлення