Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

понеділок 04.05

Ритміка 9б  клас 04.05

Прослуховування музичних творів. Обговорення їх, опис (ритм, настрій, характер, темп. 

 

  1. Розминка. https://www.youtube.com/watch?v=jYAHGX29ot4&t=14s

  2.  Артикуляційні  вправи https://www.youtube.com/watch?v=xDhaDKgb5so

  3. Дихальні  вправи https://www.youtube.com/watch?v=grQW5OvwARw

  4. Розспівка https://www.youtube.com/watch?v=vWo088bXYLc

  5. Прослуховування музичних творів

 https://www.youtube.com/watch?v=Xz3pT-90h3g

https://www.youtube.com/watch?v=L--BMgJjaXU

https://www.youtube.com/watch?v=iW71-sVyMzM 

  1. Опис (ритм, настрій, характер, темп)  прослуханих  мелодій. Імпровізація  танцювальних  рухів.

Конспект уроку

з біології

9-Б клас

04.04.2020 рік

Тема. Біологічні макромолекули-біополімери.

    Мономери - це будівельні блоки більш великих молекул. Мономери здатні з'єднуватись між собою, утворюючи полімери, відомі також під назвою макромолекул (“макро” - великий), які складають »90% сухої маси клітин. Людям давно відомі такі органічні полімери, як шерсть, шовк, каучук, хлопок. В минулому столітті хіміки почали виготовляти штучні органічні полімери, пластмаси, з'єднуючи різними способами малі органічні мономери. Таким чином виникло мистецтво (або ремесло), по сутності справи своєї, яке імітує природу. Організм будує свої макромолекули, з'єднуючи один з одним мономери. Процес цей зворотній: полімери можуть бути розбиті до мономерів, із яких вони складаються. Дійсно це, між іншим, і відбувається в шлунково-кишковому тракті: макромолекули їжі розпродаються тут до малих молекул, які потім всмоктуються в кров і використовуються організмом для утворення нових макромолекул, які потрібні уже самому організму.

     Малі органічні молекули. Макромолекули. Поняття про біополімери.

Близько 90 % сухої маси клітин припадає на чотири типи органічних молекул: білки, ліпіди, вуглеводи, нуклеїнові кислоти. Різні клітини можуть дуже відрізнятись за вмістом органічних речовин. При перерахунку на суху масу в клітинах міститься ліпідів - 5-15%, білків - 10-20%, вуглеводів - 0,2-2%, АТФ - 0,1-0,5%, нуклеїнових кислот - 1-2% маси клітин.

Білки, нуклеїнові кислоти та полісахариди (крохмаль, целюлоза, хітин, глікоген) називають біополімерами, або макромолекулами, оскільки вони складаються з великої кількості одиниць — мономерів. Мономерами білків є амінокислоти, мономерами нуклеїнових кислот — нуклеотиди, мономерами полісахаридів — моносахариди. Часто нуклеїнові кислоти називають інформаційними полімерами, оскільки вони є універсальними біологічними носіями інформації.

Регулярними біополімерами є, наприклад, крохмаль, глікоген, целюлоза. Нерегулярними — білки та нуклеїнові кислоти.

1.Які біополімери існують в природі і де?

2.Назвіть гідрофобні властивості жиру.

9 – Б клас Історія України

Тема. Початок національного відродження. Українська автономістська ідея

І. Вивчення нового матеріалу

«Початок українського відродження традиційно пов'язують з виходом у світ першої частини «Енеїди»  Івана Котляревського (1798)- першого твору нової української літератури, написаного живою народною мовою.  Хоч «Енеїда»  була новим явищем української культури, а все ж таки явищем, глибоко вкоріненим у минулу епоху - козацьку добу.   На рівні нового українського дворянства, потомків  козацької старшини славне минуле України пов'язувалося з пам'яттю про козацьку державу – Гетьманщину. Колишня козацька еліта в Лівобережній Україні й Слобожанщині стала головним джерелом постачання діячів першої хвилі українського національного відродження кінця XVIII- початку XX ст. Майже всі політичні діячі, вчені і письменники цього часу вийшли з козацької старшини.

В. Каразін і Харківський університет.

«Ініціатором створення Харківського університету був місцевий поміщик В. Н. Каразін. На роботу в університет  Каразін запросив багатьох відомих людей, зокрема Й. -В. Гете, П. C. Лапласа та Й. Г. Фіхте. Навіть ті, хто приїхав, забезпечили університету високий рівень викладання. З Ієни, що була тоді одним із центрів європейської гуманітарної культури, в Харків за рекомендацією Гете і Шіллера приїхав Йоган Баптіст Шад (1758-1834), філософ хоча й не дуже оригінальний, але принаймні належний до німецької інтелектуальної еліти. На викладання математики з Петербурга запрошено T. Ф. Осиповського (1765-1832). Осиповський, випускник Володимирської семінарії, працював у столичному педагогічному інституті школи, читав курс математики та небесної механіки на рівні найкращих світових досягнень. Враховуючи, що підручників не було і Осиповському доводилося писати все самостійно, його переклад «Небесної механіки»  Лаплаca і курси диференційного, інтегрального та варіаційного числень були унікальними в Російській імперії. З 1813 p. T. Ф. Осиповський був ректором Харківського університету».

«Політичні настрої автономістів найкраще відображено у трактаті «История Русов» -  першій великій naм’ ятці модерної української  політичної думки. Дата створення та  автор її лишаються невідомими.  Ймовірно, вона була написана на Новгород-Сіверщині, між 1815-1835 p. «Историю Русов»  було віднайдено в одному з родинних архівів 1828 p., у 1830-1840-х роках вона поширювалася у рукописних копіях, а в 1846 p. ii опублікував у Москві український історик Осип Водянський . Книга мала виразне антипольське й антиросійське спрямування, а її головною ідеєю було відновлення автономних прав України на момент її входження до складу Російської держави (1654). «История Русов» мала величезний вплив на подальше формування ідеології українського національного руху.

Ідеологія Кирило-Мефодіївського братства

 «Ідеологія Кирило- Мефодіівського братства була синтезом ідеї трьох рухів: українського автономістського, польського демократичного і російського декабристського в Україні. Відчутним у його діяльності було християнське спрямування, що позначилося на виборі патронів товариства - св. Кирила і Мефодія, які спрямували слов'ян у християнство, формі самої організації, яка наслідувала старі українські церковні братства, та у програмному документі кириломефодіївців – «Книзі буття українського народу» (інша назва – «Закон божий»).

Автором «Книги буття…» вважається Микола Костомаров. Центральним моментом у програмному документі братства було наполягання на необхідності досягнення християнських ідеалів справедливості, свободи і рівності, які у «Книзі буття»  поєднуються з почуттям українського патріотизмy.  У ній розвивалася ідея українського месіанства: український народ, найбільш пригноблений і зневажений, а водночас - і найбільш волелюбний та демократичний, звільнить росіян від їхнього деспотизму, а -  поляків від аристократизм у.

У автобіографії Костомаров  пізніше признавався, що федерацію слов'янських народів братчики уявляли собі на зразок стародавніх грецьких республік або Сполучених Штатів Америки.  «Книга буття» закінчувалася словами: «l встане Україна з своєї Могили і знову  озоветься до всіх слов` ян, і почують крик її, і встане Слов'янщина, і не залишиться ні царя, ні царевича, ні царівни, ні князя, ні графа, ні герцога, ні сіятельства, ні зверхності, ні пана, ні боярина, ні кріпака, ні холопа – ні в Московщині, ні в Польщі, ні в Україні, ні в Чехії, ні в хорутан  [ хорватів], ні у сербів, ні у болгар. І Україна буде непідлеглою Речі Посполитій в союзі слов’янськім.»

ІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати 6 параграф

Посилання на підручник:

https://pidruchnyk.com.ua/1008-istoriya-ukrainy-sorochinska-9-klas.html

 

 

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Тема: Звичаї королівської сімї.

Ознайомитись з відео.

https://www.youtube.com/watch?v=bASXpSCefWQ

Прочитати текст.

https://www.native-english.ru/topics/the-royal-family

Виконати тест.

https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/world/royal-traditions-quiz/

Виконане Д.З. відправляйте на: Naik0n347@gmail.com або +380971864759(viber, whatsapp, telegram)

              Алгебра