Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Понеділок

Хімія  9а  клас  06.04.

Тема. Узагальнення й систематизація знань вивченого матеріалу 

 

Гра «Детектор  брехні»

Дайте  відповідь  на  запитання  «так» -- ˄,  «ні»--  _

 1. Емульсії та суспензії – неоднорідні суміші.

 2. Колоїдні системи відносяться до грубодисперсних систем.

 3. Суміш крейди з водою – суспензія.

 4. Розчин складається із молекул розчинника та розчиненої речовини .

 5. У розчині, який складається із 70 г спирту та 30 г води, розчинником буде вода.

 6. Щоб перевести насичений розчин у ненасичений, треба випарити частину розчину.

 7. Щоб перевести концентрований розчин у розбавлений, треба додати розчинника.

 8. Кальцій карбонат – нерозчинна речовина.

 9. Насичений розчин завжди буде концентрованим.

 10. Розчинність кристалічного мідного купоросу зростає із підвищенням

температури.

 1. Розчинність вуглекислого газу збільшується при пониженні температури і

підвищенні тиску.

 1. Речовини з йонним зв’язком краще розчиняються в полярних

розчинниках.

 

 1. Розв’яжіть  задачі:

Задача 1 Обчисліть масову частку цукру в розчині, що містить воду масою 200 г і цукор масою 50 г.

Задача 2 Визначте масу води, в якій необхідно розчинити 50 г калій сульфату для одержання розчину з масовою часткою речовини 10%.

 

Задача 3  В лабораторії провели випарювання 650 г розчину з масовою часткою 0,25 лугу натрій гідроксиду. Після випарювання маса розчину дорівнювала 500 г. Якою стала масова частка лугу в утвореному розчині?

ТЕМА: Дизайн і реклама – складові художньої культури. Роль засобів масової інформації у поширенні  мистецьких цінностей.

Яскравим явищем художньої культури сучасного світу є дизайн. Стрімко увірвавшись у наше життя на початку IXXX століття на хвилі промислової, а потім науково-технічної революції, нині він перетворився на один із найпоширеніших і найвпливовіших видів проектно-художньої діяльності. Дизайн зорієнтований на вирішення проблем проектування від найменших деталей конструкції до глобальних великих і навіть утопічних ідей. Він спрямований на створення окремих об'єктів і середошіща загалом для задоволення утилітарних і естетичних потреб людини.

З часів зародження дизайн вирішував проблему: як виконати привабливий, добротний, зручний у користуванні, довговічний продукт, яким захочуть користуватися споживачі. Тому популярними с визначення дизайну як поєднання користі і краси, синтезу мистецтва і техніки.

Дизайн (англ.— сіезщп) — означає задум, план, ціль, намір, проект, конструкцію, ескіз, малюнок. Терміном «дизайн» можуть позначатися різні види художньо-конструкторської діяльності, сам проект, процес проектування і його результат — реалізований проект. У більш вузькому, професійному розумінні дизайн означає творчу проектно-художню діяльність щодо розробки промислових виробів та організації комфортного для людини предметного середовища (житлового, виробничого, соціально-культурного).

Сучасний дизайн інтегрує природні, технічні, гуманітарні знання, інженерне і художнє мислення для формування на промисловій основі предметного світу в усіх сферах життєдіяльності людини.

Дизайн охоплює найширший спектр об'єктів проектування: одяг і взуття, посуд і меблі, побутова апаратура і техніка, візуальна інформація, виробниче устаткування і транспорт, військова техніка і Космос, інтер'єри і комплексні се-редовищні об'єкти.

Види дизайну 

Індустріальний дизайн є основним видом діяльності дизайнера, звідси бере початок дизайн як промислове мистецтво. Першорядне місце в діяльності індустріального дизайнера займають знаряддя праці та механізми, предмети побуту.

Графічний дизайн — це мистецтво оформлення книги, промислова графіка й упакування, розробка етикетки і торговельних марок, фірмових знаків, шрифтових гарнітур, рекламної продукції на щитах, фасадах будинків.

Комп'ютерний дизайн стрімко розвивається з прикладного у самостійний вид дизайнерської діяльності, він полягає у розробці спеціальних пакетів художньо-графічних, інженерно-конструкторських програм, включаючи тривимірну графіку і мультиплікацію, та використання їх практично в усіх видах дизайн-проектування.

Дизайн інтер'єрів включає інтер'єри й устаткування суспільних приміщень, житлових просторів

та інтер'єри влробничих будівель. Дизайн архітектурного середовища останнім часом містить у собі

садово-паркове мистецтво і ландшафтний дизайн.

Вироби арт-дизайну є мистецькими творами, що експонуються у музеях, виставкових залах.

 

1.  З історії дизайну

XX століття по прану можна вважати століттям дизайну. І хоча 100 з лишком років для історії — це мізерно малий термін, дослідники вважають, що шлях, який пройшла наша цивілізація за останні 100 років, у своїх відкриттях і науково-технічних досягненнях порівнянний :І уоіі;іо попередньою історією людства. Отже, і літопис дизайну, що відображає весь хід науково-технічного прогресу, незважаючи на свої скромні тимчасові рамки, можна порівнювати з традиційною історією архітектури і містобудування, жипопису і декоративно-прикладного мистецтва.

Піонерами дизайну були архітектори і художники, які усвідомили нові можливості, що відкриваються перед ними з розвитком масо його машинного виробництва, їх захоплювала широта масштабів і складність :Іандань, не співставних з тими, котрі стояли перед художником раніше — голошиїм чином прикрашати побут верхівки суспільства. Дизайн безпосередньо пов'язаний із такими поняттями, як «зручність» і «комфорт». З'явившись в умоиах індустріального виробництва серійних недорогих виробів, дизайн був оріеіігоііаний головним чином на задоволення естетичних і утилітарних запитів масоїшго покупця із середнім статком.

Функціональність і раціональність, досягнення максимального ефекту при мінімальних витратахосновні позиції філософії дизайну. Впродовж його історії створено видатні твори, які на Заході називають «іконами дизайну». Вони визначають віхи у розвитку дизайну, для них сьогодні будуються спеціальні музеї і виставкові зали. Всесвітню популярність здобули такі твори дизайну, як неблі Ле Корбюзье, Марселя Бройєра, Чарльза Макінтоша і Герріта Ритвельда, посуд Джозефа Гофмана, Карла Пота й Арне Якобсона. Шедеври дизайнерської діяльності відтворюються донині, стаючи престижною прикрасою інтер'єрів, офісів і дорогих салонів.

 

2.  Культурологічний аспект розвитку дизайну

На розвиток дизайну вплинули художні стилі. Стилі в дизайні як складові художньої культури співзвучні з великими історичними художніми стилями у мистецтві, зокрема, в архітектурі. Наприклад, постмодерн, визнаний у новітній будівельній і промисловій практиці, набув популярності у дизайні житлового простору й інтер'єру та характеризується відродженням цінності орнаменту, символіки історичних стилів.

У формоутворенні масових виробів в умовах високих технологій розвиваються художні напрями дизайну арт-деко, поп-арт, постмодерн і хай-тек.

Останнім часом дослідники дизайну дійшли висновку, що реалізація основного гасла «функціоналізму» в сучасних умовах високорозвиненого промислового виробництва призводить до створення одноманітного життєвого середовища, яке ставить людину поза традиційною художньою й духовною культурою, викликає напруження і стомлення. Усереднений інтернаціональний стиль призводить до виникнення загрози знецінювання і фактичного знищення національної самобутності, й незабаром викличе зворотну реакцію.

Критичне осмислення функціоналізму сприяло виникненню «альтернативного дизайну», який називають по-різному: антифункціоналізмом, метафоричним дизайном або новим дизайном. Йому надають нових соціокультурних функцій: здатності до інновацій, до відтворення в структурі середовища яких-небудь традиційних функцій, якостей житгя, побутових і художніх цінностей.

У сфері дизайну формується так званий культурологічний підхід. Він розглядає дизайн-діяльність як закономірний продукт розвитку людської культури, спрямовує її на зв'язок матеріальної та художньої культури. У рамках культурологічного підходу закономірним є зростаючий інтерес до матеріальної культури суспільства і того предметного світу, що колись не був включений у коло художніх надбань.

Оригінальну концепцію в рамках культурологічного підходу висунув відомий теоретик і практик сучасного дизайну, активний член творчої груп «Мемфіс» Матіас Тун. Спираючись на класичні позиції традиційного європейського мистецтвознавства, він позначив цей період терміном «необароко» — сучасною модифікацією бароко. Типовими рисами необароко є пошук форм, для яких характерна відсутність спільності, втрата систематичного порядку, що заміняється нестабільністю і багатошаровістю.

У потоці загальнокультурних цінностей усе частіше звучить тема традиційного народного мистецтва, регіональних культурних, цінностей, на основі яких починає складатися новий авангардний напрямок, об'єднаний загальною культурно-екологічною орієнтацією. Тут тісно переплітаються і турбота про охорону народних ремесел, і спроба відродження втраченої своєрідності культури, забутого в предметному світі інтернаціонального дизайну.

 

  Мінімалізм у дизайні

Мінімалізм — новий напрямок у дизайні, що виник, можна припустити, як реакція на крайній символізм та історичні посилання постмодерну. Мінімалізм характеризується строгістю й економічністю, але це не повернення до функціоналізму. На перший план починають виступати гуманітарні мотиви. Гасла напрямку співзвучні принципам екологічного дизайну про впорядкування предметного світу. Поступово починає вимальовуватися тема регіонального, орієнтованого на культурно-екологічні цінності дизайну.

У XX столітті поширилося переконання в тому, що індивідуалізований продукт можливий тільки в умовах ремісничого виробництва. Поняття «промислова продукція» зазвичай пов'язується із поняттям серії виробів, виготовлених в умовах машинного виробництва та позбавлених авторитету авторського виконання. Проте сьогодні ситуація здатна змінитися. Новітні досягнення науково-технічного прогресу дають можливість відмовитися від потокового виробництва і перейти до більш високого рівня комп'ютеризованого виробництва, за якого масштаб серійного виробництва промислової продукції зменшиться від мінімальних 5000 штук сьогодні до 50, виключаючи різке підвищення вартості продукту.

Крім того, зростають технічні можливості мініатюризації предметного світу, пов'язані з впливом мікроелектроніки на дизайн. Такі перспективи сприяють необхідності перегляду принципів формоутворення в дизайні, що склалися ще в період функціоналізму й визначали взаємозалежність між формою, функцією і конструкцією виробу. Оскільки технічні можливості конструкції стають практично необмеженими, вони вже не сковують фантазію дизайнера в пошуках форми.

 

  «Хай-тек»

Характерною рисою стилю «хай-тек» вважається естетизація конструкції, цо виникає шляхом використання елементів, які застосовувалися дотепер тільки у технічній сфері. Меблі Нормана Фостера, вперше показані на Міланському ярмарку 1987 року, виражають уявлення про цей напрямок і можуть бути названі класичним зразком «хай-тек».

«Транс-хай-тек» визначають як «хай-тек», побачений з далекого майбутнього, з якогось нового щабля цивілізації, коли вона стає археологічним об'єктом. Художній ефект цієї уявної епохи являв би собою ностальгічні спогади про еру високої технології. Матеріали, що використовуються у «хай-тєку»,— скло, сталь, алюміній — обробляються так, наче глядач із далекого майбутнього побачив об'єкти нашого часу.

Ще одна хвиля авангардного дизайну, пов'язана з технологічним дизайном <хай-тач> — «хай-теком» епохи інформатики. Вперше ця концепція була сформульована відомим представником італійського авангарду К. Т. Кастеллі. її народження зумовлене виникненням новітніх технологій в електроніці.

Функції реклами: економічна, просвітницька, виховна, політична, соціальна, естетична.

Мета реклами:

•   мотивація споживача;

•   генерування, формування й актуалізація його потреб;

•   формування сприятливого образу (іміджу) організації;

•   інформування громадськості про діяльність організації;

•   формування у покупця позитивного ставлення до марки фірми;

•   умовляння;

•   формування у покупця переваги до марки та впевненості в необхідності здійснити купівлю;

•   стимулювання акту купівлі;

•   нагадування про фірму, її товари тощо.

Виділяються типи рекламних повідомлень, які інформують, нагадують, навіюють, переконують.

За характером впливу на адресата рекламні засоби можуть бути індивідуальними (призначеними конкретному споживачу) та масовими (розрахованими на широкі кола громадськості).

Залежно від охопленою рекламною діяльністю території розрізняють локальну рекламу (в межах місця продажу — до території окремого населеного пункту); регіональну (що охоплює певну частину країни), загальнонаціональну (в масштабах держави) і міжнародну.

Засоби розповсюдження рекламної продукції:

•   кіно, відео, телебачення (рекламно-престижні та короткометражні фільми, слай-фільми, рекламні передачі та ролики, рекламна відеоекспрес-інформація, рекламні телезаставки);

•   радіо (інтерв'ю, рекламні передачі та повідомлення, радіожурнал, радіорепортаж);

•   періодичні друковані видання (газети, журнали, в яких розміщуються рекламні оголошення і статті);

•   поліграфічна продукція (плакати, афіші, листівки, буклети, каталоги, пакувальні матеріали);

•   пряма розсилка (рекламні пропозиції, що надсилаються поштою, спеціальні рекламно-інформаційні листи);

•   зовнішня реклама (бігборди, плазмові екрани, вуличні транспаранти, вивіски, панно, вивіски та вітрини магазинів);

•   світлова реклама (лайтбокси, дороговкази, електронні табло, світлові вивіски підприємств, газосвітлові оголошення, «бігаючі рядки»);

•   реклама на транспорті (зовнішнє оформлення автомобілів, реклама в салоні);

•   ярмарки, професійні зустрічі, спеціалізовані постійно діючі і пересувні виставки (презентації, прес-конференції, «круглі столи», зустрічі з фахівцями, демонстрація товарів, дегустація продуктів та виробів, усна реклама);

•   Інтернет (слай-фільми, рекламна відеоекспрес-інформація, відеокаталоги, оголошення).

Засоби масової інформації дозволяють:

•   оптимально вирішувати завдання рекламування;

•   впливати на певні групи людей в залежності від їх інтересів і купівельної спроможності, від географії проживання потенційного споживача;

•   відповідати запитам споживачів і формувати попит.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

На вибір:

•   створити ескіз дизайну побутового виробу у руслі «культурологічного підходу»;

•  запропонувати власний сценарій рекламного відеоролика про охорону довкілля або шкідливість тютюнопаління;

•   виконати рекламний плакат як потрібно дотримуватись карантину. Домашнє завдання пересилайте за ел. Адресою Адреса пошти 1qaz2wsx3edc4r@ukr.net

 

9-А клас, інформатика           06.04

 

Тема. Приклади розв’язування компетентністних задач. Похід у ліс.

Ви пам’ятаєте, що під час розв'язування задач, незалежно від їх складності та предметних галузей застосування, слід дотримувати такого алгоритму:

1. Виконати змістовний аналіз формулювання задачі (виділення умови, даних, потрібних для розв'язування задачі, кінцевих результатів).

2. Знайти необхідні відомості.

3. Побудувати інформаційну модель.

4. Вибрати засоби опрацювання даних.

5. Опрацювати дані.

6. Подати результати розв'язування задачі.

Пропоную самостійно скласти та розв’язати компетентністну задачу «Похід у ліс».

Домашнє завдання

Створити підсумковий документ у текстовому редакторі.