Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Понеділок

Основи  здоров’я 6 клас 06.04.20

Безпека в побуті

Правила користування газовими приладами, електроприладами,  водогоном, тепловими мережами. Безпека при користуванні засобами побутової хімії.

 

Перегляньте  відео  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=hsn5c-JlCqY

Виконайте  завдання:

Позначте правильну відповідь.

1. Чого НЕ слід робити при затопленні? 

А вимкнути електричний струм

Б сповістити дорослих

В викликати міліцію 

Г перекрити крани

2. Особливо небезпечними хімічними речовинами, використовуваними в побуті, є: 

А пральні порошки

Б речовини, які людина використовує проти гризунів і комах

В засоби для миття посуду 

Г відбілювачі

3. Яка дія є безпечною?

А забивати цвяхи в стіну, не знаючи, як розміщена електропроводка 

Б користуватися розетками, які розхитуються і нагріваються 

В користуватися несправними електроприладами 

Г виймати вилку з розетки, тримаючись за штепсель

4. Удар електричним струмом найбільше вражає: 

А м'язи

Б печінку 

В мозок 

Г нирки

2. За допомогою цифр установіть правильну послідовність дій при користуванні газовою плитою.

А Відкрити кран на газовій трубі. 

Б Відкрити кран пальника, 

В Запалити сірник і піднести його до пальника. 

Г Закрити кран пальника і кран на газовій трубі. 

Д Переконатися, що всі крани закриті, немає запаху газу, газова плита без пошкоджень.

3. Підкресліть речовини, які є більш-менш безпечними.

Мило, ацетон, лимонна кислота, оцтова кислота, соляна кислота, пральний порошок, зубна паста, олія, лак для нігтів, лак для підлоги, отрута для тарганів, сода, крем для обличчя, аерозоль, засіб для боротьби з комахами, мінеральні добрива, сіль, дистильована вода.

 

Практична робота

Відпрацювання навичок безпечного зберігання ліків і засобів побутової хімії.

Хід роботи

1. Ознайомтеся з правилами зберігання ліків:

• Умови зберігання ліків повинні відповідати рекомендаціям, зазначеним в анотації до кожного препарату.

• Лікарські препарати руйнуються під впливом яскравого сонячного світла, тому їх зберігають у темному місці або в темному флаконі.

• Ліки легко намокають, для їх зберігання потрібне сухе місце.

• Флакони з ліками треба щільно закривати.

• Таблетки треба зберігати в заводській герметичній упаковці.

• Більшість ліків розраховані на зберігання при середній кімнатній температурі — від +15 до +22 °С. Якщо ж анотація передбачає особливі умови зберігання (у сухому і прохолодному місці), то цей препарат можна покласти в холодильник.

2. Напишіть для себе пам'ятку «Як зберігати ліки».

3. Ознайомтеся з правилами зберігання засобів побутової хімії. Напишіть для себе пам'ятку «Як зберігати засоби побутової хімії».

6 – А клас, математика                          06.04

Тема. Розв’язування задач за допомогою рівнянь.

Отже, пригадаємо, що розв’язувати задачу за допомогою рівняння можна за таким планом:

1) позначаємо деяку невідому величину (число) буквою, наприклад, х;

2) інші невідомі величини виражаємо через цю букву;

3) виходячи з умови задачі, складаємо рівняння;

4) розв’язуємо це рівняння;

5) знаходимо інші невідомі величини, якщо цього вимагає умова задачі;

6) перевірка (необов’язково);

7) відповідь.

 

Вправа №  1364; 

Вправа №  1366; 

Вправа №  1369; 

Вправа №  1371. 

Домашнє завдання. Опрацювати § 49 та  виконати вправи:

Посилання на підручник: https://subject.com.ua/textbook/mathematics/mathematics6/index.html

 

Конспект уроку

з географії

6 – А клас

06. 04. 2020 р.

ТЕМА. Підземні води, умови їх утворення. Термальні та мінеральні води.

Вивчення нового матеріалу.

 1. Що таке підземні води, як вони утворюються?

Підземні води — це води верхньої частини земної кори (до глибини 12—16 км).

 

Вони знаходяться в порах і порожнинах гірських порід у рідкому, твердому або пароподібному стані. Утворюються головним чином від просочування в глибину атмосферних опадів під час дощів або танення снігу і льоду. Частина підземних вод виникає в результаті конденсації водяної пари, яка потрапляє в земну кору з атмосфери або виділяється з магми. На рівнинах, складених осадовими гірськими породами, звичайно чергуються шари різної водопроникності. Одні з них легко пропускають воду (піски, гравій, галечники) і називаються водопроникними, інші затримують воду (глини, кристалічні сланці) і називаються водонепроникними. На водонепроникних породах вола затримується, заповнює проміжки між частинками водопроникної породи й утворює водоносний горизонт. Таких горизонтів на одній і тій самій місцевості може бути кілька, інколи 10—15.

 1. Підземні води поділяються на:

 • верховодні  ґрунтові та між пластові, або артезіанські.

Верховодні — це підземні води, які залягають на незначній глибині і поширюються недалеко. їхня потужність здебільшого становить 0,4— 1,0 м, іноді досягає 2—5 м. Вони поширені в районах з багаторічною мерзлотою, також утворюються на територіях міст і промислових площах, річкових терасах тощо.

 • Ґрунтові — це води першого від поверхні землі водоносного горизонту, які залягають на водонепроникному шарі. Це безнапірні води: після розкопування грунту їхній рівень встановлюється на тій же глибині, на якій вони були виявлені. Легкодоступні і широко використовуються криниці в сільській місцевості, але через неглибоке залягання легко забруднюються.

 • Міжпластові води — підземні води, що залягають у водоносних горизонтах між водонепроникними шарами порід у межах великих геологічних структур (синкліналей, моно-кліналей). Такі структури, що утримують один або кілька водоносних горизонтів на великих площах, називаються артезіанськими. Напірні води піднімаються вище рівня залягання, а при сильному напорі виливаються на поверхню або навіть фонтанують.

 1. Термальні та мінеральні води.

Підземні води поділяють на прісні (до 1 г/л, або 1 %с), солонуваті (1—10 %с), солоні (10— 35, або 10—50 ‰) і розсоли (понад 35—50 %6). За температурою поділяють на переохолоджені (нижче 0 °С), холодні (від Одо 20 °С) і термальні (вище 20 °С).

Підземна водна — це корисна копалина, особливо цінна тим, що має властивість відновлюватися в природних умовах і в процесі експлуатації. Кількість підземних вод оцінюється їхніми запасами — кількістю води, яка може бути одержана з водоносного горизонту, джерела за добу. Залежно від якості є вода питна і технічна.

 

 

Джерело (ключ) — природний вихід підземних водна поверхню суші або під водою, на дні рік, озер, морів. Джерело з'являється там, де водоносний горизонт пересікається земною поверхнею (у зниженнях рельєфу, на схилах ярів, балок тощо).   Гейзер (ісландське geysir, від geysa — хлинути) — джерело, яке періодично викидає фонтани гарячої води і пари. Гейзерськ их джерел багато в Ісландії, на Камчатці, в Новій Зеландії, США.

 

ЗАВДАННЯ І ЗАПИТАННЯ.

 1. Опрацюйте конспект уроку.( Уважно прочитайте текст).

 2. Що таке підземні води? 

 3. Як ви думаєте, чому  вони називаються підземними. Де вони знаходяться?.

 4. Як поділяються підземні води, дайте коротку характеристику?

 5. Що таке джерело?

 6. Гейзер – це ….          

6 – А, українська мова                                         Дата 06.04.2020

Тема. Активні та пасивні дієприкметники, їх творення.

Основний зміст уроку

 

Якісні прикметники під час зіставлення предметів можуть указувати на неоднакову міру тієї самої ознаки:

 • досконалий — досконаліший — найдосконаліший;

 • розвинений — більш розвинений (розвиненіший) — найбільш розвинений (найрозвиненіший).

Через те вони, крім звичайної форми, мають ще два ступені порівняння: вищий і найвищий.

Вищий ступінь порівняння означає, що в одному предметі є більше певної якості, ніж в іншому:

 1. Дніпро довший від Бугу.

 2. Свинець важчий за олово.

 3. Чавун легший, ніж сталь.

Прикметники вищого ступеня вживаються зі словами за, від, ніж, як, проти:

 • Воля дорожча за життя.

 • Морська миля майже вдвічі довша від кілометра.

 • Алюміній більш поширений у природі, ніж залізо.

Речення на зразок «Хрін редьки не солодший» неправильно побудоване. Треба: Хрін від редьки (за редьку) не солодший.

Найвищий ступінь порівняння означає, що в одному предметі є найбільше певної якості:

 • Київ — найдавніше місто в Україні й одне з найдавніших у світі.

 • Україна — найбільша за площею європейська країна.

 • Говерла — найвища гора в Україні.

https://zno.if.ua/?p=3515

 

Задвання 1. Утворіть від поданих прикметників просту і складену форми вищого та найвищого ступенів порівняння.

□ Дзвінкий голос, тяжке випробування, вузька стежка.

□ Короткий відпочинок, красива дівчина, поганий настрій.

□ Близька дорога, солодкий напій, широке вікно.

□ Дорога людина, емоційна оцінка, високий юнак.

Завдання 2. Запишіть прикметники вищого ступеня порівняння, вставивши пропущені літери.

Ви..ий, ду..ий, лег..ий, бли..ий, мудр..ий, солод..ий, холод..ий, м’як..ий, тепл..ий, влучн..ий, могутн..ий, весел..ий.

 

Домашнє завдання

Спробуйте утворити від поданих іменників ступені порівняння.

Босий, рівний, каштановий, вороний, вишневий, препоганий, величезний, чистесенький, холоднючий.