Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Понеділок

 

 

 

Фізика

Теплові машини. Холодильна машина. Цикл теплових машин

Всі матеріали доступні за посиланням

(копіюєте посилання і вставляєте в адресний рядок)

https://drive.google.com/drive/folders/172utE2fBNsetAn7xDBYMoDSFImZhEXPw?usp=sharing

Д/з Опрацювати §42, переглянути відео «Принцип роботи двигуна внутрішнього згоряння».

Конспект уроку

з географії

11 – А клас

06. 04. 2020 р.

КРАЇНИ  АЗІЇ.

Тема. Загальний огляд. Склад регіону. Різноманітність країн.

Вивчення нового матеріалу.

  1. Загальний огляд.

     Країни Азії дуже різні за розміром території, природними багатствами, рівнем соціально-економічного розвитку, формами державного устрою тощо. Величезний Китай і крихітна Мальдівська Республіка; Кувейт зі щорічним прибутком на душу населення понад 24 тис. дол. і Афганістан з прибутком 200—300 дол.; одна з найдавніших держав світу Іран. Особливості країн Азіїгеографічні і політичні, економічні і соціальні Більшість країн Азії має вихід до морів Тихого,

Індійського і Атлантичного океанів, де проходять найважливіші торгові шляхи світу. Менш вигідне географічне положення мають країни, що розташовані всередині континенту

(Афганістан, Монголія). Кордони багатьох азіатських держав

проходять добре вираженими природними рубежами (наприклад, Гімалаї), які іноді перешкоджають розвитку економічних і культурних зв’язків.

Характерною особливістю цієї частини світу є складна політична обстановка в ряді країн та регіонів. У першу чергу це стосується Південно-Західної Азії. Складними є відносини між сусідськими країнами в інших регіонах, наприклад між Індією та Пакистаном. Напруженість у Східній Азії зумовлена політикою КНДР, яка проводить випробування ядерної зброї та перебуває у

          політичній конфронтації з країнами регіону та США.

             Площа Азіїї  -  44,4 млн. кв. км.

            Кількість населення   3, 95 млрд. осіб – 60,7 % світу.

 

 

  1. Склад регіону. Різноманітність країн.

     48 держав ( без Росії )

  • 47 суверенних держав;

  • 1 залежна територія

Палестинські території ( окуповані Ізраїлем ).

Субрегіони Азії ( без Росії ):

    = Південна Азія;

   = Південно-Західна Азія;

    = Центральна Азія;

    = Південно-Східна Азія;

    = Східна Азія.

 

ЗАВДАННЯ ТА ЗАПИТАННЯ:

  1. Опрацювати ( вивчити) даний конспект уроку.

  2. Опрацюйте географічні атласи, нанесіть на контурні карти субрегіони , країни  Азії та їх столиці.

  3. За допомогою карти вивчіть назви країн Азії  та їх столиці.

  4. Дайте коротку характеристику про частину світу  Азія.

  5. Назвіть країни, які розташовані на території Азії.

 

Українська мова, 06.04.20р

Тема. Паралельні закінчення іменників знахідного відмінка (назв побутових предметів (узяв олівець – узяв олівця, написав лист – написав листа)

Теоретичний матеріал:

Матеріал на ст..194 (підручник  10_ukrmova_g_2018 Підручник.pdf)

Знахідний відмінок (Кого?), Що?)

У знахідному відмінку однини деякі іменники, переважно назви побутових предметів, мають паралельні закінчення: нульове та -а (я).

Наприклад: узяв олівець - узяв олівця; написав лист - написав листа; узяв ніж - узяв ножа.

УЗЯВ (що?) ОЛІВЕЦЬ чи УЗЯВ (ЩО?) ОЛІВЦЯ, НАПИСАВ (ЩО?) ЛИСТ чи НАПИСАВ (ЩО?) ЛИСТА.

Вправи на закріплення вивченого матеріалу:

Спишіть речення, уживаючи виділені слова з паралельним закінченням, поставити питання Зн.в.

Наприклад: Стелиться (ЩО?) туман; електронний (ЩО?) лист/ електронного (ЩО?) листа.

1. Ой у зеленому гаю стелиться сивий туман (Нар. творчість). 2. Усе життя крилами махає, а злетіти не може (Загадка). 3. Оксана надіслала подрузі електронний лист і прикріпила фотографії. 4. Бригадир зробив плуг для мотоблока своїми руками. 5. Під час їзди на коні вершник виконує гімнастичні та акробатичні трюки. 6. Грошима треба управляти, а не служити їм. 7. Учитель допоміг Сергію створити презентацію новим способом.

 

Домашня робота:

Вправа 382 (І та ІІ абзац)

 

11 клас Історія України

Тема. Культурне й релігійне життя на західноукраїнських теренах в умовах іноземного панування

І. Вивчення нового матеріалу

Після першої світової війни в міру того як на місці нещодавно могутніх імперій поставали національні держави, у Східній Європі формувався новий політичний порядок. Хоча принцип самовизначення націй дістав загальне визнання, він однак, застосовувався не завжди, внаслідок чого не всі народи здобули державність.

Ті ж, що здобули її, мали великі та неспокійні національні меншості. Відтак у міжвоєнний період національне питання лишалося нерозв"язаним; із зростанням напруженості між панівними націями та утисненими меншинами воно ставало вибухонебезпечним. А соціально-економічні проблеми, що терзали цей регіон іще з часів імперії, лише поглиблювали гостроту ситуації.

Близько 7 млн. українців, в основному колишніх підданних габсбурзької монархії, виявилися єдиною великою нацією, що тоді не завоювала незалежності. Більшість українців уходили до складу Польщі, решта жила в Румунії та Чехословаччині. Ставши скрізь і особливо в Польщі та Румунії, об"єктом дискримінаційноїполітики, західні українці були пройняті майже нав"язливим прагненням до самоврядування, що, на їхню думку, вирішило б їхні політичні, соціально-економічні та культурні проблеми. Ці сподівання наштовхувалися на асиміляційну політику держав, у яких вони проживали, й тому в житті західних українців протягом усього міжвоєнного періоду панувала національна конфронтація.

ЗАХІДНА УКРАЇНА ПІД ВЛАДОЮ ПОЛЬЩІ

За Ризьким миром (березень 1921 року), між радянськими республиками і Польщею  Західна Волинь, Полісся, Холмщина і Підляшшя увійшли до складу польської держави. А 14 березня 1923 року  Рада послів великих держав визнала Східну Галичину частиною Польської Республики.

УКРАЇНЦІ ПІД ВЛАДОЮ РУМУНІЇ

У 1918 році скориставшись розпадом Російської та Австро-Угорської імперій, Румунія окупувала українські земля: Ізмаїльський, Акерманський і Хотинський повіти Бассарабії, Північну Буковину і частину Мармарощини - Сигітщину в Закарпатті. Режим, що його встановила Румунія на окупованих українських територіях, був ще жорстокішим, ніж у Західній Україні. 

УКРАЇНЦІ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ

У 20-30-х роках Чехословаччина залишалася єдиною послідовно демократичною державою Центральної Європи. Тому ставлення до українського населення на її території було кращим ніж у Польщі та Румунії.

Закарпаття в чехословацькій державі було окремим адміністративним краєм, що офіційно називався Підкапатською Руссю, а з 1928 року - Підкапатським краєм. Це був найвідсталіший регіон країни, і чеська влада докладала певних зусиль, аби піднести рівень життя місцевого населення. За аграрною реформою 20-х років українські селяни отримали додаткові наділи з колишніх маєтків угорських поміщиків. Однак капіталовкладення в економіку регіону були надто малі, щоб піднести її низький рівень.

ІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф 28 - 29

Посилання на підручник:

https://pidruchnyk.com.ua/1228-istoriya-ukrainy-10-klas-vlasov-kulchyckyy.html

 

Українська література, 06.04.20р.

Тема. Драма-феєрія «Лісова пісня». Фольклорно-міфологічна основа. Природа і людина у творі.

Теоретичний матеріал:

Драма –феєрія - п’єса  з казково-фантастичним сюжетом і персонажами.

За жанром «Лісова пісня» - це драматична поема. Це жанр, що поєднує прикмети драматургії і поезії, це віршована п’єса.

Особливі ознаки драматичної поеми:

- в основі її переважно психологічний конфлікт, конфлікт ідей та поглядів;

- тяжіння до філософської узагальненості, символіки, міфологічності;

- ідейний зміст твору, завершення тієї або іншої сцени, розгортання певної думки часто підсумовується афоризмом;

- присутні ліричність, емоційність, навіяні посвятами, поетичними прологами.

 

    Леся Українка написала цю драму за 10-12 днів. Після лікування в Єгипті, Леся поїхала до Києва, а потім до чоловіка. Там вона почала писати «Лісову пісню», а 25 липня датується чорновий варіант твору. В листі до своєї сестри вона написала, що п’єса у неї «лилася музикою», дуже легко, але після неї вона була хвора і досить довго не могла прийти до пам’яті.  Спогади про дитинство,  розповіді про міфічних істот, які не могли залишити пам'ять її, саме образ Мавки, які Леся виношувала роками, її виховання на фольклорі, як англієць на Біблії, примусили письменницю створити цей геніальний шедевр.

- У "Лісовій пісні" виступають два світи: світ природи з її фантастичними істотами і реальний світ з постаттями людей.

- Основний конфлікт підпорядкований головній ідеї - боротьбі за гармонійне вільне життя, за високу мрію, за вірність і красу, боротьбі проти сірості й буденщини, проти обмеженості й бездуховності.

  -  Сюжет твору- історія кохання Мавки та Лукаша. У першій дії починається конфлікт людини з природою. У ліс приходять люди. Лісові сили їм сприяють, а водяні намагаються шкодити. Ця «весняна» дія є дією зародження і цвітіння кохання «лісової царівни» Мавки і сільського хлопця Лукаша.

- Розв'язка «Лісової пісні» оптимістична — прекрасне не вмирає: воно є символом вічності.

Головні та другорядні герої:

Той, що греблі рве (міфологічна істота , має вигляд розхристаного  хлопця з розкуйовдженим волоссям), Потерчата (загублені діти, які не мають доступу в  царство вічного  спокою, Русалки (духи померлих дівчат), Водяник  (водяний цар), Лісовик (дух лісу, дикий чоловік), Мавка (казкова постать, витвір народної фантазії), Перелесник (літаючий дух, який заманює жінок і дівчат), Куць (істота, вкрита чорною шерстю), Дух (безтілесна «нематеріальна» сила), Чорт, Злидні (нещастя), Мара (міфічна богиня зла, хвороб і смерті), Вовкулака (в українській міфології це людина-перевертень, перевтілюватися у вовка).

https://naurok.com.ua/prezentaciya-folklorno-mifologichna-osnova-syuzhetu-drami-feeri-lisova-pisnya-lesi-ukra-nki-46961.html

Складання паспорта твору

Жанр: драма-феєрія

Тема: зображення світу людини і світу природи в їх гармонійних та суперечливих взаєминах.

Ідея: утвердження думки, що мрію вбити неможливо, адже людина завжди буде прагнути до неї та до досконалості. „Ніяка туга краси перемогти не повинна”.

Конфлікт: боротьба між світлою і високою мрією (мистецтво, кохання - Мавка) та буденним життям людини (мати, Лукаш, Килина).

Місце дії: старезний ліс на Волині.

Час дії: дія розпочинається напровесні.

Проблематика:

□ Людина і природа.

□ Батьки і діти.

□ Кохання і зрада.

□ Висока мрія і буденне життя.

 

Домашнє завдання:

https://www.ukrlib.com.ua/styslo/printit.php?tid=3769&page=2

Опрацювати теоретичний матеріал та читати драму-феєрію за онлайн-посиланням.