Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

понеділок 13.04

13.04.20 р.

Українська мова

Тема. Тренувальні вправи «Розділові знаки між частинами 

          складносурядного речення».

 

Вправа 121(підручник 9 клас, автор Заболотний В.В.)

http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/9_klas_ukrajinska_mova_zabolotnij_2017.pdf 

Домашнє завдання

Вправа 122 (підручник 9 клас, автор Заболотний В.В.)

http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/9_klas_ukrajinska_mova_zabolotnij_2017.pdf

Виконане завдання надіслати на Viber

 

Конспект уроку

З біології

9-Б клас

13.04.2020 рік

Тема. Взаємодія регуляторних систем організму.

 

Як ви можете пояснити ,що таке орган?

   Орган – це частина тіла, яка має певну форму і будову, займає певне положення, виконує одну або декілька фізіологічних функцій

Органи спеціалізуються на виконанні певних функцій, потрібних для забезпечення життєдіяльності організму.

Наприклад: 

серце виконує функцію насоса, (перекачує в організмі кров);

нирки – функцію виділення з організму кінцевих продуктів обміну речовин;

печінка бере участь у процесах травлення, обміну речовин, знешкодженні токсичних сполук тощо.

Як класифікують органи ?

                                               Органи

Зовнішні                                                                Внутрішні  (містяться в порожнинах тіла)                                   

шкіра;                                                                       мозок;

волосся;                                                                    серце;

вуха;                                                                          печінка;                        

нігті;                                                                          судини

очі.

    Для того ,щоб наш організм працював злагоджено органи об'єднують у системи . Вчені виділяють 2 основні системи : фізіологічну та регуляторну . Що ж це за системи ?

     Фізіологічні системи це  - функціональне об’єднання органів, що виконують в організмі спільні функції.

1.Система покривів тіла-захищає організм від шкідливих зовнішніх впливів;

забезпечує контакти з навколишнім середовищем (шкіра та слизові оболонки)

2. Опорно-рухова система-тіло підтримується в певному положенні

здійснюються різноманітні рухи та пересування в просторі (ходьба, біг, стрибки).( скелет і м’язи)

3. Травна система надходження,механічна та хімічна обробки їжі, всмоктування поживних речовин у кров і лімфу, виведення назовні неперетравлених решток Ротова порожнина→

стравохід→шлунок→дванадцятипала кишка→тонкий кишечник→ товстий кишечник→ пряма кишка

4. Дихальна система -газообмін (окиснюються органічні речовини і вивільняється енергія, потрібна для забезпечення процесів життєдіяльності) гортань→трахеї→ бронхи→ легені

5. Видільна система -видаляють кінцеві продукти обміну речовин, непотрібні або шкідливі для організму (Нирки)

6. Серцево-судинна (кровоносна) і лімфатична системи -транспорт по організму поживні речовини, продукти обміну, кисень і вуглекислий газ, біологічно активні сполуки,

беруть участь у захисних реакціях організму.

7. Нервова система-сприйняття впливів зовнішнього і зміна внутрішнього середовища,

аналіз цієї інформації і відповідно зміна діяльності органів або систем органів;

забезпечення нормальної діяльності організму, його функціональної єдності.(центральна і периферична нервова система)

8. Сенсорні системи- сприймають, аналізують і переробляють інформацію про зміни навколишнього середовища та внутрішнього стану організму забезпечують зв’язок організму із зовнішнім середовищем.

- зорова,

- слухова,

- смакова,

- нюхова,

- дотикова,

- рівноваги

9. Ендокринна система - гормони беруть участь у регуляції усіх функцій організму, у координації діяльності окремих органів і організму в цілому. (складається із залоз кожна з яких виробляє і виділяє в кров особливі біологічно активні речовини – гормони)

10. Імунна система - реагує на надходження чужорідних для організму хімічних речовин і живих організмів, серед яких є й хвороботворні.

Потрапляння їх в організм запускає захисні реакції, у результаті яких чужорідні організми чи речовини розпізнаються та знешкоджуються специфічними білками або певними клітинами.

11.Статева система розмноження людини.

Що ж входить до регуляторної системи ?

   В організмі людини діяльність окремих органів і фізіологічних систем і процесів постійно регулюється.

   Зокрема, за потреби їхня діяльність посилюється або послаблюється; узгоджується дія органів з різних фізіологічних систем.

   Це забезпечують регуляторні системи, насамперед – нервова та ендокринна. Діяльність регуляторних систем спрямована на підтримання необхідної умови функціонування будь-якого організму – гомеостазу.

    Регуляція – здатність живих істот підтримувати перебіг певних фізіологічних процесів і діяльності цілісного організму залежно від умов зовнішнього та внутрішнього середовища.

   Гомеостаз – відносна сталість складу та властивостей внутрішнього середовища організму.

   Оскільки сталість внутрішнього середовища може порушуватися, певні динамічні процеси безперервно відновлюють гомеостаз.

Як же проходять нервові  імпульси ?

    Сукупність структур нервової системи, які беруть участь у здійсненні рефлексу, називають рефлекторною дугою. До її складу входять: рецептор, який сприймає подразнення; чутливе нервове волокно, по якому збудження передається до центральної частини нервової системи; нервовий центр, де відбувається аналіз отриманої інформації; рухове нервове волокно, по якому нервові імпульси надходять до відповідних робочих органів, що виконують відповідну функцію.

    Найпростіша (двонейронна) рефлекторна дуга складається з двох нейронів - чутливого і рухового. Завдяки відросткам нейронів рефлекторні дуги мають різноманітні зв’язки з різними відділами нервової системи.

   Рефлекторна дуга - це шлях, який проходять нервові імпульси під час здійснення рефлексу.

   Нервова регуляція, на відміну від гуморальної, відбувається швидко (за частки секунди), короткочасно й точно адресована певному органу. Нервова система тісно взаємодіє з ендокринною і складає з нею єдину функціональну систему нейрогуморальної регуляції функцій.

    Нейрогуморальна регуляція - одна з форм регуляції в організмі людини і тварин, за якої нервові імпульси та біологічно активні речовини (як-от гормони), що переносяться кров’ю та лімфою, беруть спільну участь у єдиному регуляторному процесі.

 

Що таке фізіологічна система ?

Що входить в фізіологічну систему?

Що входить в регуляторну систему ?

Що таке рефлекторна дуга ?

Розкажіть про нейрогуморальну регуляцію?

9 – Б клас Історія України

Тема. Адміністративно - територіальний устрій та регіональний поділ Австрійської імперії. Політика австрійського уряду щодо українців. Національне та соціальне становище українського населення. Зміни в побуті, стилі та традиціях життя міста та села.

І. Вивчення нового матеріалу

Переглянути відео урок перейшовши за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=oUOPeUdCkKg

ІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати 7 параграф

Посилання на підручник:

https://pidruchnyk.com.ua/1008-istoriya-ukrainy-sorochinska-9-klas.html

 2. Скласти хронологічну таблицю подій

 

9Б                                                 АНГЛІЙСЬКА МОВА

Тема: Ми у лондоні.

https://www.youtube.com/watch?v=45ETZ1xvHS0

1. Into which parts is London divided?
 2. When was London founded?
 3. Do you know any places of interest in London?
 4. All London's history is told by its streets, isn't it?
 5. What is the heart of the City?

http://www.learnenglishbest.com/london-is-the-capital-great-britain.html 

Ознайомитись з відео, прочитати текст та дати відповіді на питання.

Виконане Д.З. відправляйте на: Naik0n347@gmail.com або +380971864759(viber, whatsapp, telegram)

Ритміка  9б  клас 13.04

Індивідуальна та колективна імпровізація

  1. Розминка. https://www.youtube.com/watch?v=49YaIr0hPZo

  2. Артикуляційні  вправи https://www.youtube.com/watch?v=xDhaDKgb5so

  3. Дихальні  вправи https://www.youtube.com/watch?v=grQW5OvwARw

  4. Мовно-ритмічна  вправа  «Склади слова у кошик» https://www.youtube.com/watch?v=9pJd6gP86bI

  5. Імпровізація.  (учень намагається сам створювати музику, давати їй характеристику (весела, сумна, швидка, повільна). Вміє поєднувати музичний супровід із рухами тіла, рухається відповідно до мелодики, що йому  подобається)