Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

понеділок 16.03

16. 03                                   6-Б клас, математика

Тема. Властивості додавання

Приклад. Обчислити суму:

 

Домашнє завдання. 1. Відповідати на запитання.

                                  2. Виконати вправи 1062, 1065 на с. 196

Українська мова,  16.03.20р.

Тема: узагальнюючий урок з теми «Іменник».

Тренувальні вправи:

 1. А зараз вам пропонується вибірковий диктант. Із прослуханих прислів’їв ви записуєте лише іменники спільного роду.

 

Соня та ледацюга – рідні брати. Базіка наговорить – і в трубу не збереш. Гуляка нагуляв: ні чобіт, ні халяв. Білоручки – дармоїди та недоучки.

 

 1. Запишіть подані словосполучення, узгодивши іменники з прикметниками у роді, числі та відмінку. Порівняйте рід цих іменників у російській та українській мові.
 • Нестерпн.. біль (... р.)
 • Далек.. путь  (.... р.)
 • Західн..Сибір (... р.)
 • Гірк.. полин (... р.)
 • Широк..степ (... р.)
 • Десятков..дріб (... р.)
 • Зл.. собака (... р.)
 • Чорн.. фортепіано  (... р.)
 • Кмітлив.. шимпанзе  (... р.)
 • Гарн.. меню  (... р.)

 

 1. Запишіть назви  продуктів, які вживаються лише в однині.

Зошит, мед, сало, золото, сукно, яблуко, пшоно, вермішель, огірок, гарбуз, цукор, борошно, цвях, молоко.

 

 1. А зараз запишемо назви продовольчих продуктів, які вживаються лише у множині.

Макарони, окуляри, дріжджі, олівці, штани, ножиці, підручники, сани, терези, хитрощі, гордощі, граблі, джунглі, гуслі.

 

 1. Треба записати іменники першої та другої відмін у 3 колонки:
 1. тверда, 2. мішана, 3. м¢яка.

Мураха, ясен, груша, горище, ідея, вишня, вдача, стихія, життя, дівчина, знання, морж, острівець, змішувач, сміх, стілець, діжа, лихо, квітень, озеленювач, надія.

 

 

 1. Виписати з тексту виділені іменники, визначити рід, число, відмінок та відміну іменників.

«Харківщина – промислова область».

На території нашого краю є родовища кам’яного вугілля, газу, нафти, залізних руд, кам’яної солі, гіпсу, крейди,пісків, гравію, глини.

Провідною галуззю нашого краю є  машинобудування. На заводах і фабриках міста Харкова виробляють літаки, трактори, верстати, обладнання для шахт, електронне устаткування, а також велосипеди, ліки, косметику, макаронну і кондитерську продукцію.

 

 1. Словниковий диктант, у якому учень має вказати правильну літеру.

 

..спенський собор (висота дзвіниці 89 метрів), ..окровський ..обор (найстаріша кам яна споруда Харкова), ..лаговіщенський собор (головний собор, який називається кафедральним), ..айдан ..вободи (найбільший майдан Європи ), …ад ім. ..……евченка (улюблене місце відпочинку харків ян), ..арківський театр опери та балету ім. М. ..исенка (подібний театр є тільки у Парижі), вулиця ..умська (головна  вулиця Харкова), площа ..онституції, Дзеркальний ..трумінь(найулюбленіша серед харків ян архітектурна споруда), ..ам’ятник Т.Г.Шевченку (найкращий і найбільший у світі пам ятник поету), ..удинок ..ержпрома (перший в Україні багатоповерховий будинок зі скла та бетону), ..арківський ..ніверситет ім. В.Н.Каразіна (Василь Назарович, центр науки Харкова), БК ім. Ілліча,..овтневий район, ..арківський зоопарк(один з найбільших в Європі).

 

Домашнє завдання:

Підготуватися до к/р

 1. Розділ мовознавства, що вивчає частини мови, називається...

А) Лексикологією;

Б) Морфологією;

В)Фразиологією.

2. Іменником називається самостійна частина мови, що...

А) Вказує на предмет, відповідає на питання хто?, що?,  який?, чий?

Б) Називає предмет, відповідає на питання  хто? , що?,   належить до певного роду, змінюється за числами і відмінками;

В) Називає предмет, відповідає на питання що? , змінюється за родами, числами, відмінками.

3. Пишуться і беруться в лапки іменники, що є власними назвами

А) книжок, газет, журналів,заводів тощо;

Б) країн, міст, вулиць, морів, океанів;

В)озер, річок, океанів.

4. Пишуться з великої букви, але в лапки не беруться….

а) назви вистав, магазинів,готелів;

б) прізвища, імена по батькові людей, клички тварин,географічні назви;

в) назви наукових праць, назви прозових,поетичних, драматичних творів.

5.Кличний відмінок називає

а) особу або предмет, на яку спрямовано дію;

б) місце або час дії;

в) особу, до якої звертається мовець.

6.У реченні іменник може виступати…

а) тільки підметом;

б) тільки присудком;

в) підметом, присудком, будь-яким членом речення

7.Суфікс –ив- пишемо в іменниках, які означають…

А) матеріали і продукти праці;

б) осіб жіночої статі;

в) сировину, напівфабрикати продуктів харчування.

8.НЕ з іменниками пишеться разом, якщо…

а) НЕ є часткою і лише заперечує те, що названо іменником;

б) між НЕ та іменником можна вставити слово;

в) ддодаванням НЕ до іменника утворюється іменник-антонім.

9.В іменниках з абстрактним значенням  пишемо суфікс –інн- , якщо…

а) наголос падає на префікс;

б) наголос падає на суфікс;

в) наголос падає на корінь.

10. Суфікс –ович- у чоловічих іменах по бать кові вживається після…

А) м яких приголосних;

Б) твердих приголосних;

В) будь-якого твердого чи м якого приголосного.

11. Суфікс –ївна- ужіночих іменах по батькові вживається, якщо твірне слово закінчується на…

А) й  ;

Б) твердий приголосний;

В) м який приголосний.

 

Topic: Geographical position of Ukraine

 

3. Phonetic drill.

T: Speaking about Ukraine we should remember that it’s our home. So, what proverbs do you know about our Motherland as our home?

││ There is no place like home. (Motherland, northern southern)

││ He, who loves not his land, can love nothing. ( thin, thick, everything, anthem)

Well done. You’ve got your points.

Quiz

 1. The capital of Ukraine is (Sumy / Kyiv)

 2. My native town is ( Kyiv / Sumy)

 3. The national colours are (black and red / blue and yellow)

 4. The population of Ukraine is ( 48 mln / 84 mln) people

 5. The currency of Ukraine is ( dollar / hryvnia)

 6. Ukraine is a part of ( Europe / Asia)

 

 1. The main part

2) Writing.

T: Fill in the gaps with the English equivalents.

 1. Ukraine (простягається)……………… for many hundreds of kilometers.

 2. The (жителі)……..of our country have to protect its freedom.

 3. In Ukraine you can see (різноманітність)………………. оf flora and fauna.

 4. People of different nationalities (населяють)……………. оur country.

 5. There is a (гірська)……………….. territory in the west of Ukraine.

 6. The (населення)………………. оf Ukraine is called Ukrainian nation.

 

6. Reading – Ex.9, p.48

    1) Pre-Reading Activity.

T: To be a real patriot, it’s not enough just say that you love your country. You have to do something to prove your love and to be proud of it. First of all, you need to know some main facts about its geographical position and climate.

But before reading, let’s work with a map and have the next round “Geographical Race”. I need 2 contestants. You task is to show on the map the country, the river or sea which pupils will ask you to show. Use the geographical names from Ex. 6 on p. 47. Who is the first will get a point.

2) Reading.

T: Read and find the geographical mistake in the text.    (Czech Republic) 

T: Now read again the text to find the answers to the questions under the text.

 

 

Grammar ground.

 1. Revision of Passive Voice.

T: In this text Passive Voice is used. Let’s revise some rules.

 • How many Voices are there in the English language?

 • What are they?

 • What does predicate show in Active / Passive Voice?

 • How is Passive Voice formed?

 • Find the sentence with Passive Voice in the text.

 1. Practice of Passive Voice.

T: Now, make up sentences using a table in Ex. 14, p.51

 

 

12. Чоловічі імена по батькові, утворені від Ілля, Кузьма, матимуть суфікси…

А)  -ович, -йович;

Б) –йович, -ьович;

В)-іч, -ич.