Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

понеділок 16.03

9а, укр.мова                               Дата 16.03

Тема. Відокремлені обставини. Розділові знаки при них.

 

Основний зміст уроку

Пригадай!

1.Які члени речення називаються відокремленими?

2.З якою метою вживають відокремлення?

3.Які члени речення відокремлюються?

4.Як вони виділяються на письмі та в усному мовленні?

5.За яких умов відокремлюються другорядні члени речення?

Теоретичний матеріал до уроку

Відокремлені обставини виділяються у вимові інтонацією, а на письмі — комами. Вони, як правило, пояснюють дієслово-присудок і можуть стояти в різних позиціях по відношенню до нього. За будовою відокремлені обставини бувають поширені та непоширені.

Відокремлюються: 1) поширені обставини, виражені дієприслівниковим зворотом у будь-якій позиції по відношенню до означуваного дієслова-присудка (При в’їзді в село вершників уже чекали, юрмлячись край доріжки, босоногі діти); 2) обставини, виражені іменниками зі словами незважаючи на, починаючи з, кінчаючи (Сікач, незважаючи на свою чималу вагу й короткі ноги, дуже прудко бігає (Остап Вишня)); 3) непоширені обставини, виражені одиничними дієприслівниками (Мружачись, Софія взяла зі стола маленький срібний дзвоник).

За бажанням автора можуть відокремлюватись обставини, що починаються словами всупереч, наперекір, на зло, попри, залежно від, відповідно до, подібно до, у зв’язку з, завдяки, внаслідок, на випадок, за браком, за відсутністю, на відміну від, особливо (Наперекір огню і смерті, полки незборені і вперті боям виходили навстріч (М. Упеник)).

Не відокремлюються інтонацією й на письмі одиничні дієприслівники, що виступають у ролі обставин способу дії, які позначають фізичний чи психічний стан або положення в просторі. Такі дієприслівники стоять після дієслова-присудка, до якого відносяться, і набувають значення прислівника (Вона сиділа замислившись (Ю. Яновський)).

Закріплення матеріалу

Завдання 1. Запишіть речення. Виділіть відокремлені обставини. Поясніть вживання коми в реченнях з однорідними членами й відокремленими обставинами.

 

1.     Майстер зрізав очеретини вирівнював і ладнав їх не відчуваючи ні втоми ні вогкості ні палких укусів комарів.

   2.     З дитинства всупереч схоластичній науці дяків Тарас прилучаючись до всього народного всотуючи в кожну жилку дух героїчності, незборності й високої поетичності своїх мужніх і талановитих пращурів осмислено дозбирував дорогоцінні зерна національної духовності.

   3.     Тужливо подивившись у небо лелека від криниці повертається назад у бічну вулицю.

   4.    Стомившись від напливу вражень Шептало спинився нашорошив вуха і сторожко скосив очі.

Завдання 2. Пунктуаційний практикум

Запишіть текст, розставляючи потрібні розділові знаки. Знайдіть відокремлені обставини.

   1.     Давно-давно колись в одному з наших наддніпрянських сіл жила дівчина на ім’я Марійка.

   2.     Багато хлопців сохли за нею намагаючись привернути її увагу.

   3.     Якось пішла Марійка до Дніпра сіла в батьків човен та й попливла на Хортицю.

   4.     Перепливла зійшла на берег острова й почала рвати квіти на вінок.

   5.     Аж раптом відчула, що на неї дивиться молодий рибалка.

Підсумок

1.Відокремлюються обставини?

2.Фразеологізм у складі дієприслівникового звороту відокремлюється?

3.Відокремлені обставини виділяють у вимові?

4.Чи можна вважати дієприслівниковий зворот відокремленою обставиною?

5.Якщо одиничний дієприслівник стоїть після дієслова-присудка,то відокремлюється?

Домашнє завдання

 1. Вивчити теоретичний матеріал.
 2. Виконати завдання . Запишіть текст, розставляючи потрібні розділові знаки. Знайдіть відокремлені обставини.
 1. Марійка стояла випустивши квіти з рук і чекала.
 2. Може хоч слово скаже чарівний незнайомець …
 3. Але він мовчав.
 4. А по якійсь хвилині підійшов до неї нагнувся підняв упущені квіти й усміхаючись віддав їх дівчині.
 5. І ніжно-ніжно подивися на неї знову промовчавши.
 6. Отак вони того разу й розійшлися не сказавши одне одному жодного слова.
 7. Аж згодом Марійка пливучи на Хортицю до свого милого задумалася засумувала й не помітила, що бистрина несе її човна на скелі, між якими вирувала й пінилася вода …

 

 

Хімія. 9-а клас 16.03

Тема. Будова молекули води, поняття  про водневий зв'язок.

 1. Будова молекули води

Н2О  - молекулярна формула

 

             

 • електронна формула

Між  атомами  Оксигену  та  Гідрогену  наявні  ковалентні  полярні  звязки. Атом Оксигену як більш електронегативний відтягує на себе електронну густину. У молекулі утворюється диполь. На атомі Оксигену зосереджується частково негативний заряд, а на атомах гідрогену — частково позитивний.

Молекула води має кутову будову, кут між атомними орбіталями складає 104,5°. Кут більший від прямого (р-орбіталі розміщені під прямим кутом по відношенню один до одного) внаслідок взаємного відштовхування однойменно заряджених атомів гідрогену.

Хімічне  моделювання «Будова молекули  води». За допомогою  сірників  і  кольорового  пластиліну  змоделюй  молекулу  води.

 1. Водневий зв’язок

Водневий зв’язок – хімічний зв’язок, що виникає між атомами Гідрогену і атомами сильно електронегативних елементів (F, O, N)

Між молекулами відбувається взаємодія: частково позитивно заряджений атом гідрогену однієї молекули внаслідок електростатичної взаємодії протилежних зарядів притягує до себе частково негативно заряджений атом Оксигену іншої молекули. Утворюється водневий зв’язок, який обумовлює те, що відстань між молекулами води зменшується і для його розриву необхідна додаткова енергія. Водневий зв’язок у 10 разів слабший за ковалентний, його зображують крапками.

За теоретичними розрахунками вчених, температура кипіння води має бути 78 °С, а насправді вода кипить за 100 °С. Додаткова енергія витрачається на розрив водневих зв’язків, чим і пояснюються аномально високі температури кипіння води.

Хімічне  моделювання «Водневий  зв’язок»

 

Завдання: 

 1. Який склад молекули води?
 2.  До якого типу належать зв’язки О-Н у молекулі води?
 3. Що таке диполь?
 4. Що є причиною аномально високих температур кипіння та плавлення води?
 5. Як  позначають  водневий зв'язок?

 

 

9-А клас, інформатика           16.03

 

Тема. Алгоритм розв’язування компетентністних задач

Під час розв'язування задач, незалежно від їх складності та предметних галузей застосування, слід дотримувати такого алгоритму:

1. Виконати змістовний аналіз формулювання задачі (виділення умови, даних, потрібних для розв'язування задачі, кінцевих результатів).

2. Знайти необхідні відомості.

3. Побудувати інформаційну модель.

4. Вибрати засоби опрацювання даних.

5. Опрацювати дані.

6. Подати результати розв'язування задачі.

Розглянемо таку задачу.

У маленької мешканки Теребовлі день народження: їй виповнюється 6 років. Вона хоче запросити друзів (разом із сестрою до 10 осіб) на свято до ресторану, що (крім іншого) спеціалізується на дитячих святах. Вона звернулася до тебе по допомогу. Потрібно:

• створити запрошення на свято;

скласти меню;

• обчислити вартість проведення свята.

Вказівки до виконання

1. Вказати, з допомогою яких програм ви можете створити запрошення на свято.

2. Які дані необхідно знати для створення запрошення на свято?

3. Створити запрошення в середовищі графічного редактора:

• визначити перелік необхідних інструментів;

• подати план створення зображення;

• визначитись з текстом на запрошенні.

4. Обрати меню з урахуванням віку дітей.

5. Обґрунтувати, чому саме таке меню обрано.

6. Створити електронну таблицю, у якій на одному аркуші:

• подати дитяче меню з цінами страв;

• обчислити загальну суму витрат на 10 дітей та 2 дорослих батьків;

• обчислити загальну суму витрат на організацію свята.

7. Створити відповідну діаграму для візуалізації результатів.

8. Проаналізувати результати виконаної роботи.

9. Створити підсумковий документ у середовищі текстового редактора, у якому описати:

• план створення запрошення;

• які інструменти було використано під час виконання завдання;

• результати своїх розрахунків таблицею;

• результати розрахунків діаграмою;

• результати виконаної роботи.

Домашнє завдання

Створити підсумковий документ у текстовому редакторі.

 

Основи здоровя . 9-А клас

 

Тема. Соціальна компетентність. Стосунки та рівні спілкування.

 

Коли люди знайомляться, спілкуються, разом живуть, навчаються або працюють, між ними виникають стосунки. Іншими словами, стосунки – це зв’язок між людьми, які добре знають одне одного.

Деякі стосунки формуються за нашим бажанням, інші – незалежно від того, хочемо ми цього, чи ні.

Якщо між людьми склалися здорові стосунки, вони відчувають потребу у спілкуванні і сумують, коли змушені розставатися. Здорові стосунки ґрунтуються на взаємній повазі, довірі, турботі й чесності.

Для нездорових стосунків характерні підозрілість, егоїзм, бажання контролювати і підкоряти.

Якщо ранжувати стосунки від «шапкового знайомства» до найбільш довірливих стосунків, то можна розподілити людей, що входять з нами в контакт, на три категорії – знайомі, друзі і близькі люди.

Знайомі – це люди, яких ми знаємо по імені та при нагоді можемо поговорити. Це, наприклад, сусід, однокласник або колега по роботі. Такі стосунки зазвичай складаються самі по собі і носять поверхневий характер.

Друзі – це люди, з якими ми добровільно встановлюємо тісний особистий контакт. Бажаючи подружитися, люди можуть вийти за рамки формальних стосунків, щоб краще пізнати один одного. Якщо вони відчують, що їм приємно спілкуватися, вони можуть стати друзями.

Близькі – це люди, з якими у нас встановилися найбільш довірливі стосунки. Стосунки з близькими людьми відрізняються найбільшою ступенем відданості і відкритості. Близькі люди проводять разом багато часу, довіряють один одному найпотаємніші таємниці і вважають такі стосунки особливими.

В любих стосунках люди мають розуміти один одного, тобто мати навички ефективного спілкування.

 

 • Які є навички ефективного спілкування?

 1. Уміння говорити.

 2. Уміння слухати.

 3. Уміння використовувати невербальні сигнали.

 4. Уміння уникати непорозумінь.

 

                          Інструктивна картка

Перший рівень                     Людина ділиться інформацією, але не коментує її.             

                                     Спілкування формальне.

Другий рівень                       Людям комфортно разом, вони довіряють один       

                                                одному.

Третій рівень                          Рівень знайомства

Четвертий рівень                   Обмін не тільки думками, а й почуттями.

П’ятий рівень                          Діляться думками, дізнаються про смаки та

                                                  погляди, як ставляться до одних і тих самих

                                                  подій.

 

 

Принципи формування здорових стосунків описує формула трьох «К»

Здорові стосунки = Кооперація + Комунікація + Компроміс

 

Кооперація — означає діяти як одна команда, використовувати синергію для досягнення спільної мети.

Комунікація — означає бути відкритим до спілкування, не замикатися в собі, завжди обговорювати з близькими те, що вас хвилює.

Компроміс — означає необхідність розв’язувати проблеми у стосунках шляхом взаємних поступок.

 

Домашнє завдання. с.114-116

 

 

 

Основи здоровя . 9-А клас

 

Тема. Соціальна компетентність. Стосунки та рівні спілкування.

 

Коли люди знайомляться, спілкуються, разом живуть, навчаються або працюють, між ними виникають стосунки. Іншими словами, стосунки – це зв’язок між людьми, які добре знають одне одного.

Деякі стосунки формуються за нашим бажанням, інші – незалежно від того, хочемо ми цього, чи ні.

Якщо між людьми склалися здорові стосунки, вони відчувають потребу у спілкуванні і сумують, коли змушені розставатися. Здорові стосунки ґрунтуються на взаємній повазі, довірі, турботі й чесності.

Для нездорових стосунків характерні підозрілість, егоїзм, бажання контролювати і підкоряти.

Якщо ранжувати стосунки від «шапкового знайомства» до найбільш довірливих стосунків, то можна розподілити людей, що входять з нами в контакт, на три категорії – знайомі, друзі і близькі люди.

Знайомі – це люди, яких ми знаємо по імені та при нагоді можемо поговорити. Це, наприклад, сусід, однокласник або колега по роботі. Такі стосунки зазвичай складаються самі по собі і носять поверхневий характер.

Друзі – це люди, з якими ми добровільно встановлюємо тісний особистий контакт. Бажаючи подружитися, люди можуть вийти за рамки формальних стосунків, щоб краще пізнати один одного. Якщо вони відчують, що їм приємно спілкуватися, вони можуть стати друзями.

Близькі – це люди, з якими у нас встановилися найбільш довірливі стосунки. Стосунки з близькими людьми відрізняються найбільшою ступенем відданості і відкритості. Близькі люди проводять разом багато часу, довіряють один одному найпотаємніші таємниці і вважають такі стосунки особливими.

В любих стосунках люди мають розуміти один одного, тобто мати навички ефективного спілкування.

 

 • Які є навички ефективного спілкування?

 1. Уміння говорити.

 2. Уміння слухати.

 3. Уміння використовувати невербальні сигнали.

 4. Уміння уникати непорозумінь.

Принципи формування здорових стосунків описує формула трьох «К»

Здорові стосунки = Кооперація + Комунікація + Компроміс

 

Кооперація — означає діяти як одна команда, використовувати синергію для досягнення спільної мети.

Комунікація — означає бути відкритим до спілкування, не замикатися в собі, завжди обговорювати з близькими те, що вас хвилює.

Компроміс — означає необхідність розв’язувати проблеми у стосунках шляхом взаємних поступок.

 

Домашнє завдання. с.114-116

 

9-А клас, інформатика           16.03

 

Тема. Алгоритм розв’язування компетентністних задач

Під час розв'язування задач, незалежно від їх складності та предметних галузей застосування, слід дотримувати такого алгоритму:

1. Виконати змістовний аналіз формулювання задачі (виділення умови, даних, потрібних для розв'язування задачі, кінцевих результатів).

2. Знайти необхідні відомості.

3. Побудувати інформаційну модель.

4. Вибрати засоби опрацювання даних.

5. Опрацювати дані.

6. Подати результати розв'язування задачі.

Розглянемо таку задачу.

У маленької мешканки Теребовлі день народження: їй виповнюється 6 років. Вона хоче запросити друзів (разом із сестрою до 10 осіб) на свято до ресторану, що (крім іншого) спеціалізується на дитячих святах. Вона звернулася до тебе по допомогу. Потрібно:

• створити запрошення на свято;

• скласти меню;

• обчислити вартість проведення свята.

Вказівки до виконання

1. Вказати, з допомогою яких програм ви можете створити запрошення на свято.

2. Які дані необхідно знати для створення запрошення на свято?

3. Створити запрошення в середовищі графічного редактора:

• визначити перелік необхідних інструментів;

• подати план створення зображення;

• визначитись з текстом на запрошенні.

4. Обрати меню з урахуванням віку дітей.

5. Обґрунтувати, чому саме таке меню обрано.

6. Створити електронну таблицю, у якій на одному аркуші:

• подати дитяче меню з цінами страв;

• обчислити загальну суму витрат на 10 дітей та 2 дорослих батьків;

• обчислити загальну суму витрат на організацію свята.

7. Створити відповідну діаграму для візуалізації результатів.

8. Проаналізувати результати виконаної роботи.

9. Створити підсумковий документ у середовищі текстового редактора, у якому описати:

• план створення запрошення;

• які інструменти було використано під час виконання завдання;

• результати своїх розрахунків таблицею;

• результати розрахунків діаграмою;

• результати виконаної роботи.

Домашнє завдання

Створити підсумковий документ у текстовому редакторі.