Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Понеділок

Основи  здоров’я 6 клас

. Поведінка в екстремальних ситуаціях

Телефони аварійних служб. Повідомлення для рятувальним службам. Правила  взаємодії з рятувальниками.

  1. Телефони аварійних служб

101 — пожежна частина;

102 — міліція;

103 — Швидка допомога;

104 — газова служба.

  1. Повідомлення рятувальним службам. Правила взаємодії з рятувальниками

  Якщо треба викликати працівників рятувальної служби, слід повідомити:   Важливо не гаяти часу і не соромитися. Від своєчасного надання допомоги залежить життя людей.

Пам’ятай, що:

 

Опрацюйте §30 підручника за посиланням: https://pidruchnyk.com.ua/562-osnovi-zdorovya-6klas-boychenko-2014.html

Пройдіть онлайн-тест за посиланням: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=264792

ГЕОГРАФІЯ

6 – А клас

18. 05. 2020 р.       

ВПЛИВ  ЛЮДИНИ  НА  ПРИРОДУ.

Тема. Зміни складових географічної оболонки людством. Зміни природних комплексів Землі. Забруднення довкілля та його охорона.

 

Вивчення нового матеріалу.

 

1. Як змінюються складові географічної оболонки.

           Людина здавна втручалась в природу і змінювала її окремі компоненти, пристосовуючи до своїх потреб. Адже їй потрібно їсти, пити, одягатися, будувати житло.

         Використовуючи всі багатства природи, людина своєю діяльністю все більше впливає на неї, не завжди думаючи про наслідки, що можуть призвести до негативних змін природних комплексів. Розвиток промисловості, хімізація сільського господарства, використання атомної енергії призводять до зміни газового складу атмосфери, насичення повітря шкідливими речовинами, забруднення водойм нафтопродуктами, відходами промисловості та сільського господарства. Людина створила величезні міста й безліч сіл, вкрила планету мережею залізниць та автомобільних доріг, проникла в надра Землі. Добуває корисні копалини, прокопує безліч тунелів, створює штучні озера — водосховища, знищує лісові масиви, розорює території під сільськогосподарські культури. Створені людиною електростанції, радіо- та телестанції заповнили навколоземний космічний простір різними випромінюваннями. Майже немає території на Землі, яку б не зачепила своєю діяльністю людина.

      Порушуючи своєю діяльністю взаємозв'язки в природних комплексах, змінюючи їх, людина пристосовує природу для своїх потреб, часто не враховуючи шкідливих наслідків для самої себе.

2. Екологічні проблеми людства. Нині в багатьох районах Землі за рахунок викидів отруйних газів і шкідливих речовин змінився склад повітря атмосфери, стали непридатними для життя води річок, озер, зникли величезні площі лісів, багато тварин та рослин. Все це створило проблеми, які людина має розв'язати доки ще не пізно. Загибель середовища, в якому вона живе, призведе до загибелі її самої.  Проблеми, що виникають у зв'язку з втручанням людини в природні процеси і призводять до порушення їх рівноваги, називають екологічними проблемами.

3. Зміни природних комплексів Землі.

Під впливом господарської діяльності людини в процесі виконання нею соціально-економічних функцій з відповідною технологією відбувається зміна природних комплексів і формується антропогенний ландшафт. У такому ландшафті значних змін зазнали мікрорельєф, ґрунти, рослинний і тваринний світ. Характерні елементи антропогенного ландшафту: господарські угіддя, населені пункти, промислові споруди, транспортні магістралі, антропогенні форми рельєфу (канали, терикони тощо). За ступенем змінюваності і характером впливу людини розрізняють ландшафти змінені, порушені й перетворені. У зміненому ландшафті антропогенна діяльність позначилась на окремих компонентах. Ландшафт, що зазнав інтенсивного нераціонального господарського впливу (селі та зсуви,  спричинені діяльністю людини, знищення лісів і розорювання крутих схилів, суцільна забудова тощо), називають порушеним. У перетвореному ландшафті природні компоненти і зв'язки між ними змінено цілеспрямовано, ці зміни науково обґрунтовані системою природоохоронних та інших заходів.

 

  За соціально-економічними функціями розрізняють такі основні види антропогенного ландшафту: міський (формується в процесі створення і функціонування міст), ландшафт сільськогосподарський, лісогосподарський, водогосподарський, промисловий, селитебний та рекреаційний.

 

  Антропогенні зміни рельєфу пов'язані з освоєнням, заселенням і господарським перетворенням території. У зв'язку з інтенсифікацією промисловості і сільського господарства зростає кількість антропогенних форм рельєфу (магістральні та розподільчі канали, кар'єри по видобуванню корисних копалин). Насипними формами рельєфу є терикони, «хвостосховища» металургійних підприємств, відвали ТЕЦ, насипи шосейних доріг і залізниць. Виникають лійки просідання в місцях підземних виробок корисних копалин, зсуви та ін.

 

  Антропогенні зміни клімату мають глобальний і регіональний аспекти. Зміни клімату Землі пов'язані зі зростанням вмісту в атмосфері вуглекислого газу, аерозолів, сульфатів і пилу, із можливим руйнуванням озонового шару, а також забрудненням Світового океану. Регіональні зміни зумовлені трансформацією земної поверхні, що призводить до змін її радіаційного режиму і відповідного клімату. Вирубування чи насадження лісів, розорювання земель, меліорація сільськогосподарських угідь, будівництво різних споруд, створення штучних водосховищ формують нові типи мікроклімату. Значні регіональні зміни клімату відбуваються навколо водосховищ, при будівництві ГЕС, ТЕС і АЕС.

 

  До прямого впливу господарської діяльності на водойми відносяться гідротехнічне будівництво, рибальство, надходження у водойму неочищених стічних вод, до побічного впливу — внесення добрив та отрутохімікатів на сільськогосподарські угіддя та змивання їх у водойми.

 

  Розрізняють такі види впливу господарської діяльності на ґрунти: механічний, хімічний та біологічний. Механічний вплив — це деградація ґрунтів при недостатньо обґрунтованому веденні сільського господарства. Хімічний вплив — це зниження родючості ґрунтів. Біологічний вплив — посилене винесення поживних речовин разом з урожаєм.

           

Запитання і завдання.

 

1. Опрацюйте конспект уроку ( уважно прочитайте, вивчіть), дайте відповіді на запитання та опрацюйте  географічний атлас.

2.       Як змінюються складові географічної оболонки?

3. Що вам відомо про екологічні проблеми людства?

4.         Як змінилися природні комплекси Землі? Наведіть приклади.

5.         Розрізняють такі види впливу господарської діяльності ( назвіть їх).

6.          Як забруднене довкілля та як його потрібно охороняти?