Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Понеділок

25.05.20 р.

Українська мова

Тема. Складносурядне речення (повторення).

 

Повторення вивченого матеріалу

Складносурядне реченняце складне речення, яке має рівноправні частини, поєднані сполучником сурядності.

У складносурядному реченні не можна визначити ні головної, ні підрядної частини, а отже, не можна поставити питання від однієї частини до іншої. Засобами зв'язку між частинами складносурядного речення є сурядні сполучники.

Сурядні сполучники

Розділові

або, чи, хоч; або…або, чи…чи, хоч…хоч, то…то, не то…не то.

Єднальні

і, й, та (в значенні і), також; і…і, ні…ні (ані…ані).

Протиставні

а, але, та (в значенні але), проте, зате, все ж, однак.

 

Відеопояснення теми                      https://www.youtube.com/watch?v=DIH4IgNjDsA 

 

Вправа 1

Списати, підкреслити головні лени речення, визначити вид сполучника.

Зразок:

Дерево стояло ще голе, однак на вітах його вже починалось пташине життя. (Протиставний сполучник «однак».

 

То соловей витьохкував, то зозуля кувала. Піч варила, а я солила. Ні повітря не ворухнеться, ні пташка не защебече. П’янить ромашкою трава, і він неначе у жнива приліг спочить, сказати слово, а тільки рана випадково йому дихання забава. Вони витягли на пісок човна, й Андрій подряпався по схилу. Остап з Соломією сіли під вербою, але їм не говорилось.

Виконане завдання надіслати на Viber

 

Тема. Поняття про перетворення енергії та реакції синтезу в біологічних системах. Молекулярні мотори.

 

   У будь-якій клітині нашого організму протікають мільйони біохімічних реакцій. Вони каталізуються безліччю ферментів, які часто вимагають витрат енергії. Де ж клітина її бере? На це питання можна відповісти, якщо розглянути будову молекули АТФ – одного з основних джерел енергії.

АТФ – універсальне джерело енергії. АТФ розшифровується як аденозинтрифосфат, або аденозинтрифосфорная кислота. Речовина є одним з двох найбільш важливих джерел енергії в будь-якій клітині. Будова АТФ і біологічна роль тісно пов'язані. Більшість біохімічних реакцій може протікати лише за участю молекул речовини, особливо це стосується пластичного обміну. Однак АТФ рідко безпосередньо бере участь у реакції: для протікання будь-якого процесу потрібна енергія, ув'язнена саме в хімічних зв'язках аденозинтрифосфату.

АТФ складається із залишків:

- азотистої основи (аденіну);

- моносахариду (рибози);

- трьох послідовно зв'язаних залишків фосфатної кислоти.

   Зі складуАТФ під впливом ферменту АТФ-ази відщеплюються залишки фосфатної  кислоти. При відщепленні однієї молекули фосфатної кислоти АТФ переходить в АДФ (аденозиндифосфатна), а якщо відщеплюються дві молекули фосфатної кислоти, АТФ переходить в АМФ (аденозинмонофосфатна). Реакція відщеплення кожної молекули фосфатної кислоти супроводжується вивільненням енергії, що дорівнює 419 кДж/моль. Щоб підкреслити високу енергетичну "вартість" ортофосфатно-оксигенового зв'язку в АТФ, його принято називати макроергічним зв'язком. В АТФ є два макроергічних зв'язки.

    Завдяки своїй структурі молекула АТФ може віддавати енергію в ті реакції, де вона необхідна, перетворюючись на АДФ, а далі АДФ може приєднати залишок фосфатної кислоти з поглинанням 419 кДж/моль, відновивши запас енергії. Таким чином, АТФ відіграє центральну роль у клітинних перетвореннях енергії і є універсальним переносником енергії.

1. АТФ означає:

А - аденозинтрифосфорна кислота;

Б - аденозиндифосфорна кислота;

В - аденозинмокофосфорна кислота.

2. Які сполуки входять до складу АТФ?

А - азотиста основа аденіну;

Б - вуглевод рибоза;

В - три молекули фосфорної кислоти;

Г - гліцерин;

Д - амінокислота.

3. Яка структура молекули АТФ?

А - біополімерна;

Б - нуклеотид;

В - мономер.

9 – Б клас Історія України

Тема. Масонство в Україні. Україна в програмних документах декабристів.

І. Вивчення нового матеріалу

Суспільно-політичний рух в Україні не обмежувався виявами національного пробудження. Певного поширення набуло масонство, що прийшло з Європи.

1. Масонство. В Україну через Росію і Польщу в кінці XVIII ст. прийшов ще один різновид суспільного руху — масонство. Воно мало багатовікову історію. Члени Ордену масонів, чи «вільних каменярів» , сповідували ідею Бога - Великого Майстра Всесвіту, про єдину людську спільноту: «Весь світ - це одна велика республіка, де всі народи - одна сім’я». Основне масонське гасло - «Свобода, Рівність, Братерство». Наприкінці XVIII ст. ложі (гуртки) масонів діяли в Житомирі, Одесі, Харкові, Полтаві, Львові, Самборі та інших містах. Центром масонського руху в Україні останньої чверті XVIII ст. став Київ. Після наполеонівських воєн рух значно активізувався.

Членами лож стали лікарі, архітектори, літератори, купці тощо. Серед масонів України було багато представників старшинсько-шляхетських родин. Зрозуміло, що гасла масонства приваблювали в його ряди незадоволених кріпацтвом. Хоча масонство заперечувало національні кордони, але дух вільнодумства в умовах України не міг не формувати протесту проти національного гніту. Тому серед українських масонів поширювались й ідеї слов’янської федерації, у якій українці були б рівними серед рівних, і навіть державності України.

Основний наголос на національні проблеми України робила полтавська ложа «Любов до істини» (1818-1819). До цієї ложі належало 20 осіб, у тому числі І. Котляревський. Чутки про цю організацію дійшли до Петербурга, і цар закрив її особистим указом. Поступово деякі масони переходили від пасивної до дієвої опозиції царизму. Так, зокрема, зробила частина членів Полтавської ложі. На її базі в 1821 р. утворилося таємне «Малоросійське товариство», душею якого був предводитель дворянства Переяславського повіту Полтавської губернії Василь Лукашевич (бл. 1783-1866). Товариство діяло в умовах посиленої активності поліцейських властей після виходу царського указу 1822 р. про закриття всіх масонських організацій на території Російської імперії. В. Лукашевич і його однодумці відстоювали ідеї державної незалежності України як головної передумови вільного розвитку національної культури, скасування кріпацтва й запровадження європейської форми державного устрою. Малоросійське товариство справило помітний вплив на пробудження національної свідомості української інтелігенції.

2. Діяльність декабристів. Важлива сторінка суспільно-політичного руху в Наддніпрянській Україні пов’язана зі спробою офіцерів російської армії збройною силою встановити в Росії конституційний лад.

У 1816 р. в Петербурзі виникла офіцерська таємна організація «Союз порятунку» (з 1818 р. «Союз благоденства»). Її очолювала Корінна управа, якій підпорядковувалися місцеві управи в гарнізонних містах. В Україні вони були в Тульчині і Полтаві. Особливо активно діяла Тульчинська управа, яку очолював полковник Павло Пестель.

У 1821 р. «Союз благоденства» розпався. Члени Тульчинської управи проголосили створення Південного товариства. Провідна роль у товаристві належала П. Пестелю. Утворилося й Північне товариство із центром у Петербурзі. Обидва товариства мали спільну мету — шляхом військового перевороту повалити самодержавний лад і ліквідувати кріпосне право. Але щодо майбутнього устрою держави погляди революціонерів розділилися. Це чітко виявилося в їх програмних документах.

Учасники Київського з’їзду Південного товариства схвалили написану П. Пестелем програму - «Руську правду», яка передбачала скасування кріпацтва, перетворення всіх селян на рівноправних громадян, недоторканність приватної власності.

Росія мала стати республікою. Однак програма містила дискримінаційні щодо українців положення. Вона визнавала право на самовизначення лише для поляків і відмовляла в ньому українському та іншим народам Російської імперії. Проголошувалася провідна роль росіян у співжитті з іншими народами в межах однієї держави.

Дещо інший підхід до розв’язання національних проблем мала таємна організація Товариство об’єднаних слов’ян, утворена в 1823 р. у Новограді-Волинському братами-офіцерами Андрієм і Петром Борисовими (1798-1854; 1800-1854). У документах Товариства ставилася мета боротися проти самодержавства і кріпацтва. Передбачалося визволення слов’янських народів і створення їх федеративного союзу. Проте Україна в планах товариства не фігурувала як член федерації народів. Із часом Товариство об’єднаних слов’ян злилося з Південним.

ІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати 7 параграф

Посилання на підручник:

https://pidruchnyk.com.ua/1008-istoriya-ukrainy-sorochinska-9-klas.html

 

 

 

Хімія 9б клас 26.05

Узагальнення вивченого в  9  класі.

  1. Гра «Пари понять» https://learningapps.org/3105075 

  2. Гра «Вгадай слово» https://learningapps.org/2066411 

  3. Гра «Знайди пару» https://learningapps.org/7889519

  4. Гра «Перший мільйон» https://learningapps.org/5829360