Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

понеділок 25.05

25.05.2020р.

Я у світі

Тема. Різноманітність народів у світі, їх культур і звичаїв

      Народи світу різноманітні, вони мають особливості, свої звичаї та традиції, але спільне для них те, що всі вони – люди, жителі планети Земля, тобто – земляни, мають однакові права. А, отже, кожен з нас повинен з повагою ставитися до інших жителів нашої планети, поважати їх звичаї, традиції та культуру, тому що кожному  дороге і близьке  своє. І  як говорив  Тарас  Шевченко «чужому  научайтесь, а свого  не цурайтесь».  Допомогти  вам  ознайомитись  із  різноманітністю  народів світу  вам  допоможе  перегляд  відео  за  посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=_31c7ZsXVEg

 

 

Математика

Тема. Повторення. Таблиця множення по 2, 3 і ділення на 2, 3. Геометричні фігури: прямокутник, квадрат, трикутник.

 

Перевіримо  свої  знання  і  вміння  на  практиці:

  1. Обчисліть значення  виразу.

236 • 3 + 526 : 2=

  1. Накресліть  трикутник,  прямокутник, квадрат  за  довільними  розмірами. Визначте їх  периметри.

  2. Розв’яжіть  задачу.

Привезли  254 штук  білої цегли,  а  червоної - в  2  рази  більше. Першого  дня  використали  третину  всієї  цегли. Скільки  цегли  ще  залишилося?

 

Українська  мова

Тема. Узагальнення  та удосконалення навичок  з визначення  головних членів речення.

Повторяємо:

    Підмет – це головний член речення, що називає предмет, про який говориться в реченні, і відповідає на питання хто? що?

    Підмет найчастіше виражений іменником або займенником у називному відмінку.

Наприклад: Мерзнуть зорі в небі сірім.

Слово зорі – підмет, відповідає на питання що? Виражений іменником у називному відмінку.

Або : Я радію літу.

Я – підмет, відповідає на питання хто? Виражений займенником у називному відмінку.

     Присудок - це головний член речення, який називає дію, стан або ознаку приписувану підмету. І відповідає на питання що робить підмет? що з ним робиться? хто він такий? що він таке?

У реченні присудок найчастіше виражений дієсловом, рідше прикметником або іменником.

Наприклад:

Мерзнуть зорі в небі сірім.

Слово мерзнуть – присудок. Відповідає на питання: що роблять ?

Або: Книжка – найкращий порадник.

Слово порадник – присудок.

Підмет  підкреслюємо  однією лінією ( ______ ),  а  присудок ( _______  )

Завдання:

  1. Визначте  усно головні  члени  речення.

Відлітають гуси і лелеки у краї заморські і далекі.

Набігла хмара чорна і закрила останній клапоть неба.

Для добрих друзів відчиняю я дім. 

  1. Перепишіть речення, розкриваючи дужки і ставлячи слова в потрібному відмінку. Підкресліть  головні  члени  речення.

Вітер з (гай) розмовляє, шепче з (осока). За (сонце) хмаронька пливе, червоні (пола) розстилає. Од заходу потягло тихесеньким, свіжим (вітерець). Весь степ був переповнений сивою (пряжа). Голубина ніч надворі позасвічувала (зоря).