Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Понеділок

Контрольне тестування  дайте відповіді та відправте за адресою Адреса пошти 1qaz2wsx3edc4r@ukr.net  Роман Коломієць https://www.facebook.com/ Viber 0988006117

Запитання 1

 

Якого культурного регіону не існує:

варіанти відповідей

А)Арабо-мусульманський

Б)Індійський

В)Африканський

Г)Індіанський

Д)Далекосхідний

Е)Латиноамериканський

Є)Європейський

Ж) Північноамериканський

Запитання 2

 

Обери існуючі типи мечеті:

варіанти відповідей

А)стовпові

Б)колонні

В)купольні

Г)наземні

Запитання 3

 

Як називається новий художній образ світу, у якому переплітаються, поєднуються і доповнюють одне одного мистецтва різних народів?

варіанти відповідей

А)багатоплановість

Б)регіональність

В)варіативність

Г)полікультурність

Запитання 4

 

Як називається складний візерунок, побудований на ритмічному повторенні геометричних фігур і рослинних мотивів?

варіанти відповідей

А)орнамент

Б)арабеска

В)стилізація

Г)антропоморфний

Запитання 5

 

Якому культурному регіону притаманний осередок культури - мечеть?

варіанти відповідей

А)Арабо-мусульманському

Б)Європейському

В)Індійському

Г)Африканському

Запитання 6

 

В якій країні виникло мистецтво "саду каменів"?

варіанти відповідей

А)Індія

Б)Греція

В)Ефіопія

Г)Японія

Запитання 7

Що представляють собою ступи в Індійському культурному регіоні?

варіанти відповідей

А)скульптурне зображення

Б)вид посуду

В)національний танок

Г)тип культової споруди

Запитання 8

 

Який культурний регіон представлений творчістю Джека Лондона?

варіанти відповідей

А)Європейський

Б)Латиноамериканський

В)Північноамериканський

Г)Індійський

Запитання 9

 

Який культурний регіон представлений статуеткою:

варіанти відповідей

А)Індійський

Б)Африканський

В)Північноамериканський

Г)Європейський

Д)Далекосхідний

Запитання 10

 

В якому культурному регіоні знаходиться Україна?

варіанти відповідей

А)Арабо-мусульманський

Б)Африканський

В)Індійський

Г)Далекосхідний

Д)Латиноамериканський

Е)Європейський

Хімія 9а клас  25.05

Дата ____________________

Підсумкова  контрольна робота з хімії

учня (учениці) 9а класу

Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру

____________________________________________

  1. Позначте формулу сполуки, що належить до оксидів:

AFe(OH)3

БMg(OH)2

ВZn(NО3)2;  

ГCuO.

  1. Виберіть  формулу хлоридної  кислоти:

А. K2CO3              Б. Ba(OH)2             В. HCl                     Г. Сu(ОН)2

  1. Розщеплення електроліту на йони у водному розчині або розплаві називають:

А гідратацією

Б моляризацією

В електролітичною дисоціацією

Г дистиляцією

  1. Усі кислоти дисоціюють з утворенням йонів:

   А Гідрогену

   Б Оксигену

   В Карбону

   Г Гідроксид-аніонів

  1. Установіть відповідність між хімічними величинами та їх символами:

А відносна молекулярна маса; 1 Ar;

Б стала Авогадро; 2 Mr;

В молярний об’єм  газів; 3 NA;

Г відносна атомна маса. 4 Vm;

  1. Що таке кислоти з погляду теорії  електролітичної  дисоціації?

__________________________________________________________________________

  1. Напишіть рівняння  електролітичної  дисоціації таких сполук: HCl, NaOH, NaCl.

  2. Обчислити, скільки молекул  продисоціювало  із 150 взятих молекул. Якщо ступінь дисоціації електроліту становить 85%.

  3. Коли хворі  на  гастрит  приймають  ліки  для зниження  кислотності, у шлунку відбуваєтся хімічна реакція  між кислотою, яка є в шлунку та алюміній (ІІІ) гідрооксидом: HCl+Al(OH)→. Закінчіть рівняння реакції. Напишіть повне та скорочене йонне рівняння. До якого типу реакцій належить дана реакція? Яке середовище (кисле, лужне, нейтральне) у шлунку хворої на гастрит людини?

 

9 – а, укр.мова                         Дата 25.05.2020

Тема.Редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки.

 

Основний зміст уроку

 

Завдання1. Спишіть словосполучення, визначте головне та залежне слово.

 

Золота осінь, повна води, видно далеко, твори Шевченка, любить співати, перші двоє, відомий серед спортсменів, всі повністю, купатися в морі.

Завдання2. Додайте до поданих головних слів залежні. Поставте усно питання від го­ловного слова до залежного.

Зразок. Київські каштани (каштани які?); гордий з успіхів (гордий з чого?).

Промисловість, аплодувати, боротьба, зроблений, любити, силь­ні, далеко, звуки, повага, плакати, дотримуватись, поводитись, наука.

 

Завдання 3. Напишіть невеликий твір-розповідь, використовуючи подані словосполучення. Одне із словосполучень зробіть заголовком.

 

Кожен учень, писати грамотно, мій клас, добре вчитися, зразко­ва поведінка, працювати за планом, напружена увага, порада товаришів.

Завдання 4. Прочитайте текст. Поясніть постановку розділових знаків. Із другого речення випишіть усі словосполучення і визначте в них головне й залежне слово. Чим вони виражені?
А сонце вже сідало. Високо, високо під небом вечірнім пролетіли величезним табуном дикі гуси у плавні на ніч і виповнили повітря дивним гуком, що, мов відгомін далекого дощу, пронісся понад тихим Дунаєм. Вербовий гай на тім боці повивсь у темряву, почорнів; блакитні гори стали синіми та хорошими...

Домашнє завдання

 

Завдання 1.  Розкриваючи дужки, утворіть словосполучення. З виділеними складіть речення і запишіть.

Зразок : (Урок, світова література) – урок зарубіжної літератури.


(Дякувати, батьки), (екзамен, математика), (сміятися вони), (службові, у, справи), (говорили, іноземна мова), (ходити школа).

 

Завдання 2. Виконайтетестові завдання

 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2865023

 

Завдання надсилати на ел.поштуgaljysik@inbox.ru, у Viber – групу класу або у Messenger  в особисті повідомлення