Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

понеділок 30.03

Основи здоров’я  6 клас  30.03.

Конфлікти і здоров’я

Поняття конфлікту. Види і способи розв’язання конфліктів. Конструктивне розв’язання конфліктів. Запобігання ескалації конфлікту. Самоконтроль у конфліктних ситуаціях

 

 • «Що таке конфлікт»

У перекладі з латини «конфлікт» (conflictus) означає «зіткнення».

Конфлікти виникають тоді, коли в суперечність вступають інтереси і бажання однієї людини (наприклад, якщо вона одночасно хоче подивитися цікавий фільм і підготуватися до контрольної) або інтереси і бажання двох чи більше осіб чи соціальних груп.

 • Причини виникнення конфліктів

 • Конфлікти між людьми виникають з різних причин, які ви також можете назвати:

 1. Невміння спілкуватися , низький рівень культури.

 2. Невідповідність бажань і можливостей людини.

 3. Прагнення до лідерства, влади.

 4. Побоювання, що постраждають власні інтереси.

 5. Протилежність цілей і способів їх досягнення.

Перегляньте  відео  https://www.youtube.com/watch?v=ty9CtMb__cY

 • Робота з підручником про «Стадії розвитку конфлікту»

 • Знайдіть в підручнику матеріал про стадії розвитку конфлікту (стр. 143 (Бех І.Д.) та стр. 81 (Бойченко Т.Є.)

 • Перегляд уривку із мультфільму «Повернення блудного папуги» — «Сварка» (http://autta.org.ua/ua/materials/material/Povernennya-bludnogo-papugi/)

 • Запитання для обговорення:

 1. Коли виникла 1 стадія конфлікту? (Коли хлопчик сів учити уроки, а папуга увімкнув телевізор.)

 2. Коли виникла 2 стадія конфлікту? (Коли звук телевізора почав заважати хлопчику.)

 3. Коли виникла 3 стадія конфлікту? (Коли хлопчик попросив папугу зробити тихіше.)

 4. Коли виникла 4 стадія конфлікту? (Коли папуга почав кричати: «А мені не чути!», а хлопчик вимкнув телевізор.)

 5. Коли виникла 5 стадія конфлікту? Коли папуга розсердився і полетів геть.)

 •  «Які бувають конфліктогени?»

 • Конфліктогенице слова або дії, що розпалюють конфлікт. (стр. 143 Бех І.Д.)

 «Деякі слова та дії провокують ескалацію конфлікту, заважають його конструктивному розв’язанню».

 • Робота з підручником

 • Знайдіть способи розв’язання конфліктів (стр. 83-84 Бойченко Т.Є. та стр.144 Бех І.Д.)

 • Поради психолога «Шість кроків до вирішення конфліктної ситуації»

Крок 1. Опануй себе.

Глибоко вдихни. Полічи до десяти. Згадай улюблену мелодію.

Крок 2. Заспокой опонента.

Скажи: «Я не хочу через це сваритися».

Пожартуй.

Крок 3. Активно слухай.

Вислухай опонента. Не перебивай. Дивись йому в очі.

Крок 4. Поводься гідно, упевнено.

Спокійно вислови свою думку. Розкажи, що ти відчуваєш. Використовуй Я-повідомлення.

Крок 5. Висловлюй повагу.

Поважай гідність опонента. Не намагайся критикувати і перевиховувати його. Обговорюй ситуацію, а не людину.

Крок 6. Розв’язуй проблему.

Запропонуй своє бачення розв’язання проблеми. Запитай опонента, які він має пропозиції. Розгляньте інші можливі варіанти. Виберіть те, що підходить найбільше.

Практична робота

Моделювання ситуації з конструктивним розв'язанням конфліктів.

1. Розгляньте ситуацію: шестикласниця Настя сказала Галі, що Віта вважає її дурною. Галі стало прикро.

2. Проаналізуйте наслідки різних способів розв'язання конфлікту.

Перший спосіб: Галя йде і каже Віті, що вона сама дурна, можливо, навіть кричить на неї. Віта, оскільки вона нічого не говорила про Галю, образилася.

Другий спосіб: Галя запитує у Віти, чи говорила вона про неї що-небудь погане. Віта каже, що ні, але Галя їй не вірить і звинувачує в обмані. Віта, оскільки вона нічого не говорила, образилася.

Третій спосіб: Галя взагалі не звертає уваги на те, що їй сказала Настя, бо добре знає Віту й розуміє, що вона не могла такого сказати. Галя з Вітою залишилися подругами. Настя образилася на Галю, оскільки та не звернула уваги на її слова й на неї саму.

Четвертий спосіб: Галя запрошує Настю та Віту для спільної розмови, щоб з'ясувати, навіщо Настя передала Галі те, що нібито сказала Віта. Дівчатка з'ясовують свої стосунки. Можливо, Настя просто хотіла спілкуватися з подругами, але не знала, як це зробити. Галя зрозуміла, що Віта не має до цієї ситуації жодного стосунку, а Настя просто не знає, як привернути до себе увагу.

3. Зробіть висновки.

Щоб не виникали конфліктні ситуації треба:

 

Практична робота

Відпрацювання навичок самоконтролю у конфліктних ситуаціях.

1. Проаналізуйте ситуацію: два однокласники чергують, і їм треба підмести в класі підлогу, але ніхто з них цього робити не хоче. Кожен наполягає на тому, щоб це зробив інший.

2. Наведіть усі можливі способи поведінки шестикласників у такому конфлікті та їхні результати.

3. Уявіть, що ви є учасниками такої ситуації. Розподіліть ролі і програйте ситуацію, контролюючи свою поведінку.

 

6 – А клас, математика                          30.03

Тема. Рівняння. Основні властивості рівнянь.

До цього часу ми розв’язували рівняння, використовуючи залежності між компонентами дій. Розглянемо основні властивості рівняння, що нададуть можливість значно спростити процес розв’язування знайомих нам видів рівнянь та навчитися розв’язувати нові види рівнянь.

Приклад 1. Розв’язати рівняння 3 ∙ (x + 2) = 18.

Розв’язання. За правилом знаходження невідомого множника маємо x + 2 = 18 : 3, x + 2 = 6. Це саме рівняння можна отримати, якщо обидві частини початкового рівняння поділити на 3 або помножити обидві частини на  .

Закінчуючи розв’язування рівняння, знайдемо x = 6 - 2; x = 4.

Число 4 є коренем як рівняння x + 2 = 6 (бо 4 + 2 = 6), так і коренем рівняння 3 ∙ (x + 2) = 18 (бо 3 ∙ (4 + 2) = 18).

Маємо таку властивість рівняння:

корені рівняння не зміняться, якщо його обидві частини помножити або поділити на одне й те саме відмінне від нуля число.

Приклад 2. Розв’язати рівняння x + 2 = 7.

Розв’язання. За правилом знаходження невідомого доданка маємо x = 7 - 2. Це рівняння можна одержати з початкового, якщо перенести доданок 2 з лівої частини в праву, змінивши знак цього доданка на протилежний (з «+» на «-»). Остаточно маємо x = 5.

Приклад 3. Розв’язати рівняння x - 3 = 8.

Розв’язання. За правилом знаходження невідомого зменшуваного маємо x = 8 + 3. Це рівняння можна одержати з початкового, якщо перенести доданок -3 з лівої частини в праву, змінивши знак доданка на протилежний (з «-» на «+»). Отже, x = 11 — корінь рівняння.

      Маємо ще одну властивість рівняння:

корені рівняння не зміняться, якщо деякий доданок перенести з однієї частини рівняння в іншу, змінивши при цьому його знак на протилежний.

Домашнє завдання. Опрацювати § 48 та  виконати вправи:

Вправа №  1324 (усно); 

Вправа №  1325 (усно); 

Вправа №  1328; 

Вправа №  1331. 

Посилання на підручник: https://subject.com.ua/textbook/mathematics/mathematics6/index.html

 

Конспект уроку

з географії

6 – А клас

30. 03. 2020 р.

ТЕМА. Штучні водойми: ставки, водосховища, канали.

Вивчення нового матеріалу.

 1. Для чого створюють штучні водойми?

Крім надмірно зволожених територій, на Землі значно більше площ, які потерпають від нестачі вологи. Тому там люди створюють штучні водойми. Як ви вже знаєте, річки й озера розташовані на земній поверхні нерівномірно й не завжди придатні для використання. Крім того річки мають свій водний режим: в одні сезони року вони переповнені водою, в інші – значно міліють. Щоб врегулювати водний режим річок та забезпечити водою зростаючі потреби господарства, люди будують канали та водосховища.

 1. Водосховища та ставки

На річках часто споруджують водосховища – штучні водойми, які за своїми розмірами іноді нагадують великі озера, або навіть моря. Більшість водосховищ будують на річках, перегороджуючи їх долини греблями. Водосховища дозволяють врегулювати річний стік та створити значний запас прісної води. Їх створюють для різних потреб: розведення риби, наповнення водою зрошувальних каналів, судноплавства, будівництва гідроелектростанцій (ГЕС) тощо. Найбільші в Україні водосховища збудовані на Дніпрі (знайдіть їх на карті).

Під час будівництва водосховищ на рівнинних річках виникає багато проблем. Серед них: затоплення значних площ родючих земель, відселення людей, заболочування та руйнування берегів, цвітіння води, замулювання й накопичення отруйних речовин на дні та інші.

У багатьох населених пунктах у спеціально виритих заглибинах створюють штучні озера – ставки. У сільській місцевості їх використовують для поливання земель, утримання водоплавної птиці та водопою худоби, розведення риби. У містах ставки є окрасою парків та зон відпочинку. На відміну від озер, ставки мають значно меншу здатність до самоочищення. Тому періодично їх необхідно прочищати та поглиблювати за допомогою спеціальної техніки.

Канали

Канали (з латинської – труба) – це штучні річки. Їх створюють шляхом спорудження штучного річища, спрямованого у потрібному напрямку й заповнюють річковою або озерною водою. За допомогою каналів можна змінювати природні річкові системи, наприклад, перекидати воду з однієї річки до іншої. Так утворюються зручні водні шляхи сполучення, поліпшується водопостачання міст, забезпечується зрошення посушливих земель. Тому є різні за призначення канали: одні – судноплавні, інші – зрошувальні. До найважливіших судноплавних каналів світу належать Суецький та Панамський, спорудження яких скоротило морські шляхи на тисячі кілометрів.

  За допомогою зрошувальних каналів оживають навіть ділянки безводних пустель й перетворюються в квітучі оазиси. Так, Каракумський канал, що проліг крізь однойменну пустелю в Середній Азії, є найдовшим зрошувальним каналом світу (1069 км). В Україні потребують додаткового забезпечення водою південні та східні території. Так, від Дніпра в ці райони прокладенічисленні канали. Найдовший серед них – Північно-Кримський.

 

                                Висновок:

2.До штучних водойм належать канали, водосховища й ставки. Вони, перш за все, покликані забезпечувати прісною водою потреби господарства. Крім того штучні водойми потрібні для судноплавства, виробництва електроенергії, рибальства тощо.

3.Спорудження штучних водойм має бути науково обґрунтованим й не завдавати шкоди природі.

ЗАВДАННЯ.

 1. З якою метою створюють штучні водойми?

 2. Що таке канали?

 3. Покажіть на карті найбільші канали та водосховища.

 4. Які негативні наслідки має спорудження водосховищ на рівнинних річках?