Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

понеділок 30.03

30.03.2020р.

Я у світі

Тема. Професії лю дей зайнятих на будівництві.

     Життя – це праця.  Кожен народ любить свою Батьківщину, робить усе для процвітання своєї  країни,  дбає про неї, щоб вона була красива і багата.  В нашій країні працюють  робітники різних професій та спеціальностей і кожен працівник хоче збагатити країну, зробити її краще, щоб наш народ ні в чому не мав потреби.

Професія  це рід людської діяльності, що вимагає спеціальних знань і навичок в тій чи іншій області, які людина набуває в результаті навчання.

 

Професії людей, які працюють на будівництві:

 

Маляр, муляр, штукатур, лицювальник плиточник,  покрівельник.

 

Муляр - зводить і ремонтує будинки, мости та інші інженерні споруди, мурує.

 

Маляр- виконує фарбування, обклеювання, художню обробку, ремонт внутрішніх поверхонь будівель, фарбує.

 

Штукатур  перший починає обробку будівель, створює основу,  штукатурить.

 

Лицювальник-плиточник має справу в основному з внутрішні-ми поверхнями будівель, вкладає плиточку.

 

Покрівельник-займається заготівлею та укладанням покрівлі на даху.

 

Завдання:

  1. Вивчити  назви  професій  людей, що  працюють  на  будівництві.

  2. Віднайти  в інтернеті  ілюстрації  із  зображенням  людей, що  працюють  на  будівництві.

 

Математика

Тема.  Множення  на  2,3. Задачі  на  збільшення  числа  у  кілька  разів.

Пригадуємо:

Щоб збільшити  число  на  кілька  одиниць, треба виконати  додавання.    (+), а  збільшити у  кілька разів , потрібно множити(●) 

Наприклад: 

  • Число 154 збільшити  на 45 , потрібно(+)

154+45=199

  • Число  123 збільшити  у  3  рази, потрібно (●)

123●3=369    множення  виконуємо  у  стовпчик  x123

                                                                                     __3

                                                                                     369

При  розв’язуванні  задач  уважно  читайте  умову,  добре  думайте  над  фразами «на  більше», «у  кілька  раз  більше», і у  вас  усе  вийде. Результат буде  завжди  правильним!

Завдання:

  1. Запиши  приклад і  обчисли.

Число 569 збільшити  на  357.

Число  235 збільшити у  2 рази.

Число  272 збільшити  у  3 рази.

Число  467 збільшити  на  259.

 

  1. Запиши  вираз  і  обчисли  його.

Добуток  чисел 326 і 3 зменшити  на 538

 

  1. Розв’язати  задачу.

   У господарстві посіяли 245 кг жита, пшениці  – у 3 рази більше, ніж жита, а гречки – на 569 кг менше, ніж пшениці та жита разом. Скільки посіяли гречки?

 

Українська  мова

Тема.  Узагальнення  знань  з  теми  «Речення»

Завдання:

1. Речення  виражає:
          О    незакінчену думку;
          О   закінчену думку;
          О  назву  предметів.
 2. За метою висловлювання  речення  поділяються  на:

          О    розповідній,  окличні;

          О     розповідні, питальні й спонукальні;
           О     окличні й неокличні .
 3. Вибери  правильно складене  речення.
                О       Над калина червона пишається водою.
                 О       Калина над червона пишається водою.
                 О       Пишається над водою червона калина. 
 4. Однорідні члени речення-це …

               О    члени речення,як відносяться до одного й того самого слова  і 

                        відповідають на одне і те саме питання;
                О  слова, які зв’язані між собою за змістом;
                О  члени речення  які  поєднуються  між  собою за допомогою 

                     прийменників.

5. Прочитай речення. Постав потрібні розділові знаки в кінці кожного речення.

     Що захищає пташку від холоду 

    Бережіть ліс – джерело людського життя
     Був тихий осінній день
 6. Прочитай розповідне речення.  За змістом розповідного речення утвори і запиши питальне та спонукальне речення.

Розбудила   весна усе  живе  на  землі.
 7. Встанови зв’язки між членами речення за допомогою питань.
 Ранньою весною з  під землі з’являється травичка.

___________________(що робить?)______________;
 ___________________(коли?)________________________;
 ___________________(звідки?) _______________________;
 ___________________(якою?)________________________.

8.Заміни виділене слово однорідними членами речення. Підкресли головні члени речення.

У гущавині дубів здіймають галас птахи.