Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

понеділок 30.03

30.03.20 р.

Українська мова

Тема. Складносурядне речення.

Вправа

Записати речення у дві колонки: у першу – прості, у другу – складні. Обґрунтувати свій вибір. Вставити пропущені букви, пояснити орфограми (текст вправи на екрані).

1. Я іду у парку золотому, і прощально листя ш..лестить (В. Сосюра). 2. Листя вм..ра і на брук ос..па..ться (Б. Олійник). 3.  Дощ іде і наче стукає срібним пальцем у вік-но (В.Сосюра). 4. Вже з дощами в ши..ку стука рання осінь, на пр..в'ялих травах тужавіють роси, віт..р з кленів листя холодна зр..ва (З.Бебешко). 5. Пл...ве над світом осінь, як м..дуза, і мокре листя падає на брук (Л. Костенко). 6.Землю огорта рожева тиша, вечір опускаються з н..бес. 7. Він сопілку з оч..рету ріже, і лунає тихий полонез (Є. Сарапулова).

Домашнє завдання

Записати речення, підкреслити в кожному граматичні основи. Довести,  що речення є складносурядними. Визначити, до яких розрядів належать сполучники, якими з'єднано частини речень.

1.Відшуміло вже літо, і осінь прийшла (Г. Хорташко). 2. Або гори Карпати сповиті в синяві мряки, або непроглядні густі праліси синіють здалека (О. Кобилянська). 3.Сузір'я бігли за Чумацьким Возом, а ми пливли в чу­дацькому човні (В. Стус). 4.В полі коли-не-коли сюркне цвіркун або здалека донесеться крик перепела (Панас Мирний). 5.Дороги розмиті, і чу­ється крик журавлиний (Л. Костенко). 6.Росинка заблукає в павутинці, й сивішатиме небо що не день, а літо з осінню, лишившись наодинці, довірливу розмову по­веде (С.Тихолоз).

                                                   АЛГЕБРА

Конспект уроку

з біології

9-Б клас

30.03.2020 рік

 

Тема. Постембріональний розвиток людини.

  1. Що таке постембріональний розвиток?

      Постембріональний розвиток — це розвиток від народження до смерті організму, який внаслідок біосоціальної природи людини має особливості. Однією з основних подій постембріогенезу є статеве дозрівання, за настанням якої у ньому виокремлюють три періоди: передрепродуктивний, репродуктивний та післярепродуктивний.

  1. Які є періоди постембріонального розвитку?

 

Періоди постембріонального розвитку

1. Передрепродуктивний період

2. Репродуктивний період

3. Післярепродуктивний період

          Передрепродуктивний період — це період життя організму від народження до настання статевої зрілості. Порівняно з тваринами статеве дозрівання людини відбувається доволі пізно, і сам період відрізняється відносно більшою тривалістю, оскільки окрім фізіологічного й фізичного розвитку відбуваються психічний розвиток й формування ВНД, мислення, розумової діяльності та ін. Людина розумна — це вид з найповільнішою зміною поколінь.

       Репродуктивний період — це період статевої зрілості організму, що характеризується здатністю людини до розмноження. У жінок цей період триває від 9—16 років до 45—50 років, у чоловіків від 11—18 років. Жіночий організм після настання статевої зрілості здатний завагітніти кожного місяця, у той час як у більшості тварин ця здатність з'являється у певний період розмноження. Але більшість жінок не може народити більш ніж 6—11 дітей за все життя, оскільки організм зношується від пологів. І ця потенційна плідність не реалізовується в сучасному суспільстві. Важливою умовою статевої зрілості є визначення кожною людиною своєї статевої соціалізації. Щоб стати дорослою людиною, необхідно крім фізіологічної зрілості сформувати соціальні установки. Окрім того, на репродукцію людини впливають і соціальні норми. Так, згідно із законом молодим людям в Україні можна одружуватися з 18 років.

       Післярепродуктивний період — це період, що характеризується втратою організму здатності до розмноження. В організмі людини зменшуються вміст води, інтенсивність обміну речовин, послаблюються життєві функції, зменшуються маса тіла та його розміри. На цьому етапі відбувається старіння організму.

Отже, для людини як біосоціального виду характерні пізня статева зрілість, більша тривалість передзародкового періоду, низька потенційна й реальна плідність, найповільніша зміна поколінь, поява перехідного періоду між періодами статевої зрілості та літнього віку.

  1. Які чинники і як впливають на ріст і розвиток у постембріогенезі людини?

     Ріст і розвиток людини є сукупністю кількісних та якісних змін організму, що забезпечують її життєдіяльність та адаптацію до умов середовища. Ці процеси становлять цілісну динамічну збалансовану єдність, яка здійснюється при взаємодії ендогенних (генотип, гормони, міжклітинні взаємодії, сигнальні речовини, мутації) й екзогенних (навколишнє середовище: поживні й додаткові речовини, енергія, інформація, біотичні й абіотичні взаємовідносини, шкідливі звички, хвороботворні впливи) чинників. Виокремлюють низку закономірностей, що характеризують впливи чинників на ріст й розвиток людини.

    Неперервність. Ріст і розвиток клітин, органів, систем органів, організму можуть бути обмеженими й необмеженими, прогресивними й регресивними, швидкими й повільними залежно від дії чинників, але у будь-якому випадку ці процеси відбуваються ПОСТІЙНО й НЕПЕРЕРВНО.

     Гетерохронністьрізночасовість») полягає в тому, що різні структури формуються в певний час життя організму в тому порядку, що його визначає генотип. Так, молочні зуби формуються раніше за постійні, спочатку з'являються зародкові листки, а вже потім тканини.

    Нерівномірність проявляється різними темпами росту й дозрівання органів або систем упродовж онтогенезу. Так, окремі частини нервової системи розвиваються і формуються різними темпами і в різні строки. Вегетативна нервова система є досить зрілою вже при народженні, а соматична — дозріває пізніше. Бурхливий ріст тіла в довжину на першому році життя пов'язаний зі збільшенням маси тіла, а уповільнення росту в наступні роки зумовлене активними процесами диференціації клітин, тканин, органів.

    Надійність. Організм людини від природи наділений механізмами надмірності, пластичності, дублювання функцій. Так, для генетичного коду властива виродженість, у разі втрати зору відбувається компенсація щодо отримання інформації через дотик.

    Гетеросенситивністьрізночутливість») передбачає різну сприйнятливість клітин, органів чи систем органів щодо тих чи інших впливів середовища на певному етапі розвитку. Так, підлітки у своєму віці дуже чутливі до впливів середовища через гормональний «штурм», а критичними періодами для розвитку зародка є імплантація і плацентація.

     Індивідуальність характеризує особливості росту й розвитку кожного конкретного організму, що визначаються взаємодією генотипу й умов середовища. Навіть монозиготні близнята з однаковим генотипом відрізнятимуться тими або іншими проявами ознак.

     Отже, усю різноманітність чинників, що справляють позитивний або негативний вплив на організм, поділяють на ендогенні та екзогенні, а основними закономірностями їхнього впливу є неперервність, гетерохронність, нерівномірність, надійність, гетеросенситивність, індивідуальність.

1.    Що таке постембріональний розвиток?

2.    На які вікові періоди поділяється постембріональний розвиток людини?

3.    Чим відрізняється календарний (хронологічний) вік людини від біологічного?

4.    Які зміни в організмі людини відбуваються в підлітковому віці?

 

9 – Б клас Історія України

Тема. Розподіл території України між двома імперіями на Східну (Російську)і Західну (Австрійську)

І. Вивчення нового матеріалу

У другій половині XVIII ст. Річ Посполиту, ослаблену феодальною анархією у державному управлінні, феодальними міжусобними війнами, було розділено між трьома державами — Росією, Австрією та Пруссією і вона перестала існувати.

1.Наприкінці XVIII ст. припинила існування Річ Посполита, до складу якої входила значна частина, українських земель.

2.На південних кордонах зникло Кримське ханство, яке від кінця XV ст. становило постійну воєнну загрозу для південних українських земель.

3.Частина етнічних українських земель потрапила до Бессарабської, Воронезької, Курської, Мінської, Гродненської губерній.

4.Кількість держав, до складу яких входили українські землі наприкінці XVIII ст., зменшилася з чотирьох до двох (Російська та Австрійська імперії).

5.Такий стан без значних змін тривав до 1914 р.

ІІ. Опрацювати параграф підручника

1. Написати Які території сучасної України входили до складу Російської  та Австрійської  імперій.

Відповіді скинути на електронну адресу: yulia_kinakh@ukr.net

Виконувати завдання у зошиті (зробити фото і відправити на електронний адрес) , або у  програмі Word.

 

 

9б

Тема: Я люблю англійську мову

https://www.youtube.com/watch?v=juKd26qkNAw

Виконати завдання: Р. 192-193.(Reading)

Write text: I like English lessons because (5 sentences minimum)

https://pidruchnyk.com.ua/979-9klas-nesvit-2017.html

Виконане Д.З. відправляйте на: Naik0n347@gmail.com

Ритміка  9б  клас 30.03

Розучування мелодій та пісень на слух.

 

  1. Розминка. https://www.youtube.com/watch?v=Jl-L-zHQP2A

  2. Артикуляційні  вправи https://www.youtube.com/watch?v=xDhaDKgb5so

  3. Дихальні  вправи https://www.youtube.com/watch?v=grQW5OvwARw

  4. Тренажер  для  вимови  звуківhttps://www.youtube.com/watch?v=6z0aomdHVtY

  5. Розучування мелодії та пісні на слух  « Небачене побачено» (сл. Ліни Костенко) https://www.youtube.com/watch?v=QpQPw_yT2kw