Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

понеділок2 27.04

Конспект уроку

з географії

6 – А клас

27. 04. 2020 р.

   ПРИРОДНІ  КОМПЛЕКСИ.

Тема. Природні комплекси ( ландшафти). Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі.

Вивчення нового матеріалу.

  1. Що таке природний комплекс?

Рослини й тварини, які населяють будь-яку ділянку суходолу або водойми, мають спільні та відмінні вимоги до умов існування, тобто залежать від неживої природи — гірських порід, повітря, води. Нежива природа, у свою чергу, змінюється під впливом діяльності організмів. Отже, у природі все взаємопов'язано, і жодну її частину або компонент не можна розглядати окремо від інших.

Природні комплекси (ПК) (ландшафт) — це поєднання взаємопов'язаних компонентів природи (гірських порід. вод, повітря, грунтів, організмів) на певній ділянці земної поверхні.

При зміні одного компонента природного комплексу змінюється весь природний комплекс. Наприклад, при знищенні комарів, яких уважають шкідливими комахами, зменшиться кількість риби, що живиться їх личинками; стануть біднішими ґрунти, які не будуть збагачуватися рештками комарів; загинуть рослини, а потім і тварини, зміниться клімат території. У природі немає «шкідливих» і «корисних» організмів: кожний із них є необхідним компонентом природного комплексу. Назва природного комплексу відображає пануючий тип рослинності: ліс, степ, лука тощо. Літосфера, атмосфера, гідросфера та біосфера — компоненти географічної оболонки. Вони формуються й розвиваються під впливом і за участю складових частин інших оболонок. Так, складові частини літосфери зазнають руйнувань під впливом повітря, води, живих організмів. Атмосфера насичується вологістю гідросфери, запилюється дрібними часточками літосфери, підтримує існування всього живого на Землі. Живі організми в процесі життєдіяльності використовують ресурси літосфери, атмосфери й гідросфери.

  1. Географічна оболонка — це цілісна оболонка Землі, що охоплює нижню частину атмосфери, верхню частину літосфери, усю гідросферу й біосферу. Вона не має чітко визначених меж, оскільки взаємодія різних компонентів у різних частинах нашої планети неоднакова. Саме в межах географічної оболонки зародилось і розвинулося життя на Землі, найактивніше змінюється її зовнішній вигляд. Потужність географічної оболонки від її нижньої межі (у надрах літосфери) до верхньої (в атмосфері) не перевищує 55 км. Загальні закономірності розвитку географічної оболонки: цілісність. кругообіг речовин та енергії, ритмічність і зональність. Цілісність. Основними частинами географічної оболонки є природні компоненти: гірські породи, форми рельєфу, поверхневі й підземні води, повітряні маси, рослинність і тваринний світ. Цілісність географічної оболонки — це взаємозв'язок і взаємозалежність її компонентів. Навіть найменші зміни в одному з компонентів природного комплексу неминуче зумовлюють цілу низку змін в інших компонентах.

У географічній оболонці відбувається кругообіг речовин та енергії. Як вам уже відомо, завдяки кругообігу води в природі волога переноситься на великі відстані, зволожується ґрунт, змінюється мінеральний склад водойм, вивітрюються й утворюються гірські породи та мінерали.

Рушієм кругообігу речовин є сонячна енергія. Завдяки засвоєнню енергії Сонця та вуглекислого газу й азоту рослинами підтримується газова рівновага атмосферного повітря. У процесі фотосинтезу вони виділяють кисень, який використовують для дихання тварини, видихаючи при цьому вуглекислий газ. Тварини споживають рослинну їжу, до складу якої входять речовини, які є продуктами спільної роботи Сонця, води, мінеральних речовин літосфери та рослин. Надалі рештки тваринних організмів, розкладаючись, повертають атмосфері та літосфері елементи, які входили до їх складу, і самі формують нові мінерали й гірські породи. Так. наприклад, крейда формується з мільярдів решток панцирів мікроскопічних організмів.

Учені вважають, що поклади більшості горючих корисних копалин — це продукти життєдіяльності давніх живих організмів, а отже, спалюючи їх, людина використовує «законсервовану» в давні часи енергію Сонця й повертає в атмосферу вуглекислий газ.

Ритмічність і зональність. Ритмічністю називається періодична повторюваність певних процесів у часі й просторі, що спостерігається б усіх оболонках Землі.

Зміна дня та ночі, пір року відбувається внаслідок добового й річного обертання нашої планети. Гірські породи та мінерали на поверхні Землі зазнають періодичного нагрівання й охолодження, що спричиняє вивітрювання. Регулярно змінюється напрямок бризів і мусонів. В океанах і морях спостерігаються періодичні припливи та відпливи, на водоймах суходолу — сезонні повені й зниження рівня води. Дуже чітко простежуються ритми в рослин і тварин, які прямо залежать від пори року та часу доби. Восени в помірних і приполярних широтах рослини заздалегідь готуються до зими. Дерева й чагарники скидають листя та виробляють у своїх організмах певні речовини, щоб уберегтися від холоду; багаторічні трав’яні рослини відкладають поживні речовини в бульбах і кореневищах, щоб навесні з новою силою розквітнути й розпочати наступний період життя. Протягом доби можна спостерігати періодичне розкривання й закривання квіток і навіть їх повертання в напрямку до сонця. Тварини теж пристосовуються до сезонних ритмів. Одні напередодні зими засинають на довгі місяці, інші змінюють хутряний покрив на тепліший та інакше забарвлений, птахи відлітають у теплі краї.

Такі ритми відбувалися протягом багатьох мільйонів років. Дослідження вчених свідчать, що з давніх-давен на Землі спостерігалися періодичні похолодання та потепління клімату, підняття й опускання рівня Світового океану, зміна магнітного поля Землі тощо.

Планетарною географічною закономірністю є широтна зональність — зміна природних комплексів від екватора до полюсів. Найбільші зональні комплекси географічної оболонки — географічні пояси, у межах яких розміщені природні зони.

ЗАПИТАННЯ.

1. Опрацюйте конспект ( уважно прочитайте, вивчіть).

1. Що таке природний комплекс?

2. Наведіть приклад того, як у результаті зміни одного компонента змінюється весь природний комплекс.

3. Що називають географічною оболонкою? Які оболонки Землі її утворюють?

4. Наведіть приклади взаємозв'язків оболонок Землі.

5. Що таке цілісність географічної оболонки?

6. Розкажіть про кругообіг речовин та енергії в географічній оболонці.

7. Наведіть приклади ритмічних явищ у географічній оболонці.

 

      

6 -  а , українська мова                     Дата 27.04.2020

Тема.  Написання складних прикметників разом і через дефіс

Основний зміст уроку

Написання складних прикметників

Складні прикметники пишуться

разом

через дефіс

1)  Якщо утворені від складних іменників, що пишуться разом: лісостеповий (лісостеп);

2) якщо утворені від сполучення іменника з прикметником: народнопоетичний (народна поезія);

3) якщо першою частиною є числівник, написаний літерами (семиразовий, дев’ятиповерховий)

1) Якщо утворені від складних іменників, що пишуться через дефіс: генерал-губернаторський (генерал-губернатор);

2) якщо утворені від двох, не підпорядкованих одне одному прикметників:мовно-літературний (мовний і літературний);

3) якщо першою частиною є військово-, воєнно-: військово-морський, воєнно-патріотичний;

4) якщо означають відтінки кольорів або поєднання кількох кольорів в одному предметі: блакитно-синій, темно-зелений;

5) якщо позначають назви проміжних сторін світу: південно-східний;

6) якщо першою частиною є числівник, написаний цифрами (7-разовий, 9-поверховий)

 

Завдання 1. Вікрити пазл. Розподілити складні прикметники.

https://learningapps.org/display?v=p2u75nfy518 

Завдання 2. Утворити складні прикметники, записавши їх у дві колонки:

1) ті, що пишуться разом;

2) через дефіс.

Пояснити правопис.

Народний і визвольний, народне господарство, народний і державний, народна розмова, народний обряд, народний і масовий, народознавство, народний і міфологічний.

Визначити спосіб творення складних прикметників.

 

Завдання 3. Розмістити прикметники у колонку з правильним його написанням.

https://learningapps.org/display?v=p799b6dht18 

 

Домашнє завдання

Утворити словосполучення «прикметник + іменник». Пояснити правопис складних прикметників.

(Багряний цвіт) листок, (гострий бік) каміння, (срібна вода) Дніпро, (Давня Русь) література, (приємний, святковий) подія, (шість пелюсток) квітка, (брунатний, сизий) вода, (легка атлетика) крос, (яскраве, синє) небо, (рожевий, бузковий) дим.

 

(Виконане завдання надсилати на  ел. пошту   Ivannashengera@gmail.com  )