Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

п'ятниця 03.04

9 –А , українська література                                      Дата 03.04.2020

Тема. Г. Скорода. «Бджола та Шершень». Філософські трактати. Біблійна основа творчості Г. Сковороди та його вчення про самопізнання і «сродний труд».

Основний зміст уроку

Ознаки байок Г. Сковороди:

• писані прозою;

• здебільшого побудовані на діалогах і контрастах;

• розмова дійових осіб часто носить полемічний характер;

• містить дві частини: фабулу (коротка розповідь, діють пере­важно алегоричні уособлення — звірі, птахи, комахи, явища природи, предмети, іноді люди) і сентенції;

• стислість і динамічність;

• сатирична спрямованість;

• наявність моралі («сили») — народна приказка, прислів’я, стисла або влучна мораль.

 

Ідейно-художній аналіз байки.

 

Виразне читання «Бджола та Шершень».

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=271

 

Тема: розповідь про призначення праці в житті кожної людини на прикладі діалогу Бджоли і Шершня.

Ідея: возвеличення праці, яка є смислом щасливого життя; засудження ліні, ледарства, крадіжки.

Основна думка:

а) Шершень — се образ людей, котрі живуть крадіжкою чу­жого і народжені на те тільки, щоб їсти, пити і т. ін.;

б) Бджола — це символ мудрої людини, яка у природженому ділі трудиться;

в) «Подяка блаженній натурі за те, що потрібне зробила не­важким, а важке непотрібним».

Жанр: літературна байка.

Особливість байки. Сюжет цієї байки був поширений у творчості російських бай­карів XVIII ст. (наприклад, байка Сумарокова «Жуки и Пчелы». Написана в дусі ідей прогресивного просвітительства кінця XVIII ст., вона досить повно виражає погляди Сковороди на жит­тєву необхідність трудитися за природним нахилом.

 Композиція.

Твір складається з двох частин: сюжетної і дидактичної («сили»). Сюжетна частина побудована у формі діалогу між Шерш­нем, який сміється над працелюбністю Бджоли і над бджолою, яка отримує від праці задоволення. Друга частина («сила») міс­тить тлумачення прихованого змісту першої.

 

Зміст твору.

Паразит Шершень насміхається з Бджоли, що вона працює не так на себе, як на інших: «Скажи мне, Бджоло, чого ти така дурна? Чи знаєш ти, що плоди твоєї праці не стільки тобі самій, як людям користь, а тобі часто і шкодять, приносячи замість на­городи смерть; одначе не перестаєш через дурість свою збирати мед. Багато у вас голів, але всі безмозкі».

Називаючи дурнем «пана радника», Бджола засуджує тих, хто «крадіжкою добуває» мед. Для неї праця найсолодша річ: «нам незрівнянно більша радість збирати мед, аніж споживати. До сього ми народжені і будемо такі, доки не помремо».

Мораль байки проста: праця повинна стати для людини при­родною потребою, «найсолодшою поживою». Тільки тоді життя матиме зміст і красу. У праці людина відчуває радість буття, а в безділлі деградує.

«Сила» у байкаря тут вийшла значно більшою, ніж сама фа­була. Вона переросла в цілий трактат, пересипаний багатьма фак­тами з життя, посиланнями на Цицерона, Епікура, біблійними висловами. Тут наявні й автобіографічні елементи: в особі «сту­дента» не важко впізнати самого Сковороду. «Немає більшої ра­дості, аніж жити за покликанням»,— проголошує він.

На підтвердження своєї думки Григорій Савич наводить ці­лий ряд цікавих прикладів, посилаючись на мисливську собаку, найвеселішу тоді, коли полює на зайця, на домашнього кота, який, зловивши мишу, не їсть її, нарешті, на замкнену в достатку бджолу, яка вмирає з нудьги, бо не може літати по цвітоносних луках. Байкар переконує, що нема гірше, як купатися в достатку і смертельно мучитися без природного діла, і нема більшої ра­дості, як жити за натурою.

 

Проблематики байки: людина і суспільство; смисл життя кожного; людське покликання; праця і безділля.

 

Домашнє завдання

Читати й аналізувати ідейно – художнійз міст байки «Бджола та Шершень»

Конспект уроку

з географії

9 – А  клас

03. 04. 2020 р.

Дослідження. Дослідження розвитку і розміщення сучасного товарного сільськогосподарського виробництва в країнах світу.

Вивчення нового матеріалу.

    Яке місце сільського господарства у світовому господарстві?

              Вам уже відомо, що незважаючи на загальносвітову тенденцію щодо скорочення кількості працюючих у сільському господарстві, воно має першочергове значення у забезпеченні людей харчовими продуктами. У високорозвинутих країнах провідним сільськогосподарським виробництвом є високотехнологічне інтенсивне тваринництво. У країнах, що розвиваються, переважає рослинництво (яке у багатьох країнах має екстенсивний характер), що ґрунтується на використанні ручної праці. У рослинництві провідне місце посідає вирощування зернових, технічних та бульбоплідних культур. До Топ­10 культур, які є «лідерами» за валовим збором, належать кукурудза, рис, пшениця, картопля, цукрові буряки, соя, ячмінь, банани, сорго, арахіс.

Головними продовольчими та фуражними (тобто кормовими) рослинами є зернові культури. Провідне місце належить рослинам, що їх називають «трьома хлібами людства»: пшениці, рису та кукурудзі.

                    Тваринництво

   У високорозвинутих країнах тваринництво має інтенсивний характер і використовує концентровані корми. У країнах, що розвиваються, та посушливих районах світу переважає екстенсивне тваринництво на природних пасовищах. Основними виробництвами тваринництва є скотарство, свинарство, вівчарство та птахівництво.

     Скотарство, тобто розведення великої рогатої худоби – корів, буйволів, яків, дає людству майже все молоко й третину м’яса. Найпродуктивнішу молочну худобу розводять у країнах Європи та Північної Америки. Європа дає понад 55 % світових надоїв молока. М’ясний напрям переважає на територіях з посушливим кліматом і великими площами пасовищ. Найбільшим у світі районом м’ясного скотарства є південноамериканська пампа. Аргентину називають «м’ясним цехом світу» через її провідну роль в експорті яловичини. За поголів’ям корів 1­-ше місце посідає Бразилія, 2-­ге – Індія, де сконцентровано 20 % їх світової кількості, що пояснюється релігійними причинами. Найбільшим поголів’ям продуктивної худоби також відомі Китай, США, Аргентина. Найбільше коров’ячого молока одержують у США, Індії та Китаї, а з країн Європи – у Німеччині, Франції та Польщі.

     Свинарство є виробництвом тваринництва, що дає людині майже 40 % м’яса, а також сало, шкури, щетину. Половина всього поголів’я свиней припадає на Азію. Китай є світовим лідером за кількістю вирощуваних свиней. Україна за цим показником посідає 7­-ме місце в світі.

     Вівчарство є типовою галуззю посушливих районів (сухих степів, напівпустель, пустель), а також гірських масивів. За поголів’ям овець переважають Австралія, Китай та Нова Зеландія.

     Птахівництво дає людям близько 20 % м’яса, а також яйця, пір’я, пух. Саме через механізацію цієї галузі вона стала найбільш інтенсивною у високорозвинутих країнах. Птахівництво розвивається переважно у приміській зоні, оскільки зорієнтоване на споживача продукції. Розводять курей, індиків, гусей, качок, гаг, страусів ему. Проте абсолютну більшість поголів’я становлять кури. За виробництвом курячих яєць перші три місця в світі посідають Китай, США та Росія.

  Іншими галузями тваринництва є ставкове рибництво, шовківництво, бджільництво, конярство, оленярство, розведення верблюдів, хутрове звірівництво тощо.

Завдання.

  1. Опрацювати конспект, який допоможе вам зробити наступне завдання – 2.

  2. За допомогою географічного атласу провести дослідження та проаналізувати розвиток і розміщення сучасного товарного сільськогосподарського виробництва в країнах світу: ( рослинництва  і  тваринництва )

 

 

 

9 – А клас Правознавство

Тема. Як реалізувати та захистити права і свободи

І. Вивчення нового матеріалу

Пріоритетом для будь-якої держави має бути  дотримання прав і свобод людини. У 1991 році Україна, ставши незалежною державою, зробила перший крок на шляху до ствердження демократичності, верховенства права.

 Так, в Конституції  України окремий розділ присвячено правам і свободам людини і громадянина. Стаття 21 Конституції України 

Права людини характеризуються трьома головними рисами:

1.  Кожна влада має обмеження для своєї діяльності.
 2.  У кожної людини є своя суверенна сфера, в яку жодна влада не може втручатися.
 3.  Кожна людина може виступити проти держави або іншого індивіда з метою захисту своїх прав.

 Права людини і громадянина в Україні можуть обмежувати тільки у випадках, прямо передбачених Конституцією, і з метою:

  врятування життя людей та майна;
   запобігання злочинові чи його припинення;
   забезпечення інтересів національної безпеки, територіальної цілісності, громадського порядку, економічного добробуту;
   забезпечення охорони здоров'я і моральності населення, захисту репутації або прав і свобод інших людей;
   запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно.

Свободи людини – це сфери діяльності людини, в які держава не повинна втручатися. Вона лише окреслює за допомогою правових норм кордони, територію,  на  якій людина  діє  за своїм вибором  і  на власний розсуд. Разом з тим держава має забезпечити захист цих кордонів від втручання інших осіб. Наприклад, держава не має права впливати на прихильність людини  до того чи іншого віросповідання, встановлювати будь-яку релігію як обов'язкову – це особисті свободи людини. Проте держава може запровадити закони, що обмежують свободу совісті з метою забезпечення належного визнання та поваги до прав і свобод інших осіб, задоволення справедливих вимог моралі, суспільного порядку та безпеки.

 На відміну від поняття "свободи людини", в "правах людини" фіксується конкретна сфера, напрям діяльності індивіда. 

Дотримання прав людини є ключовою національною ідеєю усіх демократичних країн світу. Незалежно від обраної формули національної ідеї, в її центрі має знаходитися людина, її інтереси, дотримання прав і свобод.

ІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати 11 параграф (підручник Основи правознавства Ратушняк 9 клас)

Посилання на електронну версію підручника:

https://pidruchnyk.com.ua/1026-pravo-ratushnyak-9klas.html

 

Трудове навчання

Тема. Захисна маска для обличчя.

Через поширення короновірусу в аптеках та магазинах усе складніше купити маску для обличчяКрім засобу захисту, маски стали ще й модним трендом. Я пропоную вам створити оригінальну маску самостійно. Так ви виглядатимите стильно та захищеноА заодно повторите ручні шви, які ви вивчали на уроках трудового навчання.

Нагадую, що ВООЗ застерігає: використання маски, як єдиного засобу, є недостатнім для захисту. Необхідно дотримуватися правил гігієни рук: часто і ретельно мити руки і в жодному разі не торкатися обличчя, у тому числі і маски.

Такі маски є багаторазовими. Їх можна випрати у звичайній воді з пральним порошком, пропрасувати на максимально високій температурі і знову використовувати.

Інструкційна картка

Пошиття захисної маски

№ з/п

Послідовність виконання операцій

Графічне зображення

1

Необхідні матеріали :

тканина 20*40, резинка, ножиці, голка, нитка, лінійка, простий олівець

 

2

Складаємо тканину навпіл, лицем всередину.

По краях вставляємо резинку.

 

 

3

Прошиваємо швом «вперед голкою», або швом «назад голкою», залишаючи місце для отвору.

 

 

4

Вивертаємо маску і прасуємо.

 

5

Боки, де пришита резинка, призбируємо швом «вперед голкою».

 

6

Ширина маски з призбираних боків повинна бути 7 – 8 сантиметрів.

 

7

Готова маска.

 

 

За цим посиланням ви можете подивитися в ютубі як шиються захисні  маски без швейної машинки.

https://www.youtube.com/watch?v=_pZLEtwD-yM

Домашнє завдання

  1. Пошийте маску згідно інструкційної картки або за відео уроком за посиланням.

  2. Сфотографуйте процес виконання роботи початок та кінцевий результат.

  3. Відправте фотографії на мою електронну адресу steculan@gmail.com

Будьте здорові!