Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

п'ятниця 03.04

Математика 03.04.20

Тема. Ділення чисел, що закінчуються нулями. Ділення іменованих чисел. Розвязування задач.

№ 911, с. 145 Обчислити вирази (усно)

№ 912, с. 146 Обчислити вирази (із поясненням)

№ 913, с.147 Обчислити іменовані вирази (із поясненням)

№ 914, с. 147  Обчислити вирази із виконанням дій.

Задача 915, с. 147 (Скласти скорочений запис до задачі; записати пояснення до дій та повну відповідь).

Задача 916, с. 147 (Скласти скорочений запис до задачі; записати пояснення до дій та повну відповідь).

№ 917, с. 147 Завдання. Поміркуйте! Запишіть числа, які рівні між собою.

Природознавство 03.04.20

Тема. Дослідницький практикум. Вивчення властивостей, твердих, рідких та газоподібних речовин.

Властивості речовини – це ознаки, за якими різні речовини подібні або відрізняються одна від одної.

Властивості речовин

                          

                          Фізичні                                              Хімічні

агрегатні стани                                                      це здатність взаємодіяти з   

                                                                                 сполуками, утворюючи при                                                                   колір                                                                       цьому нові сполуки із новими

смак                                                                        властивостями.

запах

тепло

електропровідність

розчинність у воді

t кипіння

t плавлення

густота

*tтемпература

Робота  із піручнком с. 167-169 (прочитайте)

Робота із запитаннями с. с. 168

*Розгляньте  таблицю с. 169. Скласти  характеристику двох речовин.

Домашнє завдання. Вивчити властивості речовини.

Скласти характеристику речовини за її властивостями.