Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

п"ятниця 08.05

Фізика

Узагальнення знань з теми «Фізика як природнича наука»

Д/з Опрацювати презентацію, дати відповіді на завдання, які є в ній.

Презентація доступна за посиланням:

https://drive.google.com/file/d/1eLktUPuf5aYfGC2FpoHIlDS298zkObU2/view?usp=sharing

 

Основи здоровя 7 клас 08.05.20

Особливості поширення ВІЛ-інфекції в Україні і світі. ВІЛ/СНІД і права людини. Причини і наслідки стигматизації і дискримінації.

Особливості поширення ВІЛ-інфекції в Україні і світі (за слайдами мультимедійної презентації)

Україна за темпами поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу посідає одне з перших місць у Східноєвропейському регіоні.

На сьогодні не існує вакцини для профілактики СНІДу і недостатньо ефективні методи лікарської терапії цього захворювання.

Основна проблема створення лікарських препаратів проти СНІДу полягає у високій властивості ВІЛ змінювати свою структуру.

Середня тривалість життя ВІЛ-інфікованої людини становить приблизно 12 років, однак сучасні препарати збільшують цю цифру в 2-3 рази. Сучасні препарати для лікування СНІДу діють всередині клітини, не дозволяючи ВІЛ розмножуватись.

Статистика...

Сьогодні число ВІЛ-інфікованих у світі перевищує 30 млн, а померло від цієї хвороби — 6 млн людей.

Щоденно ВІЛ заражається понад 6000 людей, що дає змогу говорити про пандемію СНІДу.

Україна за темпами розвитку епідемії ВІЛ-інфекції посідає друге місце в Європі і п’яте — у світі.

Причини і наслідки стигматизації і дискримінації.

Стигматизація (від грецьк. Στíγμα — «ярлик, клеймо») — таврування, нанесення стигми. Може позначати навішування соціальних ярликів. У цьому сенсі стигматизація — асоціація будь-якої якості (як правило, негативної) з конкретною людиною або групою людей, хоча цей зв’язок відсутній або не доведений. Стигматизація є складником багатьох стереотипів.

Стигматизація може вести до дискримінації, тобто до реальних дій, які.

Досить часто наявність стигми призводить до дискримінації, тобто коли переконання переходять до дій, обмежуються права якоїсь групи. Хоча в цивілізованих країнах явна стигматизація і пов’язана з нею дискримінація або заборонені законом або засуджуються культурою, практично будь-яке суспільство насичене стигмами. Стигма знижує об’єктивність оцінки конкретних людей (стигматизованих), а інколи може перешкоджати їх інтеграції в суспільство.

Дискримінація (лат. discriminatio — «розрізнення») — обмеження прав частини населення за певною ознакою (раса, вік, стать, національність, релігійні переконання, сексуальна орієнтація, стан здоров’я, рід занять тощо). Таке обмеження може бути підкріплене законодавством (правова дискримінація), прийнятою в країні релігією, або може ґрунтуватися виключно на сформованих моральних нормах (неофіційна дискримінація). Дискримінація має місце тоді, коли щодо людини робиться виняток, який призводить до несправедливого або упередженого ставлення до людини на підставі її приналежності до певної групи. Наприклад, людина, що живе з ВІЛ, може не отримати медичну допомогу або бути звільненою з роботи на підставі ВІЛ-статусу.

Завдання.

 1. Опишіть свою  поведінку, якщо-б ви  дізналися, що хтось  із  ваших друзів  хворий на ВІЛ-інфекцію?

 2. Створіть малюнки, буклети  про ВІЛ-інфекцію.

Конспект  уроку

з географії

7  – А  клас

08. 05. 2020 р.

Тема. Північний Льодовитий океан.

Практична робота № 12. 

Тема. Позначення на контурній карті географічних

об’єктів Північного Льодовитого океану.

Вивчення нового матеріалу.

             Північний Льодовитий океан – найменший з океанів. Він займає центральну частину Арктики і знаходиться на північ від материків Північна Америка та Євразія. Береги Північного Льодовитого океану дуже розчленовані

Площа океану – 14,1 млн. км2. Максимальна глибина - 5527 м. Кількість морів – 11. Найбільші моря – Гренландське, Норвезьке, Карське, Бофорта. Найбільша затока – Гудзонова. Найбільші острови і групи островів – Гренландія, Канадський Арктичний архіпелаг, Шпіцберген, Нова Земля. Найпотужніші течії – Норвезька, Шпіцбергенська (теплі), Східно-гренландська (холодна). Північний Льодовитий океан – найменший з океанів. Він займає центральну частину Арктики і знаходиться на північ від материків Північна Америка та Євразія. Береги Північного Льодовитого океану дуже розчленовані. Моря Північного Льодовитого океану переважно окраїнні. Більшість островів зосереджена біля материків: Гренландія, Канадський Арктичний архіпелаг, Шпіцберген, Земля Франца-Йосифа, Нова Земля, Новосибірські острови та інші. Північний Льодовитий океан сполучається широкими протоками з Атлантичним океаном. Зв'язок з Тихим океаном відбувається через вузьку Берингову протоку.

Дослідження Північного Льодовитого океану складні й небезпечні.

Наприкінці XVIII ст. за результатами плавання російської експедиції Вітуса Беринга була складена достовірна карта західної частини океану. Перші відомості про природу навколо-полярних областей були отримані лише наприкінці XIX ст. під час дрейфу судна норвезького дослідника Фрітьофа Нансена, пізніше плавання Дно Північного Льодовитого океану має досить складну будову: океанічні хребти тут чергуються з глибокими розломами. Характерна особливість океану – великий шельф, який займає понад 1/3 його площі, великі глибини в центральній частині, що чергуються з підводними хребтами Гекеля, Ломоносова, Менделєєва.

Кліматичні умови океану визначаються його полярним положенням. Протягом року над океаном панують арктичні повітряні маси.Більша частина сонячної енергії відбивається льодом. Внаслідок цього середня температура повітря влітку наближається до 0°С, а взимку змінюється від -20 до -40 °С. Істотно впливає на формування клімату океану тепла Північно-атлантична течія, яка несе водні маси з заходу на схід. Від Берингової протоки до Гренландії відбувається рух води у зворотному напрямі: зі сходу на захід. Надлишок вод океан повертає в Атлантику у вигляді Трансарктичної течії, що починається у Чукотському і прямує до Гренландського моря.

Крига вкриває взимку близько 9/10 поверхні океану. Вона утворилась внаслідок низької температури впродовж року і порівняно низької солоності поверхневих вод.

У зв'язку з тим, що перенесення криги в інші океани досить обмежене, товща багаторічного льоду досягає від 2 до 5 м. Під дією вітрів і течій відбувається повільний рух криги, що призводить до утворення торосів - скупчення льодових брил у місцях їх зіткнення.російського полярного дослідника Георгія Сєдова.

Практична    робота № 12.

 

 Тема. Позначення на контурній карті географічних об’єктів Північного Льодовитого  океану.

             Завдання : позначити на контурній карті географічні об’єкти Північного Льодовитого  океану, запам’ятати їх назви та місце знаходження.

Географічна номенклатура: моря Гренландське, Норвезьке, Баренцове, Біле, Карське, Лаптєвих, Східносибірське, Чукотське, Бофорта; острови: Гренландія, Ісландія, Земля Франца - Йосифа, Шпіцберген, Нова Земля, Канадський Арктичний архіпелаг; підводні хребти Ломоносова, Менделєєва, Трансарктична течія.

 

ЗАВДАННЯ ТА ЗАПИТАННЯ.

 1. Опрацювати конспект уроку ( уважно прочитати текст, вивчити ).

 2. Географічне положення  Північного Льодовитого океану.

 3. Яка площа океану?

 4. Клімат океану.  

 5. Дайте коротку характеристику як проходило дослідження океану.

 6. Виконайте практичну роботу № 12. ( робота з географічним атласом

« Північний Льодовитий океан » та контурною картою).

 

 

7- А, укр.мова                               Дата 08.05.2020

Тема. Перевірка мовної теми Контрольна робота з теми «Дієприкметник»

 

Основний зміст уроку

 

Повторити теоретичний матеріал

Дієприкметник — це форма дієслова, яка означає ознаку предмета за дією або станом і відповідає на питання який? яка? яке? які? (хмарою повиті, врятована планета, зачарований красою).

 • Дієслівною ознакою дієприкметника є і те, що він може керувати іменником (залиті (чим?) сонцем гори), а також мати при собі обставини (написаний давно; одержаний вчора).

 • У реченні дієприкметник найчастіше виконує функції означення (Наче зачарований велетень, стояв ліс; Освітлена сонцем кімната здалася Юркові казковою), інколи- іменної частини складеного присудка (Людина народжена для щастя).

 • Дієприкметник здатний приєднувати до себе залежні слова і утворювати дієприкметниковий зворот (зачарувати- зачарований- зачарований красою). 

 • У реченні дієприкметниковий зворот виступає означенням (Обтяжена клунями, Параська мовчки збиралася нагору).

Дієприкметники

Активні

Виражають ознаку предмета за його ж дією. Утворюються лише від неперехідних дієслів.

 • теперішнього часу (від основи теперішнього часу (форми 3-ї особи множини) за допомоги суфіксів -уч- (-юч-), -ач-   (яч-)): ревучий, дрижачий

 • минулого часу (від основи інфінітива дієслів доконаного виду за допомоги суфікса-л-): посивілий, опалий

Пасивні

Виражають ознаку предмета за дією над ним.

 

 • мають ознаку минулого часу (від основи інфінітива або 1-ї особи однини теперішнього чи майбутнього часу дієслів доконаного виду за допомоги суфіксів -н-, -ен-, -є-, -т-): написаний, ношений, скошений

 Активні дієприкметники теперішнього часу в сучасній українській мові маловживані; їх використання потрібно уникати, послуговуючись натомість конструкціями типу той, що; той, який: ті, що; ті, які тощо або добираючи відповідні іменники, прикметники.

 неправильно

правильно

відпочиваючі санаторію

ті, які відпочивають у санаторії;відпочивальники

від’їжджаючі туристи

туристи, які від’їжджають

Морфологічні ознаки дієприкметника

Дієприкметник поєднує в собі ознаки прикметника і дієслова, тому має такі ознаки:

Рід:

чоловічий
 жіночий
 середній

Інкрустований стілець
 Ржавіюча монета
 Заросле подвір’я

число:

однина
 множина

Проголошений тост
 проголошені тости

відмінок:

називний
 родовий
 давальний
 знахідний
 орудний
 місцевий

відточене
 відточеного
 відточеному
 відточене
 відточеним
 (на) відточеному

вид:

доконаний
 вид недоконаний вид

вивчений, пронизаний
 креслений, читаний

час:

минулий
 теперішній

зниклий, гаданий
 малюючий, керуючий

 

УВАГА! Контрольний тест проходимо за посиланням

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=713401

Вказуємо прізвище і ім’я  та проходимо тестування

 

Домашнє завдання

Спишіть текст. Випишіть дієприкметники, поставте до них питання.

Після довгого літнього дня, коли сонце сідає, а розпечена земля поволі скидає з себе золоті шати, коли на бліде, втомлене днем небо з'являються крадькома несміливі зорі, Маланка з Гафійкою волочать курною дорогою утому тіла й приємне почуття скінченого дня. Вони несуть додому спечене, як і земля, тіло, а в складках одежі пахощі стиглого колоса... Розігнута врешті спина, спущена вільно рука, ще злегка тремтяча од цілоденного напруження, м'який пил під ногами, замість стерні, здається тепер щастям (За М. Коцюбинським).

 

 

Завдання надсилати на ел.пошту galjysik@inbox.ru, у Viberгрупу класу або у Messenger  в особисті повідомлення