Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

П'ятниця

Хімія  9б  клас  10.04

Тема. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти.

Ступінь електролітичної дисоціації

Йонні речовини дисоціюють у водному розчині повністю, а молекулярні – лише частково. Електролітична дисоціація – процес зворотний, тому в розчинах електролітів разом з йонами містяться й молекули. Для кількісної характеристики процесу дисоціації використовується величина, яка називається ступенем електролітичної дисоціації α (альфа).

Ступінь дисоціації – це відношення кількості молекул, що розпалися на йони до загальної кількості молекул електроліту до дисоціації.

Якщо кількість дисоційованих молекул позначити літерою n, а загальну кількість молекул у розчині – N, то ступінь дисоціації α (альфа) можна обчислити за формулою:

 або 

Величина α може змінюватися:
 а) від 0 (дисоціації немає) до 1 (повна дисоціація);
 б) або у відсотках від 0 (дисоціації немає) до 100 % (повна дисоціація).

Припустімо, що в результаті розчинення 10 молекул кислоти у воді три з них розпалося на йони, тоді:
 α =  3/10 • 100 = 30 %.

Сильні й слабкі електроліти

У залежності від ступеня дисоціації електроліти бувають:

  • сильні, ступінь дисоціації яких більше 30%: солі, луги, більшість кислот (НСIO4, НСІ, HNO3, H2SO4);

  • середні, ступінь дисоціації яких 2-30%: H3PO4, HF, H2SO3;

  • слабкі, ступінь дисоціації яких менше 2%: NH4OH, H2CO3,H2S, H2SiO3.

Завдання:

  • Який ступінь електролітичної дисоціації кислоти, якщо з кожних 12 молекул її у водному розчині розпадається 4?

  • Напишіть формули речовин, у водних розчинах яких містяться такі йони: NO3, HSO3, MgOH+, PO43–, OH, H+.

  • Із наведеного переліку речовин NaCl, HCl, NaOH, NaNO3, HNO3, HNO2, H2SO4, Ba(OH)2, H2S, K2S, Pb(NO3)2 випишіть окремо формули:

а) сильних електролітів;

б) слабких електролітів.

 

 9 – Б клас Правознавство

Тема. Якими правами наділені неповнолітні власники

І. Вивчення нового матеріалу

Малолітня особа, яка не досягла чотирнадцяти років, має право:

• самостійно здійснювати дрібні побутові правочини, які мають невелику вартість. Наприклад, придбав собі пиріжок у їдальні, або ручку з зошитом для навчання у школі;

• здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом. Наприклад, учень намалював картину і може передати її на виставку. Або написав твір і дозволяє його надрукувати в газеті або літературному збірнику.

Неповнолітні віком від 14-ти до 18-ти років, окрім права укладати дрібні побутові правочини, мають право:

• самостійно здійснювати дрібні побутові правочини, самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом;

• бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або установчими документами юридичної особи;

• самостійно укладати договір банківського рахунку та розпоряджатися вкладом, внесеним нею на своє ім’я (грошовими коштами на рахунку);

• неповнолітня особа може розпоряджатися коштами, що внесені іншими особами у фінансову установу на її ім’я, за згодою батьків або піклувальника.

• неповнолітня особа здійснює будь-які інші правочини за згодою одного з батьків або піклувальників. Крім того, за наявності достатніх підстав (наприклад, ігроманія або нераціональне використання коштів) суд за заявою батьків може обмежити право неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або позбавити її цього права.

3. Які договори можуть укладати неповнолітні особи

Для неповнолітніх законодавством встановлено певні обмеження щодо можливості укладати договори.

Неповнолітнім віком від 14 до 18 років цивільне законодавство дає можливість укладати усні або прості письмові договори за згодою своїх батьків або усиновлювачів. Наприклад, якщо батьки не заперечують, підліток може обмінятися з однокласником подарованими речами (скажімо, велосипедом чи мобільним телефоном) за умови, що батьки останнього теж дали згоду на це.

Однак укладати договори щодо нерухомого майна, які потребують нотаріального посвідчення чи державної реєстрації, дитина не може.

Договори, що їх мають право укладати неповнолітні з 14 до 18 років:

дрібні побутові договори (купівля їжі, цукерок, іграшок)

самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією

укладати договір банківського вкладу

укладати договір щодо нерухомості чи транспортних засобів за письмовою нотаріальною згодою батьків

Важливо знати, що за наявності підстав суд може обмежити право розпоряджатися своїми доходами неповнолітнього (наприклад, хворіє мати, а син витрачає гроші на непотрібні речі, або є залежність від ігроманії). Також, якщо договір було укладено за межами дієздатності особи і батьки не давали дозволу на його здійснення, то такий договір буде визнаний нікчемним.

Нікчемний договір — це договір, який не має юридичної сили. Але, якщо батьки будуть знати про його укладання і протягом місяця не звернуться з вимогою розірвання договору, то він стане дійсним.

Основними видами договорів, що їх можуть укладати неповнолітні, є:

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

• одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

ДОГОВІР ОБМІНУ

• кожна із сторін зобов’язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар. Кожна із сторін договору міни є продавцем того товару, який він передає в обмін, і покупцем товару, який він одержує натомість. Договором може бути встановлена доплата за товар більшої вартості, що обмінюється на товар меншої вартості.

ДОГОВІР ДАРУВАННЯ

• одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність. Договір дарування предметів особистого користування та побутового призначення може бути укладений усно.

ПОЗИЧКА

• одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов’язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку. Користування річчю вважається безоплатним, якщо сторони прямо домовилися про це або якщо це випливає із суті відносин між ними усно.

ІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф 16.3 параграф (підручник: Основи правознавства Ратушняк 9 клас)

Посилання на електронну версію підручника:

https://pidruchnyk.com.ua/1026-pravo-ratushnyak-9klas.html

 

Логоритміка 9б клас  10.04 

Хореографічна картинка «Червоні вітрила»

1. Виконай  розминку https://www.youtube.com/watch?v=k1ZCIQAWXL8

2. Дихальні  вправи

https://www.youtube.com/watch?v=67nsp58w284

3. Розспівка https://www.youtube.com/watch?v=vWo088bXYLc&list=PLBBZp1KFeXMrE8RVfU-CHqoNiKDhg9ZPt&index=8

4. Ритмічні вправи https://www.youtube.com/watch?v=mfF-pj9RyaY

5. Хореографічна картинка «Червоні вітрила» https://www.youtube.com/watch?v=s27fHqkS15o