Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

П'ятниця

Конспект уроку

з біології

11 клас

10.04.2020

Тема. Багатоклітинні організми без справжніх тканин.

 

   До еукаріотичних організмів, які не мають справжніх тканин або мають їх у слабкодиференційованому стані, можна віднести рослини з таломною організацією вегетативного тіла, міцеліальні гриби і тварин, які належать до типу Пластинчасті (Placozoa).

    Талом, або слань — це вегетативне тіло водоростей, грибів, лишайників, а також деяких мохів. Хоча за формою талом може нагадувати вегетативні органи судинних рослин, проте, на відміну від них, має простішу й однорідну будову або зовсім не поділяється на органи. Його клітини не утворюють тканин. Як окремі типи талому розглядають тіла одноклітинних водоростей і тих водоростей, у яких тканинна структура талому (харові й бурі водорості, деякі червоні водорості), але зараз вони вивчатися не будуть.

   Вегетативне тіло переважної більшості грибів являє собою систему вкритих клітинними оболонками ниток (міцелій). Окрема нитка є елементарною одиницею міцелію й називається гіфою. Зрідка міцелій складається лише з однієї гіфи, тобто є нерозгалуженим (у деяких хітридіомікотових грибів). Проте в більшості випадків міцелій галузиться і складається з великої кількості гіфів.

   Гіфи мають вигляд циліндричних трубок, діаметр яких коливається в межах 2-150 мкм, проте найчастіше становить 5-10 мкм. Гіфа здатна до необмеженого росту в довжину, причому цей ріст завжди апікальний. За будовою гіфи поділяють на два типи — несептовані й септовані. Несептовані гіфи багатоядерні й позбавлені поперечних перегородок, тобто мають неклітинну будову. Міцелій, який утворений несептованими гіфами, називають неклітинним міцелієм. Такий тип міцелію притаманний майже всім оомікотовим грибам, частині хітридіомікотових і більшості зигомікотових грибів.

   Міцелій, який складається з гіфів, що рівномірно поділені на клітини поперечними перегородками — септами, називається клітинним, або септованим міцелієм. Клітини гіфів септованого міцелію можуть містити або лише одне ядро, або один дикаріон (два ядра, кожне з яких містить гаплоїдний набір хромосом), або кілька ядер. Септи, які розмежовують сусідні вегетативні клітини гіфи, майже завжди мають поровий апарат, завдяки якому міцелій являє собою фізіологічно цілісний багатоклітинний організм.

    У деяких грибів вегетативне тіло має вигляд поодиноких клітин, що брунькуються. Якщо дочірні клітини після утворення септи не відокремлюються від материнської, то утворюється ланцюжок фізіологічно не пов’язаних між собою клітин, який називають псевдоміцелієм. Такий тип вегетативного тіла властивий деяким аскоміцетам, зокрема він характерний для дріжджів.

    Пластинчасті (Placozoa) тип мікроскопічних багатоклітинних тварин, позбавлених диференційованих тканин та органів. Відомо два види: Трихоплакс адгеренс (Trichoplax adhaerens) і Трептоплакс мичкуватий (Treptoplax reptans).

 

      Трихоплакс — це білувато-сіра напівпрозора тварина, що має вигляд тоненької пластинки діаметром до 4 мм, неправильної та постійно мінливої форми. Тварина повільно лине по поверхні субстрату. Вона не має переднього й заднього кінців, напрямок руху постійно змінюється. Зовні її тіло вистилає шар джгутикових клітин, які мають різну будову. «Спинна» поверхня тіла вкрита плоским, а «черевна», на якій тварина повзає, — високим циліндричним епітелієм (щодо тварин, які не мають двобічної симетрії, терміни «черевна» та «спинна» поверхні застосовуються умовно). Усі ці клітини мають надзвичайно примітивну особливість — базальної епітеліальної мембрани в них немає. У паренхімі тварини є веретеноподібні скоротливі клітини. Там же розвиваються яйця в разі статевого способу розмноження.

 

Дати відповіді на питання:

1. Чим відрізняються колоніальні й багатоклітинні організми?

2. Які багатоклітинні еукаріотичні організми не мають справжніх тканин?

3. Які особливості будови й життєдіяльності є характерними для багатоклітинних еукаріотичних організмів, що не мають справжніх тканин?

Фізика

Необоротність теплових процесів. Ентропія.

Всі матеріали доступні за посиланням

(копіюєте посилання і вставляєте в адресний рядок)

https://drive.google.com/drive/folders/172utE2fBNsetAn7xDBYMoDSFImZhEXPw?usp=sharing

Д/з Опрацювати §43,  дати відповіді на запитання  1, 2, 3 після параграфа .

Конспект уроку

з географії

11 – А клас

10. 04. 2020 р.

Тема.  Роль країн Азії у світі.

Вивчення нового матеріалу.

  1. Роль країн Азії у світі.

       Основними чинниками ефективного економічного розвитку країн Азії є поєднання розвитку ринкових механізмів та активного державного регулювання у всіх сферах економіки.

Важливим став перехід від капітало – та трудомісткого до наукомісткого

промислового виробництва, а також державне регулювання притоку іноземного капіталу через створення спеціальних зон експортного виробництва із сприятливим податковим режимом.

            Для ефективного економічного розвитку України необхідно враховувати досвід країн   Південно-Східної Азії у розробці та впровадженні інноваційної стратегії економічного розвитку. Основними елементами, що необхідно використовувати в Україні, є:

• перехід від капітало– та трудомісткого до наукомісткого експортного

промислового виробництва;

• державне сприяння для притоку іноземного капіталу через створення спеціальних зон експортного виробництва із сприятливим податковим

режимом;

• планово-цільовий підхід регулювання розвитку національної економіки завдяки системі підтримки, що реалізується на базі держзамовлень,

субсидіювання та інших форм регулювання.
 

2.    Зв’язки України з країнами Азії.

           Азійський регіон стає новим осередком світового господарства, куди переміщується центр політичної та економічної активності з Європи та Північної Америки. У політичному вимірі Китай та Індія стають новими центрами геополітичного впливу. Японія та Південна Корея – потужні інвестиційні гравці на ринку фінансових послуг. За низького інвестиційного клімату в Україні перспективним є залучення фінансів цих держав для розвитку аграрного сектору, у сферу транспорту, інфраструктурних проектів нашої держави. Для України азійський напрям є одним з найважливіших у стратегічних планах встановлення міжнародних зв’язків. Найважливішими торговельними партнерами України з-поміж країн Азії є Китай, Туреччина, Індія, Республіка Корея, Японія, Ізраїль та Саудівська Аравія. Основу експорту становлять продукція сільського господарства та її переробки, чорні метали, продукція хімічної промисловості та машинобудування. В імпорті домінують побутова техніка, фармацевтична продукція, полімерні матеріали, харчові продукти, одяг та взуття, трикотаж, каучук, гума. Тенденції активізації торгово-економічних відносин свідчать про реальну можливість України співпрацювати з ринками багатьох азійських країн. Вивчення нового матеріалу.

ЗАВДАННЯ ТА ЗАПИТАННЯ.

  1. Опрацювати конспект уроку.

  2. Яка роль країн Азії у світі..

  3. Зв’язки України з країнами Азії.

 

Українська мова, 10.04.20р.

Тема. Тренувальні вправи на закріплення паралельних закінчень іменників чоловічого роду місцевого відмінка.

Тренувальні вправи за темою:

  1. Поставте іменники у місцевому відмінках.

— Виділіть закінчення. 

— Перевірте себе, скориставшись вивченим матеріалом.

Стіл, сторож, вчитель, Петро, Сергій Миколайович, лебідь, агроном, вокзал, директор, їжак, дядько Микола, комбайнер, край, луг.

  1. Виконати вправу 386 (підручник 10_ukrmova_g_2018 Підручник.pdf).

Домашнє завдання:

Спишіть, ставлячи іменники, подані в дужках, у давальному чи місцевому відмінку однини.

По (одяг) зустрічають, по (розум) проводжають.

Сорока на (хвіст) принесла. 

Голодній курці просо на (думка).

Василю, не бери на (сила).

Добрий добру навчає, а (лихо) на лихе наставляє.