Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

П`ятниця

9а, укр.л-ра                                                                     Дата 13.03.20

Тема. Контрольна робота  (тестові завдання) з розділів «Усна народна творчість. Давня література »

Основний зміст уроку

 1. Укажіть першу найдавнішу датовану рукописну пам’ятку церковнослов’янської мови Київської держави:

а) Ізборник Святослава;

б) Остромирове Євангеліє;

в) Ізборник.

 

 1. Герой якого твору «убив єгиптянина і утік до іншої країни»?

а) Молодший син ( «Притча про блудного сина»);

б) Мойсей (біблійна легенда «Про Мойсея»);

в) Аарон (біблійна легенда «Про Мойсея»).

 

 1. До Нового Заповіту належать усі названі твори, крім:

а) Євангелія від Матвія;

б) Апокаліпсиса; 

в) П'ятикнижжя  Мойсея.

 

 1. За жанровою характеристикою «Ой летіла стріла» -

а) балада; 

б) суспільно-побутова пісня; 

в) родинно-побутова пісня.

 

 1. Балада – один із видів народних:

а) дум; 

б) пісень; 

в) легенд.

 1. Характер події, що відтворений у баладах , переважно:

а) гумористичний; 

б) романтичний; 

в) трагічний.

 

Завдання 7-10 мають по шість варіантів відповідей, серед яких декілька правильних.(1б.)

 

7. Визначте, хто з нижчезазначених осіб здійснив переклад Біблії:

а) Леся Українка;                   

б) П. Куліш;               

в) І. Франко;

г) І. Нечуй-Левицький;             

д) І. Пулюй;                  

е) В. Винниченко.

 

8. Новий Заповіт складається з:

а) Євангелій;

б) легенд;

в) Діяння святих апостолів;

г) послань апостолів;

д) Псалтиря;

е) Апокаліпсис.

 

9. Біблія містить такі жанри:

а) казка;  

б) міф;

в) повчання;

г) повість;

д) пісня;

е) притча.

 

10. Які крилаті вислови із Святого Письма:

а) камінь спотикання;

б) берегти як зіницю ока;

в) іду на ви!;

г) альфа й омега;

д) нести свій хрест;

е) борітеся – поборете!

 

Закінчити речення у завданнях 11-15(1б.)

11. Метаморфоза – це…

12. Повчальне алегоричне оповідання філософсько-етичного змісту – це…

13. Псалом – це…

14. Біблія написана … мовами:..

15. До біблійної тематики  зверталися  такі митці:…

 

Конспект уроку

з географії

9 – А  клас

13. 03. 2020 р.

Дослідження. Виявлення за картами країн – лідерів з виробництва окремих видів промислової продукції. ( Європа )

    Отже, європейські країни вирізняються високим рівнем розвитку господарства і мають інтегруюче значення для світової економіки. Тут є 30 країн з високим економічним потенціалом, серед яких держави G-7 – ФРН, Франція, Велика Британія, Італія. Особливо

вирізняються Скандинавські країни, у яких умови життя вважаються найліпшими, а модель соціально-економічного розвитку дістала назву «суспільство загального добробуту» (високий рівень життя і відсутність різких контрастів між багатими й бідними, висока соціальна захищеність населення, низький рівень

безробіття тощо). Нині більшість країн Європи є типовими постіндустріальними державами, де на невиробничу сферу припадає понад 3/4 ВВП, у зовнішньо /4 економічних

зв’язках переважає торгівля послугами,а не сировиною.

9 – А клас                 Правознавство

Тема. Як набути громадянств в Україні.

І. Вивчення нового матеріалу

Громадя́нство— юридично визначений, стійкий, необмежений у просторі правовий зв'язок між особою і певною державою, що визначає їхні права та обов'язки . Громадянство передбачає певну сукупність взаємних політичних, соціальних та ін. прав та обов'язків.

Іноземці — особи, що мають громадянство певної держави, але які не є громадянами країни перебування. Через це вони одночасно підпорядковуються законодавству своєї країни та законодавству країни перебування.

Підстави набуття громадянства:

 • За народженням;
 • За територіальним походженням;
 • Унаслідок вступу до громадянства;
 • Унаслідок поновлення у громадянстві;
 • Унаслідок усиновлення;
 • Унаслідок установлення опіки чи піклування

Унаслідок установлення батьківства

Умови прийняття до громадянства України:

 • Визнання і дотримання Конституції України та законів України;
 • Відмова від попереднього громадянства;
 • Безперервне проживання на території України протягом 5 років;
 • Отримання дозволу на імміграцію;
 • Володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування;
 • Наявність законних джерел до існування.

Рішення з питань громадянства приймає Президент України, видаючи укази.

ІІ. Домашнє завдання.

1. Написати твір-есе на тему: «Я пишаюсягромадянством України, тому що…»

9а, укр.л-ра                                                                     Дата 13.03.20

Тема. Контрольна робота  (тестові завдання) з розділів «Усна народна творчість. Давня література »

Основний зміст уроку

 1. Укажіть першу найдавнішу датовану рукописну пам’ятку церковнослов’янської мови Київської держави:

а) Ізборник Святослава;

б) Остромирове Євангеліє;

в) Ізборник.

 1. Герой якого твору «убив єгиптянина і утік до іншої країни»?

а) Молодший син ( «Притча про блудного сина»);

б) Мойсей (біблійна легенда «Про Мойсея»);

в) Аарон (біблійна легенда «Про Мойсея»).

 1. До Нового Заповіту належать усі названі твори, крім:

а) Євангелія від Матвія;

б) Апокаліпсиса; 

в) П'ятикнижжя  Мойсея.

 1. За жанровою характеристикою «Ой летіла стріла» -

а) балада; 

б) суспільно-побутова пісня; 

в) родинно-побутова пісня.

 1. Балада – один із видів народних:

а) дум; 

б) пісень; 

в) легенд.

 1. Характер події, що відтворений у баладах , переважно:

а) гумористичний; 

б) романтичний; 

в) трагічний.

Завдання 7-10 мають по шість варіантів відповідей, серед яких декілька правильних.(1б.)

7. Визначте, хто з нижчезазначених осіб здійснив переклад Біблії:

а) Леся Українка;                   

б) П. Куліш;               

в) І. Франко;

г) І. Нечуй-Левицький;             

д) І. Пулюй;                  

е) В. Винниченко.

8. Новий Заповіт складається з:

а) Євангелій;

б) легенд;

в) Діяння святих апостолів;

г) послань апостолів;

д) Псалтиря;

е) Апокаліпсис.

9. Біблія містить такі жанри:

а) казка;  

б) міф;

в) повчання;

г) повість;

д) пісня;

е) притча.

10. Які крилаті вислови із Святого Письма:

а) камінь спотикання;

б) берегти як зіницю ока;

в) іду на ви!;

г) альфа й омега;

д) нести свій хрест;

е) борітеся – поборете!

 

Закінчити речення у завданнях 11-15(1б.)

11. Метаморфоза – це…

12. Повчальне алегоричне оповідання філософсько-етичного змісту – це…

13. Псалом – це…

14. Біблія написана … мовами:..

15. До біблійної тематики  зверталися  такі митці:…

Тема. Взаємодія регуляторних систем організму.

 1. Що таке регуляторні системи?

РЕГУЛЯТОРНІ СИСТЕМИ - це сукупність органів, здатних здійснювати керівні впливи на діяльність фізіологічних систем, органів і клітин. Ці системи мають особливості будови і функцій, пов’язаних з їхнім призначенням.

Так, регуляторні системи мають центральні та периферичні осередки. У центральних органах формуються керівні команди, а периферичні органи забезпечують розподіл і передачу їх до робочих органів для виконання (принцип централізації).

Для здійснення контролю за виконанням команд центральні органи регуляторних систем отримують зворотну інформацію від робочих органів. Цю особливість діяльності біологічних систем називають принципом зворотнього зв'язку.

Інформація від регуляторних систем по всьому організмі передається у вигляді сигналів. Тому клітини таких систем мають здатність продукувати електричні імпульси та хімічні речовини, що будуть кодувати та поширювати інформацію. За природою сигналів та способу їхнього поширення виділяють електрофізіологічний та гуморальний механізми регуляції.

Регуляторні системи здійснюють регуляцію функцій у відповідності до змін зовнішнього чи внутрішнього середовища.

Завдання:

    Скласти порівняльну характеристику нервової та гуморальної регуляції.

 

13 (тринадцяте) березня

Класна робота

Додавання і відніманнявекторів

 

Сумою векторів а1, у1) і  b2, у2) називають вектор       c1+ х2; у1+ у2)

 

Різницею векторів  а1, у1) і b2, у2) називають вектор  
c1- х2; у1- у2)

а+ b= b+а(переставна властивість додавання);

а+( b + c)=(b+а)+ c (сполучна властивість додавання)

 

№334

 1. а(2; -5),  b(4; 7);

а+ b= c

c(х, у)

х=2+4=6

y=-5+7=7-5=2

c(6, 2)

 

№336

 1. с(8; -5),  d(4; 0);

с-d= s

s(х, у)

х=8-4=4

y=-5-0=-5

s(4, -5)

Д/з№335, 1)