Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

П`ятниця

10 доп, укр.л-ра                                                        Дата 13.03.2020

 

Тема. «Перевір себе». Відповіді на запитання з тем «Творчість Т.Шевченка,  І. Карпенка-Карого, Б. Олійника.»

Основний зміст уроку

 1. Де і коли народився Т. Г. Шевченко?
  А у Моринцях 1814 p.;
  Б у Кирилівці 1814 p.;
  В у Черкасах 1816 p.;
  Г у Каневі 1815 p.;
  Д у Петербурзі 1861 р.

 

 1. У якомуроцібуловикуплено Т. Шевченка з кріпацтва?
  А 1838 р.;
  Б 1840 р.;
  В 1841р.;
  Г 1836 р.;
  Д 1839 р.

 

 

 1. Допишіть речення. Балада – це…

 

 1. Як називалась і коли була видана перша збірка Тараса Шевченка?

 

 1. Діяльність «театру корифеїв» зародилася у

А Києві

Б Полтаві

ВЄлисаветграді

Г Херсоні

 

 1. Жанровий різновид драми, який передбачає тісне переплетення сумного зі смішним, вказуючи на відсутність наявних критеріїв життя, абсурдність буття.

А драма

Бкомедія

Вводевіль

Гтрагікомедія

 

 1. «Драмами стяжання» вважаються

А «Наталка Полтавка» й «Сватання на Гончарівці»

Б «Сава Чалий» і «Безталанна»

В «Сто тисяч» і «Хазяїн»

Г «Мартин Боруля» і «Хазяїн»

 

8. Мати залишає рідним на згадку про себе (Б. Олійник „Пісня про матір”)...

А Гучну українську пісню.

Б Життєву науку і казки.

В Садок вишневий коло хати.

Г Любов до рідної мови та вітчизняної культури.

 

9. Мати (Б. Олійник „Пісня про матір”), відчуваючи наближення неминучого, вирішила...

А Благословити своїх дітей і онуків шанувати добро і боротися із злом.

Б Скласти заповіт.

В Залишити родину.

Г Вишити на пам’ять про себе рушник.

 

10. За жанром „Крило” Б. Олійника — це...

А Поетична притча.

Б Драматична оповідь.

В Поема-казка.

Г Поема-реквієм.

 

11. Через що суд не зміг винести вирок сусідові за його злочин (Б. Олійник „Крило”)?

А Бо підсудний мав дванадцять орденів — заслуги перед Батьківщиною.

Б Злодій брехливо виправдався.

В Вовкуватий дядько розкаявся у скоєній хибній справі.

Г У кодексі не було статті за якою його можна було покарати.

 

 

 

10доп. , укр.мова                                                              Дата. 13.03. 2020р.

Тема. «Перевір себе». Відповіді на запитання до теми «Розмовний, науковий та публіцистичний стилі мовлення».

 

Пригадайте.

Стилістика — розділ мовознавства, який вивчає виражальні засоби мови та якості мовлення, функціонування і використання мови.

Стиль — це різновид літературної мови (її функціональна підсистема), що обслуговує певну сферу суспільної діяльності мовців і відповідно до цього має свої особливості добору й використання мовних засобів (лексики, фразеології, граматики, фонетики).

У сучасній українській літературній мові нині виокремлюють такі функціональні стилі: науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній, розмовний (стиль побутового мовлення), конфесійний, епістолярний.

Стилі мовлення

Стиль

Ознаки

Функції

Розмовний

вільність, спонтанність, непідготовленість, емоційність, експресивність, використання несловесних засобів (міміки, жестів)

інформування та контактування

мовців

Науковий

точність, логічність, інформативна насиченість, об'єктивність викладу, відсутність образності

пізнання та інформування

мовців

Художній

вияв індивідуальності автора, образність, багатозначність, метафоричність

вираження почуттів мовців

Офіційно-діловий

логічність, стандартизованість, однозначність, точність, відсутність емоційності

інформування та волевиявлення

мовців

Публіцистичний

логічність, точність, ясність викладу, образність, експресивність

інформування та вплив на слухачів (читачів)

Конфесійний

піднесеність, урочистість, символізм, експресивність, емоційність

спілкування вірян, мова церкви

 

1. Текст - це...

А) група слів, словосполучень та речень;

Б) висловлювання, що складається з кількох речень;

В) група речень, об'єднаних темою та головною думкою;

Г) кілька мікротем.

 

2. Тема тексту - це...

А) те, чого текст навчає, що схвалює або засуджує;

Б) його зміст, те, про що в ньому розповідається;

В) оцінка предмета чи явища;

Г) «відоме» і «нове».

 

3. Головна думка тексту - це...

А) те, чого текст навчає, що схвалює або засуджує;

Б) його зміст, те, про що в ньому розповідається;

В) висновок, що робить автор;

Г) головна мікротема.

 

4. Скласти план означає...

А) поділити текст на абзаци;

Б) зазначити послідовність розташування думки;

В) вказати, як речення пов'язані між собою у тексті;

Г) визначити в тексті мікротеми, чітко й стило їх сформувати.

 

5. Речення в тексті пов'язані за допомогою:

А) займенників, абзаців, іменників, теми;

Б) синонімів, власних назв, мікротем;

В) повторів «відомого» і «нового», прикметників, головної думки;

Г) займенників, сполучників, синонімів, повторів, спільнокореневих слів.

 

6. Розрізняють такі типи мовлення:

А) розповідь, повість,  опис;

Б) опис, оповідання,  роздум;

В) розповідь, опис, роздум;

Г) роздум, вірш, розповідь.

 

7. Розрізняють стилі мовлення:

А) розмовно-побутовий, офіційно-діловий, науковий, художній, церковний, публіцистичний;

Б) розмовно-побутовий, науково-діловий, науковий, художній, церковний, публіцистичний;

В) побутовий, офіційно-діловий, науковий, художній, церковний, публіцистичний;

Г) розмовно-побутовий, офіційно-діловий, розповідний, художній, церковний, публіцистичний.

 

8. Заголовок тексту повинен відображати:

А) тип мовлення;

Б) тему та головну думку тексту;

В) «відоме» та «нове»;

Г) стиль мовлення.

 

9. Прочитайте текст і визначіть, до якого типу мовлення він належить:

З давніх-давен люди оцінили смакові, поживні й цілющі якості капусти. Вважалося,  що вона  містить усі сім благ - гаряче і холодне, сухе і вологе, гірке й солодке, а також гостре. Лікарі радили давати капустяний сік дітям, аби ті швидше виростали, радили вживати цілющу капусту при запаленнях та свіжих ранах.

А) опис;

Б) розповідь;

В) роздум;

Г) оцінка предмета або явища.

 

 

 

Основи  здоров’я 10 доп клас 13.03.

Тема. Профілактика, боротьба  з  інфекціями  та  їх  можливі  наслідки  для  здоров’я  людини.

 1. Що таке «профілактика»?

Слово «профілактика» походить від грецького слова «попереджувальний». Профілактикою називають комплекс дій, спрямованих на попередження будь-якого негативного явища. Наприклад, профілактика захворювань передбачає, що людина буде щось робити, щоб не захворіти.

Існують методи профілактики, які спрямовані на загальне зміцнення організму. Наприклад, здоровий спосіб життя є саме таким методом. Він підвищує захисні властивості організму, робить людину більш стійкою до різних впливів навколишнього середовища. Профілактикою захворювань займаються фахівці-медики. Наприклад, кожному школяреві роблять профілактичні щеплення. Завдяки їм ви захищені від таких захворювань, як кашлюк, дифтерія, правець, кір, скарлатина, поліомієліт.

 1. Інфекційні  захворювання.

Є захворювання, які не передаються від людини до людини. Вони називаються неінфекційними. — Які неінфекційні хвороби ви знаєте? (Наприклад, сколіоз, гастрит, гіпертонія, інфаркт, діабет.) Однак існують захворювання, які різними шляхами можуть передаватися від хворої людини до здорової. Такі захворювання називають інфекційними. Характерними ознаками інфекційних захворювань є висока температура, нездужання, озноб тощо. Такий стан спричиняють різноманітні мікроби, які потрапляють в організм людини. Їх називають інфекційними агентами. До інфекційних агентів належать бактерії, віруси, деякі гриби, деякі твариноподібні організми. Усі вони мають мікроскопічні розміри. Більшість інфекційних захворювань виникають через віруси.

 1. Заходи профілактики інфекційних захворювань:
 • обмеження контактів між хворими й здоровими людьми; „„
 • вакцинація й імунізація здорових людей; „„
 • застосування лікарських препаратів для запобігання зараженню й розмноженню збудника; „„
 • підвищення опірності організму людини до інфекційного захворювання.